Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW18

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Virtueel

Ziekenhuisopname is slecht voor de spieren. In een ziekenhuisbed raakt een patiënt dagelijks 1 tot 5% spiermassa kwijt. We moeten daarom structureel anders gaan denken over het verblijf in een ziekenhuis, vindt Karin Valkenet, die fysiotherapie en gezondheidswetenschappen combineert.

06-05-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Opnieuw crisis

Crisis? What crisis? Een mooi album van Supertramp, en helaas voortdurend actueel. De coronacrisis was voor velen een moment om over crisisbeheersing in de apotheek te gaan nadenken.

06-05-2022 | door Jaap Dik, apotheker in Vianen

‘Obstipatie in palliatieve fase vaak niet opgemerkt’

Zorgverleners moeten proberen chronische idiopathische obstipatie bij patiënten in de palliatieve fase te voorkomen door preventie of vroegtijdige signalering. Dat staat in de herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

28-04-2022 | door PW

Herexamen 2022 PW18

Wat kan worden voorgeschreven bij langdurige klachten na COVID-19?

06-05-2022 | door Anneke Cancrinus, apotheker, KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum

Kwetsbare longpatiënt heeft moeite met eigen regie ziekte

Patiënten met een longziekte uit kwetsbare groepen slagen er over het algemeen minder goed in om te gaan met hun ziekte. Zij voelen zich ook vaak niet gesteund door zorgverleners om de eigen regie te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel, dat zorgverleners adviseert wederzijdse verwachtingen met longpatiënten te bespreken.

28-04-2022 | door PW

Zorginstituut: avacopan niet vergoeden uit basispakket

Het geneesmiddel avacopan (Tavneos), voor de behandeling van granulamatose met polyangiitis of microscopische polyangitis, kan niet worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) vanwege een te hoge vraagprijs. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN).

26-04-2022 | door PW

Exenatide nu ook toepasbaar bij kinderen van 10 jaar en ouder

Exenatide (Bydureon) heeft van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies gekregen voor uitbreiding van de indicatie.

06-05-2022 | door PW

3,2 miljoen zelfbetalers van geneesmiddelen

Openbaar apothekers verstrekten in 2021 aan 3,2 miljoen mensen receptplichtige geneesmiddelen die zorgverzekeraars niet vanuit het basispakket vergoedden. Deze mensen betaalden daar samen bijna € 165 miljoen exclusief btw voor. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

06-05-2022 | door SFK

‘Spierziekten zijn lastig te herkennen’

Patiënten met inflammatoire spierziekten kunnen voor de diagnose en behandeling terecht in Spierziektencentrum Amsterdam, een van de zes gespecialiseerde centra in Nederland. Zij krijgen een langdurige behandeling met corticosteroïden, vaak in combinatie met corticosteroïdsparende middelen. “Dit is een van de weinige spierziekten waarbij je met medicatie iets kunt betekenen voor de patiënt.”

06-05-2022 | door Delia Titre

Vaccinaties trigger voor neuralgische amyotrofie

Patiënten met neuralgische amyotrofie ervaren plotseling optredende pijn in de schouder en/-of arm, gevolgd door spierzwakte. Vaccinatie is een bekende, maar zeldzame trigger van deze zenuwaandoening. Bijwerkingencentrum Lareb ontving zeventig meldingen van patiënten met neuralgische amyotrofie na COVID-19-vaccinatie. Een oorzakelijk verband lijkt mogelijk. Herstel kan maanden tot jaren duren.

06-05-2022 | door Michelle Haaksman, Meiwen van der Boom en Eugène van Puijenbroek

Combinatie van antidepressiva superieur aan monotherapie

Het combineren van antidepressiva, bijvoorbeeld een SSRI met bupropion of een SSRI/SNRI met mirtazepine, is superieur aan monotherapie wat betreft de behandeluitkomsten. Het aantal patiënten dat stopt met de behandeling is niet groter dan bij monotherapie.

06-05-2022 | door Linda de Graaf

‘Zorg ervoor dat patiënt met positieve instelling start met statines’

Ondanks dat spierpijn kan optreden, start Harm Geers het eerste-uitgiftegesprek van statines optimistisch. “Het is van belang dat patiënten er overtuigd mee starten.” Wanneer toch bijwerkingen optreden, gaat hij daarover met ze in gesprek. Ook let hij erop dat switchen op de juiste manier gebeurt.

06-05-2022 | door Linda de Jonge

De nieuwe wereld is digitaal

De farmaceutische patiëntenzorg kan beter en efficiënter, en digitale innovaties bieden uitkomst, is de stellige overtuiging van Kelly-Jo Dalusong. “Patiënten krijgen gedoseerd informatie.”

06-05-2022 | door Frans van den Houdt

Medicatiebewaking bariatrische chirurgie is gewijzigd

De medicatiebewaking bariatrische chirurgie is per 1 mei vervallen bij producten met een gereguleerde afgifte. Dit heeft de werkgroep morbide obesitas en bariatrische chirurgie van de KNMP besloten naar aanleiding van recent verschenen literatuur.

06-05-2022 | door KNMP

DLB’s in de regio vanaf 17 mei: ‘Medicatie: veiligheid voorop!’

Een nieuwe reeks districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vindt plaats van 17 mei tot en met 15 juni 2022. De DLB’s worden fysiek georganiseerd in de regio en zijn toegankelijk voor KNMP-leden. Thema is ‘Medicatie: veiligheid voorop!’.

06-05-2022 | door KNMP.nl

Groen momentum

De gezondheidszorg is druk met van alles. Zo ook met duurzame zorg. Vanuit een groot landelijk rapport van Gupta Strategists [1] is bekend dat de zorg voor 7% bijdraagt aan de CO2-voetafdruk van Nederland. Dat percentage is aanzienlijk en vergelijkbaar met het aandeel van de luchtvaart.

06-05-2022 | door Nicole Hunfeld, bestuurslid KNMP

Vlinders vangen en ballonnen lekprikken in het ziekenhuis

Patiënten bewegen niet of nauwelijks tijdens een ziekenhuisopname, wat kan leiden tot een slechte conditie en verlies van spiermassa. In het UMC Utrecht kunnen patiënten met een mixed reality-bril op beweeggames spelen om fit te blijven. “Ook patiënten met dementie van 90 jaar zijn fanatiek aan het vlinders vangen en ballonen lekprikken.”

06-05-2022 | door Edwin Bos

‘Belangrijk dat apothekers onderdeel zijn van MS-zorg in ziekenhuizen’

Multiple sclerose is officieel een neurologische aandoening, maar veroorzaakt bij een groot aantal patiënten ernstige spierproblemen. Voor optimale zorg aan deze groep initieerde Maryse Spapens in de poliklinische apotheek van het Albert Schweitzer Ziekenhuis een speciaal MS-centrum. Nu wil ze haar kennis delen met andere apothekers.

06-05-2022 | door Frans van den Houdt
Back to top