Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW35

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Souvenirs

Je kunt tegen het eind van je buitenlandse vakantie nog even snel op zoek gaan naar prullaria om als souvenirs mee terug naar huis te nemen, voor de achterblijvers of voor jezelf. Maar je kunt ook poeders en pillen meenemen als souvenir. Omdat ze in eigen land (tijdelijk) niet te krijgen of veel duurder zijn of niet gemakkelijk worden voorgeschreven. Met daarnaast nog een groep toeristen die wondermiddelen mee naar huis slepen omdat er een zeer verleidelijke, exotische zweem van mystiek omheen hangt.

02-09-2016 | door Frans van den Houdt

Taalverschil

In de vakantie zien we het vaker: wat we willen vertellen in een vreemde taal, komt soms anders over.

02-09-2016 | door Jaap Dik

Inkopen bereidingen blijft toegestaan

Niet-bereidende apothekers behouden de mogelijkheid apotheekbereidingen in te kopen bij bereidende apotheken. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in de vandaag gepubliceerde nieuwe circulaire voor collegiale bereidingen.

23-08-2016 | door DEB420720

Herexamen 2016 PW 35

Welke uitspraak over toediening is juist?

01-09-2016 | door Rob Essink en Els Dik

Canagliflozine beschermt ook de nieren

Het diabetesmiddel canagliflozine verlaagt niet alleen bloedsuiker, maar helpt ook bij het beschermen van de nieren. Dat concludeert een onderzoeksgroep onder leiding van klinisch farmacoloog Hiddo Lambers Heerspink van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

22-08-2016 | door DEB420720

Pfizer neemt producent van Xtandi over

Het Amerikaanse farmaceutische concern Pfizer neemt het eveneens Amerikaanse Medivation over, dat is gespecialiseerd in kankermedicatie. Beide bedrijven hebben gisteren een akkoord bereikt over een overnamebedrag van € 12,3 miljard.

23-08-2016 | door DEB420720

Verbetering

26-08-2016 | door PW

GVS-indeling brivaracetam, tolperison en selexipag

Het Zorginstituut Nederland heeft brivaracetam, tolperison en selexipag beoordeeld voor opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

04-08-2016 | door DEB400060

Onderzoek antigeniteit factor VIII-producten

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) gaat producten met recombinant factor VIII vergelijken met producten met factor VIII uit humaan plasma.

21-07-2016 | door DEB400060

Acht positieve adviezen, juli 2016

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over acht nieuwe handelsvergunningen.

28-07-2016 | door DEB400060

Groei geneesmiddelengebruik door vergrijzing neemt af

Door bevolkingsgroei en vergrijzing zal het geneesmiddelengebruik nog enkele decennia blijven stijgen. De jaarlijkse groei neemt wel langzaam af, van 1,5% in 2015 tot 0,5% in 2040. De feitelijke groei laat zich moeilijk voorspellen. In de afgelopen jaren kon maar minder dan de helft van de toename aan demografische ontwikkelingen worden toegeschreven. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

02-09-2016 | door SFK

‘Biologische klok geeft aan wanneer medicijn beste werkt’

Iedereen heeft een unieke biologische klok. Deze kan precies aangeven wanneer een patiënt het beste zijn medicatie kan nemen. Uiteindelijk zal chronotherapie leiden tot de ultieme vorm van personalized medicine, stelt hoogleraar Bert van der Horst van het Erasmus MC. “De stof wordt toegediend op het moment dat deze het best door het lichaam wordt getolereerd, waardoor bijwerkingen beperkt blijven.”

02-09-2016 | door Frans van den Houdt

Apixaban voorlopig de beste papieren bij VTE

De DOAC’s apixaban, dabigatran en rivaroxaban zijn gemiddeld even effectief in het voorkomen van veneuze trombo-embolieën. Het bloedingsrisico is lager voor apixaban ten opzichte van de andere twee DOAC’s.

02-09-2016 | door Loes Ariaans

Neus voor nieuwe antibiotica

Een bacterie die voorkomt in onze neus, is mogelijk een nieuwe bron van antibiotica.

02-09-2016 | door PW

Rebound na stoppen fingolimod

Stoppen met fingolimod voor de behandeling van multipele sclerose leidt mogelijk tot een opvlamming van de ziekte.

02-09-2016 | door PW

Beoordeling hulpmiddelen EU faalt

Medische hulpmiddelen die eerder worden goedgekeurd in de EU dan in de VS, krijgen significant vaker te maken met veiligheidsmeldingen en recalls.

02-09-2016 | door PW

Optimale inzet thiopurines bij darmziekten lukt steeds beter

Thiopurines blijven vooralsnog een belangrijke rol spelen in de behandeling van chronische inflammatoire darmziekten (IBD), waarbij het steeds beter lukt deze middelen optimaal in te zetten. Tioguanine is een bruikbaar alternatief in geval van intolerantie voor conventionele thiopurines.

02-09-2016 | door Dirk van Asseldonk

Actieve patiëntenrol niet voor iedereen weggelegd

In de zorg wordt steeds meer verwacht van patiënten, ook in de apotheek. Samen met de arts moeten zij beslissen over het wel of niet starten van een behandeling. Ook moeten ze hun ziekte en medicijngebruik zelf ‘managen’. Maar is het realistisch om van iedereen zo’n actieve rol te verwachten?

02-09-2016 | door Jany Rademakers

Adjuvant melatonine maakt einde aan clusterhoofdpijn

Adjuvante behandeling met melatonine biedt mogelijk uitkomst voor patiënten met episodische clusterhoofdpijn, laat een 31-jarige man zien die naast zijn bestaande behandeling met verapamil (profylaxe) en sumatriptan door zijn huisarts melatonine kreeg voorgeschreven. Het verdient aanbeveling dit verder te onderzoeken.

02-09-2016 | door Ralph E. de Backer, Stefan A. Ottenbros en Arno Bisschop

Het zichtbare verschil tussen ‘hartpil’ en ‘plaspil’

Om medicijnen juist te gebruiken, is het van belang de uitleg ervan goed te begrijpen. Voor laaggeletterden is dat niet vanzelfsprekend. Vaak weten zij niet welke pil in welk doosje zit. De iconen van de KNMP moeten hierin verandering brengen. Na de ruim twintig die in 2015 zijn ontwikkeld, komen er vanaf september veertig nieuwe iconen bij, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

02-09-2016 | door Ilse Oranje

Vrouwennetwerk blijft belangrijk in farmacie

Is er in een tijd waarin twee van de drie farmaciestudenten vrouw zijn en vrouwen onder de openbaar apothekers in de meerderheid zijn, nog behoefte aan een vrouwennetwerk? De Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers (NOVA) vindt van wel. “De positie van vrouwen in leidinggevende functies en bestuursfuncties in de farmacie kan nog altijd verbeterd worden.”

02-09-2016 | door Martina Teichert

Weer open na faillissement

Apotheek Princenhage in Breda moest vorig jaar sluiten van de Inspectie. Apotheker Louis van den Reek was al met pensioen, maar greep deze kans. Hij kocht de failliete boedel op en opende vorige maand De Haagse Apotheek.

02-09-2016 | door Frits Baltesen
Back to top