Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW51en52

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Apothekersgen

“Het verlangen van de mensheid naar het paradijs kan voornamelijk worden opgevat als de vurige wens tenminste een keer vredig zonder familie te kunnen leven”, is een tekst van de Duitse schrijver Kurt Tucholsky. Evenals: “Toen God op de zesde dag alles bekeek wat hij had gemaakt, zag hij dat het goed was. De familie was er dan ook nog niet.”

24-12-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Derde generatie

Voor zover ik weet zijn er binnen mijn familie geen andere apothekers te vinden. Ik val dus een beetje uit de toon in dit PW, zonder ‘farmafamilie’. Maar er is wel iets bijzonders met mij: ik ben namelijk derde-generatie-LUMC‘er! Hoe zit dat?

24-12-2021 | door Dinemarie Kweekel, ziekenhuisapotheker laboratorium

Blokhuis geeft groen licht voor vergoeding Kaftrio

Het geneesmiddel Kaftrio voor patiënten met cystische fibrose (taaislijmziekte) wordt vanaf 1 januari 2022 vergoed vanuit het basispakket. De aanvankelijk veel te hoge prijs voor het middel is volgens staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis na onderhandelingen met de fabrikant teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau.

10-12-2021 | door F.J.M van den Houdt (461233)

NZa wijzigt prestatie voor terhandstellen GDV-medicatie

Apotheken mogen vanaf 2023 de prestatie voor geïndividualiseerde distributievorm (GDV) niet meer per geneesmiddel in rekening brengen. In plaats daarvan mogen ze één tarief vragen voor de terhandstelling van alle geneesmiddelen. Dat blijkt uit de regelgeving farmaceutische zorg 2023, die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag heeft gepubliceerd.

09-12-2021 | door PW

Herexamen 2021 PW51/52

Hier volgen twee stellingen over een zelftest. Welke zijn juist?

22-12-2021 | door Sin Ying Chuah, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Geneesmiddelen uit de sluis beschikbaar voor meer patiënten

Steeds meer patiënten komen in aanmerking voor gebruik van sluisgeneesmiddelen, waardoor de kosten zijn gestegen van ruim € 2 miljard in 2017 naar bijna € 2,5 miljard in 2019. Dat blijkt uit de ‘Monitor sluisgeneesmiddelen in de praktijk 2021’ van het Zorginstituut Nederland (ZIN).

14-12-2021 | door PW

Tekort tocilizumab voorlopig voorkomen door extra levering

Voor ziekenhuisapothekers is het vanaf vandaag weer mogelijk de interleukine 6 (IL-6)-remmer tocilizumab te bestellen. Door een tussentijdse levering is een absoluut tekort van dit geneesmiddel, dat ook off-label wordt gebruikt bij COVID-19, in Nederland voorkomen. Dat meldt de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

13-12-2021 | door PW

Nieuwe JAK-remmer voor eczeem in aantocht

De orale selectieve Januskinase (JAK)-1-remmer abrocitinib (Cibinqo) zal naar verwachting een handelsvergunning krijgen voor de behandeling van constitutioneel eczeem. Het middel heeft van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies gekregen voor toepassing bij volwassenen met de matige tot ernstige vorm van de huidaandoening. Dit middel is de derde JAK-remmer die bij constitutioneel eczeem wordt geregistreerd. Baricitinib en upadacitinib zijn al bij deze indicatie toegelaten. Het komt in de handel als filmomhulde tabletten met 50 mg, 100 mg en 200 mg werkzame stof.

24-12-2021 | door PW

180.000 mensen gebruiken meerdere typen inhalatoren

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 1,4 miljoen mensen een inhalator van het type dosisaerosol of een droogpoederinhalator. Van de 590.000 mensen die meerdere geneesmiddelen inhaleerden, gebruikte 31% zowel een aerosol als een poederinhalator. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

24-12-2021 | door SFK

Fascinerende techniek opent deur naar nieuwe therapieën

De gentherapieën idecabtagen vicleucel en elivaldogen autotemcel, en risdiplam voor de behandeling van spinale musculaire atrofie (SMA), zijn de middelen die dit jaar de Top 3 Geneesmiddelen uitmaken, samengesteld door hoogleraar Anke-Hilse Maitland-van der Zee. Misschien niet de belangrijkste middelen, maar in haar ogen wel de meest aansprekende. “De schoonheid zit in de techniek.”

24-12-2021 | door Delia Titre

Al heel jong gefascineerd door het apothekersvak

Bij de Limburgse familie Bongarts raken de kinderen al op jonge leeftijd in de ban van de apotheek. De laadjes, de doosjes, de etiketten fascineren inmiddels ook een derde generatie. ”Als je opgroeit in een apothekersomgeving is de kans groot je voor het vak kiest.”

24-12-2021 | door Frans van den Houdt

‘Het gaat bij ons thuis echt niet altijd over farmacie, maar wel vaak ...’

Apothekers Manon Keyzer-Snels en Louis Keyzer zijn getrouwd en werken in verschillende apotheken: zij in een instellingsapotheek en hij in twee openbare apotheken. Ze proberen werk en privé te scheiden, maar ook in het weekend gaat de zorg door. Een gesprek over geneesmiddeltekorten, de Donald Duck, gezinsuitbreiding en zorgen over de toekomst van de openbare farmacie.

24-12-2021 | door Edwin Bos

Farmaceutische innovatie met de paplepel ingegoten

Een schat aan historisch materiaal is te ontdekken in het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed op Urk, zoals geneesmiddelverpakkingen, pillenplanken, zetpilpers, balansen, gewichten en zeldzame simpliciaverzamelingen. Maar ook opmerkelijke apothekersfamilies worden hier gekoesterd, zoals de families Grendel, Wittop Koning en Baljet. “Zij kregen farmaceutische innovatie met de paplepel ingegoten.”

24-12-2021 | door Jard Baljet, Peter Wittop Koning, Wim Rakhorst en Toine Pieters

Vader de ervaring, zoon en dochter de ambitie

Als twintiger kwam Frans Liem begin jaren zeventig vanuit Java naar Nederland om farmacie te studeren. Zijn vader had hem gestuurd om een goede, toekomstbestendige baan te vinden. Zelf adviseerde hij zijn kinderen Evert en Fiona bewust een andere studie te kiezen. Tevergeefs, want beiden staan inmiddels in een apotheek.

24-12-2021 | door Linda de Jonge

Het bloed kruipt …

Het was een zaterdagavond in de jaren tachtig. Ze zaten net gezellig aan tafel, ging de telefoon weer. Met spoed moesten er geneesmiddelen worden gebracht naar het ziekenhuis in het dorp.

24-12-2021 | door Marga en Marije van Weelden, voormalig en huidig eigenaar van Apotheek Ermel

‘Emotionele kwesties bespreek je liever met je partner dan met een collega’

Bij Marieke Ezinga en Jeroen Diepstraten, beiden ziekenhuisapotheker, wordt ’s avonds een scala aan onderwerpen besproken, van een moeilijk gesprek met een collega of arts tot problemen met dalspiegels of toxiciteit. Alleen patiëntcasussen worden vermeden. “De grootste valkuil is dat je meteen in oplossingen gaat denken voor de ander.”

24-12-2021 | door Frans van den Houdt

Itepekimab effectief bij astma, risankizumab niet

Blokkade van interleukine-33 met itepekimab leidt bij patiënten met matig tot ernstig astma tot een lagere incidentie van verlies van controle over de ziekte en een betere longfunctie in vergelijking met placebo. Blokkade van interleukine-23 met risankizumab is niet effectief bij de behandeling van ernstig astma

24-12-2021 | door Linda de Graaf

De cirkel is weer rond in de apotheek van de familie Campagne

Precies 45 jaar geleden vestigden Paul en Alberta Campagne zich door een gelukkige samenloop van omstandigheden met hun apotheek in Geldermalsen en ze zijn er nooit meer weggegaan. Ruim tien jaar geleden traden hun dochter Antonet en haar man Remco in hun voetsporen. “Ik wist dat ze het niet altijd eens waren met onze aanpak, maar ze hebben ons alle vrijheid gegeven.”

24-12-2021 | door Frans van den Houdt

De rollen draaiden om in familieapotheek Heino

Vader Jan Brummelhuis droomde er vroeger van om wiskundeleraar te worden. Zoon Peter Brummelhuis zag een toekomst als dokter wel zitten. Toch liep het anders en werden ze beiden apotheker. Ze hebben er nooit spijt van gehad. “Ik zou het zo weer doen.”

24-12-2021 | door Linda de Jonge

Contacturen

Farmacie is zoals bekend een studie met veel contacturen en een hechte studievereniging, waar studenten veel tijd met elkaar besteden. Het is daarom mijns inziens niet verwonderlijk dat er relaties voortkomen uit dit hechte contact tussen studenten farmacie. In onze omgeving zijn tijdens onze studententijd dan ook veel ‘farmakoppels’ ontstaan.

24-12-2021 | door Iris Beerthuis, apotheker en medical adviser Novartis

‘De openbare farmacie is een turbulente wereld; ik vind het leuk daarover te brainstormen’

Paul Henricks is al decennia docent farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, zijn dochter studeerde af als apotheker maar ging een opleiding volgen voor klinisch chemicus en haar partner is openbaar apotheker. Niet verwonderlijk dat farmacie regelmatig onderwerp van gesprek is. Totdat de rest van de familie er genoeg van heeft.

24-12-2021 | door Frans van den Houdt

Assistenten opleiden in Senegal

Farmacie Mondiaal biedt medewerkers van gezondheidsposten in Senegal een opleiding aan tot apothekersassistent. “Gezondheidszorg is een mensenrecht, maar lang niet voor iedereen de realiteit.”

24-12-2021 | door Delia Titre

Vaccinatiepilot met Friese apothekers succesvol afgerond

Fijnmazig vaccineren door apothekers in de wijk draagt bij aan het verhogen van de vaccinatiegraad. Dat is de uitkomst van een pilot van Friese apothekers en GGD Fryslân. Daarmee is de pilot succesvol afgerond. Komende maanden gaat GGD Fryslân zich verder richten op het verhogen van de booster-vaccinatie- en testcapaciteit. De KNMP en GGD GHOR Nederland voeren momenteel overleg over bredere inzet van apothekers bij het prikken in de wijk.

24-12-2021 | door KNMP

Familie

Wat leuk dat ik uitgerekend in dit themanummer over apothekersfamilies een column mag schrijven. Dit is voor mij namelijk bekend terrein. Mijn echtgenote Anne-Marie Prins-Jacobs is openbaar apotheker in Den Haag, en haar beide ouders zijn eveneens apotheker geweest. We hebben een schitterend vak, waarbij de opvolging nogal eens overgaat naar een volgende generatie.

24-12-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Jaar in beeld

De apotheker heeft zichzelf in 2021 zichtbaarder gemaakt dan ooit. Tijdens de coronapandemie is de apotheker betrokken bij het vaccinatieproces, bij de introductie van zelftesten, blijft de farmaceutische patiëntenzorg in Nederland 24/7 gewaarborgd en vaccineren in Friesland zelfs apothekers tijdens een pilot in samenwerking met de GGD.

24-12-2021 | door KNMP
Back to top