Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 20

PW 20 - 18-05-2016 | door Reinier van Hest

De oppervlakte onder de concentratie–tijdcurve (AUC) van een oraal toegediend geneesmiddel wordt bepaald door:

  1. a. biologische beschikbaarheid, verdelingsvolume, klaring
  2. b. dosis, biologische beschikbaarheid, verdelingsvolume, klaring
  3. c. dosis, verdelingsvolume, klaring
  4. d. dosis, biologische beschikbaarheid, klaring
  5. e. dosis, biologische beschikbaarheid, verdelingsvolume

Toelichting

Het juiste antwoord is: d. dosis, biologische beschikbaarheid, klaring

Drie factoren bepalen de oppervlakte onder de concentratie–tijdcurve (AUC) van een oraal toegediend geneesmiddel: de dosering (D), de biologische beschikbaarheid (F) en de klaring (CL). D en F bepalen hoeveel geneesmiddel er per doseringsinterval beschikbaar komt in het bloed; CL bepaalt hoe- veel geneesmiddel geëlimineerd wordt. Zodoende kan de AUC berekend worden met de formule: AUC = (D × F) / CL. Het verdelingsvolume heeft geen invloed op de AUC, wel op de vorm van de concentratie–tijdcurve.

Document acties

gearchiveerd onder: Farmacokinetiek
Back to top