Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 27, jaar 2014

dossier Scholing en herregistratie

4 juli 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Herregistratie ‘goed te doen’ voor ziekenhuisapothekers

De ziekenhuisfarmacie is al lang een wettelijk erkend specialisme met de beschermde titel ‘ziekenhuisapotheker’. Volgens voorzitter Ruud van der Hoeven van de kamer Ziekenhuisfarmacie binnen de Specialisten Registratie Commissie (SRC) levert herregistratie in het BIG-register vrijwel nooit problemen op.

04-07-2014 | door Frits Baltesen

Apotheker-buiten-de-apotheek: herregistratie vergt weinig tijd

Herregistratie in het BIG-register is anders voor apothekers die niet in een apotheek werken, maar bij organisaties zoals het CBG, de IGZ, het IVM en de KNMP. De komende maanden wordt duidelijk aan welke eisen deze apothekers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor herregistratie.

04-07-2014 | door Frits Baltesen

Zorgverlenerschap vraagt om ander farmacieonderwijs

De apotheker dient zijn activiteiten steeds meer te richten op de patiënt. De praktijk lijkt echter weerbarstig: er zijn fraaie voorbeeldapothekers maar gemeengoed is het nog niet. Om deze behandelaarsrol meer vorm te geven, moeten we beginnen bij de basis: het onderwijs.

04-07-2014 | door Marloes ten Brink en Henk-Jan Guchelaar

Werking opiaten bij palliatie is grilliger dan gedacht

Maandelijks komen zo’n twintig zorgverleners uit diverse disciplines bijeen in de apotheek van Paul Lebbink in Den Haag. Zij brengen casuïstiek in op het gebied van palliatieve zorg. Opiaten worden weliswaar al eeuwenlang gebruikt, er valt nog steeds veel over te ontdekken.

04-07-2014 | door m.croon@pw.nl

Lifelong learning: alles draait om de intrinsieke motivatie

Met lifelong learning als opkomend onderwijsparadigma, ook in de farmacie, is het niet langer voldoende om kennis beschikbaar te stellen via internet of bijeenkomsten. De intrinsieke motivatie van apothekers vormt de pijler van het zelfregulerend leren. Daarnaar is meer onderzoek nodig.

04-07-2014 | door Sharon Schouten, Anthonius de Boer en Andries Koster

Nieuwe eisen herregistratie voor specialisme openbaar apotheker

Het specialisme openbaar apotheker heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Twaalf apothekers hebben de nieuwe vervolgopleiding inmiddels afgerond. Wat zijn hun ervaringen en zijn er voldoende opleidingsapotheken? Voor de nieuwe herregistratie gaan openbaar apotheker-specialisten vanaf volgend jaar ook aan toetsing deelnemen.

04-07-2014 | door Edwin Bos

Herexamen 2014 PW 27

Het anti-epilepticum fenytoïne is een lastig te doseren geneesmiddel: kleine veranderingen in de dagdosering kunnen tot sterke veranderingen in plasmaspiegels leiden. Wat is hiervan de voornaamste verklaring? A. Voedsel in de maag vermindert de biologische beschikbaarheid sterk. B. Fenytoïne in het bloed is voor 90% aan plasma-eiwit gebonden. C. Bij therapeutische concentraties is de kinetiek niet lineair. D. Fenytoïne heeft een kleine therapeutische breedte.

04-07-2014 | door PW

Overzicht legale online-apotheken

De Europese Commissie (EC) heeft een logo geïntroduceerd waarmee online-apotheken en webshops die legaal geneesmiddelen aanbieden, zich kunnen onderscheiden van malafide geneesmiddelverkopers. Wanneer de patiënt klikt op dit logo, een door groene balken omlijst wit kruis, opent zich de site van de nationale registratieautoriteit.

03-07-2014 | door PW

Steriliteit Amsidine twijfelachtig

Bij een inspectie van de fabrikant van amsacrine (Amsidine), NordMedica, zijn tekortkomingen vastgesteld in het productie- en controleproces, die mogelijk de steriliteit van het geneesmiddel beïnvloeden. Niet-steriele eindproducten van amsacrine zijn echter nog niet aangetroffen.

02-07-2014 | door PW

Masterdiploma

01-07-2014 | door KNMP

Apotheker verankerd in de eerstelijnszorg

Eindelijk viel donderdagavond 5 juni het verlossende woord: de apotheker krijgt een uitzonderingspositie als het gaat om selectieve contractering van de zorgverzekeraar. De eerste lijn wordt uitgezonderd van de wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw).

01-07-2014 | door KNMP

Minder eerstejaarsstudenten

218 apothekers behaalden in 2013 hun diploma. Hun kans op werk in de openbare farmacie lijkt vooral in handen te liggen van uittredende apothekers. Mede door een numerus fixus zijn er minder studenten farmacie.

01-07-2014 | door SFK

Correctie

Door een incorrecte vermelding op de website van het CBG is in de rubriek Geneesmiddelennieuws in het PW van 13 juni een fout geslopen in de indicatie-uitbreiding van voriconazol (Vfend).

01-07-2014 | door PW

Test hergebruik medicatie in ziekenhuizen

Tien ziekenhuizen zijn gestart met een test om te kijken of orale oncolytica en TNF-alfaremmers opnieuw kunnen worden gebruikt. Dat zegt apotheker en onderzoeker Bart van den Bemt van de Sint Maartenskliniek. Voor het onderzoek zijn driehonderd patiënten die TNF-alfaremmers gebruiken en driehonderd met orale oncolytica geïncludeerd.

01-07-2014 | door PW

Apothekertje spelen

column

01-07-2014 | door Wilma Göttgens

‘Patiënten tevreden over overheveling’

84% van de patiënten is tevreden over de verstrekking van TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen die zijn overgeheveld naar het ziekenhuis.

30-06-2014 | door DEB420720

Schippers initieert nieuw antibioticum

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid is bezig een publiek-private samenwerking op te zetten waarin overheden en de farmaceutische industrie wereldwijd samen een nieuw antibioticum ontwikkelen. Ze heeft hierover de afgelopen dagen al gesproken met een aantal grote farmabedrijven.

25-06-2014 | door f.baltesen@pw.nl
Back to top