Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW46

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Deal

Dagelijks worden nog steeds heel veel goed bruikbare geneesmiddelen en medische hulpmiddelen weggegooid. Verspild. Op jaarbasis gaat het om vele miljoenen euro’s. Gelukkig zie je overal initiatieven ontstaan om die verspilling tegen te gaan. Maar veel meer is nodig om van verkwistende zorg, duurzame zorg te maken, doel van de onlangs door vele partijen ondertekende Green Deal zorg 3.0.

18-11-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Nummertjeszuil

Ik heb een haat/liefdeverhouding met de nummertjeszuil. In principe is het liefde, als mensen doen en kiezen wat ze moeten doen of kiezen. Natuurlijk moeten we eenduidige keuzes formuleren, anders kunnen we niet van de ondergemiddelde patiënt verwachten dat hij de juiste keuze maakt. Een aantal herzieningen verder kan ik zeggen dat we wel content zijn met onze twee opties: “U heeft een afhaalbericht gekregen” of “overig”.

18-11-2022 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier

Fouten in gebruik door verpakking van medicijnen

Vorm, kleur, of verpakking van een medicijn kunnen ervoor zorgen dat patiënten of zorgverleners het verkeerde medicijn innemen of geven, of het juiste middel verkeerd toedienen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat adviseert incidenten waarbij het productontwerp een rol heeft gespeeld beter te registreren en te analyseren.

09-11-2022 | door PW

CBG: geen dantroleennatrium voor patiënt met tarwe-allergie

In de dantroleennatrium-capsule 25 mg (Dantrium) is de hulpstof maiszetmeel vervangen door tarwezetmeel, waardoor patiënten met een tarwe-allergie het medicijn niet meer kunnen gebruiken. Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners om patiënten die starten én patiënten die het al gebruiken te controleren op overgevoeligheid voor tarwe.

07-11-2022 | door PW

Jichtmedicijn Desuric voorlopig niet leverbaar

Door een tekort aan de grondstof is het geneesmiddel benzbromaron (Desuric) 100 mg-tabletten tegen jicht in ieder geval tot halverwege 2024 niet leverbaar. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

10-11-2022 | door PW

Herexamen 2022 PW46

Waarin verschilt de behandeling van obstipatie door opioïden van obstipatie door een andere oorzaak?

16-11-2022 | door M. Dankers, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Dalbavancine en bupivacaïne ook te gebruiken bij kinderen

Artsen kunnen het antibioticum dalbavancine (Xydalba) en het lokale anestheticum bupivacaïne (Exparel) nu ook bij kinderen toepassen. Deze middelen kregen van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP hiervoor een positief advies.

18-11-2022 | door PW

Hormonale anticonceptie: gebruik opnieuw lager

Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan 1,4 miljoen vrouwen een hormonaal anticonceptivum, 60.000 minder dan in 2020 (-4%). Ondanks dat het gebruik van de pil terugliep blijft dit verreweg het meest gebruikte hormonaal anticonceptivum. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

18-11-2022 | door SFK

Medicatieproces 9 geeft logistieke en therapeutische informatie

Zorgverleners en softwareleveranciers in de regio’s Friesland en Rijnmond zijn als eersten gestart met het implementeren van de nieuwe landelijke informatiestandaard Medicatieproces 9. Ziekenhuisapotheker Michiel Duyvendak en Maarten Wittop Koning, directeur van RijnmondNet, vertellen over hoe apothekers het uitwisselen van medicatiegegevens gaan testen. “We moeten het probleem van onvolledige medicatieoverzichten nu met elkaar oplossen.”

18-11-2022 | door Edwin Bos

Nog veel onduidelijk rond nieuwe anticonceptiepil met estetrol

Het voorschrijfbeleid verandert niet door de nieuwe anticonceptiepil met estetrol. Hoewel deze pil door haar werkingsmechanisme in theorie een lager tromboserisico zou kunnen geven, is dit effect niet op harde eindpunten aangetoond, zegt gynaecoloog Carla van der Wijden. “Het kan zich niet meten aan de gouden standaard.”

18-11-2022 | door Delia Titre

Samen inlopen van oxytocine en remifentanil veilig mogelijk

Niet ieder ziekenhuis in Nederland dient remifentanil en oxytocine toe over dezelfde infuuslijn. Dit komt door een gebrek aan data over de verenigbaarheid van beide middelen. Omwille van patiëntvriendelijkheid en -veiligheid is dit wel wenselijk. Om dit praktische probleem op te lossen is in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis de verenigbaarheid van deze stoffen onderzocht.

18-11-2022 | door Fatema Hashemi, Marien Pluim, Fatima Achahchah en Annemieke Kolkman

Zavegepant neusspray effectief bij migraine

Een neusspray met zavegepant is in een enkele dosis van 10 mg of 20 mg effectief bij de acute behandeling van migraine. De CGRP-antagonist heeft bovendien een gunstig veiligheidsprofiel.

18-11-2022 | door Linda de Graaf

Allergielabels in openbare apotheek vaak niet meer actueel

Wereldwijd is aangetoond dat het antibiotica-allergielabel, zoals vastgelegd in elektronische patiëntendossiers, vaak niet terecht is. Uit recent onderzoek in twee openbare apotheken blijkt dat 65% van de allergielabels niet meer up-to-date is. Apothekers en allergologen moeten samen met softwareleveranciers goede gebruiksvriendelijke registratie van allergieën mogelijk maken.

18-11-2022 | door Ingrid Terreehorst, Alf Zwilling, Juul Aarts, Jarne van Hattem en Reinier van Hest

Behandeling niet-vitale zwangerschap kan veel beter

Een niet-vitale zwangerschap treedt op in zo’n 10-28% van alle zwangerschappen; wereldwijd worden hiervoor jaarlijks miljoenen vrouwen behandeld. Behandeling met mifepriston gevolgd door misoprostol is effectiever dan behandeling met misoprostol alleen: er wordt vaker een complete miskraam bereikt, er is minder vaak een curettage nodig en het is ook nog goedkoper.

18-11-2022 | door Lotte Hamel

Tussen kunst en farmacie

Uitzoeken welke medicinale planten aan de basis staan van nog steeds toegepaste geneesmiddelen om ze vervolgens te kweken en fotograferen. Dat deed ziekenhuisapotheker Reinier van Hest samen met een kunstenares voor het project Flowerfields.

18-11-2022 | door Linda de Jonge

Drietal veranderingen per 1 januari in cao Apotheken

In de cao Apotheken wordt per 1 januari 2023 een drietal veranderingen doorgevoerd. De veranderingen hebben betrekking op de vakantie-uren, avondtoeslag en uitsplitsing van meerwerk en overwerk.

18-11-2022 | door KNMP

De praktijk

Het is zover in de openbare farmacie: de Professionele Standaard gaat de NAN 2006 vervangen. Het sluitstuk hiervan vormt de richtlijn Praktijkvoering, die kort geleden is geautoriseerd. De focus verschuift hiermee definitief van de apotheek als bedrijf, naar de openbaar apotheker als zorgverlener.

18-11-2022 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

Minister wil termijn indienen openbare jaarverantwoording 2022 en 2023 verlengen

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) wil de termijn verlengen waarop apothekers en andere zorgaanbieders hun openbare jaarverantwoording over de boekjaren 2022 en 2023 moeten indienen.

18-11-2022 | door KNMP
Back to top