Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW09

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Anti-roken

“Sick of smoking”, heet de website. Met als ondertitel: “Stop de tabaksindustrie”. De site verenigt naar eigen zeggen iedereen die letterlijk of figuurlijk ziek wordt van de praktijken van de tabaksindustrie en deze wil stoppen.

02-03-2018 | door Frans van den Houdt

Alle veelgebruikte antidepressiva effectief bij depressie

Antidepressiva zijn effectiever dan placebo in de acute behandeling van depressie bij volwassenen. Dat blijkt uit een studie met de meeste gepubliceerde en niet-gepubliceerde gegevens ooit, meldt het Radboudumc.

23-02-2018 | door E. Bos (420720)

Hoog LDL-cholesterol bij jonge vrouw erfelijk

Een zeer hoog ‘slecht’ cholesterol bij jonge vrouwen is vaak het gevolg van een erfelijke aanleg, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen onder jonge gezonde vrouwen van gemiddeld 33 jaar uit Groningen, Friesland en Drenthe.

28-02-2018 | door PW

Computer says no!

De sketches uit Little Britain met Carol Beer als baliemedewerkster geven een hilarisch beeld van doorgeslagen regelgeving.

02-03-2018 | door Wilma Göttgens, apotheker

Herexamen 2018 PW09

Welke uitspraak over vaccinaties is juist?

01-03-2018 | door Marinka van Dalfsen

EU-delegatie bezoekt Amsterdam over EMA

Een groep Europarlementariërs heeft gisteren tijdens een bezoek aan Amsterdam informatie gekregen over de voortgang van de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

23-02-2018 | door E. Bos (420720)

Minder risico op tweede trombose door statine

Patiënten die een bloedprop in hun benen of longen hebben gehad, hebben minder stollingseiwitten in hun bloed als ze een statine slikken. Dat blijkt uit onderzoek van Willem Lijfering van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

22-02-2018 | door E. Bos (420720)

Bogin lanceert website over biosimilars

Om patiënten te informeren en de acceptatie te vergroten over biosimilars heeft Bogin – de biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland – de website uwbiosimilars.nl gelanceerd.

21-02-2018 | door E. Bos (420720)

Mannelijke huisartsen zijn soms autoritair

Vrouwelijke huisartsen kunnen zich goed inleven in de patiënt, mannelijke huisartsen zijn soms autoritair. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland en het blad Libelle onder zevenduizend mannen en vrouwen.

19-02-2018 | door E. Bos (420720)

Aanpassingen productinformatie, januari 2018

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

09-02-2018 | door a.k.s.polderman@pw.nl

Steeds meer gebruikers nieuwe diabetesmiddelen

Openbare apotheken verstrekten in 2017 aan 915.000 mensen diabetesmedicatie. Dat zijn er 15.000 (1,6%) meer dan in het jaar ervoor. Deze lichte groei gaat gepaard met toenemend gebruik van de nieuwe langwerkende insuline degludec en van de SGLT-2-remmers dapagliflozine en empagliflozine. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

02-03-2018 | door SFK

Nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling van COPD

WNT-5-signalering draagt bij aan ontstekingsprocessen in de longen en is mogelijk betrokken bij longveroudering. Het onderdrukken van deze signaleringsroute vormt een nieuw therapeutisch aangrijpingspunt voor de behandeling van COPD. Met het zogeheten lung slice model kan dit worden onderzocht, concludeert promovenda Eline van Dijk.

02-03-2018 | door Eline van Dijk

Apps langs de GGD-meetlat

Een greep uit de apps die apothekers in de praktijk kunnen gebruiken of waarop zij patiënten kunnen wijzen. Zoals gezondheidsapps die zijn onderzocht op privacy en functionaliteit door de GGD en een app met chemische structuren van kleinmoleculaire geneesmiddelen die zijn goedgekeurd door de FDA.

02-03-2018 | door Edwin Bos

Contracteerbeleid verzekeraars stelt apothekers voor dilemma’s

Het preferentiebeleid bestaat tien jaar en heeft er mede voor gezorgd dat de uitgaven voor farmaceutische zorg sinds 2012 blijvend zijn gedaald. Echter, dit systeem is ingewikkeld, niet transparant en stelt apothekers dagelijks voor dilemma’s. Dit moet en kan anders. Twee casussen ter illustratie.

02-03-2018 | door Harm Geers, Bas Arents en Wilma Göttgens

Gunstig effect GLP-1-middelen overvleugelt de bijwerkingen

Het lichtelijk verhoogde risico op bijwerkingen van GLP-1-medicijnen (liraglutide en sitagliptine), zoals alvleesklierontsteking, lijkt niet op te wegen tegen de gunstige effecten, waaronder minder sterfte door hart- en vaatziekten, gewichtsverlies en bloeddrukdaling. Dat concludeert Mark Smits op basis van zijn promotieonderzoek.

02-03-2018 | door Mark M. Smits, Djuna L. Cahen en Daniël H. van Raalte

Antipsychotica houden schizofreen in leven

Antipsychotica kunnen de mortaliteit onder schizofreniepatiënten bijna halveren. Vooral depot-injecties van tweedegeneratiemiddelen hebben een gunstig effect.

01-03-2018 | door Arjan Polderman

Geen baat van trametinib bij galwegkanker

Trametinib helpt weinig bij gevorderde galwegkanker die niet reageert op gemcitabine. In een open label fase IIa-onderzoek dienden Ikeda et al. 2 mg/dag trametinib toe bij 20 patiënten van gemiddeld 61,5 jaar. Na 12 weken was bij 20% de ziekte niet verergerd.

01-03-2018 | door PW

Multivitaminen nuttig na hartinfarct

Na een hartinfarct kan een regime met 28 hooggedoseerde vitaminen en mineralen de prognose verbeteren. Dit vonden Issa et al. in een multicentrisch onderzoek bij 50-plussers die een hartinfarct hadden doorgemaakt en die geen statines gebruikten.

28-02-2018 | door L. Zuur (462180)

Montelukast effectief tegen kleuterastma

Montelukast kan effectieve astmabeheersing betekenen voor kleuters. Nagao et al. onderzochten het bij 93 patiëntjes van 1-5 jaar die een tot vier keer per maand last hadden van astma.

27-02-2018 | door L. Zuur (462180)

Zuid-Limburg pakt fouten bij overdracht recepten aan

Bij elke stap in de keten van huisarts naar specialist is er een risico op fouten in de medicatieoverdracht. Daarom hebben artsen en apothekers in Zuid-Limburg gezamenlijk een plan van aanpak gesmeed om deze fouten zoveel mogelijk uit te bannen. “De uitdaging is dat de medicatieoverdracht in de keten blijvend verbetert.”

02-03-2018 | door Mariëlle Krekels, Paul Bergmans, Hugo van der Kuy en Dennis Muris

Antibioticaresistentie keren

Als antibioticaresistentie niet snel en adequaat wordt aangepakt dreigen in 2050 tien miljoen mensen te sterven door infecties, waarschuwen deskundigen.

02-03-2018 | door Frans van den Houdt

Zorgverzekeraars schrappen 17 formulieren bijlage 2

Zorgverzekeraars schrappen per 1 maart 2018 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen. Dit gebeurt na eerder overleg en constructieve samenwerking tussen de KNMP en zorgverzekeraars over een beperking van administratieve lasten.

02-03-2018 | door KNMP

KNMP Voorjaarscongres: korting voor vroegboekers

Deelnemers van het KNMP Voorjaarscongres krijgen korting als ze zich vóór 8 maart inschrijven. Zo zijn de kosten voor KNMP-leden die vooraf betalen € 105. Wie zich aanmeldt aan de balie betaalt € 140.

02-03-2018 | door KNMP

Problemen met de inzameling van medicijnafval? Meld het de KNMP

Moet u nog steeds betalen voor het (laten) afvoeren van het medicijnafval dat patiënten bij uw apotheek inleveren? Meld dat dan vóór 9 maart bij de KNMP. Met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil de KNMP bewerkstelligen dat in 2018 alle Nederlandse gemeenten goede afspraken hebben gemaakt met apothekers over de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

02-03-2018 | door KNMP

Beslisboom laat zien of verwerkersovereenkomst AVG nodig is

Een beslisboom verwerkersovereenkomst, beschikbaar via knmp.nl, laat zien of apotheken een overeenkomst moeten sluiten met partijen die hun persoonsgegevens verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat apotheken hierover afspraken maken en dat deze per 25 mei 2018 zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

02-03-2018 | door KNMP

Invullen WSO-tabblad bij indicatoren levert waardevolle informatie op

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) vraagt bij het invullen van de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren speciale aandacht voor het WSO-tabblad, omdat dit waardevolle informatie oplevert voor openbaar apothekers.

02-03-2018 | door KNMP

Herverkiezing LOA en WSO: stemmen tot 9 maart

Tijdens de gecombineerde sectieledenvergadering van de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) en de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) op 13 maart wordt de uitslag van de herverkiezing van LOA-bestuursleden Aris Prins en Frank Verheijen en WSO-bestuurslid Marcel Kooij bekendgemaakt.

02-03-2018 | door KNMP
Back to top