Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW4

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Uitgerookt

Een collega vertelde dat zij van haar rookverslaving probeert af te komen door hypnose en dat de eerste sessies wonderwel al veelbelovende resultaten hadden opgeleverd. Ze was onmiddellijk minder gaan roken. Volgens de therapeut is hypnose zeer effectief bij het stoppen met roken omdat het je helpt de verandering in je onbewuste te maken; de plaats waar je emoties en ook je gewoontes zitten. Zo moest de collega haar sigaret op een onnatuurlijke wijze tussen de vingers klemmen. Op een gegeven moment gaat dat kennelijk vanzelf tegenstaan.

27-01-2017 | door Frans van den Houdt

Ontspoorde hulpvraag

Het begint meestal met stemverheffing aan de balie, vervolgens luide beschuldigingen gericht aan “jullie van de apotheek”.

27-01-2017 | door Wilma Göttgens, apotheker

CBG zet intramurale data in tegen tekorten

Om een beter inzicht te krijgen in geneesmiddeltekorten, krijgt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) inzage in de gegevens over het voorschrijven in zeven Santeon-ziekenhuizen. Op termijn wil het CBG meer data uitwisselen met de ziekenhuizen over gebruik van geneesmiddelen.

23-01-2017 | door DEB420720

Herexamen 2017 PW 4

Welke uitspraak over behandeling is juist?

26-01-2017 | door C.A.T.C. Lunenburg en J.J. Swen, LUMC

Vijfhonderdste werknemer Pivot Park

Het onderzoekscentrum voor nieuwe geneesmiddelen Pivot Park in Oss heeft sinds deze week vijfhonderd medewerkers.

19-01-2017 | door PW

Kabinet wil EMA naar Nederland halen

Nederland stelt zich kandidaat voor de vestiging van het Europees geneesmiddelenagentschap European Medicines Agency (EMA). De ministers Edith Schippers (VWS) en Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) hebben de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de kandidaatstelling.

16-01-2017 | door PW

Nierteams bezoeken patiënten thuis

Acht teams met speciaal getrainde zorgverleners bezoeken nierpatiënten thuis om voorlichting te geven aan familie en naasten. Het landelijke project van vier universiteitsziekenhuizen en vier algemene ziekenhuizen wil de directe omgeving van patiënten betrekken bij de impact van een nierziekte.

19-01-2017 | door PW

Herbeoordeling onderzoek Micro Therapeutic Research Labs

Het European Medicines Agency (EMA) is een herbeoordeling gestart van geneesmiddelen waarvoor studies zijn uitgevoerd door het Indiase bedrijf Micro Therapeutic Research Labs.

20-01-2017 | door PW

Daclizumab geschikt voor GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert daclizumab (Zinbryta) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

17-01-2017 | door PW

Hepatitis B bij direct werkende hepatitis-C-middelen

Voordat patiënten direct werkende antivirale middelen tegen hepatitis C krijgen voorgeschreven, moeten ze worden gescreend op hepatitis B.

16-01-2017 | door PW

Zeven positieve adviezen, december 2016

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zeven nieuwe handelsvergunningen.

06-01-2017 | door PW

Diclofenac meeste gebruikers, vitamine D3 grootste toename

Ontstekingsremmer diclofenac was ook in 2016 het pakketgeneesmiddel met de meeste gebruikers, gevolgd door het antibioticum amoxicilline. Beide middelen worden doorgaans kortdurend gebruikt, waardoor het gemiddeld gebruik per jaar beperkt is. Colecalciferol (vitamine D3) kende in 2016 de grootste stijging in aantal gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

27-01-2017 | door SFK

Allochtonen maken kennis met zorg van de apotheek

Veel allochtonen mijden de apotheek, omdat ze er weinig vertrouwd mee zijn. Met een pilotproject in Rotterdam weten apothekers hen wél te bereiken. Allochtonen zagen hoe apothekers hen kunnen helpen met adviezen over het goed gebruiken en bewaren van geneesmiddelen. Ook leggen ze uit waar eigenlijk hun lever zit.

27-01-2017 | door Frits Baltesen

‘Richtlijnen palliatieve zorg vereisen nadere uitwerking’

Om patiënten in een hospice palliatieve zorg op maat te kunnen geven is wetenschappelijk onderzoek hard nodig. Anniek Masman beschrijft in haar proefschrift onderzoeken naar de evaluatie van pijn en sedatie en de voorgeschreven medicatie bij terminale patiënten. “Nederland kent richtlijnen voor palliatieve zorg, maar de adviezen daarin zijn veelal niet goed onderbouwd.”

27-01-2017 | door Anniek Masman, Dick Tibboel, Monique van Dijk en Ron Mathôt

‘Arts en apotheker moeten profiteren van elkaars kennis’

Samenwerking tussen apotheker en arts is essentieel voor goede zorg, weten Liesbeth en Lilian Donders als geen ander. De zussen zijn apotheker en arts en gaan regelmatig bij elkaar te rade omdat de een nu eenmaal meer weet van geneesmiddelen en de ander van ziekten en de gevolgen. “Samen kom je uiteindelijk tot het beste besluit.”

27-01-2017 | door Frans van den Houdt

Trombose niet verhinderd

Tromboprofylaxe helpt niet tegen trombose bij patiënten met gips om hun onderbeen of na een kijkoperatie in de knie.

26-01-2017 | door PW

42% van studies blijft ongepubliceerd

Van de in Nederland gestarte geneesmiddelstudies wordt 42% niet gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift.

27-01-2017 | door PW

Veelzijdige begeleiding werkt

Patiënten die een bypassoperatie ondergaan moeten langdurig een ingewikkeld medicatieschema aanhouden.

25-01-2017 | door PW

Korte kuur antibiotica biedt geen voordeel

In de strijd tegen antibioticaresistente kan het nuttig zijn kortere antibioticakuren toe te passen. De veelvoorkomende acute otitis media is een typische aandoening waarbij dit het proberen waard is. Hoberman et al. vergeleken een vijfdaagse en een tiendaagse kuur amoxicilline + clavulaanzuur bij kinderen van een half tot twee jaar, maar de korte kuur was geen succes.

27-01-2017 | door Arjan Polderman

Nadeel acetem is dat het kunststoffen kan aantasten

Als een patiënt medicatie in drankvorm via een sonde moet krijgen, is het belangrijk na te gaan of de drank acetem bevat. Is dit het geval dan moet worden uitgesloten dat de sonde en het koppelstukje PVC bevatten, om te voorkomen dat de sonde deels oplost. Dit advies komt voort uit een melding die vorig jaar binnenkwam bij Bijwerkingencentrum Lareb.

27-01-2017 | door Nienke van Rein, Annemarie Muller, Shiwai Ng, Femke van Herrewegen, Michiel van Wijk en Kirsten Schimmel

Jong talent beloond

De ambitieuze Mirjam Koster slaagde als enige eerstejaarsstudent Bio-Farmaceutische Wetenschappen summa cum laude voor de propedeuse.

27-01-2017 | door Cindy Reinders

VWS: apotheker hoofdrol veilig voorschrijven

De apotheker moet meer worden betrokken bij medicatieoverdracht en -verificatie. En de huidige gemiddelde vergoeding van 48 euro voor een medicatiebeoordeling is “wat mager”. Dat schrijft minister Schippers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over voorwaarden voor veilig voorschrijven.

27-01-2017 | door KNMP

Alexanderpraat

Weet u het nog? Vorig jaar rond deze tijd opende het NOS-journaal met de oplopende geneesmiddelentekorten. De KNMP pleitte ervoor dat fabrikanten een dreigend tekort eerder melden. Zo’n lobby vergt een lange adem: soms duurt het even, maar dan heb je ook wat.

27-01-2017 | door Léon Tinke

´Breedte professionele vakgebied apotheker waarborgen´

De sectie BO3 heet sinds 14 december 2016 Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). Het bestuur wil met de naamswijziging een sterkere herkenning en erkenning creëren voor de leden van de sectie.

27-01-2017 | door Dennis Mulkens
Back to top