Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW 9

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Medicijntoerisme

Mevrouw Jansen, schilklierpatiënt, had er genoeg van om steeds maar weer te horen over Thyrax-tekorten en stress en complicaties die mogelijk ontstaan bij het overstappen op andere medicatie. Ze struinde het web af, zocht naar de beste aanbieding en boekte een weekje Portugal. Ergens had ze gelezen dat in dat land nog genoeg Thyrax te krijgen was.

04-03-2016 | door Frans van den Houdt

Apotheek mist 76% van de labwaarden

Openbare apotheken missen drie kwart van de labwaarden waarop zij volgens de Geneesmiddelenwet wel recht hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting StatusScoop. “Patiënten moeten drie keer toestemming geven voor het delen van labwaarden, dat is een groot probleem.”

01-03-2016 | door DEB420720

Apotheeksoftware

Menig collega heeft mij al aangesproken – men kent mijn ICT-verleden – over de problemen met het apotheekinformatiesysteem (AIS). Er ontstaan, naast het AIS, steeds meer aanvullende pakketten die de lacunes opvullen. Denk aan logistieke modules als track and trace, herhaalmodules, financiële modules, zorg-inhoudelijke modules en ga maar door.

02-03-2016 | door Jaap Dik

NHG: doorgebruiken kan bij licht verhoogd ALAT

Antibiotica, anti-epileptica en statines zijn de geneesmiddelen die het vaakst leverschade of verhoogde transaminasewaarden veroorzaken. Ook bij gebruik van antimycotica en analgetica kan dit optreden. Dat staat in de herziene NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen.

01-03-2016 | door PW

Scanner helpt verpleegkundige bij medicatietoediening

Een computer met 3D-scanner – de MedEye – helpt in het Deventer Ziekenhuis bij de medicatietoediening. Met dit apparaat verwacht het ziekenhuis alle vermijdbare fouten te kunnen voorkomen.

25-02-2016 | door PW

Herexamen 2016 PW 9

Welke uitspraak over nitrofurantoïne is juist?

01-03-2016 | door Rike van Eekeren

Zeven verpakkingen van geneesmiddelen in de prijzen

Zeven geneesmiddelverpakkingen zijn onderscheiden met de Pharmapack Europe Award 2016.

18-02-2016 | door PW

PRAC: voordelen SGLT2-remmers groter dan nadelen

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft aanbevelingen gedaan die het risico moeten beperken op diabetische ketoacidose bij remmers van natriumglucose-cotransporter (SGLT) 2.

03-03-2016 | door PW

Bisfosfonaatgebruik bij osteoporose neemt af

Openbare apotheken verstrekten in 2015 aan 240.000 mensen een bisfosfonaat voor osteoporose. Dat zijn er 15.000 minder dan in 2014. Ook in dat jaar nam het aantal gebruikers met 15.000 af vergeleken met 2013. Dit komt neer op een daling van bijna 11% in twee jaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

04-03-2016 | door SFK

‘Innovatie is goed, maar moet alles wat kan ook kunnen?’

Met open vizier de kritische buitenwereld tegemoet treden, is het devies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, in Nederland en daarbuiten. Dat de markt wordt overspoeld met geneesmiddelen is volgens voorzitter Bert Leufkens niet in het belang van arts, apotheker en patiënt. “De ontwikkeling van nieuwe, dure middelen gaat eigenlijk te hard.”

04-03-2016 | door Frans van den Houdt

Parkinson: elektronisch meten inname levodopa van belang

Apotheek Bennekom volgde de inname van levodopa + carbidopa van drie patiënten met de ziekte van Parkinson met behulp van een Medication Event Monitoring System (MEMS). Conclusie: MEMS in de apotheek kan een belangrijke bijdrage leveren in het detecteren van afwijkend gebruik van levodopa.

04-03-2016 | door Harm Geers en Clementine Stuijt

Weg vrij voor (es)citalopram

Veel selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI´s) belemmeren de vorming van de actieve metaboliet endoxifen uit tamoxifen. Fluvoxamine is een uitzondering. Nu blijkt dat ook (es)citalopram de vorming van endoxifen vrijwel ongemoeid laat.

04-03-2016 | door Brigit Wensveen en Arjan Polderman

Lamotrigine: geen foliumzuur

Toevoeging van lamotrigine aan quetiapine vermindert symptomen van bipolaire depressie.

03-03-2016 | door PW

Nanoliposomaal irinotecan optie

Nanoliposomaal irinotecan biedt mogelijk een nieuwe behandeloptie bij gemetastaseerde pancreaskanker.

03-03-2016 | door PW

Metformine bij obese zwangere

Metformine heeft ook bij obese zwangeren zonder diabetes gunstige effecten. Zo verminderden de gewichtstoename van de moeder (4,6 versus 6,3 kg; p<0,001) en de incidentie van pre-eclampsie (odds ratio 0,24; p=0,001).

03-03-2016 | door PW

TNF-alfaremmer: risico huidkanker niet causaal

Reumapatiënten die een TNF-alfa-remmer gebruiken, hebben een verhoogd risico op niet-melanome huidkanker. Dit risico kan echter niet volledig worden toegeschreven aan het gebruik van de TNF-alfaremmer. Dat blijkt uit een Zweedse cohortstudie.

01-03-2016 | door Loes Ariaans

Conjugaatvaccin pneumokokken beloftevol voor ouderen

Het nieuwe 13-valente pneumokokken-conjugaatvaccin (PCV13) is effectief in het voorkomen van longontsteking bij ouderen, blijkt uit promotieonderzoek van Henri van Werkhoven. Of het nieuwe vaccin wordt ingevoerd hangt, naast de effectiviteit, af van de relevante pneumokokkentypen die in de toekomst zullen bijdragen aan de ziektelast.

04-03-2016 | door Henri van Werkhoven

Welk probleem lost Brussel op?

Het is een illusie te denken dat als Brussel regels oplegt aan de reguliere medicijnkanalen, de handel in illegale geneesmiddelen kan worden uitgebannen, stelt apotheker Raymond Kolman. “Zijn sluitende afspraken met gecertificeerde apotheekleveranciers niet voldoende?”

04-03-2016 | door Raymond Kolman

Bijeenkomst BIG-herregistratie

Na afloop van het KNMP-voorjaarscongres op 15 maart is er een extra informatiebijeenkomst over de BIG-herregistratie. Jurist Jurriane Rendering van de KNMP praat belangstellenden tussen 17.15 en 19.15 uur bij over de vraag of acties gewenst zijn in verband met de herregistratie per 1 januari 2017.

04-03-2016 | door KNMP

‘Innemen voor het slapen’

In drie jaar tijd ontwikkelde apotheker Jan van der Lende een drankje om na alcoholgebruik in te nemen. Het voedingssupplement Reset AfterDrink, dat hij verkoopt in een oud Amsterdams bordeel, geeft volgens hem het lichaam de juiste bouwstoffen.

04-03-2016 | door Edwin Bos
Back to top