Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW16

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Verschuiving

Een mooie opsteker voor ons, bereiders, noemt Paul Lebbink de uitspraak van de Haagse rechtbank van 22 februari. De rechter oordeelde in een door de fabrikant van Namuscla (mexiletine) aangespannen kort geding dat de minister van Volksgezondheid het volste recht had dit merkgeneesmiddel niet te vergoeden, maar de magistrale bereiding wel. Fabrikant Cresco had geëist dat de staat dit besluit zou intrekken. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee.

22-04-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Hinnikend paard

Ja, ik heb een beroepsdeformatie. Ik denk best vaak als iemand iets heeft: dat kan wel eens een bijwerking zijn. Maar daar kun je ook in doorslaan.

22-04-2022 | door Agnes Kant, directeur Bijwerkingencentrum Lareb

Microbioloog ontdekt mogelijk nieuwe klasse antibiotica

Met behulp van een innovatiemethode voor het identificeren van nieuwe antibiotica zijn drie chemische stoffen gevonden die mogelijk kunnen worden ontwikkeld tot een nieuwe klasse antibiotica. Dat blijkt uit promotieonderzoek van microbioloog Maurice Steenhuis aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

14-04-2022 | door PW

Platform ApoAfspraak wint KNMP-Zorginnovatieprijs

Het afsprakenplatform ApoAfspraak, waarmee openbaar apothekers en voorschrijvers afspraken over niet-leverbare medicatie kunnen vastleggen, heeft de KNMP-Zorginnovatieprijs 2022 gewonnen. Voor deze prijs waren drie innovaties genomineerd. Dat is vanmorgen bekendgemaakt tijdens de online Actualiteitensessie van de KNMP.

13-04-2022 | door PW

Veel meldingen over bijwerkingen koperspiraaltjes

Uitzakking tot in de baarmoedermond en zware menstruele bloeding zijn vaak gemelde vermoede bijwerkingen van koperspiraaltjes. Meldingen over koperspiraaltjes waren in 2021 de meest gemelde bijwerkingen over implantaten, blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI).

11-04-2022 | door PW

Positief advies voor vergoeding finerenon

Finerenon (Kerendia), voor de behandeling van chronische nierschade bij volwassenen met diabetes mellitus type 2, komt in aanmerking voor opname in het Geneesmiddelenvergoedingssystemen (GVS). Dat adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN).

12-04-2022 | door PW

Herexamen 2022 PW16

Wat is een PEG-sonde?

20-04-2022 | door Shiwai Ng, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Nieuwe behandeling zeldzame oogtumor levensverlengend

Er komt waarschijnlijk een nieuw middel beschikbaar voor het behandelen van de zeldzame oogtumor uveamelanoom. De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP is positief over gebruik van het weesmiddel tebentafusp (Kimmtrak) bij de inoperabel en gemetastaseerde vorm van de aandoening door patiënten die HLA A*02:01 positief zijn.

22-04-2022 | door PW

Bijna € 80 miljoen aan eigen bijdragen

Voor geneesmiddelen met een prijs boven de vergoedingslimiet werd in 2021 in totaal bijna € 80 miljoen aan eigen bijdragen betaald, € 14 miljoen meer dan in 2020. Driekwart van de totale bijbetaling kwam voor rekening van de top 10 geneesmiddelen met de hoogste eigen bijdrage. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

22-04-2022 | door SFK

Film, boek, interviews; belangrijk voor de goede zaak, maar het draait om de patiënt

Na het boek Meester van de medicijnen figureert de Haagse apotheker Paul Lebbink deze zomer ook in een film op Videoland. Rode draad in alle publieke optredens is het belang onderstrepen van kleinschalige bereidingen voor aanvaardbare prijzen. “Laten zien dat apothekers iets wezenlijks kunnen betekenen voor patiënten, daar gaat het om.”

22-04-2022 | door Frans van den Houdt

Met kluitje het riet ingestuurd

Een patiëntje (4) met epilepsie krijgt Ethymal voorgeschreven, maar het middel is niet beschikbaar en zijn moeder wordt door de eigen apotheek met een kluitje het riet ingestuurd. Dat moet anders kunnen, houdt Freddy Gerkens haar collega’s voor.

22-04-2022 | door Freddy Gerkens

CO2-voetafdruk van inhalatoren kan op vele fronten omlaag

Productie en gebruik van inhalatoren leveren een bijdrage aan het broeikaseffect. Dat geldt zowel voor dosisaerosolen (pMDI’s, vanwege drijfgassen) als droogpoederinhalatoren (DPI’s, vanwege het productieproces), al hebben pMDI’s een grotere CO2-voetprint. Ondertussen wordt gewerkt aan schonere drijfgassen en recycleprogramma’s om de CO2-voetafdruk drastisch te verminderen.

22-04-2022 | door P.N.R. Dekhuijzen, J.B. Snoeck-Stroband, J.F.M. van Boven en W.M. van Aalderen

Apotheker mocht weigeren antibiotica af te leveren aan tandarts

Een tandarts schreef zichzelf meerdere keren antibiotica voor. De apotheker ging hierover in gesprek met de tandarts. Er volgde een onaangename discussie en de apotheker weigerde de medicatie af te leveren. De tandarts diende daarop een klacht in tegen de apotheker. De tuchtrechter oordeelt dat de apotheker terecht heeft geweigerd om de antibiotica af te leveren.

22-04-2022 | door Catelijne Bach en Jamie Alberts

Evidence-based adviseren en betere monitoring van zorgproces

Voor een optimale begeleiding van patiënten met astma is zorg op maat nodig. De nieuwe KNMP-richtlijn Astma biedt openbaar apothekers hiervoor de noodzakelijke handvatten. Samenwerking met ketenpartners en consultvoering met patiënten is essentieel. “De apotheker kan evidence-based adviseren en het zorgproces beter monitoren.”

22-04-2022 | door Gerda Compagne, Piet Ooms, Job F.M. van Boven, Roya Sorghabi, Martina Teichert en Elaine Wong-Go

Balie voelt vertrouwd en veilig

Vanuit de oncotheek, een poliklinische apotheek gespecialiseerd in orale oncolytica, begeleidt ziekenhuisapotheker Dorieke van Balen kankerpatiënten bij het gebruik van hun medicatie. “Wij maken onderdeel uit van het behandelteam.”

22-04-2022 | door Delia Titre

Leidraad Verantwoord Wisselen vastgesteld

De KNMP heeft met de koepelorganisaties van patiënten, voorschrijvers en zorgverzekeraars overeenstemming bereikt over de Leidraad Verantwoord Wisselen. Met deze leidraad kan de openbaar apotheker zich nog meer richten op goede farmaceutische zorg.

22-04-2022 | door KNMP

Campagne ‘Waardevol advies van uw apotheker’ van start

De KNMP-publiekscampagne ‘Waardevol advies van uw apotheker’, die 18 april van start is gegaan, informeert geneesmiddelgebruikers over de vele handelingen die apothekers en hun teams achter de schermen verrichten. Bij de uitgifte van het geneesmiddel krijgen patiënten vervolgens een waardevol advies, zodat ze het goed en veilig kunnen gebruiken.

22-04-2022 | door KNMP

Wikken en wegen

In de deze week gestarte campagne over het waardevol advies van de apotheker komen de werkwoorden wikken en wegen prominent naar voren. U herkent ze wel als u tot onze beroepsgroep behoort. Wikken en wegen doen we als apothekers dagelijks, ongeacht waar we dan werkzaam zijn.

22-04-2022 | door Aris Prins, voorzitter KNMP
Back to top