Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW40/41

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Vertrouwde omgeving

Zeker 94% van de ouderen woont nog thuis. Dat percentage is de afgelopen jaren fors gestegen, vooral onder 85-plussers; van hen woont 70% nog in het eigen huis. Dit blijkt uit de Monitor zorg voor ouderen van de NZa.

04-10-2019 | door Frans van den Houdt

Medicatiebeoordeling: selectiecriteria herzien

Het proactief uitvoeren van een medicatiebeoordeling – met huisarts, apotheker en patiënt – lijkt het meest zinvol bij (kwetsbare) patiënten van 75 jaar of ouder die tien of meer geneesmiddelen gebruiken. Dit staat in de nieuwe, onlangs gepubliceerde, Module Medicatiebeoordeling die hoort bij de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen uit 2012.

30-09-2019 | door PW

Weerwolfjes

Nog maar net terug van vakantie, kon ik meteen aanschuiven bij de cursus ‘hoorcollege geven’. Ik keek er enorm naar uit en mijn enthousiasme werd nog groter door de interactie met andere cursisten. Echt een feest van herkenning, want iedereen worstelt (uiteraard) met dezelfde issues: hoe zorg je ervoor dat studenten geboeid zijn, wat kun je doen als iedereen na vijftien minuten in een concentratie­dip raakt, hoe voorkom je power point-overload?

04-10-2019 | door Dinemarie Kweekel, ziekenhuisapotheker laboratorium

Meeste datalekken bij apotheken en ziekenhuizen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste helft van 2019 11.906 meldingen ontvangen van datalekken. De meeste datalekken werden gemeld door de zorgsector, met als koplopers ziekenhuis (23%) en apotheken (22%).

24-09-2019 | door PW

ACM: marktaandeel biosimilars nog kwetsbaar

Aflopende patenten en nieuwe concurrerende generieken hebben geleid tot dalingen van netto-inkoopprijzen van drie TNF-alfaremmers. Ziekenhuizen hebben hierdoor fors kunnen besparen, maar onzeker is of de concurrentie voldoende houdbaar is, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

26-09-2019 | door PW

Herexamen 2019 PW40/41

Voor welke aandoening is Dupilumab nu ook geregistreerd?

03-10-2019 | door Marloes Dankers, IVM

Ranibizumab nu ook tegen syndroom van Terry

Een drietal uitbreidingen van geneesmiddelindicaties is goedgekeurd door de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).

02-10-2019 | door PW

Groen licht voor vier nieuwe middelen

De humane geneesmiddelencommissie van het Europees Geneesmiddel Agentschap (EMA), de CHMP, heeft toestemming verleend voor Europese handelsvergunningen van vier nieuwe geneesmiddelen.

02-10-2019 | door PW

Aandeel apotheekbezoekers met intensieve zorg naar 14%

Het aantal mensen dat chronisch vijf of meer geneesmiddelen gebruikt is in 2018 opgelopen tot één op de zeven apotheekbezoekers. Toenemende vergrijzing en langer thuis wonen liggen aan deze groei ten grondslag. Maagzuurremmers, cholesterol­verlagers en antithrombotica worden door deze patiënten het meest gebruikt. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

04-10-2019 | door SFK

‘Een verzorgingshuis zie ik echt niet zitten’

Om ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, is het belangrijk dat iemand hun medicatiegebruik goed in de gaten houdt. Apotheker Mariolina Devalle uit Naaldwijk gaat daarvoor het liefst op huisbezoek, omdat mensen dan meer op hun gemak zijn en meer vragen stellen. “Bovendien vertelt de huiskamer veel over een persoon.”

04-10-2019 | door Frans van den Houdt

‘Wijk bij kwetsbare oudere soms af van hoe het hoort’

Ouderen in Velp blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Dankzij de inzet van pionier Ester Bertholet, die acht jaar geleden haar eigen praktijk voor ouderen oprichtte. Medicatiegebruik opschonen vormt een belangrijk onderdeel. Van het stoppen tot het zoeken naar praktische oplossingen. “Dan maar alles ’s avonds innemen en Thyrax hoger doseren.”

04-10-2019 | door Cindy Reinders

Langer thuis

Apothekers zijn veel bezig met medicatiebeoordelingen voor ouderen, maar de meest kwetsbare patiënten eruit lichten, dat is volgens ziekenhuisapotheker en voorzitter van de programmacommissie Patricia van den Bemt nog een hele uitdaging. “Het gaat daarbij vooral om de ongewenste polyfarmacie binnen deze groep. De effectiviteit vergroten van medicatiebeoordelingen is ook een van de onderzoeksvragen van de KNMP Kennisagenda.”

04-10-2019 | door KNMP

Oproep voor herdefiniëren rol apothekers

“Voor de functie van de apotheker als behandelaar is te weinig evidence, daarom moeten apothekers op zoek naar een niche waar hun werkelijke meerwaarde ligt ten opzichte van artsen”, zegt klinisch geriater/klinisch farmacoloog Rob van Marum, werkzaam in het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch en bijzonder hoogleraar farmacotherapie aan het VUmc. “Bekijken we studies zoals HARM kritisch, dan is de relatie tussen klinische problemen – zoals vallen – en medicijnen zelden een-op-een aantoonbaar. Richtlijnen voor medicatiebeoordelingen zijn onder meer gebaseerd op deze studies, en die blijken dan ook vaak niet doelmatig te zijn.”

04-10-2019 | door KNMP

KNMP Najaarscongres 2019

PROGRAMMA

04-10-2019 | door KNMP

‘Wijkverpleegkundigen hebben veel kennis’

“Wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers komen achter de voordeur van patiënten waar ze problemen zien die in 50% van de gevallen medicatie­gerelateerd zijn, zoals slikproblemen. Apothekers zijn hiervan vaak niet op de hoogte”, zegt Carolien Sino, instituutsdirecteur Verpleegkundige Studies Hogeschool Utrecht. “Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen zijn de ogen en oren van apothekers, maar maken apothekers daar wel genoeg gebruik van?”

04-10-2019 | door KNMP

‘Geef concrete bewaaradviezen voor medicatie’

Bij het bewaren van geneesmiddelen door patiënten thuis gaat nog veel mis. TNF-alfaremmers en andere biologicals liggen niet in de koelkast, geneesmiddelen zijn over de datum of de bijsluiter is niet meer aanwezig.

04-10-2019 | door KNMP

Vertrouwensband essentieel voor optimale 24-uurszorg

Voor Hermijntje Geessink, die al 36 jaar thuis haar man Benno Geessink verzorgt, is goed contact met de apotheker van onschat­bare waarde. Ze raadt andere mantelzorgers aan zich duidelijk kenbaar te maken bij de apotheek, zodat het team de situatie kent. “Dan weten de medewerkers dat je niet voor niets belt en ergens om vraagt.”

04-10-2019 | door Maarke Roelofs

Kwetsbare oudere langer thuis dankzij juiste farmacotherapie

Door optimaal gebruik te maken van beschikbare informatie over genees­middelen bij ouderen en door out of the box-denken en -doen kunnen ouderen met de juiste farmacotherapie langer thuis blijven wonen. Medicatie­beoordelingen door arts en apotheker bij de 75-plus-populatie zijn belangrijk om de risico’s van medicamenteuze therapie bij ouderen te beperken.

04-10-2019 | door Koos Brouwers, Wilma Knol en Paul Jansen

Migraine: pijnvrij na gebruik rimegepant

Na behandeling van een migraineaanval met de calcitonin gene related-peptide (CGRP)-receptor­antagonist rimegepant zijn meer patiënten pijnvrij en vrij van hun meest hinderlijke symptoom dan na gebruik van placebo.

04-10-2019 | door Linda de Graaf

Galcanezumab vermindert aanvalsfrequentie van clusterhoofdpijn

Eens per maand subcutane toediening van galcanezumab vermindert de frequentie van aanvallen van clusterhoofdpijn.

04-10-2019 | door PW

Farmazorg in Polder Hofje

Voor apotheker Sjef Küppers was de keuze om de farmaceutische zorg voor de ouderen van het Polder Hofje op zich te nemen snel gemaakt. “Vragen komen sneller op ons bordje dan in een gewone thuissituatie, waardoor we ook eerder kunnen ingrijpen.”

04-10-2019 | door Maarke Roelofs

KNMP verheugd met hulp bij tegengaan medicijntekorten

Geneesmiddelentekorten krijgen steeds bredere aandacht en erkenning, stelde de KNMP vast op de Wereld Apothekers Dag op 25 september. Zo trok minister Bruno Bruins van Medische Zorg vorige week aan de bel over de verdubbeling van tekorten.

04-10-2019 | door KNMP

Ontmoetingen

Voor de bestuurders en een aantal medewerkers van de KNMP is de agenda deze weken behoorlijk volgepland. De herfst staat traditioneel in het teken van tal van ontmoetingen met de leden. Afgelopen woensdag gingen we tijdens de jaarlijkse BIO Meeting met circa honderd actieve leden in gesprek over de Toekomstvisie 2025 waaraan al sinds het voorjaar wordt gewerkt.

04-10-2019 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Niet-pluisgevoel leidend bij melding FMD

Alleen bij een niet-pluisgevoel moeten apothekers de verpakkingen van UR-geneesmiddelen met een Falsified Medicines Directive (FMD)-alert melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat heeft de IGJ besloten omdat het aantal alerts nog te hoog is om elke melding op individueel niveau nader te onderzoeken.

04-10-2019 | door KNMP

Interventies therapietrouw bij elkaar op één plek

Het Nivel, Radboudumc en de Sint Maartenskliniek hebben Interventienet.nl ontwikkeld, dé vindplaats voor interventies voor therapietrouw. De KNMP is vertegenwoordigd in de adviescommissie van het initiatief. “Er zijn genoeg projecten en tools om de therapietrouw te bevorderen, maar het is vaak onduidelijk waar je ze kunt vinden.”

04-10-2019 | door Ilse Boekweg
Back to top