Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW44

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Appotheker

In mei schreef ik over de opkomst van de appende apotheker, in dit nummer laten we uitgebreid zien dat de ontwikkelingen op het gebied van apotheekapps niet te stoppen zijn. Het aanbod neemt snel toe en wordt steeds gevarieerder. Voor apothekers zijn ze handig om bijvoorbeeld informatie op te zoeken over interacties, recepten digitaal te controleren of om farmacotherapeutische kennis te testen.

04-11-2016 | door Frans van den Houdt

Apotheek Rhenen is best gewaardeerde apotheek

Apotheek Rhenen is voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot beste apotheek van Nederland. Dat maakt het onafhankelijke platform Opiness bekend op basis van klantenervaringen gemeten door Tevreden.nl. “In onze apotheek zijn we 'je' en 'jij', dat waarderen klanten.”

28-10-2016 | door Edwin Bos

Zelfbediening

Ik kom net terug van een reis naar Zuid-Afrika.

04-11-2016 | door Elaine Lie-Kwie-ten Berge

Na drie dagen koorts niet standaard naar arts

Huisartsen hoeven kinderen die langer dan drie dagen koorts hebben zonder alarmsymptomen en ouder zijn dan drie maanden, niet meer standaard te zien. Voorheen moesten artsen hen dezelfde dag nog beoordelen.

03-11-2016 | door PW

PvdA wil marktwerking zorg afschaffen

De PvdA stelt in haar concept-verkiezingsprogramma voor om de marktwerking in de zorg af te schaffen. De partij wil de mededingingswet aanpassen waardoor alle zorgverleners – zoals apothekers, huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten – met elkaar mogen samenwerken.

25-10-2016 | door PW

Hiv-patiënt kan overstappen op één geneesmiddel

Een deel van de patiënten met een hiv-infectie die al geruime tijd een combinatie krijgt van drie geneesmiddelen, lijkt veilig te kunnen overstappen naar een middel. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC en het UMC Groningen

28-10-2016 | door PW

Onderzoek met kinderen

De mogelijkheden om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige personen die niet voor zichzelf kunnen beslissen, is verruimd. Met dit voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft de Eerste Kamer vorige week ingestemd.

01-11-2016 | door PW

Herexamen 2016 PW 44

Welke uitspraak over onderzoeken is juist?

02-11-2016 | door Mieke Mulder

Let op juiste spuit bij Keppra

Bij de orale oplossing van levetiracetam (Keppra) worden spuiten meegeleverd met verschillende volumes (1, 3 en 10 ml). Hiermee zijn medicatiefouten gemaakt. Het European Medicines Agency (EMA) waarschuwt dat alleen de spuit moet worden gebruikt die met de oplossing is meegeleverd.

25-10-2016 | door PW

Verbetering

28-10-2016 | door PW

Acht positieve adviezen, oktober 2016

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over acht nieuwe handelsvergunningen.

17-10-2016 | door PW

Eliglustat te duur voor GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert eliglustat (Cerdelga) niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), omdat de kosten te hoog zijn.

31-10-2016 | door PW

ICS-gebruik bij COPD ontsnapt aan aandacht

Een gemiddelde openbare apotheek verzorgt 950 polyfarmacie-patiënten. Bij 27% van hen worden één of meerdere geneesmiddelgerelateerde aandachtspunten gesignaleerd. ‘Overbodig gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij vermoedelijk COPD’ kwam in september 2016 het meest voor. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

04-11-2016 | door SFK

Apps voor apothekers: van naslagwerk tot handige tool

Het aanbod medische apps voor zorgprofessionals neemt snel toe en wordt steeds gevarieerder. Apothekers kunnen apps gebruiken voor het opzoeken van informatie over interacties, het digitaal controleren van recepten of om hun farmacotherapeutische kennis te testen. Een overzicht met handige apps voor apothekers.

04-11-2016 | door Edwin Bos

Depressie bijwerking hormonale AC

Een Deense cohortstudie wijst op een associatie tussen het gebruik van hormonale anticonceptie en depressie [JAMA Psychiatry, epub 28 sept 2016].

04-11-2016 | door PW

Effect statine neemt af met nierfunctie

Verlaging van het LDL-cholesterol vermindert evenredig het cardiovasculaire risico bij patiënten met een milde tot matige nierfunctiestoornis. Dit effect neemt echter af naarmate de nierfunctie verslechtert, en is bij dialysepatiënten niet meer waarneembaar. Dat blijkt uit een meta-analyse.

03-11-2016 | door Loes Ariaans

Romosozumab bij osteoporose

De sclerostineremmer romosozumab vermindert wervelfracturen ten opzichte van placebo.

02-11-2016 | door PW

Pembrolizumab beter dan chemo

Pembrolizumab als eerstelijnstherapie van gevorderd niet-kleincellige longkanker verlengt de overleving significant meer dan platinumbevattende chemotherapie.

01-11-2016 | door PW

Farmaceutische zorg: mens gaat (meestal) voor op dier

Een apotheker moet kiezen tussen farmaceutische zorg voor de hond Loebas of voor de heer Leeflang. Beiden hebben dezelfde oogaandoening (keratoconjunctivitis sicca), er zijn twee vergelijkbare recepten voor ciclosporine, er is geen bereider beschikbaar en nog slechts één ampul op voorraad. Drie van de vier apothekers die reageerden op dit dilemma uit PW 33/34 laten de bereiding voor de mens prevaleren boven het dier.

04-11-2016 | door Sebastian Klamer, Martine Kruijtbosch en Yuen Yee Li

Het dilemma

Aan de balie staat tegenover mij een man van middelbare leeftijd. Mijn assistent heeft mij gevraagd de man te woord te staan, hij is namelijk nogal geagiteerd.

04-11-2016 | door Monique ten Brinke en Siert Wieringa

Goede oogdruppelinstructie kan verlies visus voorkomen

Patiënten die onjuist druppelen ondervinden minder effect van hun oogmedicatie en hebben een grotere kans op bijwerkingen of erger, verlies van visus. Een goede instructie in de apotheek kan dit voorkomen. “Bij lokale bijwerkingen zoals irritatie of allergie kan de apotheker actief adviseren over alternatieven.”

04-11-2016 | door Emiel van der Pijl

‘Basisvakken blijven norm voor BIG-toets herregistratie’

De tweede veelbesproken BIG-toets voor herregistratie van apothekers vindt plaats op 7 november. Voor de eerste toets in mei slaagde nipt de helft van de 39 kandidaten en besloot de examencommissie twaalf van de zeventig vragen terug te trekken. Voorzitter Han de Gier: “Als je een goed beeld van de kwaliteit van de toets wilt, dan moet je hem eerst een paar keer doen.”

04-11-2016 | door Frits Baltesen

Transplantaatoverleving nauw verbonden met therapietrouw

Patiënten dienen na een niertransplantatie immunosuppressiva in te nemen om afstoting van de donornier te voorkomen. In combinatie met andere middelen als gevolg van comorbiditeit zorgt dit voor een complex medicatieregime, wat vaak leidt tot therapieontrouw. Voor betere transplantaatoverleving is therapietrouw echter onontbeerlijk, concludeert promovenda Mirjam Tielen.

04-11-2016 | door Mirjam Tielen

(Her)ken je kwetsbare patiënt

Eén van de hoofdlijnen in de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 is de mensgerichte benadering van de patiënt. Maar hoe herken je een kwetsbare patiënt en hoe schat je de behoeften van deze patiënt in?

04-11-2016 | door Brigit van Soest

Adviesmodel toont hoeveel apothekers straks nodig zijn

Hoeveel apothekers moeten instromen in de periode tussen 2017-2029? Die vraag ligt op het bordje van het Capaciteitsorgaan, dat het ministerie van VWS adviseert. Een enquête, waarvoor de KNMP de medewerking van openbaar apothekers vraagt, helpt bij de beantwoording.

04-11-2016 | door Dennis Mulkens

Concrete gezondheidsdoelen

Apotheker Judith Borst in Deventer werkt graag mee aan onderzoek dat kan leiden tot een betere medicatiebeoordeling.

04-11-2016 | door Frits Baltesen
Back to top