Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW19

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Eigenwijs

Omdat maprotiline niet beschikbaar was, nam ik op vrijdagmiddag contact op met de huisarts om een alternatief voor te stellen: nortriptyline. In dit geval was het afbouwen van maprotiline relevant, dus ik stelde voor een schema te maken.

13-05-2022 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier

Leuk en nuttig

Het allerleukste symposium van het jaar noemt Jacqueline Hugtenburg, de kersverse voorzitter die het stokje overneemt van Katja Taxis, het PRISMA-symposium, dat dit jaar op 19 mei plaatsvindt in Amersfoort.

13-05-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Herexamen 2022 PW19

Wat is het juiste doseerschema van oraal itraconazol ter preventie van recidieven bij pityriasis versicolor?

11-05-2022 | door Marjorie Nelissen-Vrancken, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

‘Wet BIG moet bevoegdheid beter waarborgen´

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) moet duidelijker maken welke zorgverleners voorbehouden handelingen mogen verrichten. Ook moet er meer aandacht komen voor het leren van tuchtuitspraken door zorgverleners. Dat meldt het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (VWS).

04-05-2022 | door PW

Europese Unie wil één systeem voor medische gegevens

Met de lancering van één Europees datasysteem moeten burgers ook in andere lidstaten toegang krijgen tot hun medische gegevens. Ook wetenschappers en onderzoekers krijgen, onder strikte voorwaarden, toegang tot de digitale dossiers. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

04-05-2022 | door PW

Atezolizumab nu ook toepasbaar bij NSCLC in een vroeg stadium

Atezolizumab (Tecentriq) heeft van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies gekregen voor uitbreiding van de indicatie. Het middel is al inzetbaar bij de behandeling van gemetastaseerd niet-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

13-05-2022 | door PW

Inkomsten apotheken: stijging onder inflatie

Bij de gemiddelde apotheek steeg de vergoeding voor farmaceutische zorgactiviteiten in 2021 met 2,6%. Deze toename is daarmee net lager dan de inflatie die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2021 uitkwam op 2,7%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

13-05-2022 | door SFK

‘Praktijkonderzoek is onderbouwing van de zorgtaken in de apotheek’

Met praktijkonderzoek kan de farmacotherapeutische zorg voor patiënten aanzienlijk worden verbeterd. Het is daarom belangrijk dat apothekers op de hoogte zijn van de onderzoeksresultaten, vindt PRISMA-voorzitter Jacqueline Hugtenburg. “Ik wil nog meer verbinding tot stand brengen tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijks apotheekpraktijk.”

13-05-2022 | door Frans van den Houdt

Inbedding in FTO leidt tot snelle en efficiënte medicatiereviews

Gebrek aan tijd en goede afstemming tussen apothekers en huisartsen staan het jaarlijks minimumaantal uit te voeren medicatiebeoordelingen in de weg. De Opti-Med-werkwijze biedt uitkomst. Deze wordt ingebed in het farmacotherapeutisch overleg (FTO) en medewerkers van de apotheek en huisartsenpraktijk leveren duidelijk omschreven, ondersteunende bijdragen.

13-05-2022 | door J.G. Hugtenburg, J. Domic, S.H. Chau, P.J. Elders en F. Schellevis

Nog veel onduidelijk over gebruik DOAC’s na een bariatrische ingreep

Er zijn nog te weinig onderzoeken gedaan naar het gebruik van DOAC’s na bariatrische chirurgie om dit als veilig en effectief te beschouwen. Het advies dat na een bariatrische ingreep een vitamine K-antagonist de voorkeur heeft, blijft daarom van kracht. Patiënten die zwaarwegende argumenten hebben daarvan af te wijken, kunnen het best apixaban gebruiken, met eventueel monitoring van apixaban-spiegels.

13-05-2022 | door Cenkay Acar en Willem Jan Keijer

Snel een alternatief medicijn

Op ApoAfspraak accordeert de huisarts vooraf alternatieven voor geneesmiddelen waaraan een tekort is. Dat scheelt zowel apotheker als huisarts veel tijd, weet Loek van den Akker. “En de patiënt merkt niet eens dat er overleg is geweest over een vervangend middel.”

13-05-2022 | door Annemiek Veelenturf

Zichtbaarheid

De zichtbaarheid van de apotheker is voor de KNMP een prioriteit, kijkend naar wat je als bestuur allemaal wilt. Enorm veel zaken en dossiers zijn van belang voor zowel het beroep als de branche.

13-05-2022 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Toolkit voor apothekers om te werken aan zichtbaarheid

De KNMP stelt een toolkit beschikbaar voor apothekers om te werken aan hun zichtbaarheid. Apothekers vinden in de toolkit tips, goede voorbeelden en tools om zichzelf en hun teams zichtbaar(der) te maken als medicatiespecialist.

13-05-2022 | door KNMP

‘Laat anderen DE kennis van de medicatiespecialist ervaren’

Zichtbaarheid staat bij Marcel van den Bosch-Niestijl hoog in het vaandel. De openbaar apotheker wil geneesmiddelgebruikers laten ervaren wat hij voor hen kan betekenen in goed passend gebruik van de middelen. “Een patiënt ervaart de meerwaarde van een apotheker pas echt wanneer hij zich zichtbaar opstelt als medicatiespecialist.”

13-05-2022 | door Desi van Eendenburg

Bijna 700 meldingen van overlijden na coronavaccinatie

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in totaal 662 meldingen ontvangen van overlijden na een coronavaccinatie. Bij enkele gevallen is de oorzaak vrijwel zeker een trombose of een ontsteking van de hartspier of het hartzakje, maar soms kunnen bekende bijwerkingen bijgedragen hebben aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheid.

04-05-2022 | door E. Bos (420720)
Back to top