Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Focus

Ik trok de stoute schoenen aan en overlegde met de geriater.

PW11 - 13-03-2020 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg
Soms heb je een aanleiding nodig om weer even de volle focus te krijgen op een potentieel risico. Zo ook in mijn geval. Voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist besloten mijn collega’s en ik een farmaceutisch praktijkonderzoek uit te voeren naar het onjuist gebruik van DOAC’s. Het onderzoek is nog niet officieel van start gegaan, maar het blijkt nu al een focus te hebben gecreëerd bij mijn team en mij.
Focus

Overal waar we kijken komen we DOAC’s tegen; praktijkprikkels, CMR-meldingen en nu ook in het PW. Hopelijk draagt dit protocol eraan bij om in de toekomst onjuiste dosering en gebruiksduur te voorkomen in plaats van achteraf te corrigeren. Met de volle focus op DOAC’s stuitte ik op een te lage dosering bij een wat oudere patiënt, met een geschikt GFR en geen ondergewicht. Ingesteld door de cardioloog, dus de dosering was al even gecontinueerd. Ik trok toch de stoute schoenen aan en overlegde met de geriater met wie de patiënt eerstvolgend een afspraak had. Ook zij kon mij niet vertellen waarom voor een lage dosering gekozen was en ze zou dit intern nagaan.
Naast deze bevinding besprak ik nog een aantal andere zaken met haar. Achteraf vroeg ik wat ze van het overleg vond. Ze gaf aan dat het prettig was om met elkaar te overleggen en dat wij, apothekers, toch net iets meer van medicatie weten dan zij. Dit compliment kwam als een verrassing, maar wel als een boost om met volle focus door te gaan met mijn passie: optimaliseren van farmaceutische zorg!

Document acties

gearchiveerd onder: DOAC's
Back to top