Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW51/52

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Wereld te winnen

Een zieke die onder behandeling is. Iemand aan wie medische, paramedische en/of verpleegkundige hulp wordt verleend. Een zorgbehoevende die de zorgen of het toezicht van een zorgverlener geniet. Iemand met een zelfzorgtekort. Iemand die een ziekte, aandoening of letsel heeft.

20-12-2019 | door Frans van den Houdt

En jij gelooft dat?

Het was tijdens de “omruilweken” van de ranitidine. We hadden snel, voor sommige artsen iets te snel, een plan met een omzettingslijst klaar. Soms kon er gewoon, of na afbouwen, gestopt worden met de maagzuurremmer of werd de patiënt overgezet op een ander type maagzuurremmer. Teruggebrachte medicatie werd vergoed; menig patiënt was verbaasd over de lage prijs van deze middelen en de collectebus op de balie deed goede zaken.

20-12-2019 | door Jaap Dik, apotheker in Vianen

Bètablokker of DHP bij stabiele angina pectoris

Bij de onderhoudsbehandeling van stabiele angina pectoris gaat de voorkeur uit naar een cardioselectieve lipofiele bètablokker of een calciumantagonist uit de dihydropyridinegroep (DHP). Dat staat in de herziene NHG-Standaard Angina pectoris van het Nederlands Huisartsengenootschap, die deze week online is gepubliceerd.

18-12-2019 | door Cindy Reinders

Herexamen 2019 PW 51/52

Welke uitspraak over parallel geïmporteerde producten is juist?

18-12-2019 | door Wafa Jama, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)

Informatie over teratogeniciteit retinoiden aangepast

Het Europees geneesmiddelbewakingscomité (PRAC) van het EMA heeft relevante gegevens over de veiligheid van retinoïden beoordeeld.

17-12-2019 | door PW

Vergoeding voor venetoclax met rituximab

Vanaf 1 december is de combinatietherapie van het sluisgeneesmiddel venetoclax met rituximab opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering voor patiënten met chronische lymfatische leukemie.

17-12-2019 | door PW

Medicinale cannabis minder dan 50.000 keer verstrekt

Openbare apotheken verstrekken in 2019 naar verwachting zo’n 5% minder vaak medicinale cannabis. Het aantal verstrekkingen daalt daarmee voor het eerst sinds 2017 onder de 50.000. Het aandeel van de verstrekkingen van medicinale cannabis op oliebasis komt in 2019 evenals het jaar ervoor uit op ongeveer 55%. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

20-12-2019 | door SFK

Registratie op basis van target verdient eerste plek

Het antikankermiddel larotrectinib prijkt dit jaar op nummer één van de Top 3 Geneesmiddelen. Nummer twee gaat naar het eerste ebolavaccin en op drie staat een gentherapie (Zynteglo). Ziekenhuisapotheker Jos Kosterink motiveert zijn keuzes: “Ze zijn niet zwart/wit. Gevoel speelt natuurlijk ook een rol.”

20-12-2019 | door Maarke Roelofs

‘Leer patiënt kennen zodat hij optimaal baat heeft bij therapie’

Voor een optimale behandeling is het belangrijk dat de apotheker in gesprek gaat met de patiënt. Zonder goede communicatie-eigenschappen kun je tegenwoordig niet meer functioneren in de openbare farmacie, vindt hoogleraar Liset van Dijk. “De basis van goede farmaceutische zorg is: ken je patiënt.”

20-12-2019 | door Frans van den Houdt

‘Angio-oedeem door ACE-remmer nooit eerder zelf meegemaakt’

“Het is heel fijn als je als apotheker iemand kunt helpen die zijn klachten heel open bij jou neerlegt. Die jou dat vertrouwen geeft en voor wie ik vervolgens daadwerkelijk iets kan betekenen. Dat maakt mijn vak mooi”, zegt Antine Krijger. De 68-jarige Rien Voets die naar eigen zeggen “vaak met bijwerkingen kampt”, is zo’n bijzondere patiënt voor haar.

20-12-2019 | door Cindy Reinders

Begeleiding van patiënten vraagt om vertrouwensband

Patiënten vinden het belangrijk dat apothekers een vertrouwensband met hen opbouwen. Pas dan is goede zorg en begeleiding mogelijk. Dit is één van de uitkomsten van een interactieve workshop voor patiënten van de Patiëntenfederatie Nederland en het Nivel. Doel van de workshop was te onderzoeken welke zorg en begeleiding bij medicijngebruik patiënten essentieel vinden.

20-12-2019 | door Jade Kasdorp, Jan Bendictus, Marcia Vervloet en Liset van Dijk

‘Als mens was het een drama, als professional erg leerzaam’

Met acute pancreatitis werd hij opgenomen, daarna volgden sepsis, operaties en intensive care. Een paar jaar later: een niercelcarcinoom. Het overkwam Gerard Hugenholtz: “Dat ik volledig zorgafhankelijk was vond ik echt afschuwelijk. Ik had me erbij neergelegd dat ik dood zou gaan.” Maar, hij kroop door het oog van de naald en vervult nu de voorzittersrol van de organisatie voor ziekenhuisapothekers NVZA.

20-12-2019 | door Cindy Reinders

‘We bellen elkaar regelmatig over bijwerkingen en CYP-afwijkingen’

Reumapatiënt en voedingscoach Franci van der Mijden werd verlost van ernstige bijwerkingen toen apotheker Gertjan Hooijman een CYP-afwijking bij haar vaststelde. Ze ontwikkelde een voedingsmethode voor een afwijkend DNA-profiel en heeft sindsdien intensief contact met haar apotheker over bijwerkingen en farmacogenetica. “We verwijzen ook patiënten naar elkaar door.”

20-12-2019 | door Edwin Bos

Cannabinoïden weinig effectief bij mentale aandoeningen

Er is weinig bewijs dat cannabinoïden depressieve aandoeningen, angststoornissen, ADHD, Tourette syndroom, PTSS of psychose verbeteren.

20-12-2019 | door Linda de Graaf

Gift van farmaceutisch bedrijf beïnvloedt voorschrijfgedrag huisarts

Huisartsen die geen giften van farmaceutische bedrijven ontvangen lijken beter te scoren op indicatoren voor efficiënt voorschrijven. Zij schrijven minder kostbare geneesmiddelen voor dan huisartsen die wel giften krijgen.

20-12-2019 | door PW

Een persoonlijke overwinning

Door intensief contact met haar apotheker wist een 46-jarige vrouw haar angsten te overwinnen en met succes te beginnen aan de afbouw van de benzodiazepinen. “Dit voelt erg goed en maakt het vak van apotheker extra leuk.”

20-12-2019 | door Frans van den Houdt

Een mooie geste

Patiënt wordt behandeld voor kanker, houdt er chronische zenuwpijnen aan over en zet zich nu vrijwillig in voor een stichting die kankerpatiënten en hun naasten helpt: de meest bijzondere patiënt van Elvire ten Berge-de Ridder.

20-12-2019 | door Frans van den Houdt

Leefstijladvies hoort erbij!

Er is veel belangstelling voor leefstijl – van bloedprikken tot afvallen –, merkt apotheker Didem Ozer-Altug. Ze pakt het onderwerp daarom steeds groter aan. Komend voorjaar: de ‘Week van de Leefstijl’ in haar apotheek.

20-12-2019 | door Cindy Reinders

Zichtbaar

Ons vak, de omgeving en de gezondheidszorg veranderen. De gezondheidszorg gaat steeds meer uit van leven met een aandoening en steeds minder uit van ziekte. We zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid van de zorg, toegankelijkheid, vergrijzing en tekorten. Als apothekers kunnen we hier op inspelen door onderling samen te werken, maar ook door met andere zorgverleners tot overeenstemming te komen. Samen maken we de zorg in Nederland beter.

20-12-2019 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Apotheekbereidingen: geen wijzigingen vergoeding in 2020

De vergoeding van (doorgeleverde) apotheekbereidingen per 1 januari 2020 is niet gewijzigd ten opzichte van 2019. Er is daarom ook geen verschillijst ‘2019-2020’ beschikbaar voor 2020. Dit hebben de zorgverzekeraars bekendgemaakt.

20-12-2019 | door KNMP

IJzeren voorraad, stille protestactie, ranitidine en Apotheek.nl wint weer

Het jaar van de ijzeren voorraad, zo kan 2019 de boeken in. Ook voerden apothekers stil protest en sprak de KNMP uit dat patiënten en apothekers niet gedupeerd mogen worden bij een recall. Apotheek.nl werd wederom gekozen tot beste website van het jaar.

20-12-2019 | door KNMP
Back to top