Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 27

PW Magazine 27, jaar 2014 - 04-07-2014
Het anti-epilepticum fenytoïne is een lastig te doseren geneesmiddel: kleine veranderingen in de dagdosering kunnen tot sterke veranderingen in plasmaspiegels leiden. Wat is hiervan de voornaamste verklaring? A. Voedsel in de maag vermindert de biologische beschikbaarheid sterk. B. Fenytoïne in het bloed is voor 90% aan plasma-eiwit gebonden. C. Bij therapeutische concentraties is de kinetiek niet lineair. D. Fenytoïne heeft een kleine therapeutische breedte.

Goede antwoord: C.

Van het anti-epilepticum fenytoïne zijn interacties met voedselcomponenten beschreven. In de meeste gevallen is de invloed van voeding op de biologische beschikbaarheid van fenytoïne echter niet groot. De binding aan plasma-eiwit is inderdaad gemiddeld circa 90%, maar dat is geen verklaring voor het feit dat het middel lastig te doseren is. Datzelfde geldt voor de kleine therapeutische breedte.

Het meest opvallende aan de farmacokinetiek van fenytoïne is het feit dat al bij therapeutische concentraties het metabolisme gedeeltelijk verzadigd is. Dit impliceert dat een kleine toename van de dagdosering tot een sterkte stijging van de spiegel kan leiden.


Bron: Kennisbank KNMP

Document acties

Back to top