Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

All politics is local

PW Magazine 29 / 30, jaar 2011 - 22-07-2011 | door Rob Sebes
column

Tijdens een bijeenkomst ergens in het land hoorde ik enkele apothekers mopperen over de lokale wethouder. Deze politicus wilde kennelijk een bepaalde wijk renoveren maar hield in de ogen van de apothekers totaal geen rekening met de belangen van de daar gevestigde bedrijven, winkels en zorgverleners.

Ik spitste mijn oren en hoopte te horen wat de apothekers en de andere gedupeerden ertegen zouden ondernemen. Tot mijn teleurstelling was de teneur ‘laat maar, ze luisteren tóch niet naar ons’.

Dat bracht mij op de gedachte All politics is local, zoals de voormalige speaker van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Tip O’Neill ooit zei. De KNMP richt zich vooral op de nationale en Europese politici en ambtenaren, omdat van hen nu eenmaal de wet- en regelgeving komt. Maar vanuit de bevolking gezien tellen vaak gewoon de dagelijkse beslommeringen en ergernissen.

Mijn vraag is enerzijds in hoeverre apothekers in de lokale of provinciale politiek actief zijn als raadslid of statenlid. En anderzijds of apothekers ook op lokaal, regionaal of provinciaal niveau hun stem laten horen vanuit de belangenbehartiging. Daar zijn, voor zover ik weet, geen cijfers of gegevens over. Maar het zou interessant zijn te weten óf apothekers politiek actief zijn en wat dan de resultaten zijn die zij boeken.

Dat kan namelijk een voorbeeld zijn voor collega-apothekers in andere delen van het land. Vanuit het KNMP-bureau zijn wij uiteraard bereid dergelijke gegevens te bundelen en door te geven aan de leden. Zodat we u verder kunnen helpen en niet meer hoeven te vernemen ‘dat ze tóch niet naar ons luisteren’.

Document acties

Reacties

Anoniem
31-07-2011 14:31
zegt:

De KNMP woordvoerder heeft deze uitspraak totaal verkeerd begrepen.

In de USA werkt de democratie anders dan in Nederland. In de USA worden congresleden persoonlijk verkozen en hebben een persoonlijk mandaat van hun kiezers. Dat is totaal anders dan in Nederland waar men op partijen stemt. All politics is local slaat dan ook op de verantwoording die de gekozen Congresleden moeten afleggen voor hun eigen bevolking: vloeit er voldoende geld naar Montana, blijft de legerbases open, krijgen de boeren in North Dakota nog wel voldoende subsidie van de federale staat. Het is te zien als een vorm van bottom up benadering. De lokale beslommeringen van de soya boer druppelen daadwerkelijk door naar de Volksvertegenwoordiging. De Congresleden en Senatoren zijn dan ook zeer vaak in de eigen Thuisstaat te vinden om voeling te houden met hun achterban. De "Tea party" vloeit uit dit principe voort.

Daar kan de KNMP inderdaad nog heel wat van leren. Bottom up benadering. De lokale apotheek, de zelfstandige, voorraadhoudend, zelf bereidend, ruime openingstijden en tot 2012 de benchmark van de NZa, zou dan de aandacht krijgen en de belangenvertegenwoordiging in Den Haag die het verdient, sinds 1842.

De KNMP richt zich op de Haagse politiek en nu zelfs ook de Europese politiek en dan met name de wetgevende en uitvoerende macht. Erg succesvol is dat allemaal niet gezien de uitblijvende resultaten.

Luisteren is heel wat anders dan het registreren, noteren, administreren en vervolgens bundelen en verhandelen van de klachten, activiteiten en resultaten van politiek actieve apothekers.

Tussen de regels door sluimert een zekere frustratie over het eigen functioneren van de KNMP en de bereikte non-resultaten.

Hoe de KNMP omgaat met de belangenbehartiging kan worden afgeleid uit de Geneesmiddelenwet. Als puntje bij paaltje komt volgt de KNMP de Regering en stemt in met het scheppen en zelfs in stand houden van een gedoog situatie: Doorlevering eigen bereidingen is wettelijk niet toegestaan, Central Filling is wettelijk niet toegestaan. Baxteren is in principe wettelijk niet toegestaan.
De kwaliteit van de Central Compounders is bedroevend. IGZ stelt dat er slechts 3 aan alle richtlijnen voldoen. Richtlijnen zonder wettelijke basis overigens.

En wat doet de KNMP? Die stemt in met als argument dat anders de kosten van de zorg omhoog gaan als de Geneesmiddelenwet wordt gehandhaafd.
Niet iedere apotheek moet echter weer bereidend worden. En Central Filling kan simpel worden omgezet in local filling. De afwenteling van kosten op de burgers wordt zo teniet gedaan en de kosten van de zorg hoeven niet dramatisch te stijgen. De ASKA leden krijgen echter wel een probleem als de Geneesmiddelenwet wordt gehandhaafd.

Of ziet de KNMP ook Den Haag als lokale politiek?

Anoniem
31-07-2011 17:15
zegt:

"De ASKA leden krijgen echter wel een probleem als de Geneesmiddelenwet wordt gehandhaafd."

Marga ging naar MedIQ. Jan verkocht aan MedIQ.

ASKA kocht de KNMP.

Niet ASKA, maar NAPCO heeft een probleem.

Anoniem
31-07-2011 17:59
zegt:

NapCo is een belangenvereniging en mag niet onderhandelen over prijzen. Dat heeft de NMa beslist. Staat daarmee op gelijke hoogte met de KNMP.

Voor 3000 euro per jaar geen coöperatie die namens de aangesloten leden onderhandelt, maar een extra KNMP. Oprichting van Coöperatie is in stilte afgeblazen, contributie wel geïnd. Schiet dus niet op. Voor de 9 prestaties en de joker moet je niet bij NapCo wezen.

Noodoplossing is nu dat Mosadex naar voren wordt geschoven als onderhandelaar namens de afnemende apotheken. Gaat dan om prestatie 1. De basisprestatie. Prijs van het doosje.

Kan alleen wat worden als Mosadex/NapCo nu zelf eens doorpakken en komen met een eigen vergoedingslijst als concurrent van de KNMP Z-index Taxe. Idem Mediq, idem Alliance, idem Plurifarm. Average Wholesale Price is waar we naar toe moeten. Anders is het lood om oud ijzer.

NZa heeft per 1 augustus de tot dan geldende wmg tarieven bevestigd. Onbepaalde looptijd. Is uitgelezen moment om bezwaar te maken tegen dit besluit. Onderbouwing van tarief en de claw back is immers afwezig. Criterium van Onmiskenbaar Onrechtmatig gaat nu op. Net als bij de Mondzorg komt de NZa per 2012 ook met advies tarieven om de continuïteit van de zorg te borgen.

Gaat NapCo nu bezwaar aantekenen? De KNMP is te druk met de profilering en wil de plaats aan de onderhandelingstafels niet kwijt raken.

Komt allen naar de Mosadex Experience. Hoogste kortingen bij Mosadex. De zorgverzekeraars komen dan ook met zijn allen op dit feestje om te vernemen hoe hoog de claw back moet aan worden.

Hoogste kortingen? Als je daarmee nu de boer op gaat heb je de afgelopen 3 jaar wat gemist.

UVIT en Menzis willen alle lucht eruit hebben. Maandag patent verloop Femara, maandag email van Menzis waarom er nog geen declaraties zijn binnengekomen van het veel goedkopere generiek. Zo zet je de ander in de hoek.

Dat belooft wat te worden per 2012.

Mediq gaat voor langjarige contracten. Is goed voor de continuïteit van Mediq.

De zorgconsument is met langjarige contracten duurder uit. Prijsdaling zet zich immers jaarlijks voort, onder druk van de Rijksoverheid.

Wat gaan de zorginkopende zorgverzekeraars doen? Gaan ze voor de continuïteit van Mediq of voor continuïteit van de zorg?

Alle politiek is lokaal? Niet in een parlementaire democratie met uitsluitend benoemde bestuurders.

Back to top