Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2017

Alexanderpraat

De kop van het nieuwe jaar is eraf. We zijn opnieuw langs ‘af’ gegaan. We zijn in dubbel opzicht verzadigd van het familiebezoek en de brandvrije kerstversierselen liggen weer te verstoffen op zolder. En net als ik verkeert u vast nog in de ijdele veronderstelling dat u uw goede voornemens dit jaar wél gestalte weet te geven.

PW1/2 - 13-01-2017 | door Léon Tinke

Campagne botkwaliteit en vitamine D

KNMP viert jubileum met leden en publiek

De KNMP viert dit jaar haar 175e jubileum. In dit kader start op 30 januari een landelijke publiekscampagne over sterke botten. Met daarin bijzondere aandacht voor de rol van vitamine D. Apothekers delen een gratis informatieboekje uit: Het sterkebottenboekje.

PW1/2 - 13-01-2017 | door Ilse Oranje

2017 – een bijzonder farmaceutisch jaar

Jubileum KNMP aanleiding voor tal van activiteiten

Een nieuwjaars-wensch van de Asch-karmans*. Opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, Burgers en Inwoonders der stad Amsterdam. Voor het jaar 1842. Een cadeautje voor de bevolking van de askarremannen. Dat was al 175 jaar geleden een geste van deze eerzame beroepsgroep voor de gewaardeerde cliëntèle.

PW1/2 - 13-01-2017 | door Gerben Klein Nulent

Suppletie vitamine D cruciaal voor risicogroepen

Vitamine D op recept belangrijk voor fractuurpreventie

Vitamine D is onmisbaar voor gezonde botten. Het wordt aangemaakt onder invloed van zonlicht en zit in voedingsmiddelen. Voor sommige groepen is suppletie noodzakelijk om botbreuken en andere complicaties van een vitamine D-deficiëntie te voorkomen.

PW1/2 - 13-01-2017 | door Berit Sinterniklaas

Metformine ook bij ernstig verminderde nierfunctie

Doseeradvies per 1 januari beschikbaar in G-standaard

Metformine hoeft niet te worden onthouden aan patiënten met ernstig verminderde nierfunctie. Dat adviseert de Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van de KNMP. Ze herzag de eerdere contra-indicatie na signalen uit de praktijk.

PW1/2 - 13-01-2017 | door Brigit Wensveen

Alexanderpraat

De afgelopen decennia heeft het medicijngebruik in ons land een enorme vlucht genomen. Dit jaar zullen in Nederland 250 miljoen receptgeneesmiddelen worden voorgeschreven en afgeleverd. In bijna alle gevallen gaat dat goed. We vinden dat vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Dankzij de checks and balances en de hoogwaardige zorg van arts en apotheker is het aantal medicijnincidenten relatief beperkt. Dit neemt uiteraard niet weg, dat ieder incident er één te veel is. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van artsen en apothekers gebruiken wij in Nederland relatief veel merkloze geneesmiddelen.

PW3 - 20-01-2017 | door Léon Tinke

Genotypering voor jubileumcongres

Bezoekers van het KNMP-jubileumcongres ‘Farmaco-genetica: maatwerk voor de apotheker’ kunnen tegen een speciale prijs van 118 euro excl. BTW een DNA-paspoort aanvragen van diagnostische kwaliteit, met 6 genen en 23 varianten. Het Erasmus MC sponsort de pasjes, die gewoonlijk 618 euro excl. BTW kosten. Prof. dr. Ron van Schaik (Erasmus MC) en dr. Jesse Swen (LUMC) behandelen tijdens congres de toepassing van de genotypen in de praktijk.

PW3 - 20-01-2017 | door KNMP

Doen en blijven doen, ook bij de apotheek

Handvatten voor een bredere kijk op de patiënt

Binnen de fysiotherapie, bij steeds meer huisartsen en praktijk-ondersteuners is de methode ‘Doen en blijven doen’ inmiddels genoegzaam bekend. Maar voor de apotheker is deze aanpak ter bevordering van de medicatiebegeleiding nog vreemd. Daar komt verandering in, nu er in de nascholing aandacht voor is.

PW3 - 20-01-2017 | door Dennis Mulkens

Adviezen voor penicillines en aminoglycosiden gereed

KNMP-project brengt effect dialyse op kinetiek in kaart

Het aantal doseringsadviezen voor nierdialyse in de G-Standaard groeit gestaag. Inmiddels zijn er enkele tientallen beschikbaar. Eind 2017 zijn naar verwachting voor 235 middelen dialyse-adviezen gereed.

PW3 - 20-01-2017 | door Marc de Leeuw

Alexanderpraat

Weet u het nog? Vorig jaar rond deze tijd opende het NOS-journaal met de oplopende geneesmiddelentekorten. De KNMP pleitte ervoor dat fabrikanten een dreigend tekort eerder melden. Zo’n lobby vergt een lange adem: soms duurt het even, maar dan heb je ook wat.

PW4 - 27-01-2017 | door Léon Tinke

VWS: apotheker hoofdrol veilig voorschrijven

Apotheker meer betrekken bij medicatieoverdracht

De apotheker moet meer worden betrokken bij medicatieoverdracht en -verificatie. En de huidige gemiddelde vergoeding van 48 euro voor een medicatiebeoordeling is “wat mager”. Dat schrijft minister Schippers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over voorwaarden voor veilig voorschrijven.

PW4 - 27-01-2017 | door KNMP

´Breedte professionele vakgebied apotheker waarborgen´

AGM: positionering en ontwikkeling Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

De sectie BO3 heet sinds 14 december 2016 Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). Het bestuur wil met de naamswijziging een sterkere herkenning en erkenning creëren voor de leden van de sectie.

PW4 - 27-01-2017 | door Dennis Mulkens

Alexanderpraat

In de farmacie wordt het meeste werk achter de schermen verricht. Niet aan, maar achter de balie. In de kelder, het laboratorium en de achterkamertjes.

PW5 - 03-02-2017 | door Léon Tinke

Nieuwste behandelrichtlijnen in IM 2017

56 nieuwe stoffen in Informatorium 2017

Het Informatorium Medicamentorum (IM) 2017 is uit in boekvorm. Met 56 nieuwe stoffen is het naslagwerk weer volledig actueel. Abonnees ontvangen het boek per post en bestellen kan via knmp.nl/im.

PW5 - 03-02-2017 | door KNMP

Gemeenten en apotheken in gesprek over medicijnafval

KNMP tekent intentieverklaring beperking medicijnresten in water

De KNMP zette vorig jaar het probleem rondom de afvoer van overtollige genees-middelen op de kaart. Ondertussen zijn op verschillende plekken afspraken gemaakt, maar de gesprekken lopen niet overal soepel. Zorgelijk, want correcte afvoer voorkomt vervuiling van oppervlakte- en drinkwater.

PW5 - 03-02-2017 | door Berit Sinterniklaas

Alexanderpraat

Samen met andere zorgverleners in de eerste lijn organiseerde de KNMP twee weken geleden een symposium op Terschelling. Honderd prominenten in de zorg maakten de oversteek.

PW6 - 10-02-2017 | door Léon Tinke

VWS: 'Apotheker grote rol medicatieveiligheid'

KNMP: ‘Extra budget toekennen aan farmaceutische zorg’

De apotheker is bij uitstek de zorgverlener die veilig gebruik van geneesmiddelen kan bevorderen. Dat zegt minister Schippers in een Kamerbrief bij het op 1 februari verschenen rapport van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid (VM) dat in opdracht van het ministerie van VWS werd uitgevoerd onder leiding van het Erasmus MC.

PW6 - 10-02-2017 | door KNMP

Motto Floor-Schreudering: niet vinken, maar vonken

Nieuwe opleidingsdirecteur vervolgopleiding tot openbaar apotheker

Annemieke Floor-Schreudering is sinds 1 januari 2017 de nieuwe opleidingsdirecteur van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker. Een functie met veel perspectieven, op de korte en lange termijn.

PW6 - 10-02-2017 | door Dennis Mulkens

Handhaving GDS-norm vraagt goede voorbereiding apothekers

Ervaringsdeskundigen delen tips op KNMP-bijeenkomst

De norm voor Geneesmiddelendistributiesystemen (GDS) implementeren is haalbaar, maar heeft wel wat voeten in de aarde. Dat was de boodschap van drie ervaringsdeskundigen die apothekers in Utrecht bijpraatten. “Als je het niet hebt beschreven, geldt het niet.”

PW6 - 10-02-2017 | door Berit Sinterniklaas

Alexanderpraat

Twee weken geleden informeerde de minister de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid. In de wandelgangen veelal aangeduid als HARM-3. Een naam die associaties oproept met een remake van een Hollywood-kaskraker. Meestal is de derde editie niet de beste. En inderdaad: de uitkomst is meer dan verontrustend. Het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames bij 65-plussers steeg van 39.000 in 2008 tot 49.000 in 2013. Volgens de onderzoekers zou bijna de helft hiervan potentieel vermijdbaar zijn.

PW7 - 17-02-2017 | door Léon Tinke

Sterkebottenboekje bij speciale doelgroepen

In twee weken ruim 16.000 suppletieadviezen via online test

Apothekers zetten Het sterkebottenboekje in voor specifieke doelgroepen, zoals gedetineerden, vrouwen die orale anticonceptie afhalen en senioren. De bijbehorende online test is in twee weken 16.340 keer doorlopen. Een tweede druk van het boekje is inmiddels beschikbaar.

PW7 - 17-02-2017 | door KNMP

Alexanderpraat

Het menselijk DNA lijkt voor 50 procent op dat van een banaan en voor 98 procent op dat van een varken. Tja, zult u denken, bij sommige collega’s kan ik me daar van alles bij voorstellen.

PW8 - 24-02-2017 | door Léon Tinke

KNMP en LHV: ‘Verruim het preferentiebeleid’

Partijen pleiten voor vier of vijf preferente middelen

De KNMP, LHV en de seniorenorganisatie KBO-PCOB vragen de Tweede Kamer om verzekeraars op te roepen twee jaar na patentverloop niet één, maar vier of vijf geneesmiddelen als preferent aan te wijzen. Dat doen ze via een gezamenlijke petitie die op dinsdag 21 februari werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

PW8 - 24-02-2017 | door KNMP

KNMP opent tentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’

Aftrap in Hortus Universiteitsmuseum Utrecht op 10 maart

Op vrijdag 10 maart opent de Utrechtse burgemeester Van Zanen de KNMP-familietentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ in Utrecht. De tentoonstelling, ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum van de KNMP en in samenwerking met de Hortus van het Universiteitsmuseum, laat op interactieve wijze zien hoe de apotheker als moderne zorgverlener veilig geneesmiddelgebruik realiseert.

PW8 - 24-02-2017 | door KNMP

Het sterkebottenboekje: voldoende voorraad

Apothekers mogen ruimhartig Het sterkebottenboekje uitdelen. De KNMP adviseert om een exemplaar mee te geven aan iedereen die interesse heeft. Er zijn genoeg exemplaren voorradig en de tweede druk van het boekje is inmiddels binnen.

PW8 - 24-02-2017 | door KNMP

Pieter Derks sluit jubileumcongres af

Cabaretier Pieter Derks zal optreden als afsluiting van het knmpjubileumcongres ‘Farmacogenetica: maatwerk voor de apotheker’ op 13 april 2017.

PW8 - 24-02-2017 | door KNMP

KNMP: ‘Farmaceutische zorg uit het eigen risico’

Optimale farmaceutische zorg continu gespreksonderwerp met Den Haag

De KNMP is met een vaste belangenbehartiger vertegenwoordigd op het Haagse Binnenhof om op te komen voor de belangen van apothekers en apotheken. Ook in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie.

PW8 - 24-02-2017 | door Jasmijn Touw

Denken vanuit de pillen, maar praten vanuit de patiënt

Klinisch redeneren met PIVOE-model helpt bij arts-apothekercommunicatie

Klinisch redeneren is voor apothekers nieuw terrein, maar kan helpen om de communicatie met de huisarts te verbeteren. Dat werd duidelijk tijdens de KNMP-regiobijeenkomst op 14 februari 2017 in Amsterdam. “Apothekers zijn geprogrammeerd om te denken in geneesmiddelen.”

PW8 - 24-02-2017 | door Berit Sinterniklaas

Alexanderpraat

Mijn kinderen kunnen zich er niets bij voorstellen. De tijd dat ons land slechts twee TV-zenders kende, waarvan het gebrekkige signaal werd opgevangen met een lullige sprietantenne.

PW9 - 03-03-2017 | door Léon Tinke

KNMP vraagt fabrikant Camcolit prijsstijging terug te draaien

Directeur Léon Tinke van de KNMP heeft Essential Pharmaceutical, de fabrikant van Camcolit, dringend opgeroepen de recente prijsstijging terug te draaien. Nadat de Britse fabrikant de rechten had overgenomen van Norgine, verhoogde de fabrikant de prijs van het middel van € 4,76 naar € 69 euro per 100 tabletten van 400 mg lithiumcarbonaat.

PW9 - 03-03-2017 | door KNMP

Akkoord cao Apotheken en cao Bedrijfsfonds Apotheken

Een meerderheid van de VZA- en de ASKA-achterban heeft ingestemd met de cao Apotheken 2016-2017 en de cao Bedrijfsfonds Apotheken 2016-2019.

PW9 - 03-03-2017 | door KNMP

Sterkebottencampagne verlengd

Op verzoek van apothekers is de ‘Sterkebottencampagne’ van de KNMP verlengd. De online campagne op Facebook loopt een maand langer door.

PW9 - 03-03-2017 | door KNMP

‘We worden gek van wisselende doosjes’

KNMP, LHV en KBO-PCOB bieden petitie preferentiebeleid aan Tweede Kamer aan

KNMP-bestuurder Katja Kok-van Oirschot overhandigde dinsdag 21 februari 2017 een petitie voor een versoepeling van het preferentiebeleid aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Zij deed dit samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB. De petitie werd ondersteund door negen patiëntenorganisaties. Een reportage in beeld.

PW9 - 03-03-2017 | door KNMP

Het Grote Zorgdebat: meer tijd voor zorg

Meer tijd, arbeidsmarktbeleid en preventie scoren hoog bij politici

Tijd voor zorg. Dat wilden eigenlijk alle (kandidaat)-Kamerleden die deelnamen aan Het Grote Zorgdebat op 20 februari in Nieuwegein, met als titel ‘Zorg voor de toekomst’. Het debat was georganiseerd door meer dan twintig koepelorganisaties, waaronder de KNMP.

PW9 - 03-03-2017 | door Mariël Croon

Geschiedenis schrijven

Alexanderpraat

Op 23 april 1842 doorkliefde stoomlocomotief ‘De Arend’ luid fluitend het troosteloze land ten westen van onze hoofdstad.

PW10 - 10-03-2017 | door Léon Tinke

Reizende Piaggio over antibioticaresistentie

AntibiotiCAR belicht rol apotheker bij voorkomen resistentie

De Antibiotica Brigade, een rondreizende tentoonstelling over antibioticaresistentie, is zaterdag 4 maart gelanceerd tijdens de Museumnacht Rotterdam. De expositie is het initiatief van de KNMP, Museum Boerhaave en de Stichting Farmaceutisch Erfgoed, en is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

PW10 - 10-03-2017 | door KNMP

KNMP Farmanco populair bij apotheker en publiek

Website al 12,5 jaar gericht op oplossingen voor geneesmiddelentekorten

Wat is de reden van niet-beschikbaarheid, wat is de verwachte datum van beschikbaarheid, wat is de farmaceutische substitutie en wat is het farmacotherapeutisch advies? Dit zijn de vier vragen die voor apothekers bij elk leveringsprobleem relevant zijn. Al sinds 2004 op knmpfarmanco.nl, dé website voor alle geneesmiddelentekorten.

PW10 - 10-03-2017 | door Dennis Mulkens

‘Een vinnigen strijd’ – 175 jaar historie van de KNMP

Jubileumjaar opent met publiekstentoonstelling in Oude Hortus Utrecht

De oudste koepel van medische beroepsbeoefenaren van Nederland: dat is de KNMP. Al in april 1842 richtten apothekers de Maatschappij ter bevordering der Pharmacie op.

PW10 - 10-03-2017 | door Gerben Klein Nulent

‘De G-Standaard staat als een huis sinds 1985’

Buitenlandse artsen en apothekers jaloers op de Nederlandse database

De G-Standaard heeft voor apotheken, huisartspraktijken en andere instellingen de vanzelfsprekendheid van water uit de kraan. In werkelijkheid is de database iets om trots op te zijn als Nederlandse zorgverlener. “Met de G-Standaard hebben we in Nederland een unieke infrastructuur.”

PW10 - 10-03-2017 | door Berit Sinterniklaas

Start jubileumjaar: 175 jaar beter beter door de apotheker

Utrechtse burgemeester opent tentoonstelling in Oude Hortus

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen opende vrijdagmiddag 10 maart de jubileumtentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ in de Oude Hortus in Utrecht. Op de tentoonstelling kruipen bezoekers in de huid van de apotheker en maken ze kleine Juub en zijn familieleden beter beter met een app op de smartphone.

PW11 - 17-03-2017 | door KNMP

KNMP-werkgroep beoordeelt interacties oncologische middelen

Adviezen doorgevoerd in de interacties in de G-Standaard

Jaarlijks brengt een multidisciplinaire KNMP-werkgroep advies uit over nieuwe middelen of nieuwe inzichten. Hun adviezen worden overgenomen in de G-Standaard en het Informatorium Medicamentorum.

PW11 - 17-03-2017 | door Berit Sinterniklaas

Burgemeester Utrecht prijst apothekers

‘Wortels van de farmacie liggen letterlijk in Utrecht’

‘Apothekers zullen in de toekomst altijd nodig zijn om veilig medicijngebruik door kwetsbare groepen te bewaken.’ Dat zei de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen tijdens de opening van de familietentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ op vrijdag 10 maart in de Oude Hortus in Utrecht. Hij sprak de hoop uit dat bezoekers van de tentoonstelling, lopend langs de zuilen, de kennis en kunde van apotheker zullen waarderen.

PW11 - 17-03-2017 | door KNMP

Oude beelden

Alexanderpraat

Om het 175-jarig bestaan van de KNMP extra glans te geven, trekken we door het land met de tentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’. Geen collectie van opgepoetste vijzels of voltooid verleden tijd uitwasemende apotheekinterieurs, maar een rondgang met een speciale game-app waarmee oud en vooral jong kunnen ervaren hoe uitdagend het is om apotheker te zijn.

PW11 - 17-03-2017 | door Léon Tinke

Krabben

Alexanderpraat

Sinds minister Schippers in 2010 aantrad kennen de zorguitgaven een gematigde groei. Zij kan hier met voldoening op terugzien. Uniek in de historie van dit kikkerlandje. De uitgaven voor extramurale farmaceutische zorg zijn nu zelfs lager dan op de dag waarop zij haar ambt aanvaardde. De belangrijkste verdiensten in deze zijn echter niet toe te schrijven aan haar centrale inkoopbureau of het onvolprezen preferentiebeleid.

PW12 - 24-03-2017 | door Léon Tinke

Boosheid over het opdrijven van prijzen

Patroon zichtbaar bij introducties Essential Pharmaceuticals

Apothekers en patiënten reageren boos op een nieuwe bijbetaling voor de patiënt. Gebruikers van Slow K maken sinds 1 maart extra kosten, nu de nieuwe registratiehouder Essential Pharmaceuticals de prijs heeft verhoogd. Deze onderneming dreef eerder al de prijs van Camcolit op. Er is sprake van een patroon, zo blijkt uit onderzoek door de KNMP en de SFK.

PW12 - 24-03-2017 | door KNMP

Digitaliseren kun je leren

KNMP maakt handreiking voor digitaliseren van patiëntendossiers

Apotheken digitaliseren recepten al jaren voor eigen gebruik, maar begin dit jaar kreeg de KNMP de formele bevestiging van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg: een digitaal dossier is een waardige vervanger van een papieren dossier. Openbaar apotheker Feroz Akbari ontwikkelde een gevalideerde scanmethode.

PW12 - 24-03-2017 | door Berit Sinterniklaas

Niet elke zorginnovatie komt exact op tijd

KNMP en BENU Apotheken werken samen in pilot online videoconsult

De afdeling Zorgonderzoek en Innovatie van de KNMP onderzoekt samen met BENU Apotheken in hoeverre de inzet van een online videoconsult zinvol is voor apotheker en patiënt. Meer partijen in de zorg passen deze innovatie al toe. De vraag is of dit werkt in de apotheek.

PW12 - 24-03-2017 | door Dennis Mulkens

Klapsigaar

Alexanderpraat

Voor niets gaat de zon op. Gelukkig maar. Nu de lentezon regelmatig door het wolkendek prikt, ziet de wereld er een stuk fleuriger uit. Iets wat zich weerspiegelt in het gemoed van menigeen. Een onbelast genoegen. Al moeten we de fantasie van politici en belasting-ambtenaren natuurlijk nooit onderschatten.

PW13 - 31-03-2017 | door Léon Tinke

SP stelt Kamervragen over prijsopdrijving

Reacties op media-aandacht in NOS Journaal

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft op 22 maart Kamervragen gesteld over de prijsopdrijving van de geneesmiddelen Camcolit, Slow K, Norgalax en Calcitonine. Dit na berichtgeving door de KNMP over de praktijken van Essential Pharmaceuticals.

PW13 - 31-03-2017 | door KNMP

Over nut en noodzaak van de uitvraag kwaliteitsindicatoren

IGZ, zorgverzekeraar en KNMP content met gezamenlijke aanpak

De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren is voor veel apothekers geen feestje. Toch heeft het invullen van de enquête betekenis, zo stellen de KNMP, de IGZ en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Onder meer deze partijen beslissen welke indicatoren jaarlijks worden uitgevraagd.

PW13 - 31-03-2017 | door Dennis Mulkens

Apothekers in NOS Journaal over opdrijven geneesmiddelprijzen

Kwartaal in beeld

De verkiezingen genereerden dit kwartaal veel aandacht voor zorgmijden, het preferentiebeleid en de vergoeding van medicatiebeoordelingen. Het hoogtepunt was de uitzending van het NOS Journaal over het opdrijven van geneesmiddelprijzen door onethische verdienmodellen.

PW13 - 31-03-2017 | door KNMP

Strandtent

Alexanderpraat

De klok staat op de zomerstand en de strandtenten openen hun deuren. Ik word daar heel vrolijk van. Zo’n verweerd bouwsel. Charmant door het ontbreken van enige vorm van samenhang. Waaraan je het gebrek aan planmatigheid bij de uitbater kunt aflezen. Waarbij de wind en het getij zorgen voor de finishing touch. En het tij zit ons mee.

PW14 - 07-04-2017 | door Léon Tinke

Herberekening GVS: stapeling bijbetalingen

Onderzoek Roland Berger weerlegt becijferde besparing

Herberekening van limieten van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) leidt tot een stapeling aan bijbetalingen voor kwetsbare patiënten. Bovendien wordt het grootste deel van de besparingen ook zonder aanpassing van het GVS gerealiseerd. Dat blijkt uit het rapport ‘Impact herberekening GVS’ van onderzoeksbureau Roland Berger. Opdrachtgevers KNMP, ASKA en BG Pharma boden het rapport eind maart aan het ministerie van VWS aan.

PW14 - 07-04-2017 | door KNMP

Bewaking carbamazepine-HLA opgenomen in G-Standaard

Verhoogd risico ernstige cutane bijwerkingen bij drie HLA-varianten

Gebruikers van carbamazepine met HLA-varianten B*1502, A*3101 en B*1511 hebben een verhoogd risico op het syndroom van Stevens-Johnson (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN). Sinds 1 januari 2017 is de bewaking op carbamazepine opgenomen in de G-Standaard.

PW14 - 07-04-2017 | door KNMP

KNMP-jubileumcampagne ‘sterke botten’ bijna voorbij

Sterkebottenboekjes over? Deel ze uit!

De landelijke apothekerscampagne onderstreepte het belang van vitamine D in het geneesmiddelenvergoedingssysteem, met name voor risicogroepen. En van vitamine D als zelfzorg, zoals beschreven in de nieuwe Zelfzorgrichtlijn Vitamine D.

PW14 - 07-04-2017 | door KNMP

Farmaceutische zorg op Week van de Longen

De KNMP verzorgt dit jaar voor het eerst een serie lezingen tijdens de Week van de Longen, die plaatsvinden van 10 tot 13 april in Ermelo. Op woensdag 13 april spreken apothekers en onderzoekers over farmaceutische zorg voor longpatiënten.

PW14 - 07-04-2017 | door KNMP

Vuurwerk

Alexanderpraat

Het 175-jarig bestaan van de KNMP is een goed excuus om door het rijke digitale archief van het Pharmaceutisch Weekblad te struinen. Dat archief voert terug tot de allereerste editie van 3 april 1864. Een initiatief ontsproten aan de zondagse theetafel van D.B. Centen; toen nog een eenvoudige boekhandelaar aan het Rokin te Amsterdam, maar met een gezond zakelijk instinct.

PW15 - 14-04-2017 | door Léon Tinke

351 aanvragen voor DNA-paspoort

Resultaten komen vrijwel overeen met literatuur

KNMP-leden die naar het jubileumcongres kwamen, konden tegen een sterk gereduceerd tarief een farmacogenetisch paspoort aanvragen. De actie was een succes: de KNMP ontving 351 aanvragen. Op het moment dat de aanvraag sloot, was dat zeventig procent van de vijfhonderd inschrijvingen voor het congres.

PW15 - 14-04-2017 | door KNMP

Nieuwe KennisTest Vitamine D

Het assortiment aan KennisTesten is per 12 april uitgebreid met een nieuwe KennisTest over vitamine D. Met deze KennisTest leert het team advies te geven over vitamine D-gebruik.

PW15 - 14-04-2017 | door KNMP

Terugdringen milieubelasting vereist kennisuitwisseling

Partijen bereid tot discussie over milieuafwegingen bij geneesmiddelgebruik

Het ene geneesmiddel vervangen door het andere, omdat dat beter is voor het milieu. Een sympathiek idee, maar in de praktijk heeft het nog wat haken en ogen. In een recent rapport van het RIVM pleiten partijen in de zorg- en watersector voor meer kennisuitwisseling.

PW15 - 14-04-2017 | door Berit Sinterniklaas

Oogst startjaar StiPCO: deelname van 85 procent

Aandeel StiPCO-scholingen in loop van 2016 gegroeid

85 procent van de openbaar apothekers wist in 2016 de weg naar een of meerdere StiPCO-scholingen te vinden. Dit blijkt uit een analyse van het eerste jaar van het Stimuleringsprogramma Competentie-ontwikkeling Openbaar apothekers, dat nog loopt tot en met 2019.

PW15 - 14-04-2017 | door Karen Bos

Regelwaakhond

Alexanderpraat

Kort voor de fluwelen revolutie bezocht ik Praag. De verstikkende Oost-Europese bureaucratie vierde hoogtij. Zelfs de aankoop van een simpel brood was een tijdverslindende operatie. Eerst stond je een half uur in de rij voor de balie. Dan duidde je in je beste Tsjechisch het brood van je keuze aan. Meestal was er geen keuze, dus dat was dan een meevaller.

PW16 - 21-04-2017 | door Léon Tinke

Erepenning voor drie KNMP-leden

Academiegebouw Utrecht decor voor onderscheiding

Marga van Weelden, Fons Duchateau en Bert Leufkens kregen 14 april 2017 de ere-penning van de KNMP. Voorzitter Gerben Klein Nulent onderscheidde het drietal in het Academiegebouw te Utrecht ter gelegenheid van de viering van het 175-jarig bestaan.

PW16 - 21-04-2017 | door KNMP

Eerste hulp bij patiënt met DNA-paspoort

Hoe koppel je de farmacogenetica-gegevens aan medicatiebewaking?

Als een patiënt met een DNA-paspoort de apotheek binnenstapt, kan het lastig zijn om de juiste genotypes en fenotypes terug te vinden in het AIS. Met deze instructies legt u de informatie voor de medicatiebewaking gemakkelijk vast in het AIS.

PW16 - 21-04-2017 | door Mandy van Rhenen en Ilse Boekweg-Nijland

KNMP-jubileumcongres: farmacogenetica centraal

‘Bijna 100 procent apothekers en artsen overtuigd van nut farmacogenetica’

Het wordt tijd dat verzekeraars aanvragen voor DNA-pasjes door apothekers gaan vergoeden. Dat stelde hoogleraar klinische farmacie Henk Jan Guchelaar van het LUMC op het KNMP-jubileumcongres op donderdag 13 april. Met ruim 1500 deelnemers was het congres drukbezocht.

PW16 - 21-04-2017 | door Berit Sinterniklaas

Passie

Alexanderpraat

Het was een goede vrijdag. Het academiegebouw van de universiteit van Utrecht vulde zich met de éminences grises van de farmacie. Een illustere verzameling ereleden en KNMP-prominenten. Voor mijzelf een levend fotoboek. Tussen al die roemrijke dames en heren waande ik mij weer even die kleine jongen van weleer. Alsof de tijd geen jaren telt.

PW17 - 28-04-2017 | door Léon Tinke

Zorgen over beleid inkoop Zilveren Kruis

Verlengde aflevertermijn tast kwaliteit van zorg aan

Apothekers en artsen tonen zich in een brief aan het ministerie van VWS verbaasd en bezorgd over de prescriptieafspraken uit het inkoopbeleid voor 2018 van Zilveren Kruis Achmea. De verzekeraar stelt toe te gaan naar “gepaste aflevertermijnen” die een half jaar of een jaar kunnen zijn, en schendt daarmee de prescriptieafspraken uit het programma Aanpak verspilling in de zorg.

PW17 - 28-04-2017 | door KNMP 1 reactie

Districtsledenbijeenkomsten over medicatieveiligheid

Wat gaat goed en wat kan beter bij het voorkomen van ziekenhuisopnames?

De komende districtsledenbijeenkomsten staan in het teken van medicatieveiligheid. Deelnemers krijgen inzicht in de implicaties van het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid op het apothekersvak.

PW17 - 28-04-2017 | door KNMP

Uitgekookt

Alexanderpraat

In mei leggen alle vogels een ei. Behalve de koekoek en de griet, want die leggen in de meimaand niet. En ook de zorgverzekeraars onttrekken zich aan deze Oudhollandse folklore. Zo publiceren zij jaarlijks in de maand april hun inkoopbeleid. Altijd weer spannend wat voor surprise-ei er is uitgebroed.

PW18 - 05-05-2017 | door Léon Tinke

Essential Pharmaceuticals weigert ook na tweede oproep prijzen te verlagen

Essential Pharmaceuticals is niet bereid de prijzen van Camcolit, Norgalax, Calcitonine en Slow K te verlagen. In navolging van de KNMP heeft het ministerie van VWS daarop aangedrongen. Dat blijkt uit de beantwoording van de staatssecretaris van VWS op Kamervragen van de SP.

PW18 - 05-05-2017 | door KNMP

Overheid verstuurt jodiumtabletten per post

Ter bescherming tegen een eventueel nucleair incident krijgen 1,4 mil-joen huishoudens in Nederland na de zomer de beschikking over jodium-tabletten. Voor de predistributie kiest de overheid voor huis-aan-huis-verstrekking per post. Dit schrijft staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Naast deze predistributie worden er regionaal operationele plannen uitgewerkt voor nooddistributie na een nucleair incident.

PW18 - 05-05-2017 | door KNMP

KNMP-iconen in voorlichtingsinstructies

De voorlichtingsinstructies (VI’s) van UI-online bevatten sinds eind april 2017 KNMP-iconen. De iconen zijn gemaakt om de laaggeletterde patiënt in beeld te informeren bij goed medicatiegebruik.

PW18 - 05-05-2017 | door KNMP

Jubileumtentoonstelling reist door naar Botanische Tuin TU Delft

Wethouder opent ‘175 jaar beter beter door de apotheker’

De Delftse wethouder Raimond de Prez opent woensdag 10 mei de tweede editie van de reizende jubileumtentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’. Deze verhuist van de Hortus in Utrecht naar de Botanische Tuin van de TU Delft. De tentoonstelling, met een interactieve route langs zes zuilen, toont hoe de apotheker al 175 jaar veilig geneesmiddelgebruik realiseert.

PW18 - 05-05-2017 | door KNMP

Kunst

Alexanderpraat

Met een goede klacht kun je je voordeel doen. Maar veel klachten in de apotheek gaan over onbegrijpelijke vergoedingsregels of geneesmiddelen die niet verkrijgbaar zijn. Zaken waarvan het logisch is dat mensen zich er druk om maken, maar waarbij u vaak niet meer kunt doen dan het motto van de Belastingdienst na te streven: ‘Leuker kunnen we het voor u niet maken, hooguit makkelijker’.

PW19 - 12-05-2017 | door Léon Tinke

KNMP stopt gratis patiënteninformatie

Efficiëntieslag op instigatie van leden

Geprinte KNMP-publieksinformatie is per mei 2017 niet langer gratis beschikbaar. Brochures zijn nog wel tegen kostprijs te bestellen. Ook is een aantal slecht lopende folders verwijderd. Dit gebeurde op verzoek van leden.

PW19 - 12-05-2017 | door KNMP

StiPCO-tegemoetkoming innen: drie gouden tips

Niet alle deelnemers voldoen aan administratieve eisen voor uitbetaling

Niet alle openbaar apothekers incasseren hun tegemoetkoming voor StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers. Administratieve plichten blijken een hinderpaal. Drie gouden tips om succesvol te innen. Leuker kunnen we het niet maken…

PW19 - 12-05-2017 | door KNMP

Drugstoerisme

Alexanderpraat

Amsterdam barst uit zijn voegen van het aantal toeristen. Sommige delen van de stad geven je permanent het benauwde gevoel van Koningsdag. 1 op de 3 toeristen wordt aangetrokken door de verlokkingen van de coffeeshops. Op de fiets is het een voortdurende uitdaging om de toeristenplaag te ontwijken. Uit het niets doemen ze voor je op. Met rolkoffer en al krioelen ze nietsvermoedend en nietsontziend door de stad op zoek naar hun Airbnb. Plaag of zegen? De middenstand en huisjesmelkers varen er wel bij.

PW20 - 19-05-2017 | door Léon Tinke

Apothekers passen jaarlijks nog steeds 10 miljoen recepten aan

Apothekers passen op jaarbasis nog steeds 10 miljoen recepten voor hun patiënten aan. Dit blijkt uit onderzoek van het instituut SIR onder 275 apotheken. De cijfers bevestigen gegevens uit een onderzoek uit 1999. KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: “Wij vonden het van belang opnieuw onderzoek te laten doen naar deze aantallen. Ze zijn zoals verwacht nog steeds actueel. Het laat zien hoe belangrijk het werk van de apotheker is. Medicijngebruik vraagt om grote zorgvuldigheid en extra controles.”

PW20 - 19-05-2017 | door KNMP

‘175 jaar beter beter door de apotheker’ doet Delft aan

Wethouder De Prez onderstreept maatschappelijke rol apothekers

“Of je nu apotheker bent of arts of een andere zorgverlener: je helpt te zorgen dat mensen zich weer goed gaan voelen, aan het werk kunnen blijven. Heel belangrijk”, aldus de Delftse wethouder Raimond de Prez bij de opening van de tweede editie van de reizende jubileumtentoonstelling.

PW20 - 19-05-2017 | door KNMP

Crimineel

Alexanderpraat

De journalistiek is een nobel vak. Op dezelfde dag dat The Washington Post president Trump pijnigt vanwege het lekken van gevoelige informatie aan de Russen en de Mexicaanse journalist Valdez Càrdenas zijn onthullende publicaties over de georganiseerde misdaad met de dood bekoopt, komt tv-programma Radar met nieuws over een vervalst recept.

PW21/22 - 26-05-2017 | door Léon Tinke

VWS wil praten met KNMP en IGZ over vervalste recepten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil met de KNMP en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in gesprek over vervalste recepten. Dit naar aanleiding van een uitzending van Radar op 15 mei 2017. In het televisieprogramma kreeg een redacteur van Radar op basis van valse recepten medicijnen mee bij vijftien apotheken.

PW21/22 - 26-05-2017 | door KNMP

‘We hebben wel nieuwe bekostiging nodig’

Capaciteitsplan 2017 onderstreept behoefte aan meer openbaar apothekers

Om aan de toekomstige zorgbehoefte te voldoen, zijn meer openbaar apothekers nodig. Dat is in een notendop de conclusie van het Capaciteitsplan 2017 – Openbaar Apothekers. Wat zijn de gevolgen?

PW21/22 - 26-05-2017 | door Paul Poley

Introductie What’s New gaat voorop in LSP-verbeterplan

Signaalfunctie blijft belangrijk voor kwetsbare patiënten

Met de introductie van What’s New is een eerste vooruitgang geboekt in het LSP-verbeterplan. Deze actualiteitscontrole van medische gegevens is inmiddels door CompuGroup Medical (CGM) opgeleverd.

PW21/22 - 26-05-2017 | door KNMP

Andere wijze van jureren bij de KNMP-zorginnovatieprijs

Insturen ideeën mogelijk vanaf 5 juni

Een andere manier van jureren, een hoger prijzengeld en een sprekend beeldmerk. Zie hier een aantal nieuwe elementen rondom de KNMP-zorginnovatieprijs, die voortaan eenmaal per jaar wordt uitgereikt. Met hopelijk veel sterke verfrissende ideeën.

PW21/22 - 26-05-2017 | door KNMP

Apothekers werken met KNMP aan inzameling medicijnafval

Lokale aanpak: apotheken en gemeenten trekken steeds meer samen op

In de zomer van 2016 bleek dat apothekers in 45 procent van de Nederlandse gemeenten moeten betalen voor het vrijwillig inzamelen en verwerken van medicijnafval van patiënten. Ondersteund door voorbeeldbrieven, argumentatie, pers en politiek proberen apothekers samen met de KNMP het tij te keren.

PW21/22 - 26-05-2017 | door Jasmijn Touw

Stoppen met roken: met hulp vanuit de apotheek

Succesvol project Sonja Keizers krijgt vervolg

Er is op 31 mei wereldwijd aandacht voor de Wereld Niet Roken Dag. Na het succesvolle Stoppen met Roken-project in Apotheek Pillen en Praten gaan binnenkort tien Alphega en Boots apotheken aan de slag met een vervolg, waarvoor ze een passende vergoeding ontvangen.

PW21/22 - 26-05-2017 | door KNMP

Hemelreis

Alexanderpraat

Dormicum 15 mg heb ik in mijn winkelmandje zitten. Voor 50 euro ben ik de man. Het zal toch niet waar zijn? “Bedankt voor de snelle levering”, zegt een reviewer op deapotheker.com. Het lijkt erop dat ik de midazolam zomaar kan bestellen. “Wij verkopen medicijnen tegen absolute bodemprijzen”, aldus de online apotheker. Het logo lijkt angstwekkend veel op het onze. De apotheker die me hierop attendeerde, dacht dan ook dat deze website van de KNMP was. NOT.

PW23 - 09-06-2017 | door Mariël Croon

Hoogleraar De Smet: ‘Apothekers hebben meer informatie nodig’

Medicatieveiligheid thema districtsledenbijeenkomsten

Om nog beter aan de HARM-wrestling-aanbevelingen te voldoen, hebben apothekers meer informatie nodig en moeten zij net als huisartsen relevante labwaarden kunnen aanvragen. Dit concludeert hoogleraar Peter de Smet van de KNMP, tijdens de districtsledenbijeenkomst op 30 mei in Leusden.

PW23 - 09-06-2017 | door Mart Vogel

Over een vervalst recept en een ‘betrouwbare’ patiënt

Uitzending Radar zorgt voor beroering en onbegrip

Een journalist van Radar levert vijftien keer een professioneel vervalst recept in bij de apotheek. Met zijn echte naam en burgerservicenummer, en met de naam en het logo van een huisarts uit de omgeving van de apotheek. Een terugblik met betrokkenen. “Ik heb het recept aangepast naar een verantwoorde dagdosering. Dat is onze professionele autonomie.”

PW23 - 09-06-2017 | door Dennis Mulkens

SIG Longaandoeningen is op zoek naar versterking

Voorzitter en leden voor kerngroep en buitenschil gevraagd

De KNMP is op zoek naar nieuwe leden voor de SIG Longaandoeningen. In de Special Interest Group is ruimte voor een voorzitter en een aantal leden voor de kerngroep, en geïnteresseerden voor de buitenschil.

PW23 - 09-06-2017 | door KNMP

Waterscheiding

Alexanderpraat

Nog steeds zijn er apotheken die opdraaien voor de kosten van de inname van medicijnafval. Eind vorig jaar zette de KNMP dit thema op de kaart. Letterlijk. Meer dan de helft van de gemeenten brengt géén kosten in rekening voor het vernietigen van ongebruikte geneesmiddelen die patiënten terugbrengen in de apotheek. Maar in sommige plaatsen kunnen de gemeentelijke heffingen oplopen tot enkele duizenden euro’s per praktijk per jaar. Terwijl we hiervoor als burgers al belasting betaald hebben.

PW24 - 16-06-2017 | door Léon Tinke

Minder apothekers in BIG-register

Groot aantal doorhalingen na eerste herregistratie

Het BIG-register telt na de eerste herregistratie minder apothekers. Ook bij andere beroepsgroepen in de zorg was een groot aantal doorhalingen na de eerste massale herregistratie.

PW24 - 16-06-2017 | door KNMP

StiPCO 2016: medicatiebeoordeling populair onderwerp

Scholingsprogramma met half jaar verlengd tot februari 2020

Medicatiebeoordeling was een populair onderwerp binnen het StiPCO-scholingsaanbod 2016. Vooral openbaar apothekers tussen de 35 en 55 liepen warm voor de cursussen waarmee zij zich verder ontwikkelen als zorgverlener. Dit blijkt uit de uitgebreide analyse van het eerste jaar van het programma.

PW24 - 16-06-2017 | door Karen Bos

Praktijkonderzoek essentieel onderdeel apothekersvak

Inhaalslag vereist onder openbaar apothekers

Het wordt hoog tijd dat apothekers praktijkonderzoek omarmen als primair onderdeel van het apothekersvak, zo stelt Martina Teichert, universitair hoofddocent en wetenschappelijk adviseur van de KNMP.

PW24 - 16-06-2017 | door KNMP

Barista

Alexanderpraat

Goede koffie, het liefst met vakkundig opgeschuimde melk, is voor mij een eerste levensbehoefte. Zowel op het werk als in de vakantie. De kwaliteit van een organisatie herken je aan de koffie die ze schenken. En als ik op vakantie ben, slaat mijn hart pas in een geruststellende tempo als ik een fijne koffietent heb gelokaliseerd. Gelukkig tref je het Amerikaanse Starbucks in steeds meer uithoeken van deze aardkloot. Altijd een veilige keus om op terug te vallen.

PW25 - 23-06-2017 | door Léon Tinke

In kwart gemeenten betaalt apotheek nog steeds voor medicijnafval

Herhaling landelijke inventarisatie

In een kwart van de Nederlandse gemeenten moeten apotheken nog steeds betalen voor het vrijwillig in-zamelen van medicijnafval van patiënten. In 2016 was dit nog 45 procent. Veel gemeenten en apotheken kwamen afgelopen jaar tot afspraken. Dit blijkt uit een vervolgonderzoek van de KNMP in juni 2017.

PW25 - 23-06-2017 | door KNMP

Meer actie nodig voor vermindering regeldruk

Vorderingen in aanpak administratieve lasten apothekers

Uit de Merkbaarheidsscan die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat de administratieve lastendruk voor apothekers nog altijd hoger ligt dan gemiddeld in de zorg. Toch zijn er genoeg successen geboekt, en aan de knelpunten wordt hard gewerkt.

PW25 - 23-06-2017 | door Paul Poley

Experiment

Alexanderpraat

Minimale afwijkingen van het reguliere zijn de bron van evolutie. Onlangs had ik mij lichtelijk verslapen. Het dagelijks badkamerritueel schoot er enigszins bij in met als resultaat dat ik mij in bestoppelde toestand op kantoor meldde. De reacties van de dames op het secretariaat verleidden mij ertoe dit onbedoelde experiment nog even door te zetten. Een risicoloze proef, want met mijn vierdubbele scheermes en één vloeiende handbeweging kunnen de gevolgen ervan volledig ongedaan worden gemaakt.

PW26 - 30-06-2017 | door Léon Tinke

Geneesmiddelen in beweging

Apotheker aan zet als expert bij uitstek

Dure medicijnen, innovatieve geneesmiddelen, personalized medicine, farmacogenetica en nog veel meer. Door voortschrijdende inzichten uit de wetenschap en technologische vooruitgang veranderen geneesmiddelen voortdurend. ‘Geneesmiddelen in beweging’ is het onderwerp van het KNMP-beleidskader (2016) over de positie van de apotheker als geneesmiddelexpert in een veranderende geneesmiddelenwereld.

PW26 - 30-06-2017 | door KNMP

RIVM: kennis apothekers farmacogenetica onderbenut

Conclusie uit onderzoek naar personalized medicine

De kennis van apothekers over farmacogenetica wordt onvoldoende benut. Het veld zou meer aandacht moeten hebben voor de beschikbare kennis, zoals de adviezen van de Werkgroep Farmacogenetica van de KNMP. Dit staat in een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over personalized medicine.

PW26 - 30-06-2017 | door KNMP
Back to top