Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW20

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Pionieren

Of het nu gaat om geneeskunde, milieu, taalwetenschap, sterrenkunde of biologie, data science is een vaste waarde geworden in bijna alle disciplines van wetenschappelijk onderzoek, lees ik op de website van de Universiteit Leiden.

20-05-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Aantal meldingen leveringsproblemen medicijnen stabiliseert

Het aantal geneesmiddelen waarvoor verwachte leveringsproblemen zijn gemeld is in 2021 met 12% gedaald ten opzichte van 2020. In vergelijking met vorige jaren stabiliseert het aantal meldingen. Dit blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

10-05-2022 | door PW

Wat een ramp

Ik heb een guilty pleasure. Ik kijk heel graag naar rampenfilms. Liefst zo catastrofaal mogelijk, met meteorieten, totale verwoesting en zombies.

20-05-2022 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Artritismedicijn vermindert antibiotica bij bloedkanker

Het geneesmiddel anakinra, voor het onder controle houden van reumatoïde artritis, kan het gebruik van antibiotica beperken bij de behandeling van bijwerkingen door bloedkanker. Deze nieuwe toepassing is ontdekt door onderzoekers van het Radboudumc en de Universiteit van Adelaide in Australië.

12-05-2022 | door PW

Einde vergoeding vitamine D-middelen met colecalciferol

Omdat eerdere besparingen op het voorschrijven van vitamine D-middelen met colecalciferol in lage sterktes niet zijn gehaald, komt de vergoeding van al deze middelen uit het basispakket te vervallen. Patiënten die vitamine D krijgen op recept kunnen overstappen op een goedkoper zelfzorgmiddel. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN).

11-05-2022 | door PW

PRAC: gebruik defibrotide niet als profylaxe

Artsen zouden defibrotide (Defitelio) niet moeten voorschrijven als profylaxe voor veno-occlusieve ziekte (VOD) bij hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Hiervoor waarschuwt de PRAC, de veiligheidscommissie van het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

20-05-2022 | door PW

Parallelimport in 2021 goed voor bijna 2% verstrekkingen en ruim 9% kosten

De kosten van parallel-geïmporteerde geneesmiddelen zijn in 2021 gedaald met 18,4% tot € 315 miljoen. Het aandeel van deze groep in de totale kosten daalde naar 9,4%. Insuline aspart is, door preferentiebeleid, de grootste daler binnen deze groep. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

20-05-2022 | door SFK

‘Hoe cool, om als apotheker medicijndata om te zetten in nuttige informatie’

Gefascineerd door de mogelijkheden die data bieden binnen de farmacie hebben ziekenhuisapothekers Juliette Zwaveling en Ewoudt van de Garde zich vastgebeten in het onderwerp. Staat data-gedreven farmacotherapie nu nog in de kinderschoenen, over vijf jaar is het mogelijk gemeengoed. ”Als apotheker controleer je niet alleen, maar adviseer je ook op basis van eigen data.”

20-05-2022 | door Frans van den Houdt

Machine learning in opmars in ziekenhuis

Artificial intelligence (AI)-technologie biedt vele kansen om de farmaceutische praktijk en wetenschappen drastisch te transformeren. Ziekenhuisapothekers zetten zich via diverse projecten in om tot een verantwoorde en zinvolle toepassing van AI-technologie te komen binnen het domein van specialistische farmaceutische zorg. Diverse toepassingen tonen al veelbelovende resultaten.

20-05-2022 | door Joanna Klopotowska, Arthur Wasylewicz, Patricia van den Bemt en Jeroen Derijks

Real world-data ondersteunen patiënt bij samen beslissen in spreekkamer

Patiënten in de Santeon ziekenhuizen krijgen zorguitkomsten – real world-data – op maat, zodat zij samen met hun zorgverlener beter kunnen beslissen welke behandeling het best bij hen past. Volgens Nelly van Uden, programmamanager van het Experiment Uitkomstindicatoren, zijn data ondersteunend aan het proces van samen beslissen. “Het gesprek met de patiënt staat centraal in de spreekkamer.”

20-05-2022 | door Edwin Bos

Optimalisering dataverzameling uit patiëntendossiers met text mining

Medische informatie is veelal als vrije tekst in het elektronische patiëntendossier vastgelegd. Handmatige data-extractie van deze vrije tekst is arbeidsintensief en foutgevoelig vanwege het ontbreken van structuur, spelfouten en het gebruik van afkortingen en jargon. Een oplossing hiervoor is text mining, een techniek waarmee informatie efficiënter vanuit vrije tekst kan worden gestructureerd en geanalyseerd.

20-05-2022 | door Sylvia van Laar en Marjon Verschueren

Tebipenem pivoxil effectief bij gecompliceerde urineweginfectie

Oraal tebipenem pivoxil is niet-inferieur aan intraveneus ertapenem bij de behandeling van een gecompliceerde urineweginfectie en acute pyelonefritis. Het veiligheidsprofiel van beide carbapenems is vergelijkbaar.

20-05-2022 | door Linda de Graaf

Interventie apotheker goed voor hartpatiënt

Interventies door apothekers verbeteren cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met bestaande cardiovasculaire aandoeningen of met risicofactoren daarvoor.

20-05-2022 | door Linda de Graaf

Pilot: text mining patiëntendossiers versterkt signaaldetectie

In elektronische patiëntendossiers (EPD’s) bevindt zich nog veel onbenutte informatie die extra kennis over bijwerkingen kan opleveren. Dit blijkt uit een pilot waarbij met onder meer text mining gericht is gezocht naar aanvullende potentiële casussen op basis van meldingen bij Bijwerkingencentrum Lareb. “Deze methode versterkt de signaaldetectie.”

20-05-2022 | door Agnes Kant, Juliette Zwaveling, Florence van Hunsel en Hanieh Abedian Kalkhoran

Beroep uitgelegd in Het Klokhuis

Laten zien wat het beroep van een apotheker inhoudt. Ceren Zwijnenburg deed dit in televisieprogramma Het Klokhuis. Ze hoopte daarmee het brede publiek te informeren en kinderen enthousiast te maken.

20-05-2022 | door Linda de Jonge

De drie P’s

De drie P’s spelen vandaag de dag een grote rol in een openbare apotheek: Preferent, Pinnen en Personeel. De laatste tijd zijn veel beleidsplannen verschenen die een andere P benadrukken: Patiënt centraal.

20-05-2022 | door Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Jessurun en Matthee kandidaten voor KNMP-bestuur en voorzitterschap AGM

Naomi Jessurun en Bianca Matthee stellen zich kandidaat voor de vacante positie van KNMP-bestuurslid, tevens voorzitter 2022 van de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). In juni kunnen KNMP-leden hun voorkeur kenbaar maken.

20-05-2022 | door KNMP

Minister Kuipers vraagt CBG naar status UAD-middelen

Minister Ernst Kuipers (VWS) vraagt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om een standpunt over de status van verschillende geneesmiddelen die vallen onder de afleverstatus Uitsluitend Apotheek of Drogist (UAD).

20-05-2022 | door KNMP

herexamen PW20

Voor een cliënt zijn dexamethasontabletten 1,5 mg voorgeschreven. Door de apothekersassistent dienen zestig stuks te worden uitgeteld. Hoe kan dit in de apotheek veilig plaatsvinden, conform de RiFaS-adviezen?

18-05-2022 | door Sin Ying Chuah, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP
Back to top