Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW27/28

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Geneeskracht

Volmaaktheid bestaat niet, toch zijn veel mensen er hun hele leven naar op zoek. Naar het perfecte gewicht en de ultieme prestatie, op het sportveld en in bed. En dus is de markt voor kruidenpreparaten en voedingssupplementen die beloven dat al je wensen in vervulling zullen gaan, booming. Of ze nu helpen of niet.

07-07-2017 | door Frans van den Houdt

Lek schieten

13 mei 2017: in het NOS-journaal pleit ik voor het loslaten van de receptplicht voor erectiebevorderende middelen om de onveilige en massale illegale handel tegen te gaan.

07-07-2017 | door Ruud Coolen van Brakel, IVM

Oproep: ‘Schippers pak fabrikant harder aan’

Het aanpakken van dure geneesmiddelen vergt meer dan alleen onderhandelen over de prijs met fabrikanten, stellen Bas Leerink en Jan Kremer, leden van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Ze doen een oproep aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid ook andere middelen in te zetten.

26-06-2017 | door PW

Beperkt bewijs voor duizeligheid als bijwerking

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert geen geneesmiddelen tegen duizeligheid, ook niet bij de ziekte van Ménière. Anti-emetica wel, indien tevens sprake is van misselijkheid of braken. Aanpassen of switchen van medicatie kan gewenst zijn als de klachten mogelijk daarmee samenhangen. Dat staat in de herziene NHG-Standaard Duizeligheid die deze week is gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap.

07-07-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 27

Welke uitspraak over nieuwe geneesmiddelen is juist?

05-07-2017 | door Bijwerkingencentrum Lareb

€ 2,5 miljoen voor expertise lymeziekte

Voor de komende vier jaar stelt minister Edith Schippers van Volksgezondheid € 2,5 miljoen beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum.

28-06-2017 | door PW

Innovaties al in beeld voor ze markt bereiken

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk starten een gezamenlijk project rond horizon scanning in de geneesmiddelensector, meldt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De landen gaan farmaceutische innovaties in kaart brengen vóór ze op de markt komen.

28-06-2017 | door PW

Kwart tijd langdurige zorg naar administratie

Professionals in de langdurige zorg besteden 25% van hun werktijd aan administratieve taken. Zij ervaren dit als belastend omdat het ten koste gaat van de directe zorg. Dit blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot onder 4200 zorgverleners in deze sector.

27-06-2017 | door PW

Nieuwe middelen hepatitis C

Het European Medicines Agency beveelt marktautorisatie aan voor Maviret (glecaprevir en pibrentasvir) en Vosevi (sofosbuvir, velpatasvir en voxilaprevir), twee nieuwe middelen voor behandeling van chronische hepatitis C.

07-07-2017 | door Maarke Roelofs

Pipamperon druppelen met mate

Het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR adviseert apothekers om een goede instructie te geven bij het afleveren van pipamperon (Dipiperon) als druppelvloeistof en eventueel een druppelpipet mee te geven.

07-07-2017 | door Maarke Roelofs

Aanpassingen productinformatie, juni 2017

De productinformatie (SmPC en bijsluiter) van geneesmiddelen die de werkzame stoffen carbidopa/levodopa, letrozol, rabeprazol, felbamaat of baclofen bevatten, moet aangepast worden met voornamelijk toevoegingen over bijwerkingen.

07-07-2017 | door Maarke Roelofs

Positief advies cladribine

Cladribine krijgt een positieve beoordeling van het Committee for Medicinal Products for Human Use bij gebruik voor recidiverende multiple sclerose.

07-07-2017 | door Maarke Roelofs

Gunstig oordeel over oncolytica

Twee anti-kankermiddelen ontvingen een positieve beoordeling van het Committee for Medicinal Products for Human Use.

07-07-2017 | door Maarke Roelofs

Toepassing Symbioflor 2 beperkt

Het European Medicines Agency oordeelt dat volwassenen Symbioflor 2 mogen blijven gebruiken bij het prikkelbaredarmsyndroom, maar adviseert het niet meer bij andere indicaties van het darmkanaal in te zetten.

07-07-2017 | door Maarke Roelofs

Groen licht voor biosimilar en generica

Het Committee for Medicinal Products for Human Use raadt de biosimilar adalimumab (Imraldi) aan voor behandeling van onder andere verschillende vormen van artritis, psoriasis, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

07-07-2017 | door Maarke Roelofs

Boek standaarden voor zelfzorg

De achtste, herziene editie van het boek Standaarden voor Zelfzorg is in aantocht.

07-07-2017 | door PW

Paracetamol het vaakst over the counter van apotheek

Ruim een kwart van de geneesmiddelen die apotheken in 2016 zonder recept verkochten betrof paracetamol. De tien meest verkochte geneesmiddelen zonder recept zijn samen goed voor bijna 60% van alle handverkooptransacties van geneesmiddelen in de apotheek. Neussprays met xylomethazoline hebben een aandeel van 10%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

07-07-2017 | door SFK

'Als self care-specialist ook zichtbaar voor gezonde mens'

Nederlandse apothekers kunnen zich meer profileren op het gebied van self care: van de behandeling van kleine kwalen tot hulp bij interpretatie van gezondheidsdata, vindt apotheker Maayke Fluitman. “Kijk naar Engeland of Scandinavië. Nederland is nog terughoudend, ook wat betreft beleid rondom de switch van receptgeneesmiddelen naar OTC-middelen.”

07-07-2017 | door Cindy Reinders

Voedingssupplement naast medicatie: let op interacties

Farmacologisch actieve stoffen in voedingssupplementen brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Als iemand naast een supplement ook reguliere geneesmiddelen gebruikt, is het belangrijk alert te zijn op mogelijke interacties. Actief vragen naar bijzonderheden – gebrek aan effectiviteit, bijwerkingen – is aan te raden.

07-07-2017 | door Jacqueline Biesterbos, Jeanet Eland, Sonja van de Koppel en Florence van Hunsel

Apotheek kiest biologisch na onderzoek in de buurt

Met een spectaculair maritiem apotheekinterieur, biologische handverkoop en SOA-testen uit de muur werft apotheker Floor van Leersum van Apotheek Prins Hendrikplein in Den Haag nieuwe klanten. “Ons apotheekconcept moet onderscheidend zijn, want op de eerste dag zijn we letterlijk gestart met nul klanten.”

07-07-2017 | door Edwin Bos

Melatonine in meeste gevallen ongeschikt als zelfzorgmiddel

Melatonine kan, onder deskundige begeleiding van een arts, bepaalde slaapstoornissen verhelpen. Gebruik van het vrij verkrijgbare melatonine als zelfzorgmiddel kent echter risico’s. Daarom moeten apothekers melatonine bijna altijd afraden aan cliënten die erom vragen. Alleen bij een jetlag kan het soms helpen, al is het bewijs voor werkzaamheid matig.

07-07-2017 | door Delia Titre

Rode gistrijst: statine in schaapskleren

Rode gistrijst (RGR) is een effectief middel voor LDL-verlaging vanwege de aanwezigheid van lovastatine. RGR geeft dezelfde bijwerkingen en interacties als simvastatine. Verkoop geschiedt buiten het zicht van de apotheker en arts. Gezien de doelgroep is dit een onveilige situatie. De Special Interest Group Hart- en Vaatziekten pleit daarom voor registratie als UA-geneesmiddel.

07-07-2017 | door Halima el Messlaki en Arnoul van Mierlo

Hooikoortspatiënt sneller in beeld met scorekaart

Veel hooikoortspatiënten krijgen geen optimale behandeling, terwijl uitstekende medicatie voorhanden is. Apothekers en huisartsen kunnen hen makkelijker herkennen door een scorekaart te gebruiken die is ontwikkeld door een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat adviseert hoogleraar en KNO-arts Wytske Fokkens.

07-07-2017 | door Maarke Roelofs

Assistenten stellen niet alle relevante WHAM-vragen

Apotheken scoren goed bij de bejegening van patiënten met een vraag over zelfzorg. Apothekersassistenten begroeten uitnodigend, spreken rustig en nemen de tijd. Bij het analyseren van de zorgvraag stellen ze echter niet alle relevante WHAM-vragen. Dat blijkt uit mystery guest-onderzoeken van bureau AMP in 2015 en 2016 onder ruim negenhonderd apotheken.

07-07-2017 | door Lyda Blom

Erkenning uit Finland

Apothekers in Finland zijn zeer positief over hun vakgenoten in Nederland, zegt Minna Hakkinen, vanwege hun opleiding, good practices als de gedegen receptcontroles en het elektronisch voorschrijfsysteem.

07-07-2017 | door Frans van den Houdt

Tweede Kamer: ‘apotheekbereiding oplossing dure geneesmiddelen’

Diverse fracties in de Tweede Kamer beschouwen apotheekbereidingen als een van de alternatieven voor dure geneesmiddelen, om zo de toegang voor patiënten tot een behandeling te kunnen garanderen. Ook minister Schippers (VWS) ziet hier een rol voor apothekers weggelegd. Dit blijkt uit het Algemeen Overleg Pakketbeheer op woensdag 28 juni in de Tweede Kamer.

07-07-2017 | door KNMP

Roerganger

Een druilerige dag, die laatste zaterdag in juni. Alsof de hemel zachtjes schreide. Met het gaspedaal ferm ingetrapt doorkliefde ik de troosteloze leegte van de Flevopolder. Dat paste bij de dag.

07-07-2017 | door Léon Tinke

Snellere realisatie Toekomstvisie 2020 door KNMP-bestuurscommissie

Een breed samengestelde KNMP-bestuurscommissie, genaamd Dynamo, gaat de realisatie van de Toekomstvisie 2020 versnellen. De werkgroep, waarin KNMP-bestuur, WSO en LOA zijn vertegenwoordigd, wil dit najaar concrete voorstellen doen over de Toekomstvisie, het Routeplan Professionele Standaard en de daaruit voortvloeiende visie op de bekostiging. Dit gebeurt in nauwe samen-werking met praktijkapothekers en contracteerpartijen.

07-07-2017 | door KNMP

Veel aandacht media voor het dossier medicijnafval

Medicijnafval is een lopend dossier dat door een update van het eerdere KNMP-onderzoek (2016) in juni weer actueel is geworden. De KNMP kwam in het tweede kwartaal van 2017 voorts in beeld door de jubileum-tentoonstelling en diverse televisieprogramma’s.

07-07-2017 | door KNMP

Het papieren dossier mag echt weg

Hoewel het archiveren van patiëntendossiers sinds maart digitaal mag, zijn er maar weinig apothekers die de overstap maken. Dit terwijl de administratieve lasten voor apothekers zo flink naar beneden kunnen, stelt Bart Tolhuisen, vice-voorzitter van de LOA (Landelijke Openbare Apotheken).

07-07-2017 | door Mart Vogel
Back to top