Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Waardige strijd

PW01/02 - 12-01-2018 | door Wilma Göttgens, apotheker
Apothekers bleven moeraswerkers in 2017.
Waardige strijd

Nog meer geneesmiddelentekorten, peperdure ‘gekaapte’ middelen, schimmige verzekeringscontracten en onzekere tarieven. Steeds vaker moest de patiënt bijbetalen of kon helemaal niet meer bij zijn vertrouwde apotheker terecht. Teleurstelling, ontreddering, woede en agressie.

Met de poster ‘Vriendelijk verzoek: geen boosheid aan de balie’ kunnen we aandacht vragen voor gewenste omgangsvormen in de apotheek. Zou dat helpen? Iedere apotheker kent schrijnende voorbeelden die duidelijk maken dat veel van onze patiënten uit de boot vallen in deze ‘participatiemaatschappij’. Hun woede is terecht. Nog zorgelijker is het zwijgen van degenen die maar helemaal gestopt zijn met hun medicatie.

De grote ethische en morele vragen van onze tijd zijn niet alleen in ons persoonlijk leven en in het publieke domein aan de orde, maar manifesteren zich ook met toenemende kracht in professionele praktijken en in de organisaties waarmee die verstrengeld zijn. Ik zie in veel beroepen en organisaties stress, frustraties en cynisme, maar ik zie ook een groot verlangen naar werk dat deugt en deugd doet tegen de horizon van meer rechtvaardige maatschappelijke verhoudingen.”

Aldus Harry Kunneman op 5 oktober 2017 bij zijn afscheid als hoogleraar bij de Universiteit van Humanistiek. Zijn zoektocht kan richting geven aan de doorontwikkeling van ons beroep.

Ik zie apothekers die nieuwsgierig zijn naar beweegredenen van mensen en die laten merken dat ze daarvan leren. En die laten zien dat samenwerken vertrouwen geeft. En een waardige strijd voeren in 2018.

Document acties

gearchiveerd onder: Apotheker-patiëntrelatie
Back to top