Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Samen komen we eruit

PW Magazine 10, jaar 2013 - 07-03-2013 | door Steven Verhagen-Smits
column

Het is trending news dat vrije onderhandelingen over de prijs van medicijnen de toekomst vormen. Rinnooy Kan en Reibestein zijn er op basis van hun veldonderzoek van overtuigd dat het goed moet komen. En misschien hebben ze gelijk, ook al voelt dat op dit moment nog niet zo. Hoe komt dat toch? Waar komt mijn twijfel vandaan, waarom zegt mijn gevoel niet: ‘hup, niet kniezen, maar voor een nieuwe toekomst kiezen’?

Afgelopen week kreeg ik een spoedbericht van een wakkere collega. Onverwachts had een grote zorgverzekeraar alle incontinentievoorzieningen afgekeurd. Een snelle blik in ons contract wees uit dat de apotheek zich aan de spelregels had gehouden. In dit geval heeft het er alle schijn van dat de betreffende zorgverzekeraar eenzijdig een wijziging heeft doorgevoerd in het contract. En o ja, vergeten heeft daarover te communiceren. Net zoals een klein jaar geleden, toen een andere grote zorgverzekeraar, ook al eenzijdig, een lopend contract wijzigde. Toeval of niet, ook toen was het onderwerp de incontinentievoorzieningen.

Ook huisartsen worstelen met deze club spelbepalers. Er worden bezuinigingen afgekondigd, die vervolgens door slim onderhandelen weer grotendeels worden teruggedraaid. Inzet: doelmatigheid. Doel: besparing. Tijdspad: had al lang moeten gebeuren! Er wordt echter aan voorbijgegaan dat als de huisartsen niet doelmatig voorschrijven, de apotheken nooit hun doelstelling doelmatig af te leveren kunnen halen.

De toverformule in beide situaties is in gezamenlijkheid een gedragen oplossing te zoeken. Een spel waarin alle partijen zich betrokken en gehoord voelen en bindende afspraken maken. Via een PDCA-cyclus kan het masterplan betaalbare zorg worden bijgeschaafd. Maar alleen in gezamenlijkheid.

Kortom, vrije onderhandelingen kan wel, maar dan op basis van eerlijke spelregels.

Document acties

Reacties

08-03-2013 14:56
D.T. Hendriksz zegt:

Van eerlijke spelregels zal en kan in dit experiment Zorgstelsel 2006 geen sprake zijn. Dat heeft de NZa al meerdere malen gezegd en geschreven en de redenen daarvoor aangegeven: verzekeraars hebben de macht gekregen om zorg in te kopen bij verplicht verzekerden voor de totaal prijs die het Ministerie van VWS krijgt opgelegd van het Ministerie van Financien. AMM is bewust toegekend aan de verzekeraars en dan nog heeft de Minister het laatste woord!
Deze spelregels waren voor aanvang van het experiment bekend bij alle spelers en behalve de LHV/KNMG hebben alle koepels ingestemd.
Dan moet je nu niet komen klagen.

11-03-2013 09:58
J.C. Kortekaas zegt:

In arts en auto verklaart Theo Langejan dat hij een simpele opdracht heeft.

"Inkoopmacht zorgverzekeraars is niet fout, maar juist het doel."

Back to top