Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 43, jaar 2010

29 oktober 2010

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Erken zorgrol apotheker

De vergoeding van farmaceutische zorg is gekoppeld aan de vergoeding van het geneesmiddel. Dat is onrechtvaardig en doet onrecht aan de apotheekzorg, stelt hoogleraar farmaceutisch recht Marie-Hélène Schutjens.

29-10-2010 | door Marie-Hélène Schutjens en Han de Gier

Loven en bieden op de zelfstandig apotheker

Zelfstandig apothekers sluiten zich massaal aan bij groothandel Mosadex en belangenbehartiger Napco. Deze twee coöperaties gedragen zich als één grote keten. Is dit het einde van de onafhankelijke zelfstandige? Mosadex-directeur Ludwig Castelijns: “Gedwongen winkelnering bestaat niet bij ons en niet bij Napco.”

29-10-2010 | door edbos

Hoe antibacteriële honing wonden heelt

Voor het eerst is de antibacteriële werking van medical grade-honing volledig ontrafeld. Hoge suikerconcentratie, lage pH, waterstofperoxide, methylglyoxaal en bee defensin-1 bepalen de activiteit van deze honingsoorten. Kennis van de antibacteriële componenten maakt rationele keuzes mogelijk voor specifieke klinische toepassingen.

29-10-2010 | door P.H.S. Kwakman en S.A.J. Zaat

Teriparatide zinvol bij kaakbotverlies

Teriparatide, het actieve fragment van endogeen humaan parathyreoïdaal hormoon, helpt bij botdefecten in de kaak. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek.

29-10-2010 | door nettekoven

Talentvolle farmacie-onderzoeker wint twee prijzen

Onderzoeker Arief Lalmohamed heeft in een week tijd twee prijzen gewonnen. Hij ontving de KNMP-prijs (€1000) en de PhD Mozaïekbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (€200.000).

29-10-2010 | door nettekoven

Pandemrix

Er is geen oorzakelijk verband gevonden tussen het gebruik van het griepvaccin Pandemrix en narcolepsie.

29-10-2010 | door nettekoven

FBA zet mes in ondersteuning apothekers

Het FBA moet noodgedwongen fors bezuinigen. De ketens verlieten de Amsterdamse apothekersvereniging en de resterende leden eisen een lagere contributie. Nu schrapt het FBA onder andere de informatielijn over infuustherapie en de medische hulpmiddelen. Uiteindelijk blijft maar een derde van de activiteiten over.

29-10-2010 | door René Groeneveld

Bloeddrukaanpak werkt

De bloeddruk van hypertensiepatiënten bleek vaker onder controle indien apothekers en huisartsen samenwerkten bij de bloeddrukbehandeling.

29-10-2010 | door nettekoven

Niet minder amiodaron

Kortdurend amiodarongebruik bij patiënten met boezemfibrilleren leidt niet tot minder bijwerkingen.

29-10-2010 | door nettekoven

Chinese medicijnen dringen door in Europa

SU Biomedicine, een spin-off van TNO Kwaliteit van Leven, wil samen met de Chinese Yangtze River Pharmaceutical Group traditionele Chinese geneesmiddelen in Europa introduceren. In een joint venture betreden de bedrijven gezamenlijk de westerse markt.

29-10-2010 | door groeneveld

Hart: foliumzuur zinloos

Hoge doseringen foliumzuur beschermen niet tegen cardiovasculaire ziekten, kanker of overlijden.

29-10-2010 | door nettekoven

Interactiebewaking: toepassing in de praktijk

In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan over het gebruik van het interactiebestand van de G-Standaard. Vaak wordt een meerwaarde toegekend aan de alfa­numerieke code, terwijl juist de indeling in Ja/Ja, Ja/Nee, Nee/Nee en Nee/Ja het belangrijkst is.

29-10-2010 | door Daphne Dost

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

29-10-2010 | door pw

Vraag het de apotheker!

‘Red jezelf’ is het thema van de Week Chronisch Zieken 2010 en vindt plaats van vrijdag 5 tot en met zaterdag 13 november.

29-10-2010 | door pw

'Honoreer kwaliteit en doelmatigheid'

“Wij steken de hand uit naar de nieuwe minister van VWS.” Jan Smits is apotheker en voorzitter van de KNMP. Gerlach Cerfontaine is portefeuillehouder innovatie bij de KNMP. Zij reageren met dit door hen geschreven artikel op het nieuwe regeerakkoord.

29-10-2010 | door pw

Cerezyme

De beschikbaarheid van Cerezyme (imiglucerase) neemt weer toe. Door productieproblemen was dit middel tegen de ziekte van Gaucher lange tijd beperkt beschikbaar.

29-10-2010 | door pw

Relistor

De firma Pfizer heeft meldingen ontvangen van gastro-intestinale perforatie bij gebruik van Relistor (methylnaltrexon).

29-10-2010 | door pw

Synarel

De productie van Synarel (nafareline) is tijdelijk stopgezet omdat vier pompjes zijn gevonden met een gescheurd opzetstuk van de vernevelaar, meldt fabrikant Pfizer.

29-10-2010 | door pw

Calcium in tien jaar verviervoudigd

Dit jaar verstrekken de Nederlandse openbaar apothekers naar verwachting 4 miljoen dagdoseringen aan calcium. Dat is viermaal zoveel als in 2000. De totale kosten die aan deze kalktabletten worden besteed, komen in 2010 uit op ruim € 28 miljoen.

29-10-2010 | door pw

Wegens verhuizing open

Recent verhuisde de ziekenhuisapotheek van het Deventer Ziekenhuis naar een nieuwe locatie. De ziekenhuisapothekers kregen daarbij hulp van groothandel Brocacef. Hun ervaringen beschrijven ze in vijf concrete tips waaruit apotheken met verhuisplannen voordeel kunnen trekken.

28-10-2010 | door W.J. Kruik-Kollöffel, M. Gilmoor en N. van Schaik

Gewonnen

column

26-10-2010 | door Jaap Dik

Huisarts laat webapotheek links liggen

72% van de huisartsen weigert een herhaalrecept te tekenen dat van een online apotheek afkomstig is. Dit blijkt uit een poll van huisartsvandaag.nl waaraan 331 huisartsen meededen.

25-10-2010 | door nettekoven

KNMP maakt bezwaar tegen verplicht tekenen contracten

De KNMP zal bezwaar maken tegen het feit dat de NZa zorgaanbieders verplicht om contracten van zorgverzekeraars te ondertekenen.

22-10-2010 | door groeneveld

Trombose bij nieuwere antipsychotica

Gebruikers van de nieuwere antipsychotica, zoals quetiapine (Seroquel), aripiprazol (Abilify) en risperidon, lopen een verhoogd risico op veneuze trombo-embolie. Dit blijkt uit Brits onderzoek.

22-10-2010 | door nettekoven

Apothekers actief in melden medicatie-incidenten

Apothekers hebben tijdens de eerste Nationale Meldweek Patiëntveiligheid Eerste Lijn zeer actief incidenten gemeld. Ruim twee derde van de meldingen kwam uit een openbare apotheek. Tijdens de meldweek konden apothekers meldingen invoeren via de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) of via een meldsysteem dat voor alle eerstelijnszorgverleners openstond.

21-10-2010 | door groeneveld
Back to top