Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW 10

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Verlichting

Doodmoe was ze, mijn nicht, tijdens de laatste dagen van haar leven, die ze doorbracht in een hospice in Brabant. Jarenlang had ze fier gestreden tegen borstkanker, maar uiteindelijk moest ze zich op 58-jarige leeftijd gewonnen geven.

11-03-2016 | door Frans van den Houdt

Investeerders steken € 220 miljoen in Fagron

Apotheektoeleverancier Fagron heeft een akkoord bereikt over een betere financiering van het bedrijf. Fagron geeft voor € 220 miljoen nieuwe aandelen uit. Naar verwachting stoppen enkele private investeerders, onder andere bestuursvoorzitter Hans Stols, € 131 miljoen in het bedrijf. De rest van het bedrag wordt opgehaald via de beurs.

02-03-2016 | door f.baltesen@pw.nl

Angst overwinnen

Na het islamitische vrijdagmiddag-gebed word ik regelmatig door patiënten aangesproken op mijn uiterlijk, maar vooral op mijn kledingkeuze.

11-03-2016 | door Nada Al-Rubaiee

Contracteis vervalt bij bepaalde zorg huisarts

Huisartsen kunnen vanaf 1 april ongeveer dertig verrichtingen declareren zonder daarover een contract te hebben afgesloten met een zorgverzekeraar, dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekendgemaakt.

10-03-2016 | door PW

Herexamen 2016 PW 10

Welke uitspraak over diclofenac is juist?

09-03-2016 | door Rike van Eekeren

Arkel tekent petitie voor apotheekvergunning

Inwoners van Arkel hebben tweeduizend handtekeningen verzameld voor behoud van de apotheekvergunning van Huisartsenpraktijk Arkel. De huisartsen dreigen de vergunning te verliezen voor patiënten uit Arkel omdat op een afstand tussen drieënhalve en vierenhalve kilometer Mediq Apotheek Gorinchem is gevestigd.

09-03-2016 | door PW

Nictiz past lijst aan met contra-indicaties

De Nationale Classificatie Contra-Indicaties/voorzorgen (NCI-lijst), die zorgverleners helpt in ‘dezelfde taal’ contra-indicties uit te wisselen, is door Nictiz vernieuwd.

03-03-2016 | door PW

Lustpil voor vrouwen weinig effectief

De libidopil voor vrouwen flibanserine, die vorig jaar in de Verenigde Staten is goedgekeurd, is weinig effectief en heeft negatieve bijwerkingen, zoals duizeligheid, misselijkheid en slaperigheid.

04-03-2016 | door PW

Vijf positieve adviezen, februari 2016

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over de volgende handelsvergunningen.

04-03-2016 | door PW

Elosulfase alfa onvoldoende effectief

Het Zorginstituut Nederland vindt elosulfase alfa (Vimizim) niet effectief genoeg voor opname in het basispakket.

01-03-2016 | door PW

Onbetrouwbare grondstoffen uit China

De Chinese fabrikant Dongying Tiandong Pharmaceutical, leverancier van heparine en enoxaparine natrium, voldoet op diverse zwaarwegende punten niet aan de eisen voor Good Manufacturing Practice (GMP).

29-02-2016 | door PW

Aantal oxycodon-gebruikers in drie jaar tijd verdubbeld

Openbare apotheken verstrekten in 2015 aan ongeveer een half miljoen mensen een sterkwerkend opioïde. Dat zijn er 200.000 meer dan in 2012, een toename van zo’n 67%. Bijna vier vijfde van deze toename komt op het conto van oxycodon, waarvan het aantal gebruikers in drie jaar tijd verdubbelde. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

11-03-2016 | door SFK

‘Apotheker kan helpen angst voor opioïden weg te nemen’

Hoogleraar Karin van der Rijt wil samen met andere zorgverleners de palliatieve zorg verbeteren. Ze roept op om in het ziekenhuis tijdig aan de bel te trekken als een patiënt de pijn niet onder controle krijgt. Apothekers kunnen helpen het gebruik van opioïden te stimuleren, door onder meer uit te leggen dat ze niet verslavend werken.

11-03-2016 | door Cindy Reinders

Angst, onmacht, humor en liefde in de hospice

Alle emoties passeren de revue in de laatste levensdagen van de hospicebewoners: onmacht, doodsangst, onvoorwaardelijke liefde, ontroostbaar verdriet, humor of onverschilligheid. Maar uiteindelijk sterft iedereen in rust. Coördinator Martha Bor: “Het zijn kaarsjes die langzaam uitgaan.”

11-03-2016 | door Frits Baltesen

Voor Apotheek Lombok heeft Hospice Utrecht ‘aparte status’

Samen met het team van Hospice Utrecht biedt hospice-arts Marleen van Venrooij gasten comfort in hun laatste weken. Daarbij wordt ze ondersteund door apotheker Rogier Hilberdink van de Lombok Apotheek, die volgens haar altijd klaarstaat om medicatie te leveren. Ze vertellen over samenwerken, ‘logistieke stress’ bij verpleegkundigen en moeilijk te controleren pijn.

11-03-2016 | door Edwin Bos

‘Voorloper hospice stamt uit vierde eeuw’

“De geschiedenis van de palliatieve zorg gaat heel ver terug, tot de vierde eeuw na Christus”, zegt Daisy Janssen, die zal spreken over pionieren en professionalisering. “Toen werden de voorlopers van de hospice opgericht, rusthuizen voor vermoeide en gewonde pelgrims.”

11-03-2016 | door KNMP

‘Wat is een goede laatste levensfase?’

Eerst kijkt Dick Willems terug op het recente advies van de commissie-Schnabel over de huidige euthanasiewetgeving. Willems gaat vooral in op de rol van de dokter bij de uitvoering van euthanasie en over de vraag of ook anderen de doodswens mogen uitvoeren, zoals een zoon of echtgenoot. “Wat zou in dat geval de ethische rol van de apotheker zijn?”

11-03-2016 | door KNMP

Palliatie: zorgen voor het einde

Progamma 15 maart Beatrix Theater Utrecht

11-03-2016 | door KNMP

‘Apotheker versterkt palliatief consultatieteam’

“Farmaceutische opties spelen een grote rol bij de behandeling van symptomen zoals pijn, angst en somberheid, waarmee veel patiënten in de laatste levensfase kampen”, vertelt ziekenhuisapotheker Mirjam Crul. Daarom hebben apothekers volgens haar zeker een toegevoegde waarde in een palliatief consultatieteam. In het OLVG Amsterdam maakt zij met haar poliklinische collega Piter Oosterhof deel uit van dit multidisciplinaire team dat wekelijks bij elkaar komt.

11-03-2016 | door KNMP

‘Regionale afspraken op sedatiekaart’

Voor apothekers is het belangrijk om met verpleegkundigen en huisartsen in gesprek te blijven over palliatieve zorg. Maar hoe doe pak je dat aan? Apotheker Philip Vos uit Zwaag zal hiervoor handvatten aanreiken tijdens de workshop ‘De wijkverpleegkundige en apotheker als zichtbare schakels’, die hij geeft samen met een wijkverpleegkundige en een verpleegkundig consulent palliatieve zorg.

11-03-2016 | door KNMP

Palliatief consultatieteam krijgt veel medicatievragen

Zorgverleners die bij de zorg van een patiënt in de laatste levensfase met een vraag of probleem kampen, kunnen het palliatief consultatieteam inschakelen voor hulp. De regionale teams krijgen veel vragen over medicatie. Vijf casussen afkomstig van het Haagse team geven hiervan een beeld.

11-03-2016 | door Saskia Visser en Paul Lebbink

Verslaving niet uitgesloten bij snelwerkend fentanyl

Om pijn bij patiënten met kanker te bestrijden kunnen opioïden worden toegepast. Het gebruik van deze middelen, zoals snelwerkend fentanyl, kan leiden tot verslaving. Het wordt moeilijk te stoppen als pijnstilling niet meer nodig is, of er wordt meer gebruikt dan aanbevolen, blijkt uit meldingen bij Lareb.

11-03-2016 | door Jenny Hartman en Florence van Hunsel

Apotheker belangrijk voor productzorg in palliatieve fase

De apotheek kan een actieve rol spelen in de totale palliatieve zorg rondom een (terminale) patiënt. Denk aan signaleren van problemen, adviseren over de juiste manier van toedienen en meedenken over de organisatie van de palliatieve zorg.

11-03-2016 | door Sin Ying Chuah

Jubileum voor apothekersmuseum

Bijna in haar eentje runt apotheker Marianne Kisters het Apothekersmuseum Kisters in Doorwerth.

11-03-2016 | door Frits Baltesen
Back to top