Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2017

RIVM: kennis apothekers farmacogenetica onderbenut

Conclusie uit onderzoek naar personalized medicine

De kennis van apothekers over farmacogenetica wordt onvoldoende benut. Het veld zou meer aandacht moeten hebben voor de beschikbare kennis, zoals de adviezen van de Werkgroep Farmacogenetica van de KNMP. Dit staat in een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over personalized medicine.

PW26 - 30-06-2017 | door KNMP

Geneesmiddelen in de 21e eeuw: dit zijn de vijf voornaamste trends

Behandeling met medicijnen steeds complexer, intensieve monitoring

Behandelingen toegesneden op de individuele patiënt. Van small molecules naar complexe geneesmiddelen. Sneller aan de slag met experimentele behandelingen. Extra veiligheidsmaatregelen na toelating tot de markt. Onderzoek in de ‘echte’ wereld. Dit zijn de vijf trends op geneesmiddelgebied.

PW26 - 30-06-2017 | door Laurien Rook

‘Inschatten van kansen en risico’s voor apothekers’

Afdeling Zorgonderzoek & Innovatie kijkt verder dan vandaag

Zorgonderzoek & Innovatie (ZO&I) heet de afdeling van de KNMP die verder kijkt dan de zaken die voor de apotheker vandaag belangrijk zijn. De innoverende kant houdt zich met drie grotere projecten bezig: geneesmiddelen in beweging, farmacogenetica en prototype-testen.

PW26 - 30-06-2017 | door Dennis Mulkens

‘Iedere apotheker print in de toekomst zelf geneesmiddelen’

Farmaceutische zorg wordt steeds specialistischer

De termen innovatieve geneesmiddelen en personalized medicine gonzen overal. Het lijkt nog ver weg, toch zijn er al genoeg praktijkvoorbeelden. We vroegen twee apothekers naar hun ervaringen en blik op de toekomst.

PW26 - 30-06-2017 | door Ilse Boekweg en Mart Vogel

Voormalig KNMP-voorzitter Dick Tromp overleden

Voorname rol bij omslag van productgerichte naar patiëntgerichte farmacie

Voormalig KNMP-voorzitter Dick Tromp is vrijdag 16 juni 2017 tijdens zijn vakantie in Bergen aan Zee op 70-jarige leeftijd overleden. Ook na zijn voorzitterschap bracht Tromp zijn inzichten voor het voetlicht in publicaties en commissies, en tijdens voordrachten.

PW26 - 30-06-2017 | door KNMP

Impact innovaties voor de apotheker: nu en straks

Personalized medicine en post-marketingveiligheid al onderdeel vak

De toekomst is al een beetje begonnen. Apothekers interpreteren farmacogenetische profielen en verstrekken biologicals en biosimilars. De komende jaren komt er nog veel meer bij in het takenpakket: van celtherapieën uitgeven tot geneesmiddelen uitprinten met de 3D-printer.

PW26 - 30-06-2017 | door Laurien Rook en Ilse Boekweg

Roerganger

Alexanderpraat

Een druilerige dag, die laatste zaterdag in juni. Alsof de hemel zachtjes schreide. Met het gaspedaal ferm ingetrapt doorkliefde ik de troosteloze leegte van de Flevopolder. Dat paste bij de dag.

PW27/28 - 07-07-2017 | door Léon Tinke

Tweede Kamer: ‘apotheekbereiding oplossing dure geneesmiddelen’

Diverse fracties in de Tweede Kamer beschouwen apotheekbereidingen als een van de alternatieven voor dure geneesmiddelen, om zo de toegang voor patiënten tot een behandeling te kunnen garanderen. Ook minister Schippers (VWS) ziet hier een rol voor apothekers weggelegd. Dit blijkt uit het Algemeen Overleg Pakketbeheer op woensdag 28 juni in de Tweede Kamer.

PW27/28 - 07-07-2017 | door KNMP

Snellere realisatie Toekomstvisie 2020 door KNMP-bestuurscommissie

Een breed samengestelde KNMP-bestuurscommissie, genaamd Dynamo, gaat de realisatie van de Toekomstvisie 2020 versnellen. De werkgroep, waarin KNMP-bestuur, WSO en LOA zijn vertegenwoordigd, wil dit najaar concrete voorstellen doen over de Toekomstvisie, het Routeplan Professionele Standaard en de daaruit voortvloeiende visie op de bekostiging. Dit gebeurt in nauwe samen-werking met praktijkapothekers en contracteerpartijen.

PW27/28 - 07-07-2017 | door KNMP

Het papieren dossier mag echt weg

Een belangrijke stap in de vermindering van regeldruk

Hoewel het archiveren van patiëntendossiers sinds maart digitaal mag, zijn er maar weinig apothekers die de overstap maken. Dit terwijl de administratieve lasten voor apothekers zo flink naar beneden kunnen, stelt Bart Tolhuisen, vice-voorzitter van de LOA (Landelijke Openbare Apotheken).

PW27/28 - 07-07-2017 | door Mart Vogel

Veel aandacht media voor het dossier medicijnafval

Kwartaal in beeld

Medicijnafval is een lopend dossier dat door een update van het eerdere KNMP-onderzoek (2016) in juni weer actueel is geworden. De KNMP kwam in het tweede kwartaal van 2017 voorts in beeld door de jubileum-tentoonstelling en diverse televisieprogramma’s.

PW27/28 - 07-07-2017 | door KNMP

Pronkstuk

Alexanderpraat

De vakantie-uittocht is begonnen. Wat je van ver haalt is lekker. Onder dit mom trekken hele volksstammen naar heinde en verre om te bewonderen en te verwonderen. Maar voor pure schoonheid hoef je geen jetlag of filedepressie op de route du soleil te trotseren.

PW29/30 - 21-07-2017 | door Léon Tinke

Alle apotheken in Zeeland nemen medicijnafval in

Steeds makkelijker om geneesmiddelen in te leveren

Alle apotheken in Zeeland fungeren binnenkort als inzamelpunt voor medicijnafval. Dit is begin juli 2017 besloten na overleg tussen Zeeuwse gemeenten, waterbedrijf Evides en Waterschap Scheldestromen. Deze instanties nemen de kosten voor de verwerking van medicijnafval voor hun rekening in een pilot van twee jaar.

PW29/30 - 21-07-2017 | door KNMP

FMD: een dossier vol met valkuilen

Falsified Medicines Directive: nog discussie over kosten

Elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa moet vanaf 9 februari 2019 een uniek serienummer bevatten. De implementatie van de Europese richtlijn, Falsified Medicines Directive (FMD), blijkt in de praktijk een dossier vol met valkuilen. De KNMP zit daarom als een bok op de haverkist.

PW29/30 - 20-07-2017 | door Dennis Mulkens

Verkeerd

Alexanderpraat

Vorig jaar telde Nederland 629 verkeersdoden. Twintig jaar geleden waren dat er dubbel zo veel. Ik denk weleens: je zou willen dat er zoveel tijd en geld wordt geïnvesteerd in het terugdringen van doden door verkeerd medicijngebruik.

PW31/32 - 04-08-2017 | door Léon Tinke

Apothekers kunnen reactie geven op toekomstige tabaksbeleid

Apothekers kunnen via twee internetconsultaties reageren op het toekomstige tabaksbeleid. De consultaties bevatten vragen over de nieuwe regelgeving om de verleidingen van tabaksproducten en de aanverwante producten verder terug te dringen. Meedoen kan tot 3 september.

PW31/32 - 04-08-2017 | door KNMP

RiFaS geeft meerdere bereidingsadviezen

Sinds kort geeft het RiFaS (Risico instrument Farmaceutische Stoffen) meerdere bereidingsadviezen. Eerder toonde de applicatie alleen de veiligste optie, wat in de praktijk niet altijd praktisch bleek.

PW31/32 - 04-08-2017 | door KNMP

HARM-wrestling in de praktijk

Thema medicatieveiligheid leeft onder apothekers

Ondanks dat apothekers de HARM-wrestlingaanbevelingen uit 2009 in grote mate opvolgden, verminderden de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen niet, blijkt uit het rapport Vervolg-onderzoek Medicatieveiligheid (VM-rapport). Welke stappen zijn gezet in de apotheekpraktijk om aan de aanbevelingen te voldoen? En op welke gebieden is een inhaalslag te maken? Dit werd besproken tijdens de districtledenbijeenkomsten van mei en juni 2017.

PW31/32 - 04-08-2017 | door Mart Vogel en Martina Teichert

Oproep PW leidt tot tientallen ontdekte simpliciaverzamelingen

‘Het opsporen was een Sherlock Holmes-project’

Eeuwenlang gebruikten Nederlandse apothekers simpliciaverzamelingen, collecties grondstoffen voor geneesmiddelen uit het planten-, dieren- of delfstoffenrijk, bij de voorbereiding op examens of het afnemen daarvan. Op 17 juni verscheen een uitgebreide studie naar dergelijke verzamelingen: Van gildekast tot schoenendoos. In gesprek met auteurs Raymond van der Ham en Annette Bierman.

PW31/32 - 04-08-2017 | door Mart Vogel

Hogere sferen

Alexanderpraat

Nederland is als cannabiswalhalla voorbijgestreefd. Als eerste land ter wereld heeft Uruguay marihuana volledig gelegaliseerd. Ook voor recreatief gebruik. Een simpel bezoekje aan de apotheek is sinds afgelopen maand voldoende om high te worden.

PW33/34 - 18-08-2017 | door Léon Tinke

Apotheken in Tynaarlo stoppen met inzameling medicijnafval

Apotheken in de gemeente Tynaarlo stoppen met de inzameling van medicijnafval van patiënten. Zij betalen jaarlijks duizenden euro’s aan een particulier afvalbedrijf om het medicijnafval te verwerken. Ondanks herhaaldelijke pogingen is de gemeente niet bereid gevonden om afspraken te maken met de apotheken.

PW33/34 - 18-08-2017 | door KNMP

KNMP in overleg met ministerie over opiaten in verkeer

De KNMP is in overleg met het ministerie van IenM om tot een oplossing te komen voor patiënten die om medische redenen opiaten gebruiken. Door de inwerkingtreding van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer per 1 juli 2017 mogen gebruikers van morfine en medicinale cannabis niet meer autorijden.

PW33/34 - 18-08-2017 | door KNMP

Tienduizenden patiënten hebben baat bij MFB’s

Inventarisatie toont belang structureel combineren patiëntkenmerken

Tienduizenden patiënten hebben baat van de introductie van de Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB), zo blijkt uit cijfers over 2016. 40.000 gebruikers van pijnstillers zijn behoed voor een maagbloeding, 30.000 opioïdgebruikers ontliepen een verstopping, en 8.000 patiënten hadden minder kans op een bloeding.

PW33/34 - 18-08-2017 | door Ilse Boekweg

De Standaarden voor Zelfzorg zijn weer up-to-date

Praktische handvatten voor apotheek, studieboek voor opleiding

De Standaarden voor Zelfzorg zijn weer volledig up-to-date. Met de achtste en herziene druk is dit standaardwerk voorzien van rijke informatie over zelfzorg. Dankzij een nieuwe vormgeving is het boekwerk zeer toegankelijk voor de lezer en makkelijk te hanteren in de apotheek.

PW33/34 - 18-08-2017 | door Karen Bos

Pennywise

Alexanderpraat

Het zijn communicerende vaten, goedkope en dure geneesmiddelen. Als er voor de industrie geen droog brood meer te verdienen valt aan een generiek middel, dan halen ze dat terug bij de dure innovatieve geneesmiddelen. Dat stellen Toon van der Gronde en Toine Pieters in Plos One. Te lage generieke prijzen leiden tot monopolies en medicijntekorten, aldus de auteurs, een ongewenst bijeffect van overheidsregulering van geneesmiddelprijzen.

PW35 - 01-09-2017 | door Mariël Croon

Assortiment aan KennisTesten uitgebreid

Het assortiment aan KennisTesten is per 21 augustus 2017 uitgebreid met een test over eczeem, waardoor de informatievoorziening over eczeem in de apotheek en de behandeling ervan kan verbeteren.

PW35 - 01-09-2017 | door KNMP

AVG-brochure speciaal voor apothekers

Een AVG-brochure speciaal voor apothekers biedt informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 voor Europa van toepassing is. In de brochure staat wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen. Voor de veranderingen ontwikkelt de KNMP samen met apothekers en de huisartsenkoepels praktische tips en hulpmiddelen.

PW35 - 01-09-2017 | door KNMP

KNMP-bestuur besluit tot royement C.R. Mulder

Het KNMP-bestuur heeft besloten het lidmaatschap van de heer C.R. Mulder met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reden voor het royement is een rechterlijke uitspraak, op basis waarvan de inschrijving van C.R. Mulder in het BIG-register van apothekers per 6 juli 2017 is doorgehaald. De maatregel van doorhaling is opgelegd vanwege financieel onjuist handelen.

PW35 - 01-09-2017 | door KNMP

Medicijnresten: eindelijk schot in hoofdpijndossier

Scala aan maatregelen verwacht

Eén bijwerking vind je nooit op bijsluiters van geneesmiddelen: ‘Dit middel kan schade toebrengen aan het milieu.’ Van alle resten aan pillen en poeders die we jaarlijks uitplassen, komt volgens het RIVM 140 ton in het oppervlaktewater terecht. Na jaren praten lijkt er nu zicht op een effectieve aanpak.

PW35 - 01-09-2017 | door Hans Oerlemans

Chihuahua

Alexanderpraat

Kunnen apothekers een tegenwicht bieden aan de hoge geneesmiddelprijzen door meer zelf te gaan bereiden? Kamerleden hebben ons al veelvuldig met deze vraag benaderd. Bereiden is hot. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘gekaapte’ medicijnen, zoals Camcolit, Norgalax en Slow K. Dat zijn geneesmiddelen die worden overgenomen en dan verveelvoudigd in prijs.

PW36 - 08-09-2017 | door Mariël Croon

Ministeries zoeken uitweg voor geneesmiddelgebruikende automobilisten

Aangescherpte drugswet verkeersdeelname

De bewindspersonen van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) zoeken een oplossing voor de gebruikers van medicinale opiaten, cannabis en amfetaminen die gedupeerd worden door de aangescherpte Wegenverkeerswet. Dat heeft het ministerie van IenM toegezegd aan de directie van de KNMP, die de kwestie heeft aangekaart.

PW36 - 08-09-2017 | door KNMP

KNMP lanceert twintig nieuwe iconen voor laaggeletterden

Stichting UI Online plaatst nieuwe KNMP-iconen op Voorlichtingsinstructies

De KNMP lanceert op 8 september, de dag van de Alfabetisering, twintig nieuwe medicijniconen voor laaggeletterden. Nadat de eerste twintig iconen in 2015 zijn ontwikkeld, kwamen er vanaf september 2016 veertig nieuwe iconen bij, gesubsidieerd door het ministerie van VWS. Op verzoek van Stichting Uitgifte Informatie Online (UI-Online) ontwikkelde de KNMP in de zomer van 2017 nog twintig nieuwe iconen die werden getest door laaggeletterden.

PW36 - 08-09-2017 | door KNMP

Mentornetwerk AGM van start

Hoe studenten en jonge apothekers in contact komen met ervaren beroepsgenoten

Met ruim dertig apothekers is het mentornetwerk van de sectie AGM sinds september 2017 online. Studenten en jonge apothekers die nadenken over welke richting ze kiezen, kunnen bij meer ervaren beroepsgenoten terecht voor inspiratie, advies of een stage. Via de website van de KNMP kunnen zij snel contact leggen.

PW36 - 08-09-2017 | door Dennis Mulkens

Tsunami

Alexanderpraat

Binnenkort in uw theater: KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent bij Reporter Radio over bereidingen. Secretaris Sijtze Blaauw in Spuiten en Slikken over verslaving aan oxycodon. Dr. Ka-Chun Cheung van ons geneesmiddel-expertisecentrum bij Alberto Stegeman in Undercover in Nederland over verslavende middelen in het illegale circuit. En tot slot KNMP-directeur Léon Tinke in Haagse Lobby van WNL over geneesmiddelprijzen.

PW37 - 15-09-2017 | door Mariël Croon

FIP-prijs voor KNMP-campagne

Apotheekzorg maatgevend voor niveau gezondheidszorg

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent nam de Pharmacy Practice Improvement Award in ontvangst voor de campagne ‘De eerste keer’. Hij deed dit tijdens de openingsceremonie van het 77ste congres van de FIP, de internationale apothekersorganisatie, op 10 september in Seoul.

PW37 - 15-09-2017 | door KNMP

'Wees alert op de competenties communicatie en samenwerking'

Nieuwe herregistratie-eisen openbaar apothekers in de praktijk

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe herregistratie-eisen voor openbaar apothekers. We zijn nu tweeënhalf jaar verder, een mooi moment voor reflectie. Dat vindt ook Don Sun, apotheker van apotheek Westzijderveld: “Op de competenties communicatie en samenwerking lig ik nog flink achter.”

PW37 - 15-09-2017 | door Paul Poley

Eerste lijn onder druk door toename kwetsbare ouderen

Te weinig tijd voor afgestemde zorg

De zorg in de eerste lijn staat onder druk door de toename van kwetsbare ouderen die thuis blijven wonen. Zorgverleners willen de onderlinge samenwerking verbeteren en vragen de politiek om meer tijd en aandacht voor de patiënt. Deze oproep doen organisaties in de eerste lijn, waaronder de KNMP, tijdens het EerstelijnsCafé op 7 september in Den Haag.

PW37 - 15-09-2017 | door KNMP

Buren

Alexanderpraat

Het internationale apothekerscongres van de FIP is dit jaar neergestreken in Seoul, een stad zonder begin en einde.

PW38 - 22-09-2017 | door Léon Tinke

Meer prijzen tijdens FIP-congres in Seoul

Naast de eerste prijs voor de KNMP-campagne ‘De eerste keer’ werd er tijdens het FIP-congres in Seoul nog een onderscheiding binnengehaald door de Nederlandse delegatie van de KNMP. Delia Titre, apotheker van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC), was dit jaar niet alleen het boegbeeld van de ledencampagne van het congres, zij won er ook de Poster Award Health and Medicine Section met haar poster over kindermedicatie voor ouders op apotheek.nl.

PW38 - 22-09-2017 | door KNMP

Symposium van het Noorden

Het symposium van het Noorden staat dit jaar in het teken van Farma Future en zal plaatsvinden op 3 oktober in het Hampshire Hotel in Groningen.

PW38 - 22-09-2017 | door KNMP

Game change

Alexanderpraat

Het epicentrum van de wereld ligt allang niet meer in het Westen. Met kunst- en vliegwerk probeert Uncle Sam – tegenwoordig Oom Donald – in het zadel te blijven. Het Oosten is ons echter op veel terreinen voorbijgesneld. Ook op het gebied van biologische geneesmiddelen. Dat illustreerde hoogleraar en apotheker Arnold Vulto in een vlammend betoog op het internationale apothekerscongres in Seoul.

PW39 - 29-09-2017 | door Léon Tinke

KNMP verzoekt Vereniging tegen de Kwakzalverij om rectificatie

De KNMP verzoekt de Vereniging tegen de Kwakzalverij om een rectificatie van een publicatie op kwakzalverij.nl. De KNMP staat op de longlist van genomineerden voor de zogeheten Meester Kackadoris-prijs 2017. Dit is gebeurd op volledig onterechte gronden, zo stelt de KNMP vast.

PW39 - 29-09-2017 | door KNMP

Doorgeleverde bereidingen blijven onder het laag btw-tarief

Doorgeleverde bereidingen blijven onder het verlaagd btw-tarief vallen. Dit blijkt uit de Miljoenennota 2018 die op Prinsjesdag is gepubliceerd. Daarnaast investeert het kabinet in verpleeghuiszorg. Informateur Zalm maakte namens de formerende partijen bekend dat het eigen risico op 385 euro blijft.

PW39 - 29-09-2017 | door KNMP

Overheid start in oktober met distributie jodiumtabletten

De overheid start in oktober 2017 met de gerichte distributie van jodiumtabletten. Bepaalde groepen mensen die tot een straal van honderd kilometer rondom een kernreactor wonen, krijgen jodiumtabletten door de overheid thuisgestuurd. De communicatie over deze operatie start eveneens volgende maand.

PW39 - 29-09-2017 | door KNMP

Richtlijnen voor zorg op maat

De farmaceutische zorg naar een hoger niveau

Verbetering van de farmaceutische zorg, voorspelbaarheid van zorg minder variatie en een betere samenwerking: dit zijn de doelstellingen van de Professionele Standaard. Uit de enquête naar de implementatie van de eerste vier richtlijnen blijkt dat openbaar apothekers op de hoogte zijn van de aanbevelingen.

PW39 - 29-09-2017 | door KNMP

Publicatie over antibiotica, medicijnafval en de speekseltest

Kwartaal in beeld

Een Britse publicatie over de duur van de antibioticakuur, een update over medicijnafval en de speekseltest zijn in het derde kwartaal van 2017 aan de farmacie gelieerde onderwerpen in de media. De KNMP geeft desgevraagd commentaar.

PW39 - 29-09-2017 | door KNMP

Indianenverhalen

Alexanderpraat

In mijn jonge jeugdjaren was er geen haar op mijn hoofd die eraan twijfelde. Geen flauw klappertjespistool voor mij. Voor mij alleen the real thing. Ik was Winnetou en mijn broer Witte Veder.

PW40/41 - 06-10-2017 | door Léon Tinke

Vereniging tegen de Kwakzalverij trekt nominatie van de KNMP in

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de nominatie van de KNMP voor de zogeheten Meester Kackadorisprijs 2017 ingetrokken. Dit besluit volgt op een brief van voorzitter Gerben Klein Nulent, die vaststelt dat de kandidatuur op onterechte gronden is toegekend.

PW40/41 - 06-10-2017 | door KNMP

Correctie Standaarden voor Zelfzorg 2017

In de nieuwste druk van het boek Standaarden voor Zelfzorg staat een fout in een stroomschema. Het gaat om ‘Schema 1: De combinatiepil’ in de Zelfzorgstandaard Noodanticonceptie op pagina 204.

PW40/41 - 06-10-2017 | door KNMP

Bereidende apotheek biedt oplossingen en alternatieven

KNMP pleit voor sterk landelijk netwerk

Het aanbod van bereidende apotheken is in de loop der jaren afgenomen. Door actuele ontwikkelingen neemt de vraag echter toe. Een bereidende apotheek kan mogelijk oplossingen en alternatieven bieden voor geneesmiddelentekorten, dure en ‘gekaapte’ geneesmiddelen en medicatie op maat. En het 3D printen en de Bionexpresso zijn in ontwikkeling.

PW40/41 - 06-10-2017 | door Dennis Mulkens

Zakelijke contributie opnieuw omlaag

Het LOA-bestuur presenteert tijdens haar komende ledenvergadering de nieuwe zakelijke contributie. Dat is goed nieuws voor de leden: de contributie gaat omlaag. LOA-bestuurslid Kristian van Zijtveld: “Wat ons betreft ligt er een mooi voorstel op tafel.”

PW40/41 - 06-10-2017 | door KNMP

Thema's DLB's: 'Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt'

De districtsledenbijeenkomsten (DLB's) hebben dit najaar het thema: Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt. De bijeenkomsten voor alle leden van de KNMP vinden verspreid over het land plaats van 14 tot en met 30 november.

PW40/41 - 06-10-2017 | door KNMP

Mind the gap

Alexanderpraat

Het gras is niet altijd groener bij de buren. Dat bleek maar weer eens bij een werkbezoek met zorgdirecteuren aan het Verenigd Koninkrijk. De National Health Service aldaar staat voor de brute opgave om structureel 20 miljard pond per jaar te besparen.

PW42 - 20-10-2017 | door Léon Tinke

BENU Apotheek Eibergen wint KNMP-prijs met app

Met een toedien-app is BENU Apotheek in Eibergen winnaar van de KNMP-zorginnovatieprijs 2017. Het project ‘Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie’ kreeg de meeste stemmen van de leden van de KNMP, die voor het eerst zelf mochten meebeslissen. De app maakt papieren toedieningslijsten overbodig, biedt apothekers en patiënten meer gemak, verbetert de medicatieveiligheid en maakt tijd vrij voor zorg.

PW42 - 20-10-2017 | door KNMP

De medicatiebeoordeling revisited

WSO pleit voor herziening multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen

Honderd medicatiebeoordelingen in een jaar, dat is de groeinorm die de Inspectie in 2017 hanteert voor apotheken. Die roept vragen op in het veld: wat als een openbaar apotheker de norm niet precies gaat halen? Of af en toe andere criteria hanteert? WSO-lid Evelyn Schuil-Vlassak: “Het aantal mag niet leiden tot afvinklijstjes. Dat doet afbreuk aan de zorg.”

PW42 - 20-10-2017 | door Mariël Croon

SIGnificante ontwikkelingen rondom hart- en vaatziekten

De SIG-dag hart- en vaatziekten vindt plaats op donderdag 2 november 2017 in Utrecht.

PW42 - 20-10-2017 | door KNMP

Joop Zoetemelk

Alexanderpraat

De inlandse Taipa leeft in de woestijn van Australië. U zult hem niet zo vaak tegenkomen. Dat is maar goed ook, want dit is de giftigste landslang die er bestaat. Een beet van deze slang bevat voldoende gif om 100 volwassenen te doden. Of 250.000 muizen. Persoonlijk vind ik dat laatste lichtelijk overdreven, want wat moet een slang met zoveel dode muizen. Je zou er een maagverzakking van krijgen.

PW43 - 27-10-2017 | door Léon Tinke

KNMP over regeerakkoord: ambities op het geneesmiddelendossier

Plan Rutte III biedt kansen voor apothekers

“De KNMP ondersteunt het kabinet in haar ambitie om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.” Dat stelt Gerben Klein Nulent, KNMP-voorzitter, als reactie op het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. “Vooral wat betreft dure geneesmiddelen ligt hier een uitdaging. Graag zien wij dat het kabinet meer investeert in farmaceutische begeleiding en goed geneesmiddelengebruik.” De KNMP gaat hierover met de nieuwe minister van VWS in gesprek.

PW43 - 27-10-2017 | door KNMP

Reprise publiekscampagne ‘Wijs met medicijnen’

Apothekers en ouderenbonden lichten senioren voor over veilig medicatiegebruik

De KNMP-campagne ‘Wijs met medicijnen’, over veilig medicatiegebruik door ouderen, gaat in reprise. Het gelijknamige boekje is geheel herzien. Seniorenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP organiseren op 1 november de aftrap in Drenthe met apotheker René Kuipers.

PW43 - 27-10-2017 | door KNMP

KNMP bouwt mee aan Holocaustmonument

Het Auschwitz Comité werkt aan een Holocaustmonument dat in 2018 aan de Weesperstraat in Amsterdam wordt onthuld. Op het monument staan ook de namen van omgekomen Joodse apothekers, onder wie Ephraim Izaäk Levie Rosenbaum.

PW43 - 27-10-2017 | door Marga Beesemer en Jan Trooster

Gegijzeld

Alexanderpraat

Hoe zou dat voelen? Dat je gegijzeld wordt door je ziekte. Dat je levensverwachting niet verder reikt dan een leeftijd waarop je eigenlijk op de top van je kunnen zou moeten zijn. Je dag in dag uit de energie uit je lijf voelt vloeien. Het leven een aaneenschakeling is van afscheid nemen. Afscheid nemen van dat wat je lief is. Afscheid nemen van je dromen tot dat wat doodgewoon is.

PW44 - 03-11-2017 | door Léon Tinke

‘KNMP in je kontzak’ voor breaking news en zorgoverleg

De KNMP introduceert op 1 november een ledennetwerk op de beveiligde zorg-app Siilo, om intercollegiaal overleg binnen de zorgketen te bevorderen. Het netwerk dient bovendien om de leden snel en actueel op de hoogte te houden van urgente zaken zoals recalls en breaking news.

PW44 - 03-11-2017 | door KNMP

Vergoeding apotheek­bereidingen 2018 bekend

De zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2018 vergoeden en welke niet.

PW44 - 03-11-2017 | door KNMP

Afwijken inherent aan richtlijn

Routeplan Professionele Standaard

In honderd procent van de gevallen de aanbevelingen van richtlijnen opvolgen, leidt niet altijd tot de beste zorg. “De keuze voor een behandeling maakt de zorgverlener samen met de patiënt”, zegt Rob Dijkstra, voorzitter van het NHG. “Gebruik de richtlijnen daarbij als kader.”

PW44 - 03-11-2017 | door Linda de Graaf

Aris Prins: ‘Siilo handig voor uitwisseling labwaarden’

Beveiligde messenger app Siilo faciliteert intercollegiaal overleg

De KNMP stuurt voortaan breaking news en urgente informatie via de beveiligde zorg-app Siilo naar haar leden, mits ze daar zijn aangesloten op het besloten netwerk. Die kunnen bovendien andere zorgverleners vinden. ‘KNMP in je kontzak’ bevordert intercollegiaal overleg binnen de zorgketen.

PW44 - 03-11-2017 | door Leanne Zuur

StiPCO-deelname hoger in 2017

In eerste maanden van het jaar significant meer evaluaties ingevuld

De StiPCO-deelname in het eerste halfjaar van 2017 overtreft die van dezelfde periode vorig jaar. Het belang van zelfreflectie is geland. Dit blijkt uit cijfers over de eerste helft van dit jaar.

PW44 - 03-11-2017 | door Karen Bos

9 en 10 november: Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen 2017 van de NVZA

Programma donderdag 9 november

PW44 - 03-11-2017 | door KNMP

Framing and shaming

Alexanderpraat

Breaking news in de gayscene: de hiv-preventiepil PrEP is sinds begin deze maand verkrijgbaar tegen een prijs die 80 procent lager is dan het oorspronkelijke merkproduct. Niet 550 euro per maand, maar 99,50 per maand gaan de nieuwe generieke pillen kosten. Het patent op het specialité is deze zomer verlopen.

PW45 - 10-11-2017 | door Mariël Croon

Rol apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer

Katja Kok, vicevoorzitter van de KNMP, heeft de rol van apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer. Dit deed zij tijdens een rondetafelgesprek over euthanasie op maandag 30 oktober 2017, ge­organiseerd door de Vaste Kamercommissie VWS.

PW45 - 10-11-2017 | door KNMP

‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’ gereed

De KNMP heeft als betrokken partij op 1 november 2017 van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad ‘Overdracht Medicatiegegevens in de keten’ ontvangen. De voortgang van de herziening van de richtlijn uit 2008 stagneerde juni 2017. Na vervolgoverleg is er nu een leidraad.

PW45 - 10-11-2017 | door KNMP

Een geleidelijke transitie gewenst voor de komende jaren

KNMP in overleg met leden tijdens BIO-Meeting en DLB’s

De Nederlandse apothekers hebben de afgelopen jaren gezamenlijk enorm veel bereikt, maar ze staan voor de nodige uitdagingen nu nieuwe vergrijzingsgolven opdoemen. Hoe vervolgt de openbare farmacie haar weg? En welke keuzes liggen voor? Een geleidelijke transitie lijkt gewenst.

PW45 - 10-11-2017 | door Dennis Mulkens

Van Roosmalen: ‘Vrijdagavond recept wijzigen kan met Siilo’

1500 KNMP-leden ontvangen urgent nieuws via KNMP-netwerk op Siilo

De 1500 apothekers die zijn aangesloten op het KNMP-netwerk op Siilo ontvangen realtime informatie over recalls en ander breaking news. Daarnaast kunnen ze elkaar hier makkelijk vinden. En contact leggen met 30.000 artsen en andere zorgprofessionals, na controle van ID en BIG.

PW45 - 10-11-2017 | door Ilse Oranje

Thema: Automatisering als katalysator van verandering

Farmaceutisch Historische Dag

PW45 - 10-11-2017 | door KNMP

Kontzak

Alexanderpraat

Wat maakt vrouwen het gelukkigst? Een van de gevaarlijke, grote levensvragen. Zijn het schoenen of tassen? Ik wil niet de dames de kost geven die een uitpuilende schoenencollectie hebben opgebouwd. Waar je ook kijkt in hun garderobe: schoenen – schoenen – en nog eens schoenen. En als je het vraagt, kosten ze allemaal evenveel. Allemaal voor de helft van de prijs! Daarvoor kon je ze niet laten staan.

PW46 - 17-11-2017 | door Léon Tinke

KNMP ziet in RVS-rapport pleidooi voor de bereidend apotheker

Apothekers kunnen door geneesmiddelen te bereiden een tegenwicht bieden aan te dure geneesmiddelen. Dit stelt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent bij de aanbieding van het advies ‘Beter, sneller, goedkoper’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aan minister Bruno Bruins voor medische zorg.

PW46 - 17-11-2017 | door KNMP

Reprise ‘Wijs met medicijnen’ voorziet in behoefte senioren

“Gewoon al je medicijnen door midden delen. Dan doe je er twee keer zo lang mee en ben je een stuk goedkoper uit. Ik doe dat al jaren zo en voel me prima!” Dat zegt een van de bezoekers triomfantelijk tijdens de aftrap van de KNMP-campagne ‘Wijs met Medicijnen’ in de Drentse gemeente Een. Samen met seniorenorganisatie KBO-PCOB organiseert de KNMP de bijeenkomsten, waarbij dit keer apotheker René Kuipers spreekt over ouderen en medicijngebruik.

PW46 - 17-11-2017 | door KNMP

Informatie over deelbaarheid tabletten onder de knop

Ruimere keus uit alternatieven in Oralia VTGM op instigatie van apothekers

Strips tegen het licht houden om te zien of er een breukstreep op de tabletten zit: het hoeft niet meer. Het vernieuwde Oralia VTGM, het KNMP Kennisbank-bestand over orale geneesmiddelen voor patiënten met slikproblemen of een voedingssonde, bevat nu deze informatie.

PW46 - 17-11-2017 | door KNMP

Combiconsult met praktijk­verpleegkundige voor betere zorg

Positieve reacties voor implementatieonderzoek

Het combiconsult beoogt de kwaliteit van zorg, betrokkenheid van de patiënt bij zijn behandeling en samenwerking tussen zorgprofessionals te verbeteren. “Het probleem is dat apothekers patiënten vaak te weinig zien om hun kennis over geneesmiddelen om te zetten in beter geneesmiddelgebruik”, aldus Valérie Meijvis van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

PW46 - 17-11-2017 | door KNMP

‘Toch weer een onnodige dialyse voorkomen!’

Transmuraal online overleg door jonge apothekers via Siilo

De jonge apothekers, verenigd in JongNVZA en VJA, gebruiken sinds de zomer Siilo voor transmuraal overleg. Sinds de introductie van het Siilo-netwerk van de KNMP dijt de transmurale, digitale werkgroep gestaag uit. Ideaal voor casuïstiek.

PW46 - 17-11-2017 | door Ilse Oranje

Bescheiden

Alexanderpraat

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelt dat het in de strijd tegen hoge medicijnprijzen onorthodoxe maatregelen vergt om de machtspositie van geneesmiddelenfabrikanten te breken. Een van die maatregelen is het stimuleren van de apotheekbereiding. Maar sinds wanneer is de apotheekbereiding onorthodox? Niet voor niets worden apothekers al decennialang academisch geschoold om geneesmiddelen te maken.

PW47 - 24-11-2017 | door Léon Tinke

Apothekers leveren meer zorg aan patiënten voor minder geld

Waar alle zorgkosten zijn toegenomen, leveren apothekers meer zorg voor minder geld. De zorgvraag is in 6 jaar tijd met 26% toe­genomen, terwijl de netto vergoeding daalde. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. De NOS berichtte op 15 november nog dat de omzet van zorgpraktijken in 10 jaar tijd met 50% steeg.

PW47 - 24-11-2017 | door KNMP

Minister onderstreept belang van apotheekbereidingen

Minister Bruins (Medische Zorg) onderstreept het belang van apotheekbereidingen en medicijnen op maat. Hij ziet kansen voor bereidingen bij ‘gekaapte’ geneesmiddelen.

PW47 - 24-11-2017 | door KNMP

Rapportage IMM-recepten voortaan digitaal naar IGJ

Volgende stap bij administratievelastenverlichting

In de strijd tegen de regeldruk worden stappen gezet. Met de digitale kwartaalrapportage van IMM-recepten zien apothekers weer een berg papierwerk slinken. Een SFK-tool biedt tevens een dieper inzicht aan de Inspectie.

PW47 - 24-11-2017 | door Dennis Mulkens

Fiévez: ‘Communiceren in geheimtaal is verleden tijd’

Urgent nieuws ontvangen via KNMP-netwerk op Siilo

De apothekers die zijn aangesloten op het KNMP-netwerk op Siilo ontvangen realtime informatie over recalls en ander breaking news. Daarnaast kunnen ze elkaar hier makkelijk vinden. En contact leggen met andere zorgprofessionals, uit de fto-groep bijvoorbeeld. Waarbij het zinvol is om spelregels af te spreken met elkaar.

PW47 - 24-11-2017 | door Ilse Oranje

Plaggenhut

Alexanderpraat

De huisarts die in 1890 werd geroepen voor een bevalling hobbelde achter de kont van het paard kilometers over het Drentse veen. De petroleumlamp in de plaggenhut gaf net genoeg licht om op een hooibaal een vrouw in ondraaglijke barensnood te ontwaren. Inwendig onderzoek bevestigde zijn angstige vermoeden: een rachitisch bekken. De baby kon er niet doorheen. Een keizersnede, dat kon alleen bij een gynaecoloog in Amsterdam. De dokter kon niets doen. Deze moeder zou sterven in helse pijn en haar kind mee de dood in sleuren.

PW48 - 01-12-2017 | door Mariël Croon

Tweede Kamer wil apothekers beschermen bij het bereiden

De Tweede Kamer wil apothekers nadrukkelijker juridisch beschermen bij het zelf bereiden van geneesmiddelen. Dat blijkt uit het Algemeen Overleg (AO) Geneesmiddelenbeleid op 22 november 2017.

PW48 - 01-12-2017 | door KNMP

Minister vereenvoudigt procedure voor geneesmiddelentekorten

Minister Bruins van Medische Zorg vereenvoudigt per 1 januari 2018 de artsenverklaring bij geneesmiddelentekorten. Apotheekhoudenden hoeven niet meer op individueel patiëntniveau een artsenverklaring aan te vragen, maar krijgen generieke toestemming voor het importeren van een product bij een tekort. Dat meldt de minister in een Kamerbrief over de voortgang geneesmiddelenbeleid.

PW48 - 01-12-2017 | door KNMP

Geen ‘Amerikaanse toestanden’ door nieuwe geschillenregeling

Sterke afname klachten na nieuwe regeling

De angst bestond dat de mogelijkheid tot het indienen van claims zou leiden tot Amerikaanse toestanden. De verwachte claimcultuur bleef gelukkig uit. Een terugblik op tien jaar klachtenafhandeling.

PW48 - 01-12-2017 | door Mart Vogel

Van trial and error naar voorspellen

E-learning StiPCO werpt licht op praktische toepassing farmacogenetica

Ja, het kan echt al, met de KNMP Kennisbank: doseren op genvariant. Prof. dr. Ron van Schaik geeft tekst, uitleg en praktijkvoorbeelden in de StiPCO-scholing Farmacogenetica van CME-Online, door apothekers beoordeeld met een 8,5.

PW48 - 01-12-2017 | door Karen Bos

KNMP Kennisbank in 2018: meer gebruiksgemak en moderner design

De KNMP werkt aan een vernieuwde KNMP Kennisbank met meer gebruiksgemak en een moderner design. De lancering van de hedendaagse vormgeving staat gepland voor januari 2018. In de herfst van 2018 komt er nog meer overzicht in het Informatorium Medicamentorum, plus een aantal vernieuwde functionaliteiten.

PW48 - 01-12-2017 | door KNMP

De KNMP is blij met komst EMA

De KNMP verwacht dat de komst van het EMA naar Amsterdam een verdere impuls geeft aan het innovatief geneesmiddelenonderzoek in ons land. Volgens KNMP-directeur Léon Tinke bevestigt de keuze voor de hoofdstad de sterke reputatie van de Nederlandse farmacie in internationaal verband. “Het is een enorme erkenning voor de expertise in ons land.”

PW48 - 01-12-2017 | door KNMP

Bijeenkomst VvAA bevestigt administratieve lastendruk

Een bijeenkomst van de VvAA heeft zaterdag 18 november nog eens helder gemaakt dat de druk op apothekers groot is als het gaat om administratieve lasten. Op basis van eerdere brainstormsessies en de schrapsessie ‘(Ont)regel de zorg’ in het weekend is geconcludeerd dat apothekers 39% van de tijd kwijt zijn aan administratieve lasten.

PW48 - 01-12-2017 | door KNMP

Exacte kosten invoering FMD voor apotheker nog ongewis

Adviesbureau Roland Berger pleit voor geleidelijke implementatie

Het dossier Falisfied Medicines Directive (FMD) werpt zijn schaduw ver vooruit. De invoering per 9 februari 2019 brengt de nodige maatschappelijke kosten met zich mee. De KNMP is nauw betrokken om ontwikkelingen rondom kosten en data voor apotheekhoudenden te bewaken en de impact voor de patiënt te beperken.

PW48 - 01-12-2017 | door Dennis Mulkens

Filistijnen

Alexanderpraat

David tegen Goliath. David heette afgelopen weken Paul Lebbink, bereidend apotheker in Den Haag. Goliath, dat was de fabrikant van Orkambi. Vertex ging de media in als pars pro toto voor Big Pharma die over de ruggen van doodzieke patiënten torenhoge winstmarges boekt.

PW49 - 08-12-2017 | door Mariël Croon

VZVZ ook in cassatie in het gelijk gesteld

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de Vereniging Praktijk­houdende Huisartsen (VPH) op 1 december 2017 verworpen. Hiermee is bevestigd dat VZVZ volledig werkt binnen de kaders van wet- en regelgeving. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan de gerechtelijke procedure die de VPH jarenlang voerde.

PW49 - 08-12-2017 | door KNMP

KNMP reikt Jong Talent Prijzen uit aan farmaciestudenten

KNMP-bestuurslid Sijtze Blaauw reikte 27 november 2017 de Jong Talent Prijzen uit aan vier studenten in de categorie farmacie en (bio)farmaceutische wetenschappen.

PW49 - 08-12-2017 | door KNMP

Nierfunctiewaarde: het blijft een schatting

Geen wijziging nodig voor doseringsadviezen in G-Standaard

Hoe moeten apothekers omgaan met doseringsadviezen bij verminderde nier-functie? En waarom gebruikt de G-Standaard de creatinineklaring en niet eGFR? Voor veilig medicatiegebruik biedt dat geen betere uitkomst voor de patiënt, aldus de KNMP-werkgroep ‘Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie’.

PW49 - 08-12-2017 | door KNMP

Hekkensluiter

Alexanderpraat

De OESO, de organisatie van 35 rijke industriële landen heeft afgelopen maand haar jaarlijkse rapport met de stand van de gezondheidszorg uitgebracht. De boekhouders van de Nederlandse zorg zullen meer dan content zijn met de cijfers voor de farmacie. Zowel qua uitgaven als uitgavenontwikkeling bungelt Nederland in de staartgroep.

PW50 - 15-12-2017 | door Léon Tinke

Tweede Kamer wil dat VNG knelpunten inzameling medicijnafval oplost

De Tweede Kamer roept de regering op om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de knelpunten rond inzameling van medicijnafval in apotheken op te lossen. Op dinsdag 5 december 2017 heeft de Tweede Kamer de motie van Matthijs Sienot (D66) en Carla Dik-Faber (CU) aangenomen.

PW50 - 15-12-2017 | door KNMP

Onjuiste barcode Sertraline Accord 50 en 100 mg in de G-Standaard

In de G-Standaard van december is een verkeerde barcode gekoppeld aan Sertraline Accord 100 mg. In plaats daarvan is de barcode van Sertraline Accord 50 mg opgenomen. Dit betekent dat de barcode-eindcontrole van Sertraline Accord 100 mg onjuist is.

PW50 - 15-12-2017 | door KNMP
Back to top