Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kosten parkinsonmiddelen met 9,3% gestegen

Intestinale levodopa-gel zorgt voor grootste stijging in kosten

PW15 - 12-04-2024 | door SFK
Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2023 voor €59 miljoen aan parkinsonmiddelen aan 89.000 mensen. Ten opzichte van 2022 is dit een kostenstijging van 9,3%. Levodopa als intestinale gel zorgde voor de grootste stijging in de kosten. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

In Nederland waren er in 2023 89.000 gebruikers van parkinsonmiddelen, een toename van 2,3% ten opzichte van 2022. Parkinsonmiddelen kunnen worden ingedeeld in de volgende groepen: levodopa/decarboxylaseremmer combinatiepreparaten, dopamine-agonisten (onder andere apomorfine), MAO-remmers, COMT-remmers en amantadine. Levodopa-combinatiepreparaten in tabletvorm zijn de eerstekeusmiddelen en vormen tevens de grootste groep binnen de parkinsonmiddelen. Bij gevorderde parkinson en bij onvoldoende effect van de reguliere middelen kan een geavanceerde therapie toegepast worden. Dit gebeurt door apomorfine subcutaan of een levodopa-combinatiepreparaat in gelvorm gastro-enteraal (rechtstreeks via een sonde in de darm) toe te dienen.

 

Kosten

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2023 voor in totaal €59 miljoen aan parkinsonmiddelen, een kostenstijging van 9,3% ten opzichte van de €54 miljoen in 2022. Levodopa-combinatietabletten hadden in 2023 van alle parkinsonmiddelen het grootste aandeel (70%) in de geneesmiddelenkosten: €41 miljoen. Dit was ongeveer hetzelfde bedrag als in 2022.

Bij de intestinale levodopa-gels stegen de kosten het hardst: van €0,6 miljoen in 2022 naar €3,6 miljoen in 2023. Intestinale levodopa-gels zorgden dus voor 60% van de totale prijsstijging van parkinsonmiddelen in 2023.

 

Levodopagebruikers

Het aantal gebruikers van levodopa-combinatietabletten is van 2022 op 2023 nagenoeg stabiel gebleven op 45.000. Het aantal gebruikers van intestinale levodopa-gels is daarentegen van 60 in 2022 meer dan verdriedubbeld naar bijna 200 in 2023. Wel betrof dit van alle therapiegroepen binnen de parkinsonmiddelen het laagste aantal gebruikers. De lijstprijs van de intestinale levodopa-gels bleef in 2022 en 2023 gelijk. Daardoor werd de kostenstijging van deze middelen dus niet veroorzaakt door een verhoogde geneesmiddelprijs, maar door het toegenomen gebruik.

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top