Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 10, jaar 2013

8 maart 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Waarschuwing codeïne

Kinderen die codeïne krijgen voor de verlichting van pijn na de verwijdering van keel- of neusamandelen, lopen het risico een overdosis binnen te krijgen.

08-03-2013 | door PW

Samen komen we eruit

column

07-03-2013 | door Steven Verhagen-Smits

Glans

Bij dit PW

07-03-2013 | door Léon Tinke

Antibioticaresistentie inventief te lijf

Antibioticaresistente stammen zijn doorgaans alleen in het ziekenhuis een probleem. Met barrièreverpleging en een terughoudend antibioticavoorschrijfbeleid kunnen infecties en verspreiding van resistente stammen worden tegengegaan. Antibioticaprofylaxe aan IC-patiënten lijkt ook vruchten af te werpen.

07-03-2013 | door Mike Nettekoven

‘Allergische reacties nog vaak slecht vastgelegd’

Aan de vastlegging van allergische reacties op antibiotica moet nog veel verbeteren. Dat is de overtuiging van ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Patricia van den Bemt, werkzaam in het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.

07-03-2013 | door PW

‘Huisartsen schrijven nog te veel antibiotica voor’

Huisartsen zijn heel spaarzaam met het voorschrijven van antibiotica bij bijvoorbeeld oorontsteking. Bij bronchitis daarentegen schrijven zij juist te veel antibiotica voor.

07-03-2013 | door PW

KNMP Wetenschapsdag Infectieziekten

overzicht programma

07-03-2013 | door PW

‘Veterinair gebruik antibiotica is een groot risico’

“Het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij is hoog; we zitten in de top van Europa. Daar hoeven we niet trots op te zijn.” Prof. dr. Jaap Wagenaar, faculteit Diergeneeskunde – departement Infectieziekten en Immunologie – is van mening dat dit gebruik absoluut omlaag moet.

07-03-2013 | door PW

‘Meer samenwerking levert extra gezondheidswinst op’

“Beter inzichtelijk maken van de uitkomsten van interventies waarbij apothekers zijn betrokken.” Dat is de belangrijkste boodschap die KNMP-voorzitter Rik van der Meer de bezoekers van de KNMP Wetenschapsdag zal meegeven.

07-03-2013 | door PW

Vaccin via de neus

Toedienen van vaccins via de neus is een aantrekkelijk alternatief voor injecties. Om de effectiviteit te vergroten, combineerde promovendus Chantal Keijzer de vaccins met kleine deeltjes. De ingepakte antigenen blijken geschikt voor de behandeling van auto-immuunziekten of bescherming tegen infectieziekten.

07-03-2013 | door Linda de Graaf

Cranberry’s houden urineweginfectie weg

Vrouwen met recidiverende urineweginfecties kunnen baat hebben bij niet-antibiotische middelen om nieuwe infecties te voorkomen. Cranberry’s en lactobacillen zijn in bepaalde gevallen mogelijk een alternatief voor behandeling met antibiotica, zo blijkt uit onderzoek van dr. Mariëlle Beerepoot.

07-03-2013 | door Marc de Leeuw

Groei antibiotica alleen door urineweginfecties

Het aantal verstrekkingen van antibiotica kent na 2005 een gemiddelde groei van nog geen 1,3% per jaar. Daarvoor zijn uitsluitend de urinewegantibiotica verantwoordelijk. Zonder deze middelen ligt het aantal verstrekkingen van antibiotica sindsdien op gelijk niveau.

07-03-2013 | door SFK

Bruggenbouwer

Ze werkte onder meer voor huisartsen, voor een zorgverzekeraar en voor een ziekenhuis. Ook heeft apotheker Luc Peeters een eigen apotheek gehad. Wat in alle functies terugkomt is haar bemiddelende rol tussen de diverse disciplines. “Ik probeer bij anderen het vak van apotheker uit te venten.”

07-03-2013 | door Mike Nettekoven

Productzorg: deugdelijke verpakkingen

Uitgangsmaterialen voor gebruik in de apotheek moeten van deugdelijke kwaliteit zijn. Dit geldt voor verpakkingen net zo goed als voor grondstoffen. De apotheker kan hieraan voldoen door in te kopen bij een betrouwbare leverancier en waar beschikbaar FNA-verpakkingen te gebruiken.

07-03-2013 | door Rik Wagenaar

Busulfan bij kinderen geïndividualiseerd

Conditionering is een belangrijk onderdeel van de procedure voor allogene stamceltransplantatie. Nauwkeurige individualisering van de busulfandosering in combinatie met therapeutic drug monitoring geeft een optimale overleving zonder terugkeer van ziekte. Met biomarkers van immuunreconstitutie konden de auteurs kort na stamceltransplantie het risico op overlijden voorspellen.

07-03-2013 | door I.H. Bartelink, J.J. Boelens, M. Danhof, C.A.J. Knibbe en A.C.G. Egberts

LSP must voor apotheker

Apothekers zijn zonder Landelijk Schakel Punt (LSP) niet in staat medicatie te bewaken binnen een multidisciplinair team. Volgens Peter Wittop Koning zijn de huidige apotheeksystemen verouderd met als gevolg eindeloos veel weinig relevante bewakingssignalen.

07-03-2013 | door Peter Wittop Koning

Europa, niet de VS, uitgangspunt bij beoordeling vaccins

De waarde van nieuwe vaccins kan niet worden beoordeeld op grond van data afkomstig buiten Europa. Dat concludeert medisch bioloog dr. Mark Rozenbaum. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar de kosteneffectiviteit van nieuwe vaccins tegen pneumokokken en kinkhoest.

07-03-2013 | door PW

Geen GVS voor prucalopride

Prucalopride (Resolor) wordt niet opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

07-03-2013 | door PW

Vergoeding sinecatechineszalf

De Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft sinecatechines 10% zalf (Veregen) goedgekeurd voor vergoeding en geplaatst op bijlage 1A.

07-03-2013 | door PW

Kwaliteit diabeteszorg goed meetbaar

Kwaliteitsindicatoren zijn geschikt voor de beoordeling van de kortetermijneffecten van therapeutische interventies bij patiënten met diabetes type 2. Dit blijkt uit een studie door Groningse onderzoekers die is gepubliceerd Quality and Safety in Health Care.

06-03-2013 | door Koos Brouwers

Alogliptine op Amerikaanse markt

De FDA heeft drie verschillende alogliptinebevattende middelen tegen diabetes type 2 geregistreerd.

06-03-2013 | door PW

Veel calcium slecht voor mannen

Te veel calcium is niet goed voor mannen, schrijven onderzoekers uit het Bethesda National Cancer Institute.

06-03-2013 | door PW

CVZ adviseert vergoeding Lodotra

Het CVZ adviseert minister Schippers van VWS om prednison met gemodificeerde afgifte (Lodotra) te plaatsen op bijlage 1A. Daarmee komt vergoeding van dit middel in beeld.

05-03-2013 | door PW

Baat bij medicatiebeoordeling

Geriatrische patiënten die een medicatiebeoordeling ondergingen hadden 39,7% minder vaak een ziekenhuisheropname dan geriatrische patiënten die geen medicatiebeoordeling kregen.

05-03-2013 | door PW

Herbeoordeling oestrogeen + progestageen

Er komt een onderzoek naar gecombineerde hormonale anticonceptiva.

04-03-2013 | door PW

Kies trekken: 1000 mg paracetamol

Een dosering van 1000 mg paracetamol scoort aanzienlijk beter dan 650 mg paracetamol na het trekken van een verstandskies.

04-03-2013 | door PW

Rinnooy Kan: ‘Verder met marktwerking’

Het systeem van vrij onderhandelbare prijzen in de extramurale farmaceutische zorg kan worden voortgezet. Dat concluderen Rinnooy Kan en Reibestein in hun verkenning extramurale farmaceutische zorg, die zij op 28 februari aanboden aan VWS-minister Edith Schippers.

28-02-2013 | door DEB420720

NZa onderzoekt zorgplicht zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt of zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht houden. Uit de marktscan Extramurale Farmaceutische Zorg blijkt dat zorgverzekeraars nagenoeg alleen de eerste prestatie, de terhandstelling contracteren. De NZa vindt dit 'opvallend'.

28-02-2013 | door DEB430255

Meer pancreatitis bij moderne antidiabetica

Diabetespatiënten die de nieuwe antidiabetica gebruiken hebben een twee maal zo hoge kans op acute pancreatitis dan patiënten die gangbare medicatie als metformine en insuline gebruiken.

27-02-2013 | door DEB422443
Back to top