Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW23

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Dieren

Het dier als donor. De hond als proefkonijn. De afgelopen weken kwamen er twee interessante berichten naar buiten waarin dieren een belangrijke rol spelen.

10-06-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Droge poeders

Toen dit voorjaar de ergste COVID-golven ons dorp gepasseerd waren en iedereen gevaccineerd was, leek het mij weer ’ns tijd voor een bezoek aan de astmaverpleegkundige. Immers: ik wilde nog steeds de puffer van mijn zoon ‘vergroenen’.

10-06-2022 | door Dinemarie Kweekel, ziekenhuisapotheker laboratorium

IVM: daling kwaliteit van het FTO is zorgwekkend

De kwaliteit van het farmacotherapieoverleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers neemt af: nog maar 50% van de FTO-groepen functioneert op het hoogste niveau. Dat blijkt uit een peiling van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), dat spreekt van een “zorgwekkende conclusie”.

30-05-2022 | door PW

Herexamen PW23

Welke statines kunnen het beste voor de nacht worden ingenomen?

08-06-2022 | door Linda de Jonge, redacteur Pharmaceutisch Weekblad

Eerste middel voor zeldzame aandoening Niemann-Pick

Binnenkort komt het eerste middel beschikbaar voor de zeldzame genetische aandoening ziekte van Niemann-Pick type A/B en B. De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft voor toepassing van de enzymvervangende therapie olipudase alfa (Xenpozyme) een positief advies afgegeven aan het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

31-05-2022 | door PW

Lage dosis prednisolon verlicht klachten reumapatiënt

Patiënten met reumatoïde artritis kunnen dagelijks een lage dosis prednisolon nemen in aanvulling op de standaardmedicatie. Prednisolon vermindert significant de ziekteactiviteit en de bijwerkingen vallen mee. Dat blijkt uit een tweejarige studie van het Amsterdam UMC.

02-06-2022 | door PW

Folliculair lymfoom te behandelen met gentherapie tisagenlecleucel

Het indicatiegebied van de CAR-T-celtherapie tisagenlecleucel (Kymriah) is uitgebreid naar folliculair lymfoom (FL). Dit heeft het Europees Medicijn Agentschap (EMA) besloten na analyse van de resultaten van een klinisch onderzoek.

10-06-2022 | door PW

DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

Net als in 2020 staan twee antistollingsmiddelen van het type DOAC - rivaroxaban en apixaban - bovenaan de lijst van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven. Met € 190 miljoen en € 102 miljoen aan uitgaven in 2021 steken beide middelen ver boven de rest uit. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

10-06-2022 | door SFK

‘Elke apotheek is anders, dus leer je dubbel zoveel’

Het TOP-programma van Service Apotheek koppelt aiossen aan vaste opleiders in de openbare apotheek. Na een jaar wisselen zij van apotheek. Twee aiossen van de eerste lichting delen hun ervaringen. “Verschillen tussen apotheken blijken groter dan verwacht, er bestaat geen gouden standaard.”

10-06-2022 | door Frans van den Houdt

Voorkeur voor empagliflozine bij behandeling van diabetes type 2

Wanneer geen sprake is van bijwerkingen of interacties heeft empagliflozine de voorkeur boven dapagliflozine en canagliflozine bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 met SGLT-2-remmers. Dit concluderen farmaciestudenten van de Universiteit Utrecht op basis van literatuuronderzoek.

10-06-2022 | door Cynthia Dekker, Evelien de Langen, Eline Rosse, Milou Scholten en Milad Rahigh

Registers van waarde bij beoordeling van weesgeneesmiddelen

Bij de start van de ontwikkeling van een weesgeneesmiddel kan een register gegevens opleveren over het natuurlijk beloop van een ziekte, de parameters die worden gebruikt om het beloop te meten en het aantal patiënten. In de fase na markttoelating is een register belangrijk voor het verzamelen van langetermijngegevens over de effectiviteit en veiligheid van het middel.

10-06-2022 | door Carla Jonker

Bescheiden absolute risicoreductie door statines

De absolute risicoreductie van een behandeling met een statine op de individuele uitkomsten sterfte, myocardinfarct en beroerte is bescheiden in vergelijking met de relatieve risicoreductie. De aanwezigheid van significante heterogeniteit tussen de onderzoeken vermindert bovendien de zekerheid van de bewijslast.

10-06-2022 | door Linda de Graaf

Bijna complete remming factor XIa bij asundexian

Bij patiënten met atriumfibrilleren (AF) geeft de XIa-remmer asundexian een lagere frequentie van bloedingen dan de standaarddosering apixaban.

10-06-2022 | door Linda de Graaf

Visie op zelfzorg ontbreekt in wetswijziging zelfzorggeneesmiddelen

Adequate voorlichting over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen is cruciaal, maar wordt met een wetswijziging van het ministerie van VWS niet gewaarborgd, oordelen elf hoogleraren farmacie. Zij zetten daarom vraagtekens bij het voorstel. “Het is de vraag welk probleem deze wetswijziging oplost en op welke wijze deze bijdraagt aan de schaarste in de zorg.”

10-06-2022 | door Zie onder opinie

Meer aandacht voor medicatie als risicofactor voor vallen

Praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen noemen medicatie als belangrijke risicofactor voor vallen. Zij denken dat winst wordt behaald als apothekers meer betrokken raken bij de multidisciplinaire samenwerking om vallen te voorkomen. Goede samenwerking in de keten is essentieel voor het behalen van optimale behandeluitkomsten.

10-06-2022 | door Marle Gemmeke, Marcel L. Bouvy, Katja Taxis en Ellen S. Koster

Alertheid vereist bij digoxine + alprazolam

Hoewel een interactie tussen alprazolam en digoxine vermoedelijk niet vaak voorkomt, is het wel zaak alert te zijn, want deze kan wel degelijk leiden tot ernstige complicaties, zoals blijkt uit onderstaande casus.

10-06-2022 | door Matheus Arts

Nooit meer nabellen

Een papieren administratie voor opiumwetmiddelen is bewerkelijk en foutgevoelig. Michiel Grijsen kon het heen en weer sturen van papiertjes en parafen niet langer aanzien en ontwikkelde een digitaal opioïdenportaal. “Lijsten printen en nabellen doen wij niet meer.”

10-06-2022 | door Edwin Bos

Inschrijving geopend voor KNMP Voorjaarscongres 2022

De inschrijving is geopend voor het KNMP Voorjaarscongres 2022 op dinsdag 5 juli. Het congres vindt plaats in het Beatrix Theater te Utrecht en heeft als thema: Kinderen, van conceptie tot adolescentie.

10-06-2022 | door KNMP

DLB's

Over een week sluiten we de halfjaarlijkse reeks van tien districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) af. Ergens halverwege de rit kunnen we een paar waarnemingen doen.

10-06-2022 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Patiënten, senioren en apothekers: houd vitamine D in het basispakket

De KNMP laat in een gezamenlijke brief aan politiek Den Haag weten dat vitamine D thuishoort in het basispakket. Patiëntenverenigingen, seniorenorganisaties en de apothekersorganisatie maken zich grote zorgen over de medische, maatschappelijke en financiële gevolgen van uitstroom van vitamine D uit het verzekerde pakket.

10-06-2022 | door KNMP
Back to top