Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW48

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Kwaliteit van leven

Staatssecretaris Martin van Rijn liet zich onlangs in een Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg in de Tweede Kamer ontvallen dat hij graag in gesprek wil met de KNMP over het voorstel om in verpleeghuizen een toezichthoudend apotheker aan te stellen. Hij zei het een “interessant genoeg” idee te vinden om te betrekken bij de discussie over het psychofarmacagebruik in verpleeghuizen, dat door Kamerleden was aangekaart.

02-12-2016 | door Frans van den Houdt

Inzameling medicijnafval vaak chaotisch geregeld

De inzameling van medicijnafval in Nederland is een chaos. Het vervoer, de verwerking en de kosten voor de apotheker zijn verschillend of helemaal niet geregeld. Alleen in de grotere steden is sprake van eenduidig beleid: daar hoeven apothekers meestal niet te betalen voor de inzameling.

25-11-2016 | door Frits Baltesen

Belofte

Belofte maakt schuld. Het is het achterliggende idee bij de actie die het IVM op touw heeft gezet om consumenten en zorgverleners zich te laten uitspreken over het zorgvuldig omgaan met antibiotica.

02-12-2016 | door Ruud Coolen van Brakel

Patricia van den Bemt hoogleraar in Rotterdam

Patricia van den Bemt, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, is benoemd tot bijzonder hoogleraar medicatieveiligheid.

22-11-2016 | door PW

Herexamen 2016 PW 48

Welke uitspraak over clopidogrel is juist?

30-11-2016 | door S. Ketzer en J.J. Swen, LUMC

NHG: aandacht voor antihormonale therapie

Bijwerkingen van antihormonale therapie is een van de redenen waarom vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker vaker de huisarts bezoeken dan leeftijdsgenoten. Het Nederlands Huisartsen Genootschap besteedt in de herziene NHG-Standaard Borstkanker dan ook extra aandacht aan de bijwerkingen van tamoxifen en aromataseremmers. De vernieuwde standaard is deze week gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap en vervangt de vorige versie Diagnostiek van mammacarcinoom.

01-12-2016 | door PW

Negen positieve adviezen, november 2016

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over negen nieuwe handelsvergunningen.

21-11-2016 | door PW

Vijf uitbreidingen indicaties, november 2016

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vijf uitbreidingen van indicaties.

23-11-2016 | door PW

Verlenging voorwaardelijke vergunning ataluren

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert een verlenging van de voorwaardelijke handelsvergunning voor ataluren (Translarna).

24-11-2016 | door PW

Apotheek verstrekt 20% meer geneesmiddelen in december

December wordt als een drukke maand ervaren in de Nederlandse apotheek. Medewerkers moeten harder werken omdat er minder werkdagen zijn en omdat patiënten nog voor het nieuwe jaar medicijnen hamsteren om een eigen-risicobetaling aan het begin van het jaar te voorkomen. Toch zijn er geen typische hamstermiddelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

02-12-2016 | door SFK

Nieuwe partijen willen markt openbreken met eigen AIS

Het is onrustig rond het apotheekinformatiesysteem (AIS): voor Aposys is het doek gevallen en softwarehuizen worden geconfronteerd met een onbegrensde vraag naar nieuwe functionaliteiten. Ondertussen lanceren nieuwkomers Promedico en ChipSoft elk een eigen AIS. “Via de cloud kunnen apothekers ook op een iPad werken in ons informatiesysteem.”

02-12-2016 | door Edwin Bos

Bewaking verbetert dankzij veel minder 'loos alarm'

Apothekers zijn veel tijd kwijt met medicatiebewaking terwijl zij slechts bij een paar procent van de signalen in actie komen. Door de patiënt en niet de verstrekking leidend te maken, vergelijkbare signalen samen te voegen en alle relevante patiëntgegevens te gebruiken kan het aantal signalen naar verwachting met 90% omlaag.

02-12-2016 | door Mette Heringa

Uniform gebruik G-Standaard voorwaarde voor veilig LSP

Voor een veilige uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP) willen apothekers, huisartsen en ziekenhuizen de registratie in hun informatiesystemen beter afstemmen. Op verzoek van deze partijen heeft Z-Index voor het eerst inzichtelijk gemaakt op welke punten de softwarehuizen de G-Standaard verschillend toepassen. Voor bijvoorbeeld stopmedicatie hanteren alle systemen een eigen definitie.

02-12-2016 | door Eric Verheijen

Apotheker mocht middel weigeren

Een apotheker weigerde een patiënt, die zijn medicatie betrekt bij een internetapotheek, een geneesmiddel te geven omdat hij niet beschikte over een actueel medicatieoverzicht. De patiënt diende hierover een klacht in bij de Klachtencommissie Openbare Apotheken en haalde bakzeil.

02-12-2016 | door Marleen Brouwer en Yolande van Remmerden

'Voor ouderen is de apotheker onmisbaar voor levenskwaliteit'

Drieënhalfjaar spande ze zich als een ambassadeur achter de schermen in om iedereen die het maar wilde horen te vertellen dat apothekers volwaardige zorgverleners zijn. Nu neemt ze afscheid als vicevoorzitter van de KNMP. Marleen Barth: “De knop is om, het is een onomkeerbare ontwikkeling, maar we zijn er nog lang niet.”

02-12-2016 | door Frans van den Houdt

Cranberry voorkomt UWI niet

Het gebruik van cranberrycapsules vermindert de aanwezigheid van bacteriën of witte bloedcellen in de urine niet.

28-11-2016 | door PW

CRC: bevacizumab niet adjuvant

Ondanks goede resultaten bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom blijkt bevacizumab niet effectief in de adjuvante setting.

29-11-2016 | door PW

Tranexaminezuur: minder bloeding

Preoperatieve toediening van tranexaminezuur bij coronairchirurgie vermindert het bloedingsrisico zonder toename van trombotische complicaties of overlijden.

30-11-2016 | door PW

Celecoxib: risico HVZ zelfde als ibuprofen

Bij patiënten met reuma die een NSAID nodig hebben, komen cardiovasculaire events niet vaker voor bij gebruik van een matige dosering celecoxib dan bij ibuprofen of naproxen. Dat is de conclusie van een non-inferioriteitsstudie die is uitgevoerd in opdracht van de Amerikaanse registratieautoriteit FDA.

02-12-2016 | door Loes Ariaans

Nieuwe dranken voor kinderen

In het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) zijn de laatste jaren nieuwe voorschriften opgenomen voor fosfaatdrank, amlodipinedrank en valaciclovirdrank voor kinderen. De komende jaren worden meer voorschriften verwacht.

02-12-2016 | door Rik Wagenaar

Zoeken naar betere kwaliteit

Industrieapotheker Marijn Verhoef kon zich binnen het farmaceutisch bedrijf MSD snel specialiseren op een aantal gebieden.

02-12-2016 | door Frits Baltesen
Back to top