Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW11

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Harmonisatie

DOAC’s vragen een andere blik van de apotheker op medicatiebewaking, schrijft Marcel van den Broek, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog van het St. Antonius ziekenhuis. Maatwerk is noodzakelijk en medisch-farmaceutische beslisregels kunnen volgens hem een belangrijke rol spelen om de veiligheid van het gebruik van antistollingscombinaties verder te vergroten.

13-03-2020 | door Frans van den Houdt

Etos en thuisapotheek betreden samen de apotheekmarkt

Drogisterijketen Etos lanceert een nieuwe app waarmee klanten receptgeneesmiddelen kunnen bestellen, ophalen in een Etos-winkel of thuisbezorgd krijgen. Thuisapotheek levert de geneesmiddelen en de farmaceutische zorg.

09-03-2020 | door PW

Focus

Soms heb je een aanleiding nodig om weer even de volle focus te krijgen op een potentieel risico. Zo ook in mijn geval. Voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist besloten mijn collega’s en ik een farmaceutisch praktijkonderzoek uit te voeren naar het onjuist gebruik van DOAC’s. Het onderzoek is nog niet officieel van start gegaan, maar het blijkt nu al een focus te hebben gecreëerd bij mijn team en mij.

13-03-2020 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Herexamen 2020 PW11

Welke DOAC’s zijn niet geschikt bij morbide obese patiënten?

11-03-2020 | door Froukje Harkes-Idzinga: Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Verpleegkundigen ontevreden over elektronisch dossier

Verpleegkundigen en verzorgenden voelen zich slechts matig gesteund door het elektronisch dossier waarin zij gegevens zetten over de zorg aan cliënten. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel.

05-03-2020 | door PW

Slechte verdeling nieuwe huisartsen over Nederland

De instroom van nieuwe huisartsen en hun vestigingsvoorkeuren zijn ongelijk verdeeld over Nederland, waardoor in regio’s buiten de Randstad tekorten aan huisartsen kunnen ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel.

05-03-2020 | door PW

Cefiderocol bij infectie met gram-negatieve bacterie

De Committee for Medical Products for Human Use (CHMP) van het EMA raadt goedkeuring aan van twee geneesmiddelen.

10-03-2020 | door PW

Apremilast nu ook voor patiënten met Behçet

De Committee for Medical Products for Human Use (CHMP) oordeelde positief over uitbreiding van de indicaties van drie geneesmiddelen.

11-03-2020 | door PW

Hoogste uitgaven in 2019 voor DOAC rivaroxaban

Apothekers verstrekten in 2019 aan ruim 140.000 verschillende mensen rivaroxaban, een anti-stol-lingsmiddel van het DOAC-type, 25.000 meer dan in het jaar daarvoor. Hierdoor stegen de uitgaven aan dit middel met € 18 miljoen tot € 85 miljoen*. Daarmee voert rivaroxaban de lijst aan van pakketgeneesmiddelen met de hoogste uitgaven in 2019. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

13-03-2020 | door SFK

Medicatiebewaking antistolling: maatwerk apotheker noodzakelijk

DOAC’s vragen een andere blik van de apotheker op de wijze van medicatiebewaking. Maatwerk is noodzakelijk, waarbij medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s) een belangrijke rol kunnen spelen. “Met behulp van MFB’s kunnen patiënten met combinatietherapie geïdentificeerd worden bij wie potentieel onjuiste keuzes zijn gemaakt.”

13-03-2020 | door Marcel van den Broek, Renate van Uden, Ankie Harmsze, Stephan Joosten en Matthijs Becker

Stabiliteit dabigatran etexilaat in medicatierol gegarandeerd

Het is niet toegestaan dabigatran etexilaat in een medicatierol te verpakken omdat het middel, vanwege de hygroscopische eigenschappen, maar zes uur buiten de originele blisterverpakking mag worden bewaard. Echter, uit onderzoek blijkt dat dabigatran etexilaat gedurende tenminste 28 dagen zonder verlies van werkzaamheid in een medicatierol kan zitten.

13-03-2020 | door Margreet van Herwaarden

‘MEDICATIEBEWAKING BIJ DOAC’s IS ONVOLDOENDE’

Medicatiebewaking behoort tot de corebusiness van de apotheker. Hierbij is goede ondersteuning cruciaal. Ondanks dat te veel signalen kunnen leiden tot signaalmoeheid, vinden Margreet van Herwaarden en Bas van de Steeg dat er meer ondersteuning moet zijn om DOAC’s optimaal te kunnen bewaken.

13-03-2020 | door Margreet van Herwaarden en Bas van de Steeg

Fors bloedingsrisico VKA- en DOAC-triple therapie

Patiënten met atriumfibrilleren met VKA- of DOAC-triple therapie hebben hoge incidentiecijfers van majeure bloedingen, blijkt uit een Deense studie. Vooral subgroepen als patiënten van 90 jaar en ouder of met een voorgeschiedenis van zware bloedingen, hebben hoge bloedingsrisico’s. Dit laat zien dat zorgvuldigheid is geboden bij triple therapie en deze niet langer dan nodig moet worden voortgezet.

13-03-2020 | door Nienke van Rein

Robot voorkomt verspilling

Een medicatierobot in de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC gaat verspilling tegen en geeft verpleegkundigen meer tijd aan het bed. Apotheker Pedram Hassanpour: “Ongebruikte medicatie gaat retour in de robot en geven we na controle opnieuw uit aan een andere patiënt.”

13-03-2020 | door Edwin Bos

VWS stelt handboeken voor veilig e-mailen beschikbaar

Om zorgverleners te ondersteunen bij ‘veilig e-mailen’ heeft het ministerie van VWS drie handboeken gepubliceerd. Deze handboeken helpen bij de implementatie van de normelementen uit de NTA7516, die helderheid moet scheppen in de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

13-03-2020 | door KNMP

Veel vragen

Als op wereldschaal sprake is van een verstorende invloed, moeten we op verschillende niveaus paraat staan. Dat is nu het geval met het coronavirus, maar ook bij een grote recall. We moeten als KNMP de individuele apotheker ondersteunen en beschermen. Maar ook de ontwikkelingen binnen de wereldwijde geneesmiddelenlogistiek in de gaten houden.

13-03-2020 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Stemmen op nieuwe samenstelling KNMP-bestuur is nu mogelijk

KNMP-leden kunnen stemmen op de nieuwe samenstelling van het KNMP-bestuur. Stemgerechtigden hebben een uitnodiging ontvangen vanuit het e-mailadres knmp@digitaleverkiezing.nl.

13-03-2020 | door KNMP

‘Cybercriminelen proberen elke dag de KNMP te hacken’

In de rubriek ‘Een dag met …’ periodiek aandacht voor iemand die in relatie tot de KNMP actief is binnen de farmacie. In deze derde aflevering: de manager van de ICT- en BI-afdeling van de KNMP, Richard Kemp.

13-03-2020 | door Ilse Boekweg
Back to top