Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 28/29, jaar 2015

met PW Wetenschappelijk Platform

10 juli 2015

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

'Patiënt speelbal in vergoedingskwestie'

Onder patiënten is onrust ontstaan nu de geïmporteerde MAO-remmers tranylcypromine en fenelzine – na een besluit van het Zorginstituut Nederland – niet meer worden vergoed. Zorgverzekeraars betalen wel voor de bereidingen, maar psychiaters zijn bezorgd dat deze middelen mogelijk onvoldoende beschikbaar zijn.

03-07-2015 | door DEB420720

Medicatiebeoordeling

column

07-07-2015 | door Gerben Klein Nulent

Herexamen 2015 PW 28/29

Meneer van der Broek, 55 jaar, krijgt voor het eerst het antidepressivum agomelatine 25 mg, eenmaal daags een tablet voor de nacht. Hij gebruikt verder nog enalapril 10 mg, metoprolol 100 mg, hydrochloorthiazide 12,5 mg, acetylsalicylzuur 80 mg en simvastatine 40 mg. Recent was zijn nierfunctie eGFR 46 ml/min. U belt de voorschrijvend arts voor overleg over de keuze van dit middel; op basis van kosten en werkzaamheid heeft dit middel niet de voorkeur. Wat bespreekt u nog meer? a. Of de leverfunctie gecontroleerd wordt in verband met verhoogde kans op stijging ALAT/ASAT. b. Of de natriumspiegels gecontroleerd worden in verband met verhoogde kans op hyponatriëmie door de interactie tussen hydrochloorthiazide en agomelatine. c. Of de dosering gehalveerd kan worden in verband met een verminderde nierfunctie. d. Toevoegen van een PPI in verband met een verhoogde kans op maagbloedingen door de combinatie van acetylsalicylzuur en agomelatine.

07-07-2015 | door Kim Pilon

Schippers komt in najaar met plan dure medicijnen

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid wijst een fonds voor de financiering van dure geneesmiddelen af. Dit advies had KWF Kankerbestrijding, die in opdracht van de minister de betaalbaarheid van dure medicatie heeft onderzocht, vorige week gegeven als oplossing voor de oplopende kosten voor deze middelen.

30-06-2015 | door f.baltesen@pw.nl

Correctie

Interview Ger van Jeveren, Pharm Weekbl 2015 mei 29;150(22):10-13.

10-07-2015 | door PW

CHMP: groen licht voor nieuwe middelen en indicaties

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA adviseert goedkeuring voor de volgende nieuwe geneesmiddelen en uitbreidingen van indicaties.

07-07-2015 | door PW

Afstand tot dienstapotheek is gemiddeld zeven kilometer

De SFK onderzocht welke hemelsbrede afstand patiënten afleggen om in de avond, nacht of op zondag (spoed)medicatie op te halen. Ruim 80% van de patiënten betrekt deze medicatie binnen tien kilometer van hun woonwijk; voor 50% is dat gemiddeld binnen vier kilometer.

07-07-2015 | door SFK

Training voorziet in behoefte

Met een speciale training en website voor apothekers wil de KNMP therapietrouw bevorderen. Apothekers zijn enthousiast. Patiëntgerichte medicatiebegeleiding kan namelijk hét verschil maken. Alleen al door verkeerd gebruik van cardiovasculaire middelen vallen jaarlijks 1660 doden.

07-07-2015 | door KNMP
Back to top