Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 51/52, jaar 2015

18 december 2015

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Timemanagement

‘Er is nooit genoeg tijd om alles te doen, maar er is altijd genoeg tijd om het belangrijkste te doen’ – Brian Tracy.

16-12-2015 | door Esther Kuipers

Formularium leidend bij inkoop longmedicatie

Voor het eerst in Nederland gaat volgend jaar een coalitie van apothekers, patiënten, huisartsen, ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ medicatie tegen astma en COPD inkopen. Alle zorgverleners in de regio Maastricht gaan vanaf april werken met een formularium voor longmedicatie.

08-12-2015 | door f.baltesen@pw.nl

Herexamen 2015 PW 51/52

Een patiënt met hartfalen gebruikt furosemide 40 mg 2dd, lisinopril 20 mg 1dd en metoprolol 50 mg 2dd. Welk van onderstaande middelen komt het meest in aanmerking indien deze patiënt een chronische hypokaliëmie heeft? a. triamtereen b. amiloride c. eplerenon d. bumetanide

17-12-2015 | door PW

VWS-subsidie nieuwe iconen laaggeletterden

Voor de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’, om medicijngebruik te bevorderen van laaggeletterden, heeft de KNMP subsidie ontvangen van het ministerie van VWS. In 2016 zal de tentoonstelling ‘Kunt u dat even uitleggen?’, inclusief een e-learning voor verzorgenden en apothekersassistenten, op zeven locaties verspreid door Nederland te zien zijn.

16-12-2015 | door PW

FIP: apothekers werken aan groene farmacie

Wetenschappers en apothekers gaan vervuiling door geneesmiddelen aanpakken. Dat maakt de International Pharmaceutical Federation (FIP) bekend nu de klimaattop plaatsvindt in Parijs.

04-12-2015 | door DEB420720

Metformine verbetert glykemische controle niet

Het toevoegen van metformine aan de insulinebehandeling van adolescenten met overgewicht en diabetes type 1 verbetert de glykemische controle na zes maanden niet. Bovendien verhoogt toevoeging de kans op gastro-intestinale bijwerkingen.

17-12-2015 | door PW

Aanpassing productinformatie spironolacton

Als gevolg van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR) van de CMDh moet de productinformatie van middelen met de werkzame stof spironolacton worden aangepast.

17-12-2015 | door PW

Herbeoordeling ambroxol en broomhexine

Aan de productinformatie van geneesmiddelen met ambroxol en broomhexine moet het risico op diverse allergische reacties en zeldzame ernstige huidreacties worden toegevoegd.

16-12-2015 | door PW

Bij asielzoekers psychische medicatie op voorgrond

Antidepressiva vormen de groep geneesmiddelen die Nederlandse apotheken het meest aan asielzoekers verstrekken, gevolgd door antipsychotica en maagzuurremmers. Dit beeld komt overeen met de verstrekkingen aan de populatie Nederlandse geneesmiddelgebruikers met ongeveer dezelfde demografische samenstelling.

18-12-2015 | door SFK

KNMP Kennisbank: nieuwe thema-indeling per januari

Het KNMP Kennisbankteam werkt voortdurend aan verbetering om beter aan te sluiten op de praktijk. Per januari 2016 verandert de indeling van thema’s, waardoor bestanden beter vindbaar zijn voor gebruikers.

18-12-2015 | door Sin Ying Chuah

‘De eerste keer’

De KNMP start in januari de publiekscampagne ‘De eerste keer’ om uit te leggen wat de apotheker doet bij de terhandstelling met begeleidingsgesprek. Dit gebeurt in aansluiting op afspraken met de NZa, nadat deze de zogenoemde knip uit de eerste terhandstelling had gehaald. De campagne komt tot stand na consultatie van onder meer de WSO, de LOA, de Consumentenbond, de NPCF, ZN en praktijkapothekers.

18-12-2015 | door KNMP
Back to top