Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2018

Met StiPCO naar de herregistratie

Drie vliegen in één klap met nascholingen binnen programma

Bezig met de herregistratie als openbaar apotheker? StiPCO biedt uitkomst. Met de scholingsvorm ‘toetsing’ bijvoorbeeld. “StiPCO-scholingen focussen juist op die competenties die verplicht zijn.”

PW01/02 - 12-01-2018 | door Karen Bos

Falsified Medicines Directive in vogelvlucht

In de strijd tegen geneesmiddelvervalsingen wordt een nieuwe Europese wet van kracht, de FMD. Elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa krijgt vanaf 9 februari 2019 een unieke identificatiecode, die is vastgelegd in een centrale databank. Apotheekhoudenden geven dan alleen geneesmiddelendoosjes met geldige identificatiecodes uit.

PW01/02 - 12-01-2018 | door Dennis Mulkens

Kwaliteitsindicatoren 2017: Uitvraag 19 maart - 16 april

Van maandag 19 maart tot en met maandag 16 april vindt de uitvraag kwaliteitsindicatoren 2017 plaats. Ook dit jaar wordt samengewerkt met Desan.

PW04 - 26-01-2018 | door KNMP

Meldcode over kindermishandeling en huiselijk geweld

Hoe om te gaan met signalen over kindermishandeling en huiselijk geweld? Een meldcode van de KNMP geeft antwoord op vragen over dit onderwerp. In de meldcode stelt de KNMP vast welke stappen openbaar apothekers kunnen zetten.

PW04 - 26-01-2018 | door KNMP

Overeenkomst IGJ en SFK met handtekeningen bezegeld

Josée Hansen, hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en manager Ronald van der Vaart van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) hebben met hun handtekeningen een eerder gesloten overeenkomst bevestigd. Dankzij een tool van de SFK kunnen apothekers voortaan hun In Manu Medici (IMM)-opiumwetrecepten digitaal laten inzien door IGJ.

PW05 - 02-02-2018 | door KNMP

KNMP-regiobijeenkomsten 2018 in teken van geneesmiddelsubstitutie

De KNMP-regiobijeenkomsten staan dit jaar in het teken van geneesmiddelsubstitutie. Onderwerpen als biosimilars, het patiëntenperspectief en het nocebo-effect zullen de revue passeren. De reeks bijeenkomsten vindt plaats van 20 februari t/m 8 maart in de regio’s Assen, Amsterdam, Eindhoven, Arnhem en Dordrecht.

PW05 - 02-02-2018 | door KNMP

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek

ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor onderzoek vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. De studie moet een bekend probleem uit de dagelijkse praktijk oplossen en de resultaten moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen tot 20 maart 2018 een aanvraag doen.

PW05 - 02-02-2018 | door KNMP

KNMP gaat gestaag door met aanpak regeldruk apothekers

De KNMP gaat gestaag door met de aanpak van regeldruk. Er spelen diverse initiatieven waarbij de apothekersorganisatie is betrokken.

PW05 - 02-02-2018 | door KNMP

Nieuwe geneesmiddelen bij reuma en kanker verwerkt in het IM

36 nieuwe stoffen in Informatorium 2018

Het Informatorium Medicamentorum (IM) 2018 is uit in boekvorm. Met 36 nieuwe stoffen is het naslagwerk weer volledig actueel. Abonnees ontvangen het boek per post en bestellen kan via knmp.nl/im.

PW05 - 02-02-2018 | door KNMP

Wel of niet genotyperen? Nieuwe KNMP-adviezen bieden uitkomst

De farmacogeneticawerkgroep van de KNMP maakt sinds kort adviezen over de noodzaak om te genotyperen wanneer de patiënt start met een nieuw geneesmiddel. De werkgroep gaf tot nu toe alleen medicatieadviezen voor patiënten met een afwijkend genotype.

PW06 - 09-02-2018 | door KNMP

Internetconsultatie beschikbaar voor wijziging Wet BIG-II

Het ministerie van VWS stelt een internetconsultatie beschikbaar voor een wets­voorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheids­zorg (Wet BIG-II). De reactietermijn van de internetconsultatie eindigt op 18 februari 2018.

PW06 - 09-02-2018 | door KNMP

Beeldschat uit KNMP-archief

Geneesmiddelfolders illustreren contemporaine geschiedenis apothekers

Vanaf deze week op weg naar alle leden: het jubileumboek Geneesmiddel in beeld. Een stuk KNMP-geschiedenis dat voorheen verborgen was, maar nu toch in de openbaarheid komt.

PW06 - 09-02-2018 | door Karen Bos

Minister Bruins: ‘Expertise apotheker is keihard nodig’

“De apotheker wordt steeds belangrijker.” Dit stelde Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, in het theater Diligentia tijdens het afscheidssymposium van algemeen directeur Léon Tinke van de KNMP op 31 januari.

PW07 - 16-02-2018 | door KNMP

Goede zorg bij geïndividualiseerde distributievormen

Geneesmiddelverstrekking op maat

De meeste apothekers maken afspraken met zorginstellingen over de werkwijze rond Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV). Toch voeren vrijwel alle apotheken tussentijds handmatige wijzigingen door. Dit blijkt uit een enquête naar de invoering van de richtlijn.

PW07 - 16-02-2018 | door Linda de Graaf

Vervangend medicijn vergoed vanuit basisverzekering

Als apothekers bij een tekort een vervangend geneesmiddel leveren dat niet is geregistreerd in Nederland kan dit voortaan vergoed worden uit de basisverzekering. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Bruno Bruins voor medische zorg besloten.

PW08 - 23-02-2018 | door KNMP

KNMP: vergunningsplicht is administratieve last

De KNMP beschouwt een voorgenomen vergunningsplicht door een aanpassing van de Wet toetreding zorgaanbieders als een extra administratieve last. Dit schrijft de KNMP in een gezamenlijke brief met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan de Tweede Kamer. Het parlement buigt zich volgende week over een aanpassing.

PW08 - 23-02-2018 | door KNMP

Jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen gestart

Het jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen in de apotheek is gestart. Apotheken dienen minimaal 70 ingevulde vragenlijsten aan te leveren voor het onderzoek. De helft moet gaan over patiëntervaringen bij een eerste uitgifte. Patiënten kunnen de vragenlijst invullen tot 14 mei 2018.

PW08 - 23-02-2018 | door KNMP

Interactiebewaking QT-verlengers vernieuwd

In de G-Standaard van april 2018 komt een nieuwe versie van de interactiebewaking op QT-verlengers beschikbaar. Deze bewaking is herzien door een speciaal daarvoor opgerichte KNMP-werkgroep. De nieuwe bewaking is genuanceerder doordat de QT-verlengers ondergebracht zijn in verschillende categorieën. Aanleiding voor de herziening is kritiek vanuit de praktijk op de huidige medicatiebewaking voor QT-verlengde medicatie, zowel op het advies als op de hoeveelheid signalen.

PW08 - 23-02-2018 | door KNMP

Call 2018: KNMP subsidieert vijf praktijkonderzoeken

Innovatie van farmaceutische patiëntenzorg

Risicostratificatie, deprescribing, valpreventie en hypoglykemie: dat zijn de thema’s van de door de KNMP toegekende onderzoeksbudgetten van de call 2018. Een gesprek met de onderzoekers.

PW08 - 23-02-2018 | door Mart Vogel

Vervoer medicijnresten en gebruikte naalden, wat moet je weten?

Regels vervoer gevaarlijke stoffen op een rijtje

Mogen apothekers wel of niet gebruikte naalden en medicijnafval vervoeren? Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport mag het, wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

PW08 - 23-02-2018 | door Mart Vogel

Problemen met de inzameling van medicijnafval? Meld het de KNMP

Moet u nog steeds betalen voor het (laten) afvoeren van het medicijnafval dat patiënten bij uw apotheek inleveren? Meld dat dan vóór 9 maart bij de KNMP. Met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil de KNMP bewerkstelligen dat in 2018 alle Nederlandse gemeenten goede afspraken hebben gemaakt met apothekers over de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

PW09 - 02-03-2018 | door KNMP

KNMP Voorjaarscongres: korting voor vroegboekers

Deelnemers van het KNMP Voorjaarscongres krijgen korting als ze zich vóór 8 maart inschrijven. Zo zijn de kosten voor KNMP-leden die vooraf betalen € 105. Wie zich aanmeldt aan de balie betaalt € 140.

PW09 - 02-03-2018 | door KNMP

Zorgverzekeraars schrappen 17 formulieren bijlage 2

Zorgverzekeraars schrappen per 1 maart 2018 17 formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen. Dit gebeurt na eerder overleg en constructieve samenwerking tussen de KNMP en zorgverzekeraars over een beperking van administratieve lasten.

PW09 - 02-03-2018 | door KNMP

Invullen WSO-tabblad bij indicatoren levert waardevolle informatie op

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) vraagt bij het invullen van de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren speciale aandacht voor het WSO-tabblad, omdat dit waardevolle informatie oplevert voor openbaar apothekers.

PW09 - 02-03-2018 | door KNMP

Beslisboom laat zien of verwerkersovereenkomst AVG nodig is

Een beslisboom verwerkersovereenkomst, beschikbaar via knmp.nl, laat zien of apotheken een overeenkomst moeten sluiten met partijen die hun persoonsgegevens verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat apotheken hierover afspraken maken en dat deze per 25 mei 2018 zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

PW09 - 02-03-2018 | door KNMP

Herverkiezing LOA en WSO: stemmen tot 9 maart

Tijdens de gecombineerde sectieledenvergadering van de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) en de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) op 13 maart wordt de uitslag van de herverkiezing van LOA-bestuursleden Aris Prins en Frank Verheijen en WSO-bestuurslid Marcel Kooij bekendgemaakt.

PW09 - 02-03-2018 | door KNMP

KNMP Voorjaarscongres: Patient power

Programma 13 maart, Beatrix Theater Utrecht

Het KNMP Voorjaarscongres vindt plaats op dinsdag 13 maart met als thema 'Patient power'. De dag is voor openbaar apothekers geaccrediteerd met 5 uur en voor ziekenhuisapothekers met 4 uur.

PW10 - 09-03-2018 | door KNMP

Workshops over implementatie KNMP-richtlijn Diabetes

De KNMP houdt in het voorjaar van 2018 op verschillende locaties in het land work­shops over de conceptrichtlijn Diabetes Mellitus type 2. Leden zijn uitgenodigd tijdens deze workshop de richtlijn te beoordelen op inhoud, uitvoering en haalbaarheid in de praktijk.

PW10 - 09-03-2018 | door KNMP

Nog één stap naar de StiPCO-tegemoetkoming 2017

Het uitbetalingsformulier van StiPCO al ingevuld? Zo’n 500 openbaar apothekers hoeven alleen nog maar deze kleine stap te zetten om de StiPCO-tegemoetkoming over 2017 te ontvangen.

PW10 - 09-03-2018 | door Karen Bos

Geen artsenverklaring nodig voor import Ascorbinezuur en Amoxicilline parenteraal

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft besloten dat vanwege tekorten van Ascorbinezuur en Amoxicilline apothekers tijdelijk producten mogen afleveren uit andere EU-lidstaten zonder vooraf individuele toestemming aan te vragen bij de Inspectie. Ook hoeven zij geen artsenverklaringenadministratie meer bij te houden.

PW10 - 09-03-2018 | door Dennis Mulkens

KNMP Kennisbank: gebruiksgemak met modern design

Een nieuw jasje voor de digitale informatiebron in de apotheek

De KNMP Kennisbank heeft een redesign gekregen. De nieuwe vormgeving komt overeen met het ontwerp van de websites apotheek.nl en KNMP Farmanco.

PW10 - 09-03-2018 | door Ilona Jansen

‘A tribute to Peter de Smet’

“De patiënt centraal stellen betekent dat je zorg verleent vanuit het perspectief van die patiënt”, zegt Nicky Britten, professor Applied Health Care Research aan de Universiteit van Exeter.

PW10 - 09-03-2018 | door pw

‘Samenwerken en het eens worden’

“Je moet mensen niet voorschrijven wat ze moeten doen: u moet meer bewegen of u moet elke dag een pilletje innemen. Wat wij – dokters en apothekers – beter kunnen doen, is in gesprek gaan met de patiënt en hun denkbeelden serieus nemen”, benadrukt kinderarts Paul Brand van Isala in Zwolle en sinds kort actief als coach van medisch specialisten (in opleiding).

PW10 - 09-03-2018 | door pw

‘Apothekers nemen abonnement op data patiënt’

Door alle websites en apps van apotheken, ziekenhuizen en huisartsen raken patiënten de weg kwijt, stelt Lucien Engelen, directeur van het Radboudumc RE-shape Center for Healthcare Innovation in Nijmegen.

PW10 - 09-03-2018 | door pw

‘Begin met een gelijkwaardige houding’

Een gelijkwaardige houding aannemen en openstaan voor de wensen van je patiënt. Dat is de basis van patient empowerment, zegt Marieke Meijs, gevestigd apotheker St Antonius Apotheek locatie Nieuwegein; vanaf half maart is ze werkzaam in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. “Door ruimte te bieden voor vragen gaan patiënten de apotheker ook meer zien als een volwaardig behandelaar.”

PW10 - 09-03-2018 | door pw

De grootste misverstanden over het aanstellen van een FG

Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn apothekers vanaf 25 mei 2018 verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Maar hoe dat moet? Daar bestaan nog wel wat misverstanden over. Dit zijn de vier grootste.

PW11 - 16-03-2018 | door KNMP

Kwaliteitsindicatoren 2017: zes zaken om op te letten

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2017 start bijna. Dit jaar duurt de uitvraag twee weken korter dan voorheen: van 19 maart tot en met 16 april. Om direct aan de slag te kunnen, vraagt de KNMP samen met de SFK aandacht voor onderstaande checklist. Zes zaken om op te letten.

PW11 - 16-03-2018 | door KNMP

‘Patiënt wijzen op apotheek.nl: maak het gemeengoed’

Gelanceerde video’s profileren de apotheker als medicijnexpert

Collega-apothekers geven op apotheek.nl via gratis online video’s per medicijn patiënteninformatie. Want van laaggeletterd tot digital native: de patiënt is gebaat bij medicijnuitleg in beeld.

PW11 - 16-03-2018 | door Ilse Oranje

WSO-klapper: een must have voor goede en verantwoorde zorg

Een naslagwerk voor binnen en buiten de openbare farmacie

WSO-leden hebben inmiddels de ordner ‘Aanbevelingen en samenvattingen voor de Professionele Standaard Farmaceutische zorg voor de Openbaar Apotheker’ ontvangen. “Apothekers krijgen zo in één oogopslag inzicht in wat het leveren van goede en verantwoorde zorg in de praktijk betekent”, aldus WSO-bestuurslid Adrienne van Strien.

PW11 - 16-03-2018 | door Mart Vogel

'Met biosimilars potentieel € 350 miljoen besparen’

KNMP-regiobijeenkomsten in teken van geneesmiddelsubstitutie

De grootste kans op nocebo-effecten bij negatieve communicatie en een potentiële besparing van € 350 miljoen door biosimilars. Dit komt aan bod tijdens de vijf KNMP-regiobijeenkomsten van 20 februari tot en met 8 maart.

PW12 - 22-03-2018 | door KNMP

Erepenning KNMP voor Peter de Smet

Onderscheiding tijdens Voorjaarscongres met thema Patient power

Peter de Smet heeft op 13 maart 2018 de erepenning van de KNMP gekregen. Voorzitter Gerben Klein Nulent onderscheidde hem tijdens het Voorjaarscongres in het Beatrix Theater.

PW12 - 23-03-2018 | door KNMP

Apothekers draaien in 10% gemeenten nog op voor rekening medicijnafval

Apotheken moeten in 38 van de 380 Nederlandse gemeenten nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen en afvoeren van medicijnafval van burgers. Dat blijkt uit een derde landelijke inventarisatie van de KNMP, uitgevoerd in maart 2018.

PW12 - 23-03-2018 | door KNMP

KNMP vraagt aandacht voor selectieve contractering inzake hulpmiddelen

De KNMP vraagt aandacht voor de selectieve contractering van zorgverzekeraars inzake hulpmiddelen. Dit staat in een brief van de apothekersorganisatie aan de Tweede Kamer. Bij diverse zorgverzekeraars is de apotheek bij voorbaat uitgesloten.

PW12 - 23-03-2018 | door KNMP

'Pakketadvies staat haaks op regeerakkoord'

Het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) om middelen als vitamine D en paracetamol (1000 mg) uit het basispakket te verwijderen staat haaks op het regeerakkoord. Dit stelt de KNMP samen met KBO-PCOB en het Reumafonds in een brief aan de VWS-ministers Bruins en De Jonge.

PW12 - 23-03-2018 | door KNMP

SKGE kent voor het eerst claim patiënt toe

De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) heeft voor het eerst een claim van een patiënt aan een apotheker deels toegekend. De claim bedroeg ruim € 16.000, waarvan de apotheker € 1.850 moet uitbetalen.

PW13 - 30-03-2018 | door KNMP

Reinier Bax vanaf juni 2018 nieuwe voorzitter LOA

LOA-bestuurslid Reinier Bax volgt in juni 2018 LOA-voorzitter Dick Bouma op. Bouma treedt oktober dit jaar uit het bestuur. Een nieuw bestuurslid zal in dezelfde maand gekozen worden.

PW13 - 30-03-2018 | door KNMP

Kosteloos te bestellen: flyers over apotheek.nl

KNMP-leden kunnen de vernieuwde flyer over de publiekswebsite apotheek.nl gratis bestellen bij de KNMP en tijdens het ter hand stellen van een geneesmiddel meegeven aan de patiënt. De flyer attendeert de patiënt, ook laaggeletterde medicijngebruikers, op de mogelijkheid om via apotheek.nl betrouwbare en onafhankelijke informatie over een geneesmiddel te zoeken.

PW13 - 30-03-2018 | door KNMP

Coproductie tussen de KNMP en praktijk

Apothekers participeren in ontwikkeling nieuwe richtlijnen

De betrokkenheid van apothekers bij de ontwikkeling van nieuwe KNMP-richtlijnen is veel groter door een vernieuwde aanpak. Tijdens workshops in het hele land kunnen apothekers opmerkingen en aanvullingen geven op de conceptrichtlijn. Zo komen meer onderwerpen aan de orde dan in de voorheen gebruikelijke enquête.

PW13 - 30-03-2018 | door Linda de Graaf

Medicijnresten: niet door het riool

Grote waardering voor inzet apothekers vanuit watersector

Er gebeurt in Nederland van alles om resten van geneesmiddelen uit het afvalwater te halen en te voorkomen dat deze stoffen in het riool terechtkomen. In de ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ werkt de Rijksoverheid met andere overheden en een brede vertegenwoordiging van stakeholders om dit probleem aan te pakken. Ook de KNMP zet zich hiervoor in.

PW13 - 30-03-2018 | door Judith Bijloos

Wat moet een apotheker weten over diabetes?

Moeten alle apothekers hetzelfde kennisniveau over diabetes hebben? Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de farmacotherapie bij diabetes? En hoe werk je op dit onderwerp het beste samen met andere zorgverleners? Dit zijn de vragen die aan bod komen tijdens de SIG-bijeenkomst ‘Diabetes: specialiseren kun je leren’ op 17 april 2018 in Nieuwegein van 09.30 tot 13.30 uur.

PW14 - 06-04-2018 | door KNMP

Ruim zestig te schrappen regels in strijd tegen bureaucratie

Een einde aan afvinklijstjes, controleren om het controleren en elke wijziging van een zorgplan laten ondertekenen. In totaal 62 ‘schrappunten’ zijn eind maart 2018 overhandigd aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg door VvAA-bestuurslid Miriam Stoks en LOA-bestuurslid Aris Prins om de admini­stratieve lasten van zorgverleners te halveren.

PW14 - 06-04-2018 | door KNMP

Overeenkomst vergoeding Ventolin Diskus recall

GSK en de KNMP hebben overeenstemming bereikt over een vergoeding van de Ventolin Diskus recall. GSK compenseert apothekers die producten uit de betrokken partij (786F) hebben ontvangen eenmalig met € 200. Daar bovenop komt nog € 10 per teruggebracht Ventolin Diskus 200mcg uit de betrokken partij.

PW14 - 06-04-2018 | door KNMP

Sectie AGM: voor een levendig debat

Een podium voor apothekers buiten de openbare en ziekenhuisfarmacie

De sectie AGM houdt een aantal keren per jaar bijeenkomsten over een actueel onderwerp. Zo ontstaat in Bilthoven een levendig debat tussen apothekers uit diverse disciplines over magistrale bereidingen 3.0.

PW14 - 06-04-2018 | door Mart Vogel

Pleidooi voor nog sterkere zorgfunctie apothekers

De rek is eruit voor de Nederlandse apotheek

Met de vergrijzing in Nederland melden zich de komende jaren aan de apotheek­balie patiënten die intensieve farmaceutische zorg behoeven. Dit heeft consequenties voor het werk en de rol van de apotheker. Het rapport ‘Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers’ kijkt vooruit en komt met adviezen.

PW14 - 06-04-2018 | door KNMP

Minister Bruins tevreden over resultaten Farmabuddy

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg is erg tevreden over de resultaten van het Farmabuddy-project. Dit staat in een Kamerbrief van dinsdag 3 april over een viertal projecten in de farmacie. “Het werken als farmabuddy is een mooi voorbeeld van hoe het apotheekteam zijn zorgverlenende functie kan uitbreiden en inzetten voor het verbeteren van de zorg in de eerste lijn.”

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

Tweede druk boekje Wijs met medicijnen

Het boekje Wijs met medicijnen, over veilig medicijngebruik door ouderen, is toe aan een tweede druk. De eerste vijfduizend exemplaren waren snel op door de succesvolle bijeenkomsten voor senioren in samenwerking met KBO-PCOB. Apothekers die daar spreken, mogen de boekjes gratis uitdelen.

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

LNA-koelkastprocedure geactualiseerd

De LNA-procedure ‘Omgaan met koelkastproducten’ is uitgebreid. De procedure is aangevuld met een werkwijze en tabel voor wanneer producten bij een afwijkende temperatuur zijn bewaard.

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

Collega’s coachen naar tailor-made advies

Tien apothekers in najaar beschikbaar om intervisiegroepen te begeleiden

De openbaar apothekers die deelnemen aan de opleiding tot intervisiecoach leren een stapje terug te doen: “Apothekers zijn nogal oplossingsgericht. Maar het advies moet vanuit de deelnemer zelf komen.”

PW15 - 13-04-2018 | door Karen Bos

DLB: Goede zorg begint met een goed gesprek

Vervolg op het Voorjaarscongres Patient Power

De komende districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vinden plaats van 29 mei tot en met 14 juni 2018 en hebben als thema ‘Goede zorg begint met een goed gesprek’. De Haagse actualiteit en beleidsontwikkelingen staan op het programma en de AV wordt voorbereid. De workshop ‘Kennismaking met consultvoering’ biedt apothekers een nieuwe manier van contact leggen met de patiënt.

PW15 - 13-04-2018 | door KNMP

Apothekers maken 545 keer melding van datalek

Apothekers maakten 545 keer melding van een data­lek in 2017. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving vorig jaar 10.000 meldingen van datalekken. De meeste meldingen, 3.105 in totaal, kwamen uit de sector zorg en welzijn.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

KNMP is aangesloten bij Pact voor de Ouderenzorg

De KNMP is aangesloten bij het ‘Pact voor de Ouderenzorg’ dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft gesloten met organisaties die met deze zorg te maken hebben.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

PRISMA-symposium 2018: aanmelden mogelijk

Het PRISMA-symposium met de titel ‘Deprescribing: meer gezondheid met minder medicatie’ vindt plaats op 15 mei 2018 in de Eenhoorn te Amersfoort.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

Praktijktoets richtlijn diabetes leidt tot veel aanpassingen

Intensieve ledenparticipatie bij implementatie richtlijnen onmisbaar

In 33 openbare apotheken is met een praktijktoets de haalbaarheid van de kernaanbevelingen uit de richtlijn diabetes onderzocht. Het gevolg: een flink aantal vervallen, aangepaste of duidelijker geformuleerde aanbevelingen.

PW16 - 20-04-2018 | door Mart Vogel

Meer praktijkonderzoek en betere faciliteiten gewenst

Een bredere basis nodig voor het apothekersvak

Meer apothekers zouden zich met praktijkonderzoek moeten bezighouden en ze verdienen een betere begeleiding. Dat vindt het KNMP-bestuur. “Tijdens een serie invitational conferences zoeken we uit hoe onderzoek, onderwijs en beleid beter met elkaar vervlochten kunnen worden”, aldus Sijtze Blaauw.

PW16 - 20-04-2018 | door Mart Vogel

Apothekers in de media door stijgende geneesmiddelentekorten

Kwartaal in beeld

De geneesmiddelentekorten zorgen ook in 2018 voor aandacht in de media. Voorts is er belangstelling voor een rapport van adviesbureau Berenschot, gemaakt in opdracht van de KNMP. Hierin wordt het verband tussen tekorten en het preferentiebeleid blootgelegd.

PW16 - 20-04-2018 | door KNMP

KNMP: betere controle op productie geneesmiddelen

De controle op de productie van geneesmiddelen moet scherper en frequenter. Dit stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP namens de apothekers­organisatie naar aanleiding van een uitzending van het televisie­programma Zembla. “Vooropgesteld: de kwaliteit van de geneesmiddelen in Nederland is in beginsel goed. Maar onze zorgen nemen toe door de productie op afstand. Daarnaast is ook de duurzaamheid van belang.”

PW17 - 27-04-2018 | door KNMP

Eric Janson nieuwe directeur KNMP

Eric Janson is per 17 april 2018 de nieuwe directeur van de KNMP. De 56-jarige Janson heeft een brede ervaring in de gezondheidszorg en was eerder directielid en bestuurder in de ziekenhuiswereld. Hij zegt zich te verheugen op zijn entree in de farmacie. “Als student geneeskunde kwam ik in Groningen de apothekers al tegen. Maar later uiteraard ook in de ziekenhuizen.”

PW17 - 27-04-2018 | door KNMP

Apotheekbereiding nodig voor goede zorg op maat

Richtlijn Bereiden gaat uit van zorg voor individuele patiënt

Apotheekbereidingen zijn weer actueel. Een toenemend aantal geneesmiddeltekorten, steeds duurdere medicijnen en therapie op maat voor de individuele patiënt. In al deze situaties kan een apotheekbereiding uitkomst bieden.

PW17 - 27-04-2018 | door Linda de Graaf

Steun voor rapport Versterking zorgfunctie openbaar apothekers

Contracteerpartijen terughoudend over ander model bekostiging

De vier grote contracteerpartijen in de farmacie zaten op uitnodiging van de bestuurscommissie Dynamo aan tafel met input voor het rapport Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers. Ze reflecteren, nu de inkt is opgedroogd.

PW17 - 27-04-2018 | door Dennis Mulkens

Bijna 80% meer opvragingen uit het LSP

Het aantal opvragingen van medicatiegegevens uit het Landelijk Schakelpunt (LSP) is tussen 2015 en 2017 met 78% toegenomen tot ruim 35 miljoen. Dit blijkt uit het rapport Effecten en baten gebruik zorginfrastructuur dat VZVZ opstelde met koepelorganisaties van zorgaanbieders en met Zorgverzekeraars Nederland.

PW18 - 04-05-2018 | door KNMP

Ruim 600 klachten voor zorg openbare apotheken

Tegen openbare apotheken zijn in 2017 5 geschillen en 609 klachten ingediend door patiënten. Voor de huisartsen waren dit er respectievelijk 76 en 639. Dit blijkt uit rapportages van de Stichting Klanten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) en Quasir.

PW18 - 04-05-2018 | door KNMP

Strijd tegen regeldruk farmacie eerder marathon dan sprint

‘Samenwerking en vooruitkijken is van groot belang’

De strijd tegen regeldruk in de farmacie lijkt eerder op een marathon dan een sprint. Diverse initiatieven zijn en worden genomen, maar steeds weer doemen nieuwe hindernissen op. De KNMP is een betrokken partij.

PW18 - 04-05-2018 | door Dennis Mulkens

KNMP in Nieuwsuur over geneesmiddelentekorten

De KNMP heeft in Nieuwsuur gereageerd op de toename van geneesmiddelentekorten. Actuele aanleiding is een brandbrief van de Vereniging van Verslavingsgeneeskunde aan het ministerie van VWS over het niet beschikbaar zijn van cruciale medicatie.

PW18 - 04-05-2018 | door KNMP

Doseringsadviezen 235 geneesmiddelen bij dialyse

De doseringsadviezen van alle 235 geneesmiddelen bij dialyse zijn beschikbaar. Voorschrijvers en apothekers kunnen de adviezen raadplegen via de medicatiebewaking in de arts- en apotheekinformatiesystemen, KNMP Kennisbank en het IM.

PW18 - 04-05-2018 | door KNMP

Declareren: vraag of patiënt verblijft in Wlz-instelling met behandeling

“Vraag aan de patiënt, of aan diens familie, of hij in een Wlz-instelling mét behandeling verblijft. Declaraties voor patiënten die verblijven in een Wlz-instelling met behandeling zijn bestemd voor de betreffende Wlz-instelling, en niet voor de zorgverzekeraar.” Dit concludeert Claudia van Waardhuizen, beleidsadviseur van de KNMP, na constructief overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

PW19 - 11-05-2018 | door KNMP

Verwisselen insulines Fiasp en Tresiba

Novo Nordisk waarschuwt voor het risico op verwisseling tussen de insulines Fiasp en Tresiba. Geadviseerd wordt patiënten die beide insulines gebruiken hierop te attenderen.

PW19 - 11-05-2018 | door KNMP

‘Onderwijs en onderzoek zijn even belangrijk’

Een gelijkwaardig aanzien van onderwijskwaliteiten en wetenschappelijke merites

Hoogleraren en hoofddocenten worden vooral benoemd op basis van hun wetenschappelijke output en niet op de kwaliteit van hun onderwijs. “Het opzetten van onderwijs vergt net zoveel energie als het doen van onderzoek. Het is net zo nuttig en belangrijk”, aldus Martina Teichert.

PW19 - 11-05-2018 | door KNMP

Aangepast advies dreigend tekort van Bactroban Neuszalf 2%

GSK heeft het advies van 26 maart 2018 voor het dreigende tekort aan Bactroban Neuszalf 2% op twee punten aangepast. Dit gebeurde in overleg met CBG en IGJ. De wijzigingen van het advies staan in een nieuwe versie van de Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

PW20 - 18-05-2018 | door KNMP

CYP2B6 heringedeeld: nieuwe contra-indicaties

Aan CYP2B6 zijn 3 nieuwe contra-indicaties met de variant *5 toegevoegd om verwarring en daardoor onterechte dosisverlagingen van efavirenz te voorkomen. Het Geneesmiddel Informatiecentrum (GIC) van de KNMP adviseert apothekers om in het AIS te controleren of patiënten aan CYP2B6-contra-indicaties zijn gekoppeld en hen om te zetten naar de juiste contra-indicatie als zij de *5-variant hebben.

PW20 - 18-05-2018 | door KNMP

‘Met z’n drieën hebben we een nieuw middel gekozen’

Deelnemers KNMP-pilot testen farmacogenetica in de praktijk

Nu de KNMP Farmacogenetica Pilot bijna een jaar loopt, zijn twee deel­nemende apothekers zo mogelijk nog enthousiaster over de mogelijkheden. “Als we over dertig jaar terugkijken, dan denken we: jee, dat ging nog zonder DNA-test. Dat was echt een schot hagel.”

PW20 - 18-05-2018 | door Karen Bos

Uitleg over implementatie AVG met cursus

De KNMP legt in de cursus ‘AVG in de openbare apotheek’ uit hoe apothekers stapsgewijs kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei ingaat. Deelnemers kunnen daarnaast kennis nemen van de informatie en hulpmiddelen van de KNMP. Ook is er veel ruimte voor vragen. De cursus is in juni op vijf plekken in het land.

PW21en22 - 25-05-2018 | door KNMP

StiPCO 2017: intervisie neemt hoge vlucht

Intervisie neemt een hoge vlucht binnen het StiPCO-scholingsaanbod. In 2017 is 12,5% van het totaal aantal gevolgde uren binnen het programma gewijd aan deze scholingsvorm. Dit blijkt uit cijfers over de deelname aan StiPCO vorig jaar.

PW21en22 - 25-05-2018 | door KNMP

Oproep aan apothekers: attendeer patiënten op onderzoek naar Lyme

Apothekers kunnen patiënten met de ziekte van Lyme (of een andere tekenbeetziekte) via posters en kaartjes attenderen op een onderzoek op Tekenradar.nl naar de gevolgen van de aandoening. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

PW21en22 - 25-05-2018 | door KNMP

StiPCO komt naar je toe dit najaar

Vier scholingsdagen in de regio, keuze uit twintig workshops

Vier dagen, vier locaties, en vier goed gevulde programma’s: in september biedt de Weten­schappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) van de KNMP de StiPCO-dagen aan.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Karen Bos

‘Starten met medicatie is makkelijker dan stoppen’

Het PRISMA-symposium in het teken van deprescribing

Stoppen met medicatie is makkelijker gezegd dan gedaan. Door de vergrijzing en de toegenomen aandacht voor profylactische medicatie in richtlijnen is het aantal patiënten met polyfarmacie de afgelopen jaren sterk gestegen. Bij de oudste oudere kunnen veel geneesmiddelen ook ongewenste bijwerkingen hebben. Maar stoppen met medicatie zit nog niet in ons systeem. Het PRISMA-symposium had dit jaar het thema deprescribing.

PW21en22 - 25-05-2018 | door Ilse Boekweg

KNMP oneens met besluit kabinet over vitaminen uit basispakket

De KNMP is het oneens met het besluit van het kabinet om het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) over vitaminen, mineralen en paracetamol te volgen. Door de maatregel verdwijnt een aantal producten per 1 januari 2019 uit het basispakket. Voorzitter Gerben Klein Nulent van de apothekersorganisatie: “Een kwetsbare groep patiënten wordt hiervan de dupe. Dit is slecht voor de volksgezondheid en qua besparing is het een kwestie van penny wise, pound foolish.”

PW23 - 08-06-2018 | door KNMP

ZN informeert over declareren sinds controles op samenloop Wlz en Zvw

De enige manier om een rekening voor een patiënt in een Wlz-instelling met verblijf en behandeling betaald te krijgen, is door deze in te dienen bij de Wlz-instelling. Welke instelling dat is, deelt de zorgverzekeraar zoveel mogelijk in de retourinformatie bij afgekeurde declaraties. Het hangt van de specifieke situatie af of de Wlz-instelling de declaratie gaat betalen. Dit geeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan op haar website in een geüpdatet document met veelgestelde vragen over de samenloop van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

PW23 - 08-06-2018 | door KNMP

Aandacht maakt alles mooier, ook het gesprek met de patiënt

Richtlijn consultvoering uitgebreid aan bod tijdens de districtsledenbijeenkomsten

Een farmaceutisch consult is niet zo snel goed of fout. Het gaat er om dat je een relatie opbouwt met de patiënt. Tijdens de districtsledenbijeenkomsten komt de ontwikkeling van de richtlijn Consultvoering uitgebreid aan bod. Apothekers krijgen handvatten om het consult in te zetten in de apotheek en in workshopsetting wordt de conceptrichtlijn Consultvoering bijgeschaafd.

PW23 - 08-06-2018 | door Ilse Boekweg

Apothekers betrokken bij MedMij

Patiënten kunnen in 2020 hun eigen dashboard beheren

Apothekers worden betrokken bij de voorbereidingen voor de introductie van MedMij. Patiënten kunnen dankzij dit programma vanaf 2020 via een eigen dashboard beschikken over hun gezondheidsgegevens. Goede samenwerking met en tussen zorgverleners is bepalend voor het succes.

PW23 - 08-06-2018 | door Dennis Mulkens

‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ nog steeds niet aan te vragen

De ‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ is nog steeds niet aan te vragen, ondanks eerdere toezeggingen daartoe door het CIBG. De overheidsinstantie stelt nog niet te weten wanneer deze wel kan worden aangevraagd. In een brief vragen eerstelijnsorganisatie InEen, de KNMP en de Landelijke Huisartsen Vereniging om opheldering.

PW24 - 15-06-2018 | door KNMP

Autorisatie zorgstandaard ADHD

De KNMP is gevraagd om de zorgstandaard ADHD te autoriseren. De zorgstandaard is ontwikkeld door een brede afvaardiging van partijen in de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De conceptzorgstandaard wordt voorgelegd aan apothekers voor instemming. Reageren kan tot 25 juni.

PW24 - 15-06-2018 | door KNMP

Reminder: jodiumtabletten beschikbaar

Apothekers kunnen via hun groothandel jodiumtabletten bestellen. De adviesprijs voor de verkoop is 2,95 euro. De tabletten zijn ook in de G-Standaard opgenomen.

PW24 - 15-06-2018 | door KNMP

Wisseling van de wacht bij de LOA

Reinier Bax volgt Dick Bouma op als voorzitter

Reinier Bax volgt Dick Bouma per juni op als voorzitter van sectiebestuur LOA. In een interview blikken de oude en de nieuwe voorzitter terug op wat de LOA de afgelopen jaren heeft bereikt. Ook bespreken ze de toekomst: de gevolgen van het regeerakkoord en de weg naar een nieuw bekostigingsmodel.

PW24 - 15-06-2018 | door Ilse Boekweg

KNMP stelt e-learning over laaggeletterdheid beschikbaar via CME-Online

De KNMP stelt in samenwerking met het online nascholingsinstituut CME-Online de e-learning ‘Bevorderen van juist medicijngebruik onder laag­geletterden’ beschikbaar. De ruim 13.000 CME-Online-geabonneerde apothekersassistenten kunnen zo gebruikmaken van de e-learning. De cursus is met 1 punt geaccrediteerd.

PW25 - 22-06-2018 | door KNMP

Specialiseren kun je leren: aanvullende kennis als apotheker

WSO stelt conceptstandpunt ‘Ontwikkeling bijzondere bekwaamheden openbare farmacie’ op

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) heeft een conceptstandpunt opgesteld over de ontwikkeling van bijzondere bekwaamheden binnen de openbare farmacie. Dit is een eerste verkenning om mogelijke verdere specialisatie binnen het apothekersvak te onderzoeken. Regionaal zijn er al apothekers die extra kennis en kunde hebben en sparringpartner zijn in de eerste lijn.

PW25 - 22-06-2018 | door Ilse Boekweg

Tekort

‘Te is nooit goed.’ Door het aanbestedingsbeleid van de zorgverzekeraars blijft die ‘te’ aan de orde van de dag. Geneesmiddelen moeten geproduceerd worden tegen te lage kosten, fabrikanten hebben te weinig voorraden, de arbeidsomstandigheden zijn te treurig, duurzaamheid is te vaak niet aan de orde. Dit alles leidt tot geneesmiddelentekorten, dat merken we dagelijks in de apotheek.

PW26 - 29-06-2018 | door Gerben Klein Nulent, voorzitter KNMP

Doorgeleverde morfinecassettes blijven tot nader order vergoed

Zorgverzekeraars hebben aangegeven tot nader order de doorgeleverde morfinecassettes van grootbereiders nog wel te vergoeden, in ieder geval tot 1 augustus. De vergoeding geldt ook voor infuuszakken en spuiten. Dit blijkt uit navraag van de KNMP bij zorgverzekeraars.

PW26 - 29-06-2018 | door KNMP

Minister Bruins over magistrale bereiding: meer helderheid en minder belemmeringen

VWS-minister Bruno Bruins wil meer helderheid en minder belemmeringen rondom de magistrale bereiding. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de minister voor Medische Zorg een pakket aan maatregelen aankondigt om de uitgaven voor genees- en hulp­middelen te beheersen.

PW26 - 29-06-2018 | door KNMP

Goede zorg

Op de afgelopen districtsledenbijeenkomsten is enthousiast en interactief gesproken over goede zorg. Goede zorg is onze taak als apotheker en dat willen we laten zien. In de dagelijkse praktijkvoering loopt het wel eens anders. Het is dan ook niet voor niets dat er een Professionele Standaard is. Apothekers zijn verantwoordelijk hiervoor en geven zelf richting, koers en invulling. Ook onbewust, bleek uit gesprekken die ik voerde. “Goede zorg, dat doe je toch gewoon. Soms pak ik die oranje klapper erbij. Effe gauw checken of ik aan alles heb gedacht, super handig”.

PW27en28 - 06-07-2018 | door Steven Verhagen-Smits, openbaar apotheker en lid WSO-bestuur

Weer vergoedingsstatus wondverband en compressiemiddelen in G-Standaard

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beoordeelt sinds juni 2018 weer op landelijk niveau de vergoedingsstatus van wondverband- en compressie-hulpmiddelen. Hierdoor is in de G-Standaard zichtbaar wanneer verbandhulpmiddelen niet vergoed worden. Wanneer is aangegeven dat er wel vergoed wordt, is dit nog wel steeds afhankelijk van het inkoop-beleid van de individuele zorgverzekeraar.

PW27en28 - 06-07-2018 | door KNMP
Back to top