Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 44

PW44 - 02-11-2016 | door Mieke Mulder

Artikelen waarin door de industrie gesponsorde onderzoeken gerapporteerd worden beschrijven vaker een positieve uitkomst van het onderzoek dan artikelen die ongesponsord onderzoek beschrijven. Wat is daarvan de oorzaak?

  1. a. Door de industrie gesponsorde onderzoeken zijn vaak van betere methodologische kwaliteit dan de niet gesponsorde onderzoeken.
  2. b. Door de industrie gesponsorde onderzoeken gebruiken vaker een intention-to-treat-analyse in plaats van een per-protocol-analyse.
  3. c. Door de industrie gesponsorde onderzoeken zijn meestal veel groter van opzet.
  4. d. In door de industrie gesponsorde onderzoeken worden de resultaten vaak beter voorgesteld dan uit de conclusies volgt.
  5. e. In door de industrie gesponsorde onderzoeken wordt belangenverstrengeling niet goed vermeld.

Toelichting

Het juiste antwoord is: d. In door de industrie gesponsorde onderzoeken worden de resultaten vaak beter voorgesteld dan uit de conclusies volgt.

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat in artikelen die onderzoeken beschrijven die door de industrie zijn gesponsord, positieve uitkomsten veel breder worden uitgemeten dan negatieve, en dat de conclusies regelmatig positiever zijn dan op basis van de beschreven data logisch zou zijn.

Onderzoeken die door de industrie gesponsord zijn, zijn niet van betere kwaliteit, en ook wordt niet vaker een intention-to-treat-analyse gedaan.

Het al dan niet vermelden van belangenverstrengeling beïnvloedt mogelijk wel hoe de data worden ontvangen, maar niet hoe ze worden beschreven. (Geneesmiddelenbulletin 2012;46:138-145)

Document acties

gearchiveerd onder: Farmaceutische industrie, Onderzoek
Back to top