Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 29 / 30, jaar 2011

met PW Wetenschappelijk Platform

22 juli 2011

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

CBO-richtlijn: ‘highlights’ voor apothekers

Begin mei is de definitieve versie van de herziene CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie gepubliceerd op www.cbo.nl [1]. De apotheker heeft hierin een belangrijke rol gekregen bij de begeleiding van therapietrouw. De KNMP is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de richtlijn, de commentaarfase en de implementatie [2].

22-07-2011 | door Monique Groen

Goede zorg wordt beloond

Recent heeft Achmea klankbordbijeenkomsten georganiseerd waarin samen met praktijkapothekers, de KNMP en de SFK de mogelijkheden zijn besproken om in 2012 wederom onderscheid in kwaliteit te maken en apothekers te stimuleren om naar de beste kwaliteit van zorg te streven. Ook kwam aan bod hoe die kwaliteit het beste inzichtelijk gemaakt kan worden.

22-07-2011 | door KNMP

Masterdiploma

22-07-2011 | door KNMP

Veiligheidsdatabase online

ZonMw heeft een online database opgezet met succesvolle patiëntveiligheidsprojecten in de zorg.

22-07-2011 | door KNMP

Adviseer patiënt tijdig

Moslims mogen tijdens de ramadan, dit jaar van 1 tot en met 29 augustus, een maand lang van zonsopgang tot -ondergang onder andere niet eten en drinken. Vaak wordt het gebruik van medicatie gezien als het verbreken van het vasten.

22-07-2011 | door KNMP

Voorzichtigheid troef met patiëntgegevens

Apothekers zijn verplicht de patiënt van te voren te informeren als zij medische persoonsgegevens opvragen. Het is één van de specifieke bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een overzicht van de belangrijkste regels.

22-07-2011 | door Christel Jeunink en Catelijne Bach

Extra aandacht voor risicorecepten

Apothekers in Heerenveen splitsen de dagelijkse receptenstroom in recepten met een hoog risico op aanschrijffouten en recepten met een laag risico daarop. De ‘risicorecepten’ krijgen een extra aanschrijfcontrole.

22-07-2011 | door Marc de Leeuw

‘Bouw bruggen, investeer in contact’

Apotheker Gulzar Said van Escura Apotheek De Spil in Halsteren houdt eigenlijk niet van rollenspellen. Maar doordat zij tijdens de richtlijncursus Medicatieoverdracht in de huid van een ander kroop, heeft ze toch veel opgestoken. “Je leert ervan, omdat je op een andere manier tegen de zaak gaat aankijken.”

22-07-2011 | door Frank van Wijck

Psychiater stapelt fouten

Een psychiater dient een depotinjectie risperidon toe in plaats van triptoreline. Omdat de patiënt nog een ander antipsychoticum gebruikt, krijgt hij daarnaast biperideen om extrapiramidale bijwerkingen te voorkomen. Hier had echter mee gewacht moeten worden.

22-07-2011 | door Mike Nettekoven

Nederland stukken goedkoper dan buurlanden

Het bedrag dat een Nederlander jaarlijks gemiddeld aan geneesmiddelen uitgeeft, is in 2009 gestegen tot € 341. Dit bedrag ligt 15% onder het West-Europees gemiddelde (€ 402). Het aandeel dat de Nederlandse geneesmiddeluitgaven uitmaken van de totale zorgkosten, is wederom afgenomen en bedroeg 9,7%.

22-07-2011 | door SFK

Afhalen bij AH

Service Apotheek Hof van Cambridge in Doetinchem biedt zijn klanten sinds kort een nieuwe mogelijkheid: geneesmiddelen afhalen bij de lokale Albert Heijn. Van acht tot acht kunnen patiënten er zes dagen per week terecht.

22-07-2011 | door DEB432513

GS1 verfijnt logistiek en medicatiebewaking

Met de GS1-barcode zijn geneesmiddelen straks tot op celniveau te herkennen. De combinatie met de G-Standaard geeft bovendien extra mogelijkheden. Ook in Nederland lijkt de invoering van de GS1-standaard in een stroomversnelling te komen.

22-07-2011 | door Edwin Bos en René Groeneveld

All politics is local

column

22-07-2011 | door Rob Sebes

Eyjafjallajökull

Bij dit PW

22-07-2011 | door Léon Tinke

NZa bekrachtigt beloning farmaceutische zorg

Apothekers krijgen vanaf volgend jaar betaald voor de farmaceutische zorg die zij leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft tien prestaties vastgesteld, waarmee zij vanaf 1 januari 2012 aan de slag kunnen. Bovendien is er ruimte voor facultatieve prestaties.

15-07-2011 | door DEB432513
Back to top