Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW01/02

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Ziekenhuiszorg

“Ik moet de hele dag goed blijven opletten, anders gaat het niet goed met me”, zei de jonge vrouw, die met een infuus in de lift van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch stond, tegen haar moeder. De vrouw had naar eigen zeggen medicatie gekregen van een verpleegkundige, waarna een collega enige tijd later dezelfde medicatie wilde geven omdat dat volgens haar nog niet was gebeurd.

12-01-2018 | door Frans van den Houdt

Waardige strijd

Apothekers bleven moeraswerkers in 2017.

12-01-2018 | door Wilma Göttgens, apotheker

ACM staat overname van coöperatie ZANOB toe

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch mag coöperatie ZANOB en daarmee ZANOB B.V. overnemen, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de ACM blijft er na de overname voldoende concurrentie over.

10-01-2018 | door PW

Illegale medicijnhandel is zeer breedschalig

Door online verkoopkanalen en vage scheidslijnen tussen wat legaal, semilegaal en illegaal is, is een breed scala aan mensen betrokken bij de handel en verkoop van illegale geneesmiddelen, blijkt uit promotieonderzoek van Rosa Koenraadt aan de Universiteit Utrecht.

12-01-2018 | door Frans van den Houdt

Studie naar goedkoper middel prostaatkanker

Het VUmc Cancer Center Amsterdam en het Meander Medisch Centrum doen een landelijk onderzoek waarin het effect van rhenium-188-HEDP wordt vergeleken met radium-223-chloride. Doel is te komen tot een goedkopere therapie tegen pijn bij uitgezaaide prostaatkanker.

11-01-2018 | door PW

Herexamen 2018 PW 01/02

Welke stelling over insuline degludec is juist?

10-01-2018 | door Marinka van Dalfsen, IVM

Botox-maker Allergan schrapt duizend banen

De fabrikant van Botox, Allergan, schrapt wereldwijd meer dan duizend arbeidsplaatsen. Of ook in Nederland ontslagen vallen, is niet bekend.

09-01-2018 | door PW

Patricia Can nieuwe directeur van Pharos

Patricia Can is sinds 1 januari de nieuwe directeur-bestuurder van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Zij volgt Monica van Berkum op.

08-01-2018 | door PW

Antibioticum voorkomt geen infectie na schroef uit bot halen

Profylactisch gebruik van antibiotica zorgt niet voor minder wondinfecties bij patiënten bij wie een schroef of plaat, vanwege een botbreuk, uit hun been wordt verwijderd. Dat concluderen onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, die hun resultaten eind december publiceerden in het medische tijdschrift JAMA.

02-01-2018 | door PW

Mycofenolzuur voor aanstaande vaders

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ziet geen verband tussen miskramen of misvormingen tijdens de zwangerschap en het gebruik van mycofenolzuur door de vader.

21-12-2017 | door PW

Zeven positieve adviezen, december 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over zeven handelsvergunningen.

19-12-2017 | door PW

Risico’s van ulipristal en radium Ra-223

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) begint een veiligheidsonderzoek naar ulipristal en waarschuwt tegen radium Ra-223 in combinatie met abirateron en prednis(ol)on.

05-12-2017 | door PW

Keuze TCA voor oudere met depressie kan beter

Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 aan 300.000 mensen minstens één keer een tricyclisch antidepressivum. Bijna 40% van hen is 65 jaar of ouder. Binnen die leeftijdsgroep verdient nortriptyline de voorkeur. Ontwikkelingen sinds de kwaliteitsmeting over 2016 laten zien dat er ruimte is voor verbetering. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

12-01-2018 | door SFK

Slim sms’je helpt kind op tijd ICS-inhalatie te nemen

Therapieontrouw staat bij veel kinderen een goede astmabehandeling in de weg. Actief opsporen van therapieontrouwe patiënten, elektronisch monitoren van inhalatietherapie en het gericht versturen van herinneringsberichten kan de therapietrouw helpen verbeteren, concludeert Erwin Vasbinder op basis van zijn promotieonderzoek.

12-01-2018 | door Erwin Vasbinder

‘Scholing moet energiebron zijn waaruit betere zorg vloeit’

Het huidige nascholingssysteem moet op de schop, vindt Sharon Schouten. Het is te veel een eenheidsworst, die de motivatie van de deelnemers niet ten goede komt. “Life long learning moet net als communiceren en samenwerken een competentie worden voor apothekers.”

12-01-2018 | door Frans van den Houdt

Claim bloedplasma mist nuance

Cees Smit en Annemarie de Knecht-van Eekelen stellen dat het gebruik van bloedplasmaproducten van betaalde Amerikaanse donors niet zonder risico is (PW 48, 2017). Dit strookt niet met de feiten, beweert Jan Bult, die vindt dat ongenuanceerde claims moeten ophouden.

12-01-2018 | door Jan Bult

Doorlopend inhalatiereviews

“Alle therapieontrouwe patiënten met astma of COPD in een week zien, dat lukt niet”, stelt apotheker Walaa Abdelhadi. “Het zijn er te veel.” Daarom investeert ze in het doorlopend uitvoeren van inhalatiereviews.

12-01-2018 | door Cindy Reinders

Met StiPCO naar de herregistratie

Bezig met de herregistratie als openbaar apotheker? StiPCO biedt uitkomst. Met de scholingsvorm ‘toetsing’ bijvoorbeeld. “StiPCO-scholingen focussen juist op die competenties die verplicht zijn.”

12-01-2018 | door Karen Bos

Falsified Medicines Directive in vogelvlucht

In de strijd tegen geneesmiddelvervalsingen wordt een nieuwe Europese wet van kracht, de FMD. Elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa krijgt vanaf 9 februari 2019 een unieke identificatiecode, die is vastgelegd in een centrale databank. Apotheekhoudenden geven dan alleen geneesmiddelendoosjes met geldige identificatiecodes uit.

12-01-2018 | door Dennis Mulkens
Back to top