Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW13

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Hawking

Stephen Hawking was ongetwijfeld ’s werelds beroemdste ALS-patiënt. Op zijn twintigste merkte hij dat hij steeds onhandiger werd, tegen dingen aanliep en moeite kreeg met duidelijk praten. De diagnose: amyotrofe laterale sclerose (ALS). Een ongeneeslijke ziekte die de zenuwcellen aantast en het lichaam uiteindelijk totaal verlamt.

30-03-2018 | door Frans van den Houdt

Succesverhalen

Al maanden kwam de 47-jarige mevrouw bij ons in de apotheek haar pijnstillers ophalen.

30-03-2018 | door Sjors Bloem, apotheker

Toezicht reclame voor medicatie is solide

Wetgeving en zelfregulering bij reclame voor receptplichtige geneesmiddelen gericht op voorschrijvers en apothekers zijn functioneel en solide. Dat concludeert Mirjam de Bruin in haar promotieonderzoek.

19-03-2018 | door Edwin Bos

Herexamen 2018PW13

Welke uitspraak over de klaring van een geneesmiddel is juist?

28-03-2018 | door Ithamar Brinkman, Martini Ziekenhuis, Groningen

CBG: toename tekort antibiotica is zorgelijk

Door het toenemend tekort aan smalspectrum antibiotica krijgen patiënten steeds vaker breedspectrum antibiotica, die het risico op resistentie vergroten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.

22-03-2018 | door PW

Bruins: proefdiervrije modellen nodig voor onderzoek

Dierproeven hebben onvoldoende voorspellende waarde voor de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport wil daarom de huidige ontwikkelmodellen van geneesmiddelen heroverwegen.

22-03-2018 | door PW

Patiënt beheert vanaf volgend jaar zelf medische gegevens

Vanaf volgend jaar kunnen patiënten hun medische gegevens zelf beheren in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Minister Bruno Bruins van Medisch Zorg en Sport stelt daarvoor € 3 miljoen beschikbaar, meldt hij deze week in de Volkskrant.

21-03-2018 | door PW

Nieuwe variant van het griepvirus gevonden

In een huisartsenpraktijk in Nederland is een bijzonder griepvirus ontdekt: een variant van influenza A(H1N2). De patiënt was niet ernstig ziek en is weer hersteld en er zijn geen andere patiënten gevonden met het virus, meldt NIVEL.

23-03-2018 | door PW

Fampyra gratis voor huidige gebruikers

Biogen stelt Fampyra (fampridine) tot eind 2018 gratis beschikbaar voor patiënten die het nu al gebruiken.

23-03-2018 | door PW

Zes uitbreidingen indicaties, februari 2018

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zes uitbreidingen van indicaties.

28-02-2018 | door PW

Pleinvue geschikt voor GVS

Het Zorginstituut Nederland adviseert Pleinvue op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op bijlage 1A.

19-03-2018 | door PW

Registratie diergeneesmiddelen, maart 2018

De Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adviseert positief over een nieuw combinatieproduct en uitbreiding van een indicatie.

19-03-2018 | door PW

Ruim 80% medicijngebruikers bezoekt slechts één apotheek

Van de medicijngebruikers die in 2017 meer dan eens een apotheek bezochten, ging 82% trouw naar dezelfde apotheek. Als medicijngebruikers meerdere apotheken bezochten, was dat meestal een wijkapotheek en een poliklinische apotheek. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

30-03-2018 | door SFK

ALS is niet één ziekte, het kent veel verschillende gendefecten

Ooit gaat het lukken om van amyotrofe laterale sclerose (ALS) een behandelbare ziekte te maken. Daar gelooft neuroloog Leonard van den Berg in. Maar het zal gefaseerd gebeuren, in groepjes, waarbij de hoop is gevestigd op de eerste test van antisense-therapie bij patiënten met de C9orf72-mutatie. En op vervolgonderzoek met de radicalenvanger edaravon.

30-03-2018 | door Cindy Reinders

Virussen loodsen medicijnen naar plaats van bestemming

Virussen, bekend als de veroorzakers van ziekten, worden steeds meer gewaardeerd om hun bijzondere eigenschappen. Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar viruscapsiden voor mogelijke farma-ceutische toepassingen. “Er gloort een mooie toekomst in de precisie-afgifte van medicijnen”, concludeert promovenda Lise Schoonen.

30-03-2018 | door Lise Schoonen

Drie categorieën en nieuwe adviezen bij QTc-verlenging

Interactiebewaking bij geneesmiddelen die het QTc-interval kunnen verlengen, heeft als doel te voorkomen dat de combinatie het QTc-interval van een patiënt verlengt tot boven 500 ms en/of met meer dan 60 ms. Met nieuwe categorieën en adviezen wil de Werkgroep QT-interacties de praktische afhandeling verbeteren.

30-03-2018 | door leden werkgroep QT-interacties

QT-verlengende medicijnen onverantwoord voorgeschreven

Bij de helft van de 80-plussers met geneesmiddelgeïnduceerde torsade de pointes waren QT-verlengende geneesmiddelen onverantwoord voorgeschreven.

28-03-2018 | door PW

Geen invloed ondansetron op QT van kind

Intraveneus ondansetron heeft geen invloed op het QTc-interval bij kinderen.

29-03-2018 | door PW

Afbouw psychofarmaca beter voor verpleeghuispatiënt

Vermindering van antipsychoticagebruik in verpleeghuizen heeft een gunstig effect op psychologische kenmerken en gedragskenmerken; de meeste onderzoeken rapporteren een lichte maar aanhoudende verbetering. Afnemend benzodiazepine-gebruik zorgt voor betere scores op emotionele aspecten.

30-03-2018 | door Arjan Polderman

Langer QT door gebruik quetiapine

Quetiapine met vertraagde afgifte verlengt het QTc-interval en verhoogt de hartslag, in tegenstelling tot aripiprazol.

27-03-2018 | door PW

Kans schade foetus door medicatie vader niet goed onderzocht

De Teratologie Informatie Service krijgt regelmatig vragen over geneesmiddelgebruik door de man. Bijvoorbeeld of er een verhoogde kans is op afwijkingen bij het nageslacht. Tot nu toe zijn hiervoor geen aanwijzingen gevonden. Toch wordt mannen bij sommige geneesmiddelen ontraden een kind te verwekken, zoals bij methotrexaat en mycofenolaat.

30-03-2018 | door Irene de Swart en Bernke te Winkel

Attentie voor valpreventie

Samen met fysiotherapeuten en huisartsen richten apotheker Mark Slager en zijn team zich op het signaleren van patiënten met een verhoogd risico op vallen.

30-03-2018 | door Cindy Reinders

SKGE kent voor het eerst claim patiënt toe

De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) heeft voor het eerst een claim van een patiënt aan een apotheker deels toegekend. De claim bedroeg ruim € 16.000, waarvan de apotheker € 1.850 moet uitbetalen.

30-03-2018 | door KNMP

Reinier Bax vanaf juni 2018 nieuwe voorzitter LOA

LOA-bestuurslid Reinier Bax volgt in juni 2018 LOA-voorzitter Dick Bouma op. Bouma treedt oktober dit jaar uit het bestuur. Een nieuw bestuurslid zal in dezelfde maand gekozen worden.

30-03-2018 | door KNMP

Kosteloos te bestellen: flyers over apotheek.nl

KNMP-leden kunnen de vernieuwde flyer over de publiekswebsite apotheek.nl gratis bestellen bij de KNMP en tijdens het ter hand stellen van een geneesmiddel meegeven aan de patiënt. De flyer attendeert de patiënt, ook laaggeletterde medicijngebruikers, op de mogelijkheid om via apotheek.nl betrouwbare en onafhankelijke informatie over een geneesmiddel te zoeken.

30-03-2018 | door KNMP

Coproductie tussen de KNMP en praktijk

De betrokkenheid van apothekers bij de ontwikkeling van nieuwe KNMP-richtlijnen is veel groter door een vernieuwde aanpak. Tijdens workshops in het hele land kunnen apothekers opmerkingen en aanvullingen geven op de conceptrichtlijn. Zo komen meer onderwerpen aan de orde dan in de voorheen gebruikelijke enquête.

30-03-2018 | door Linda de Graaf

Medicijnresten: niet door het riool

Er gebeurt in Nederland van alles om resten van geneesmiddelen uit het afvalwater te halen en te voorkomen dat deze stoffen in het riool terechtkomen. In de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ werkt de Rijksoverheid met andere overheden en een brede vertegenwoordiging van stakeholders om dit probleem aan te pakken. Ook de KNMP zet zich hiervoor in.

30-03-2018 | door Judith Bijloos
Back to top