Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW29en30

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Zongedrag

Huidkanker. Zodra de temperaturen omhoog gaan klinken weer de waarschuwingen van dermatologen en andere specialisten: ga niet onbeschermd en te lang in de zon zitten want het risico op huidkanker is groot. Wees kortom kritisch op je zongedrag.

22-07-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Slallergie

Bij alle patiënten die wij spreken voor medicatieverificatie, vragen we ook eventuele allergie uit. Het bekende “Ik mag nooit meer antibiotica want daar word ik heel misselijk van” en “ik mag alleen het spécialité van alles want tegen generiek kan ik écht niet”, wordt vast breed herkend.

22-07-2022 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Zorgverlener heeft te weinig oog voor medicijnproblemen

Zorgverleners hebben onvoldoende aandacht voor de geneesmiddelgerelateerde problemen van patiënten. Vaak schromen patiënten problemen aan te kaarten bij arts of apotheker. En doen ze dat wel, dan wordt er niet altijd op ingegaan. Ook naar therapietrouw wordt weinig geïnformeerd, constateert Victor Huiskes in zijn proefschrift. Onder meer e-health kan uitkomst bieden.

20-07-2022 | door Frans van den Houdt

Herexamen PW29en30

Hoe de propranololhydrochloridedrank het beste meenemen met vliegtuig.

20-07-2022 | door Sin Ying Chuah, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Forse boetes voor illegale handel dertien apotheken

Dertien apotheken hebben van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) boetes van maximaal € 30.000 gekregen voor de illegale handel in geneesmiddelen. De middelen hadden een totale omzetwaarde van € 8,5 miljoen en werden voornamelijk in Duitsland weer op de markt gebracht.

14-07-2022 | door F.J.M van den Houdt (461233)

CHMP geeft positief oordeel over uitbreiding indicatie van burosumab

Burosumab (Crysvita) ontving van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies voor uitbereiding van de indicatie. Het middel was al geregistreerd voor de behandeling van X-gebonden hypofosfatemie (XLH) met radiografisch bewijs van botziekte bij kinderen en adolescenten met een groeiend skelet

22-07-2022 | door PW

Kosten non-insuline antidiabetica gestegen

Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan 740.000 mensen een non-insuline antidiabeticum, ruim 20.000 personen meer dan in 2020. De geneesmiddelkosten namen toe tot € 113 miljoen, een stijging van bijna 20%. Dit komt vooral door meer gebruik van duurdere middelen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

22-07-2022 | door SFK

Spuiten optrekken pal naast de operatiekamer

Als enige in Nederland heeft de ziekenhuisapotheek van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem een decentrale bereidingsruimte vlak naast de operatiekamers. Dit moet het voor toediening gereedmaken van injectiespuiten veiliger en efficiënter maken. Monique de Maat: “En we ontlasten het OK-personeel.”

22-07-2022 | door Delia Titre

Goede voorlichting belangrijk bij gebruik puberteitsremmers

Over de gevolgen van het gebruik van puberteitsremmers op bijvoorbeeld de ontwikkeling van de hersenen is nog veel onduidelijk, betoogt Leontien Bakermans, die het hoog tijd vindt dat apothekers zich in de discussie mengen. “Het is belangrijk om in een vroeg stadium bij het recept betrokken te zijn, zodat de risico’s met kind en ouders besproken kunnen worden.”

22-07-2022 | door Leontien Bakermans

Vrijwel geen plaats voor DPP-4-remmer in vernieuwd deel diabetesrichtlijn

‘Januvia (sitagliptine) wederom opgenomen in NHG Standaard DM TII 2021’, luidt de kop van een advertentie van MSD over DPP-4-remmer sitagliptine. Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) checkte deze bewering en concludeert: gedeeltelijk waar. Een belangrijke kanttekening is dat de richtlijn maar gedeeltelijk is vernieuwd en dat juist in het vernieuwde deel uit 2021 nagenoeg geen plaats is voor DPP-4-remmers.

22-07-2022 | door M. Dankers en M. van Dalfsen-Slingerland

Patiënt ervaart bijwerkingen en stopt in één keer met alle geneesmiddelen

Meneer K denkt last te hebben van bijwerkingen en besluit met alle geneesmiddelen in één keer te stoppen. De klachten verdwijnen en wanneer hij op advies van de praktijkverpleegkundige weer herstart, komen de klachten terug. Meneer heeft geen vertrouwen meer in de medicatie en de praktijkverpleegkundige verwijst hem naar de apotheker-farmacotherapeut.

22-07-2022 | door Valérie Meijvis

Nog preciezer doseren met hulp van nieuwe TDM-software

Individualisatie van geneesmiddeldoseringen op basis van geneesmiddelspiegels (TDM) is een essentieel onderdeel van het takenpakket van de ziekenhuisapotheker. Ten behoeve hiervan is in het Amsterdam UMC nieuwe klinische farmacokinetiek-software geïmplementeerd. Toekomstige integratie met het patiëntdossier zou patiëntveiligheid en gebruiksgemak voor ziekenhuisapothekers verder kunnen optimaliseren.

22-07-2022 | door Imke Bartelink, Linda Franken, Bram Wilhelm, Marcel van der Haagen

Tool biedt kennis op maat

Via de scholingsapplicatie Cumulus ontvangen apothekersassistenten wekelijks een persoonlijke vragenset over farmacie op hun eigen kennisniveau. Ontwikkelaar Nicolette List-Kornaat: “Deelnemers krijgen continue nascholing over farmaceutische kennis en werkprocessen in de eigen apotheek.”

22-07-2022 | door Edwin Bos

KNMP-rapport: contracten bieden (te) beperkte basis

Het contracteerproces in de extramurale farmacie en de uiteindelijke contracten die daaruit voortkomen geven een (te) beperkte basis voor goede farmaceutische patiëntenzorg.

22-07-2022 | door KNMP

‘Wees niet bang, durf ook lollige content te maken’

Hoe breng je opgedane kennis tijdens de colleges farmacotherapie over op een lekenpubliek? Eerstejaars masterstudenten Farmacie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kregen de opdracht content te plaatsen voor leken en werden voor korte tijd beheerder van het Instagramaccount ‘Farmavoorjou’. Vijf studenten delen hun ervaringen. “Het is mooi om te zien dat je zoveel mensen kunt bereiken vanuit het apothekersvak.”

22-07-2022 | door Leanne Zuur
Back to top