Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2016 PW 9

PW 9 - 01-03-2016 | door Rike van Eekeren

Mevrouw Remkes (65 jaar) gebruikt voor steeds terugkerende urineweginfecties nitrofurantoïne 100 mg per dag sinds twee maanden als profylaxe. Ze heeft het idee dat ze na overschakeling op een ander generiek preparaat kortademig is geworden. Ze vraagt u of u hier vaker van gehoord heeft. Wat kunt u haar het beste vertellen?

  1. a. Kleine verschillen in biologische beschikbaarheid tussen generieke preparaten geven zelden aanleiding tot bijwerkingen.
  2. b. Bij de behandeling van nitrofurantoïne kunnen milde benauwdheidsklachten optreden, die van voorbijgaande aard zijn.
  3. c. Bij de behandeling van nitrofurantoïne kunnen benauwdheidsklachten optreden, het is belangrijk hierover met de huisarts op korte termijn te overleggen.
  4. d. Het is onwaarschijnlijk dat er sprake is van een bijwerking, omdat de klachten pas twee maanden na de start van nitrofurantoïne zijn ontstaan.

Toelichting

Het juiste antwoord is: c. Bij de behandeling van nitrofurantoïne kunnen benauwdheidsklachten optreden, het is belangrijk hierover met de huisarts op korte termijn te overleggen.

Tijdens de behandeling met nitrofurantoïne kunnen zich acute, subacute en chronische pulmonale reacties voordoen. Deze zijn gebaseerd op een overgevoeligheidsreactie en als ze optreden moet nitrofurantoïne onmiddellijk gestaakt worden. Vooral bij ouderen kunnen chronische reacties zich sluipend ontwikkelen. Nauwlettend toezicht is vooral bij langdurig gebruik en ouderen aangewezen.

Een verschil in biologische beschikbaarheid geeft geen aanleiding tot overgevoeligheidsreacties. Ook een verandering van hulpstoffen geeft geen verhoogd risico op reacties van allergische aard. Voor nadere diagnostiek van de klachten en voor een alternatieve profylaxe is overleg met de huisarts aangewezen, zo snel mogelijk.

Bron:
• SmPC Nitrofurantoine, via www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Document acties

gearchiveerd onder: Ademhaling, Nitrofurantoïne, Bijwerkingen
Back to top