Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW38

PW38 - 16-09-2020 | door Scott Wishaw, Geneesmiddel Informatie Centrum


Mevrouw A, 67 jaar, heeft ernstig overgewicht, diabetes en COPD. Voor haar diabetes is ze ingesteld op metformine. Voor haar COPD gebruikt ze onder meer fluticason. Omdat ze een exacerbatie heeft gehad, heeft de arts een stootkuur prednisolon voorgeschreven. Is het verantwoord om deze twee corticosteroïden te gebruiken bij deze patiënt?

  1. Ja, zolang het gebruik van de stootkuur voor korte duur is en er geen klachten zijn, is het niet nodig om in te grijpen. U stelt voor om de glucosespiegel nauwlettend in de gaten te houden.
  2. Ja, er is geen sprake van een interactie tussen orale corticoste­roïden en inhalatiecorticosteroïden. Er hoeft geen actie te worden ondernomen.
  3. Nee, de combinatie van een oraal corticosteroïd en een inhalatiecorticosteroïd heeft een dubbel effect op de suikerspiegel. Daarom is de combinatie gecontra-indiceerd. U gaat in overleg met de voorschrijver.
  4. Nee, gebruik van corticosteroïden in een stootkuur leidt tot hyperglykemie bij deze kwetsbare patiënt. U stelt een alternatief voor.

Toelichting

Het juiste antwoord is: Ja, zolang het gebruik van de stootkuur voor korte duur is en er geen klachten zijn, is het niet nodig om in te grijpen. U stelt voor om de glucosespiegel nauwlettend in de gaten te houden.

Orale corticosteroïden kunnen leiden tot hyperglykemie als ze langdurig worden gebruikt (langer dan tien dagen). Zolang de patiënt geen klachten krijgt die passen bij hyperglykemie, is er geen reden om iets aan de medicatie te veranderen. Tussentijds is monitoring van de glucosespiegel extra belangrijk. Indien klachten optreden of een hoge glucosespiegel wordt vastgesteld, kunt u voorstellen om een sulfonylureumderivaat toe te voegen.  
Inhalatiecorticosteroïden hebben amper effect op glucosewaarden

Bron: NHG - Beleid bij gebruik van corticosteroïden bij patiënten met diabetes mellitus type 2

Document acties

Back to top