Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2018

Met StiPCO naar de herregistratie

Drie vliegen in één klap met nascholingen binnen programma

Bezig met de herregistratie als openbaar apotheker? StiPCO biedt uitkomst. Met de scholingsvorm ‘toetsing’ bijvoorbeeld. “StiPCO-scholingen focussen juist op die competenties die verplicht zijn.”

PW01/02 - 12-01-2018 | door Karen Bos

Falsified Medicines Directive in vogelvlucht

In de strijd tegen geneesmiddelvervalsingen wordt een nieuwe Europese wet van kracht, de FMD. Elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa krijgt vanaf 9 februari 2019 een unieke identificatiecode, die is vastgelegd in een centrale databank. Apotheekhoudenden geven dan alleen geneesmiddelendoosjes met geldige identificatiecodes uit.

PW01/02 - 12-01-2018 | door Dennis Mulkens

Kwaliteitsindicatoren 2017: Uitvraag 19 maart - 16 april

Van maandag 19 maart tot en met maandag 16 april vindt de uitvraag kwaliteitsindicatoren 2017 plaats. Ook dit jaar wordt samengewerkt met Desan.

PW04 - 26-01-2018 | door KNMP

Meldcode over kindermishandeling en huiselijk geweld

Hoe om te gaan met signalen over kindermishandeling en huiselijk geweld? Een meldcode van de KNMP geeft antwoord op vragen over dit onderwerp. In de meldcode stelt de KNMP vast welke stappen openbaar apothekers kunnen zetten.

PW04 - 26-01-2018 | door KNMP

Overeenkomst IGJ en SFK met handtekeningen bezegeld

Josée Hansen, hoofdinspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en manager Ronald van der Vaart van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) hebben met hun handtekeningen een eerder gesloten overeenkomst bevestigd. Dankzij een tool van de SFK kunnen apothekers voortaan hun In Manu Medici (IMM)-opiumwetrecepten digitaal laten inzien door IGJ.

PW05 - 02-02-2018 | door KNMP

KNMP-regiobijeenkomsten 2018 in teken van geneesmiddelsubstitutie

De KNMP-regiobijeenkomsten staan dit jaar in het teken van geneesmiddelsubstitutie. Onderwerpen als biosimilars, het patiëntenperspectief en het nocebo-effect zullen de revue passeren. De reeks bijeenkomsten vindt plaats van 20 februari t/m 8 maart in de regio’s Assen, Amsterdam, Eindhoven, Arnhem en Dordrecht.

PW05 - 02-02-2018 | door KNMP

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek

ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor onderzoek vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. De studie moet een bekend probleem uit de dagelijkse praktijk oplossen en de resultaten moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen tot 20 maart 2018 een aanvraag doen.

PW05 - 02-02-2018 | door KNMP

KNMP gaat gestaag door met aanpak regeldruk apothekers

De KNMP gaat gestaag door met de aanpak van regeldruk. Er spelen diverse initiatieven waarbij de apothekersorganisatie is betrokken.

PW05 - 02-02-2018 | door KNMP

Nieuwe geneesmiddelen bij reuma en kanker verwerkt in het IM

36 nieuwe stoffen in Informatorium 2018

Het Informatorium Medicamentorum (IM) 2018 is uit in boekvorm. Met 36 nieuwe stoffen is het naslagwerk weer volledig actueel. Abonnees ontvangen het boek per post en bestellen kan via knmp.nl/im.

PW05 - 02-02-2018 | door KNMP

Wel of niet genotyperen? Nieuwe KNMP-adviezen bieden uitkomst

De farmacogeneticawerkgroep van de KNMP maakt sinds kort adviezen over de noodzaak om te genotyperen wanneer de patiënt start met een nieuw geneesmiddel. De werkgroep gaf tot nu toe alleen medicatieadviezen voor patiënten met een afwijkend genotype.

PW06 - 09-02-2018 | door KNMP

Internetconsultatie beschikbaar voor wijziging Wet BIG-II

Het ministerie van VWS stelt een internetconsultatie beschikbaar voor een wets­voorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheids­zorg (Wet BIG-II). De reactietermijn van de internetconsultatie eindigt op 18 februari 2018.

PW06 - 09-02-2018 | door KNMP

Beeldschat uit KNMP-archief

Geneesmiddelfolders illustreren contemporaine geschiedenis apothekers

Vanaf deze week op weg naar alle leden: het jubileumboek Geneesmiddel in beeld. Een stuk KNMP-geschiedenis dat voorheen verborgen was, maar nu toch in de openbaarheid komt.

PW06 - 09-02-2018 | door Karen Bos

Minister Bruins: ‘Expertise apotheker is keihard nodig’

“De apotheker wordt steeds belangrijker.” Dit stelde Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, in het theater Diligentia tijdens het afscheidssymposium van algemeen directeur Léon Tinke van de KNMP op 31 januari.

PW07 - 16-02-2018 | door KNMP

Goede zorg bij geïndividualiseerde distributievormen

Geneesmiddelverstrekking op maat

De meeste apothekers maken afspraken met zorginstellingen over de werkwijze rond Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV). Toch voeren vrijwel alle apotheken tussentijds handmatige wijzigingen door. Dit blijkt uit een enquête naar de invoering van de richtlijn.

PW07 - 16-02-2018 | door Linda de Graaf
Back to top