Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW38

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Moreel beraad

Een van de eerste en belangrijkste dilemma’s waarmee apothekers tijdens de coronacrisis werden geconfronteerd. “We moesten continu risico-afwegingen maken in onzekere tijden”, zegt Wilma Göttgens, die zich al decennia verdiept in morele dilemma’s in de farmaciepraktijk.

18-09-2020 | door Frans van den Houdt

Helft patiënten in palliatieve fase krijgt twijfelachtig herhaalrecept

Bij 45% van alle patiënten in de palliatieve fase heeft de huisarts in de laatste drie maanden een herhaalrecept van geen of twijfelachtige klinische waarde voorgeschreven. Dat blijkt uit cijfers over 2017 die zijn onderzocht door het Nivel, Expertisecentrum Palliatieve Zorg en Integraal Kankercentrum Nederland.

10-09-2020 | door PW

Leve de lever

“Dien, nou moet je me toch eens uitleggen over die paracetamol. Kan ik die gewoon nemen? Deze vraag kwam aan het begin van de zomer niet helemaal onverwacht. “Nou, mam, ik snap dat je bezorgd bent. Het lijkt erop dat in sommige tabletten een verontreiniging zit, die op de lange termijn kankerverwekkend kan zijn. Maar dat wordt nog onderzocht.”

18-09-2020 | door Dinemarie Kweekel,ziekenhuisapotheker laboratorium

Herexamen 2020 PW38

Is het verantwoord om twee corticosteroïden te gebruiken bij patiënt van 67 jaar met overgewicht, diabeet is en COPD heeft ?

16-09-2020 | door Scott Wishaw, Geneesmiddel Informatie Centrum

ACM onderzoekt informatiesystemen ziekenhuizen

De invoering van het digitaal uitwisselen van gegevens in de zorg gaat te langzaam, daarom start de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek naar het marktgedrag van ICT-leveranciers en ziekenhuizen.

09-09-2020 | door PW

Depressieve stemming door anastrozol

Bij het gebruik van anastrozol kunnen patiënten depressieve gevoelens krijgen. Dat blijkt uit veertien meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb heeft ontvangen.

07-09-2020 | door PW

Kans op leverschade door ulipristalacetaat 5 mg-tabletten

Ulipristalacetaat (Esmya) 5 mg-tabletten, gebruikt als behandeling voor symptomen van uterusmyomen (vleesbomen), kunnen leverschade veroorzaken inclusief de noodzaak tot een levertransplantatie. Dit bevestigt de veiligheidscommissie van het Europese Geneesmiddel Agentschap (EMA), de PRAC, na herbeoordeling van het geneesmiddel. De PRAC beveelt daarom intrekking van de handelsvergunningen van dit middel aan.

18-09-2020 | door PW

Specialist initiator van 29% antidepressiva

Nederlandse apothekers verstrekten in 2019 aan bijna 1,1 miljoen mensen minimaal één keer een antidepressivum. Voor ongeveer 350.000 van hen was daarbij sprake van eerste uitgiften. De mate waarin een huisarts of een specialist daarvoor verantwoordelijk was, verschilt per antidepressivum.

18-09-2020 | door SFK

Afwegen van risico’s in onzekere tijden

Aan morele dilemma’s geen gebrek in de apotheek gedurende de coronacrisis. Patiëntenzorg eerst of gaat zorg voor je medewerkers voor?

18-09-2020 | door Frans van den Houdt

MOLECUUL AP-020 POTENTIEEL VEILIG EN WERKZAAM NIEUW ANTIPSYCHOTICUM

Na analyse van de chemische structuren van drie bekende verwante antipsychotica uit de groep van de bicyclische atypische antipsychotica (aripiprazol, brexpiprazol en brilaroxazine), is een molecuul (AP-020) af te leiden dat verschillende chemische eigenschappen en structuureigenschappen van de genoemde antipsychotica combineert. Dit zou mogelijk een nieuw antipsychoticum kunnen zijn, constateert Jan Beugelink.

18-09-2020 | door Jan Beugelink

Prednison: beter doorgaan dan stoppen bij reumatoïde artritis

Bij patiënten met reumatoïde artritis die een lage ziekteactiviteit hebben bereikt met tocilizumab en een corticosteroïd, leidt continueren van 5 mg prednison per dag tot een betere controle van de ziekte dan afbouwen, ook al was twee derde van de patiënten in staat om veilig te stoppen met prednison.

18-09-2020 | door Linda de Graaf

Abrocitinib vermindert eczeemklachten

Monotherapie met eenmaal daags oraal abrocitinib is effectief bij volwassenen en adolescenten met matig tot ernstig constitutioneel eczeem. De orale selectieve Janus kinase-1-remmer werd goed verdragen.

18-09-2020 | door PW

Justitie vooralsnog machteloos tegenover handel in gemodificeerde cathinone

Nederlandse webwinkels verkopen tientallen nieuwe varianten van recreatieve drugs die chemici classificeren als cathinonen, blijkt uit een onderzoek van de Dopingautoriteit. Deze drugs zijn niet getest, zelfs niet op proefdieren. Politie en justitie staan machteloos, maar een op handen zijnde modernisering van de Opiumwet brengt mogelijk uitkomst.

18-09-2020 | door Michiel Olijhoek en Willem Koert

Nieuwe kennis over oude antibiotica voor urineweginfecties

Tot wel 40% van de patiënten geneest niet van een urineweginfectie na een behandeling met fosfomycine of nitrofurantoïne. In haar promotieonderzoek onderzocht Rixt Wijma de farmacokinetiek van beide middelen in urine om na te gaan in hoeverre deze concentraties een verklaring kunnen zijn voor het falen van de therapie. “De grote variatie in urineconcentraties van beide middelen is de meest opvallende bevinding van dit onderzoek.”

18-09-2020 | door Rixt Wijma

Fysio biedt helpende hand

Toen een coronabrandhaard ontstond in een nabijgelegen zorgcentrum in Heerde, schoten fysiotherapeuten apotheker Ruud Timmerman spontaan te hulp. “In hun praktijkkleding brachten ze medicatie rond met onze bezorgauto’s.”

18-09-2020 | door Maarke Roelofs

KNMP: maak testbeleid van toepassing op apothekers

Het coronatestbeleid moet uitdrukkelijk van toepassing zijn op apothekers en apotheekmedewerkers, zodat de continuïteit van farmaceutische patiëntenzorg kan worden geborgd. Dat stelt de KNMP in een brief aan het Rijks­instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

18-09-2020 | door KNMP

Rol voor apothekers bij verbetering van zorg aan osteoporosepatiënten

Apothekers spelen een rol in de verbetering van de osteoporosezorg. Dat blijkt uit het rapport Verbetersignalement Osteoporose van het Zorg­instituut Nederland.

18-09-2020 | door KNMP

Een sterk beroep

Ons mooie beroep is altijd in ontwikkeling. Dat was vroeger zo in onze queeste naar nieuwe chemische verbindingen, en vandaag de dag zijn we zoekende naar onze rol als zorgverlener en medebehandelaar.

18-09-2020 | door Steven Verhagen-Smits, openbaar apotheker en lid KNMP-bestuur
Back to top