Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Positief advies in vijfvoud

PW Magazine 34, jaar 2013 - 19-08-2013
De CHMP heeft positief geadviseerd over handelsvergunningen voor vijf nieuwe geneesmiddelen:

de tyrosinekinaseremmer afatinib (Giotrif) voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met activerende EGFR-mutaties, mits zij niet eerder tyrosinekinaseremmers gehad hebben;

filgrastim (Grastofil), een biosimilar van Neupogen en derhalve goedgekeurd voor dezelfde indicaties;

alogliptine (Vipidia), alogliptine + pioglitazon (Incresync) en alogliptine + metformine (Vipdomet) voor diabetes type 2;

cobicistat (Tybost) als farmacokinetische versterker van darunavir of atazanavir bij de behandeling van hiv-1-patiënten;

glycopryrronium + indacaterol (Ultibro en Xoterna Breezhalers) voor luchtwegverwijdende onderhoudsbehandeling van COPD om de symptomen van de aandoening te verlichten.

Document acties

Vacatures
Zie jij toe op goede productie en distributie van geneesmiddelen?

Ministerie van VWS, IGJ | Utrecht

Ziekenhuisapotheker

Treant Zorggroep | Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal

Ziekenhuisapotheker-directeur

SAHZ | Haarlem

Meer…
Back to top