Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW 20

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

App-zorg

De appende apotheker; het allitereert niet alleen lekker, het fenomeen is ook in opkomst. Zo liet VJA-voorzitter Ron Bartels zich onlangs in dit blad nog ontvallen hoe hij in het weekend de huisarts even een WhatsApp’je stuurt over de palliatieve sedatie die op vrijdag is gestart, waarna hij onmiddellijk een app’je terugkrijgt. Korte, effectieve lijntjes.

20-05-2016 | door Frans van den Houdt

Kill the fax!

Herinnert u zich nog hoe u vroeger in de slag was met het verzenden van ansichtkaarten vanaf uw vakantieadres?

20-05-2016 | door Léon Tinke

Campagne tegen vervalste medicijnen

Het ministerie van Volksgezondheid is vorige week een campagne begonnen tegen het gebruik van vervalste geneesmiddelen. VWS waarschuwt voor de gevaren: “Gebruik hiervan kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben.”

18-05-2016 | door Frits Baltesen

Herexamen 2016 PW 20

Welk antwoord over de concentratie-tijdcurve (AUC) is juist?

18-05-2016 | door Reinier van Hest

Marcel Bouvy benoemd tot lid van het CBG

Marcel Bouvy is vorige week benoemd tot lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Hij is door het ministerie van Volksgezondheid aangesteld voor een periode van vier jaar. Direct na zijn benoeming woonde hij afgelopen woensdag zijn eerste CBG-vergadering bij.

09-05-2016 | door PW

Opwijrda-prijs voor Jeroen de Vrind

Jeroen de Vrind is de winnaar van de Opwijrda-prijs 2015. Hij ontvangt die voor het artikel “Overgevoeligheidsreacties bij geneesmiddelgebruik: eenduidig vastleggen en overdragen naar andere zorgverleners”, dat is gepubliceerd in het PW Wetenschappelijk Platform 2015;9(12):265-270. De uitreiking vindt plaats tijdens het Prisma-congres op 24 mei te Amersfoort.

13-05-2016 | door PW

Herbeoordeling na onderzoek bij Semler

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) is een herbeoordeling gestart van geneesmiddelen waarvoor studies zijn uitgevoerd in het Semler Research Center in Bangalore (India).

11-05-2016 | door PW

Negatief advies voor Sialanar

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een negatief advies gegeven voor Sialanar (glycopyrroniumbromide).

10-05-2016 | door PW

Zes positieve adviezen, april 2016

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zes handelsvergunningen voor geneesmiddelen.

09-05-2016 | door PW

Aanpassingen productinformatie, maart 2016

De samenvattingen van productkenmerken (SmPC’s) en bijsluiters van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) heeft dit besloten op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

21-04-2016 | door PW

Opnieuw meer generieke medicijnen verstrekt

Ruim 72% van de receptgeneesmiddelen die openbare apotheken verstrekken is een generiek geneesmiddel, terwijl hun kosten nog geen 17% van het totaal uitmaken. Ondanks dat Nederland hiermee in Europa een van de gunstigste volume-kosten-aandelen kent, roept de politiek op tot een systeem met centrale inkoop zoals in Nieuw-Zeeland. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

13-05-2016 | door SFK

3D-printer brengt personalised medicine een stap dichterbij

3D-printen kan de ontwikkeling en distributie van geneesmiddelen ingrijpend veranderen. Een printer voegt verschillende werkzame stoffen samen in één tablet en levert een optimale dosis af per patiënt met het juiste afgifteprofiel. TNO bouwde een 3D-printer voor de volgende generatie geneesmiddelen.

20-05-2016 | door Edwin Bos

Evolutie van big data: grote impact op farmacie

Data uit eHealth-apps en online patiëntenregistraties spelen een belangrijke rol in de gezondheidszorg. Elizabeth Kuiper van de Europese federatie van de farmaceutische industrie – één van de deelnemers aan de eHealth Week 2016 – over hoe Europa zich warmloopt voor eHealth-toepassingen.

20-05-2016 | door Edwin Bos

Nieuwe technologie houdt de patiënt beter bij de les

Slimme apparaten kunnen zorgverleners een betrouwbaar, precies en snel beeld geven van therapietrouw bij patiënten. Onderzoekers Marcia Vervloet en Erwin Vasbinder hopen binnenkort te onderzoeken hoe ze jonge astmapatiënten met nieuwe technologie kunnen helpen. Zodat ze zelfs dagelijks kunnen meten of iemand zijn inhaler goed rechtop houdt.

20-05-2016 | door Frits Baltesen

Nooit te oud voor iPad-zorg

Leeftijd speelt geen rol bij het gebruik van beeldschermzorg, bewijst de 94-jarige Elisabeth de Neef. Met haar iPad maakt ze makkelijk contact met huisarts en verpleegkundige.

20-05-2016 | door Frans van den Houdt

Visie en financiën noodzakelijk voor brede invoering eHealth

Ontwikkelingen op het gebied van eHealth zijn veelbelovend, toch blijft grootschalige implementatie uit. Met een unieke aanpak probeert het project eLabEL het gebruik van eHealth in de eerstelijnszorg te stimuleren. Zogenoemde living labs zijn opgezet waarin patiënten, zorgverleners, kennisinstituten en eHealth-bedrijven nauw samenwerken.

20-05-2016 | door Martine Huygens en Ilse Swinkels

Aspirine verbetert overleving na kanker

Het gebruik van laaggedoseerd acetylsalicylzuur na de diagnose kan de overleving van darmkanker en mogelijk ook prostaat- en borstkanker met ongeveer 15% verbeteren. Dat blijkt uit een systematische review en meta-analyse.

20-05-2016 | door Loes Ariaans

Bloeddruk-app onbetrouwbaar

Een veelgebruikte Amerikaanse app voor het meten van de bloeddruk met een smartphone blijkt onbetrouwbaar.

19-05-2016 | door PW

Wii-meetinstrument bij parkinson

Motorische symptomen van de ziekte van Parkinson kunnen objectief worden gemeten met technologische instrumenten, waaronder het Wii Balance Board.

18-05-2016 | door PW

Apotheker begeleidt op afstand

Een video telehealth-programma door apothekers gedurende zes maanden verbetert de glykemische controle van diabeten.

17-05-2016 | door PW

WhatsApp: check beveiliging

Het gebruik van chat-apps zoals WhatsApp is niet meer weg te denken uit ons leven. Eenvoudig, vaak kosteloos en snel. Maar kan een apotheker veilig een chat-app gebruiken om over patiënten te communiceren?

20-05-2016 | door Rik Geurts

eHealth: van logistiek naar sturen op zorg

Apothekers gebruiken online-interventies, zoals herhaalservices en uitgifterobots, om patiënten logistiek optimaal te begeleiden. Maar met eHealth kan veel meer in de apotheek, zoals monitoren van therapietrouw en sturen op behandelresultaat.

20-05-2016 | door Pieter-Joep Huige, Nicol Nijland en Piet van der Wal

Praktijk in de apotheek in wetenschap vervat

Farmaceutisch praktijkonderzoek beschrijft het handelen van de apotheker op wetenschappelijk gefundeerde wijze. Met een publicatie in wetenschappelijke, peer reviewed tijdschriften ontstaat evidence voor vervolgonderzoek en beleid. Met een financiële bijdrage van de KNMP worden uiteenlopende vragen onderzocht. Onderstaande voorbeelden tonen ook de brede samenwerking tussen onderzoekers.

20-05-2016 | door Martina Teichert, Peter de Smet

Patiëntenportaal uitbreiden

Apotheker Rolph Grasmeijer vindt het belangrijk dat patiënten zelf mede verantwoordelijk zijn voor hun medicatiedossier. Inzage via MijnGezondheid.net vormt daarvoor “een goede basis”, die hij wil verrijken met zorginformatie.

20-05-2016 | door Cindy Reinders
Back to top