Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2016

KNMP

Focus: begeleiding patiënt bij start farmacotherapie

Terugblik Invitational Conference WSO

De openbaar apotheker neemt zijn verantwoordelijkheid bij het verlenen van farmaceutische patiëntenzorg, maar over de precieze invulling hiervan bestaat nog enige onduidelijkheid bij veel partijen in de zorg. Dat blijkt onder meer uit de voortgaande discussies over het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel en een recente publicatie van onderzoeksbureau NIVEL over patiëntzorg.

PW 1/2 - 15-01-2016 | door Ka-Chun Cheung

10 miljoen receptaanpassingen

KNMP-campagne geeft inzicht in apotheekzorg bij uitgifte medicijnen

Apothekers passen jaarlijks tien miljoen recepten aan; dat zijn er veertigduizend per dag. Dat is een belangrijke boodschap uit de campagne ‘De eerste keer’ die de KNMP is gestart. Met als motto: medicijngebruik is maatwerk.

PW 1/2 - 15-01-2016 | door Corien Boelstra

Apothekers kunnen zich verder ontwikkelen in de eerste lijn

Subsidieprogramma ministerie van VWS voor nascholing

Het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) stelt openbaar apothekers in staat zich verder te ontwikkelen als zorgverlener in de wijk. Zij ontvangen een persoonlijke toelage tot € 1000 per jaar bij deelname aan StiPCO-scholingen.

PW 1/2 - 15-01-2016 | door Karen Bos

LNA-helpdesk: top 3 van 2015

Vragen over hydrocortison, benzylpenicilline en morfine

Wat is de overeenkomst tussen hydrocortison, benzylpenicilline en morfine? Deze geneesmiddelen bepaalden in 2015 de top 3 van de LNA-helpdesk van veel gestelde vragen over bereidingen en productzorg.

PW 3 - 21-01-2016 | door Marijn Westphal

Ook zakelijke contributie van ziekenhuisapotheken omlaag

Samenstelling van Pakket Z blijft grotendeels gelijk

De zakelijke contributie voor ziekenhuisapotheken gaat, net als die voor openbaar apotheken, omlaag. In 2016 en 2017 betaalt een gemiddelde ziekenhuisapotheek jaarlijks ongeveer € 900 minder zakelijke contributie dan in voorgaande jaren.

PW 3 - 21-01-2016 | door KNMP

VWS-minister Schippers zegt modernisering Opiumwet toe

Na Kamervragen van VVD’er Leendert de Lange

De KNMP reageert verheugd op de toezegging van minister Edith Schippers van VWS om op korte termijn de Opiumwet aan te passen, en zo de bureaucratie voor apothekers te verminderen. Dat beloofde zij na vragen van Tweede Kamerlid Leendert de Lange (VVD), tijdens het Algemeen Overleg Regeldruk over het terugdringen van onnodige regels in de zorgsector.

PW 4 - 29-01-2016 | door Corien Boelstra

Informatorium 2016 telt bijna veertig nieuwe stoffen

Vooral toegevoegd: antibiotica en middelen bij kanker

Het Informatorium Medicamentorum 2016 is sinds kort als boek beschikbaar. Het bevat bijna veertig nieuwe stoffen, vooral voor de behandeling van kanker en infecties. Daarnaast neemt het aantal wijzigingen elk jaar toe.

PW 5 - 03-02-2016 | door Atty Hielema

Toegang tot nieuwe medicatie centraal op PRISMA-symposium

Deskundigen gaan in op vragen over innovatieve geneesmiddelen

Welke nieuwe geneesmiddelen komen eraan tegen welke prijs? En zijn deze geneesmiddelen toegankelijk voor iedereen die ze nodig heeft? Deze vragen lichten deskundigen toe op het PRISMA-symposium, dat op 24 mei plaatsvindt in de Eenhoorn, Amersfoort, van 9.30 tot 17.00 uur.

PW 6 - 10-02-2016 | door KNMP

Zelftests: uitleg essentieel

Kans op vals-positieve of vals-negatieve uitslagen

In de apotheek zijn diverse diagnostische zelftests te koop. Voorbeelden zijn tests voor het opsporen van coeliakie, een cholesteroltest en de zwangerschapstest. Wat is nu de waarde van een uitslag van een dergelijke zelftest?

PW 7 - 17-02-2016 | door Thijs Altena, Laboratorium der Nederlandse Apothekers

Kwaliteitsindicatoren in aantal fors verlaagd

Extra tabblad met oog op implementatie van de KNMP-richtlijnen

De uitvraag kwaliteitsindicatoren farmacie is dit jaar van 14 maart tot en met 25 april. Het aantal in te vullen kwaliteitsindicatoren is fors verminderd ten opzichte van vorig jaar. Met een extra tabblad in de online enquête werkt de KNMP aan de implementatie van de KNMP-richtlijnen.

PW 8 - 26-02-2016 | door KNMP

Bijeenkomst BIG-herregistratie

Na afloop KNMP-voorjaarscongres op 15 maart

Na afloop van het KNMP-voorjaarscongres op 15 maart is er een extra informatiebijeenkomst over de BIG-herregistratie. Jurist Jurriane Rendering van de KNMP praat belangstellenden tussen 17.15 en 19.15 uur bij over de vraag of acties gewenst zijn in verband met de herregistratie per 1 januari 2017.

PW 9 - 04-03-2016 | door KNMP

Apotheker belangrijk voor productzorg in palliatieve fase

Medebehandelaar kan problemen signaleren en adviseren

De apotheek kan een actieve rol spelen in de totale palliatieve zorg rondom een (terminale) patiënt. Denk aan signaleren van problemen, adviseren over de juiste manier van toedienen en meedenken over de organisatie van de palliatieve zorg.

PW 10 - 11-03-2016 | door Sin Ying Chuah

Palliatie: zorgen voor het einde

KNMP voorjaarscongres

Progamma 15 maart Beatrix Theater Utrecht

PW 10 - 11-03-2016 | door KNMP

‘Voorloper hospice stamt uit vierde eeuw’

“De geschiedenis van de palliatieve zorg gaat heel ver terug, tot de vierde eeuw na Christus”, zegt Daisy Janssen, die zal spreken over pionieren en professionalisering. “Toen werden de voorlopers van de hospice opgericht, rusthuizen voor vermoeide en gewonde pelgrims.”

PW 10 - 11-03-2016 | door KNMP

‘Wat is een goede laatste levensfase?’

Eerst kijkt Dick Willems terug op het recente advies van de commissie-Schnabel over de huidige euthanasiewetgeving. Willems gaat vooral in op de rol van de dokter bij de uitvoering van euthanasie en over de vraag of ook anderen de doodswens mogen uitvoeren, zoals een zoon of echtgenoot. “Wat zou in dat geval de ethische rol van de apotheker zijn?”

PW 10 - 11-03-2016 | door KNMP

‘Regionale afspraken op sedatiekaart’

Voor apothekers is het belangrijk om met verpleegkundigen en huisartsen in gesprek te blijven over palliatieve zorg. Maar hoe doe pak je dat aan? Apotheker Philip Vos uit Zwaag zal hiervoor handvatten aanreiken tijdens de workshop ‘De wijkverpleegkundige en apotheker als zichtbare schakels’, die hij geeft samen met een wijkverpleegkundige en een verpleegkundig consulent palliatieve zorg.

PW 10 - 11-03-2016 | door KNMP

‘Apotheker versterkt palliatief consultatieteam’

“Farmaceutische opties spelen een grote rol bij de behandeling van symptomen zoals pijn, angst en somberheid, waarmee veel patiënten in de laatste levensfase kampen”, vertelt ziekenhuisapotheker Mirjam Crul. Daarom hebben apothekers volgens haar zeker een toegevoegde waarde in een palliatief consultatieteam. In het OLVG Amsterdam maakt zij met haar poliklinische collega Piter Oosterhof deel uit van dit multidisciplinaire team dat wekelijks bij elkaar komt.

PW 10 - 11-03-2016 | door KNMP

‘Praten, luisteren, inzichten delen’

Intervisiegroep geeft apothekers mogelijkheid tot reflectie

Hoe om te gaan met personeel in bepaalde situaties? Kan de interactie met de arts beter en wat kan ik daarin zelf anders doen? Hoe krijg ik meer balans tussen werk en privé? Veel openbaar apothekers herkennen deze vragen en worstelen ermee. Binnen een intervisiegroep kunnen ze hierop reflecteren. En dat helpt.

PW 11 - 18-03-2016 | door Dennis Mulkens

‘Apotheker is zachte heelmeester’

KNMP-cursus Effectief Personeelsbeleid

Waar de apotheker vakinhoudelijk is gehecht aan zaken als vastlegging, secuurheid en naslag, toont hij zich als ondernemer in zijn personeelsbeleid nogal eens van de makkelijke kant. De ondernemende apotheker wil het in de eigen praktijk vooral gezellig houden, zelfs als hij niet helemaal tevreden is over een personeelslid. “De apotheker is een zachte heelmeester”, stelt arbeidsrechtadvocaat mr. dr. Pascal Kruit.

PW 12 - 25-03-2016 | door Dennis Mulkens

Kwartaal in beeld

KNMP prominent aanwezig in de media

Wat waren de wapenfeiten van de KNMP in het voorbije kwartaal? Mooi nieuws over de erkenning van het specialisme ‘openbaar apotheker’. Een subsidie van 2,9 miljoen voor StiPCO. En veel aandacht van de media voor het Thyrax-dossier en de geneesmiddelentekorten.

PW 13 - 01-04-2016 | door KNMP

KNMP helpt apotheker om team op de hoogte te houden

Nieuwe website en magazine voor apotheekmedewerkers

Apotheekmedewerkers hebben nu een eigen website en online magazine, beide Het Apotheekteam geheten. Hiermee wil de KNMP apothekers ondersteunen bij het overdragen van nieuwe ontwikkelingen aan hun medewerkers.

PW 13 - 01-04-2016 | door Bianca van der Spek

Elk SSRI-voorschrift voor jeugdigen kritisch beoordelen

Effect antidepressiva bij kind beperkt, wel bijwerkingen

Fluoxetine is de enige SSRI die geregistreerd is voor depressie bij kinderen. Fabrikanten ontraden het gebruik van paroxetine en venlafaxine bij de jeugd. Maar welke onderbouwing is er eigenlijk voor gebruik van SSRI’s bij jongeren?

PW 13 - 01-04-2016 | door Mandy van Rhenen

SIG Hart- en Vaatziekten zoekt praktijkvoorbeelden

Special Interest Group wil apothekers en andere zorgverleners helpen

De Special Interest Group Hart- en Vaatziekten is op zoek naar praktijkvoorbeelden om inzicht te krijgen in wat er leeft in het veld. Ook helpt de groep collega-apothekers of andere zorgverleners bij het beantwoorden van vragen.

PW 14 - 08-04-2016 | door Fong Sodihardjo-Yuen

Niets is vanzelfsprekend voor de laaggeletterde

Pilotproject Pharos: multidisciplinaire aanpak veilig medicijngebruik

Er komt een man bij de apotheker. Hij laat de instructies bij de balie over zich heen komen als hij zijn geneesmiddelen in ontvangst neemt. Op de vraag of hij alles heeft begrepen, knikt hij instemmend. En hij zegt ‘nee’ als er wordt geïnformeerd of hij nog wat wil weten. De man kiest voor de sociaal wenselijke antwoorden. De apotheker vraagt niet door, wil niet betuttelen. De man gaat huiswaarts met een tasje vol medicijnen.

PW 15 - 15-04-2016 | door Dennis Mulkens

Parenteralia VTGM: nieuwe indeling op werkzame stof

Gebruiksvriendelijkheid verbeterd

In het vernieuwde Parenteralia VTGM, de databank van parenterale geneesmiddelen op de KNMP Kennisbank, wordt de geneesmiddel-informatie in mei ingedeeld op werkzame stof. Het wordt daardoor eenvoudiger informatie te vinden. Toelichtingen zijn via uitklapschermen te benaderen.

PW 15 - 15-04-2016 | door Susanne Tesink

‘Zingen in het koortje kan een groot levensdoel zijn’

StiPCO-scholing tilt medicatiebeoordelingen naar hoger niveau

Nadat de ruim tweehonderd deelnemers aan het symposium van Service Apotheken ’s ochtends zijn bijgepraat over het uitvoeren van medicatie­beoordelingen, gaan de deelnemers ’s middags in groepjes uiteen voor een praktijkcasus. In veertien zaaltjes bespreken de openbaar apothekers onder begeleiding van een farmacotherapie-expert uitvoerig een casus. Ze leren veel, vooral ook van elkaar.

PW 16 - 22-04-2016 | door Dennis Mulkens

Gerben Klein Nulent opent ogen in Berlijn

KNMP-voorzitter laat toekomstvisie over farmaceutische zorg zien

‘Die Interpharm’ heet het nascholingscongres dat de Deutsche Apotheker Zeitung jaarlijks houdt. Gedurende twee dagen in maart volgen apothekers, medewerkers van het apotheekteam en studenten tientallen presentaties en workshops. In Berlijn voerde Gerben Klein Nulent, voorzitter van de KNMP, tijdens de editie van 2016 het woord.

PW 17 - 29-04-2016 | door Martina Teichert

Van wetenschap naar praktijk

Het Geneesmiddel Informatie Centrum in vogelvlucht

Een vertaalslag maken van wetenschappelijke literatuur naar toepassing in de praktijk; dat is in het kort waarmee het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) zich bezighoudt. Om dit te realiseren werken bij het GIC naast apothekersassistenten en een farmaceutisch consulent vooral veel apothekers, onder wie praktijkapothekers, een ziekenhuisapotheker en een apotheker verbonden aan de universiteit.

PW 17 - 29-04-2016 | door Marlieke Sonnenberg

‘Iedereen heeft baat bij uitleg met ondersteuning in beeld’

Apotheker Marcel Kooij implementeert KNMP-iconen

Een patiënt komt voor de eerste keer zijn diabetesmedicijnen ophalen. Op de informatiefolder die hij meekrijgt, staat een icoon. “Wat is dit?”, vraagt de patiënt. “Dat is een suikerpot. U krijgt dit medicijn voor uw suiker”, legt de apothekersassistent uit. “Zo kunt u makkelijker onderscheid maken in uw medicijnen.” Apotheker Marcel Kooij implementeert actief de iconen van de KNMP om goed medicijngebruik te bevorderen.

PW 18 - 06-05-2016 | door Leanne Zuur

FNA-licenties al veertig jaar garantie voor kwaliteit

Licentiepreparaten in bulk- en kleinverpakking

Door preparaten met een FNA-licentie te kopen, weten apothekers dat deze zijn beoordeeld door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA). Het woordmerk ‘FNA’ achter de preparaatnaam garandeert de kwaliteit.

PW 18 - 06-05-2016 | door Rik Wagenaar

Praktijk in de apotheek in wetenschap vervat

Greep uit lopend, door de KNMP gefinancierd onderzoek

Farmaceutisch praktijkonderzoek beschrijft het handelen van de apotheker op wetenschappelijk gefundeerde wijze. Met een publicatie in wetenschappelijke, peer reviewed tijdschriften ontstaat evidence voor vervolgonderzoek en beleid. Met een financiële bijdrage van de KNMP worden uiteenlopende vragen onderzocht. Onderstaande voorbeelden tonen ook de brede samenwerking tussen onderzoekers.

PW 20 - 20-05-2016 | door Martina Teichert, Peter de Smet

Van VAR naar voorbeeldovereenkomst

Nieuwe wet moet meer zekerheid bieden

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden. Daarmee is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verleden tijd. Schijnveiligheid en gebrek aan verantwoordelijkheid zijn voor de politiek reden geweest afscheid te nemen van de VAR.

PW21 - 27-05-2016 | door Erik M. van Dam

‘Inzet eHealth is vooral een sociale innovatie’

KNMP eHealth Café op 6 juni in Amsterdam

Aan de vooravond van de eHealth Week vindt op maandag 6 juni 2016 het eerste KNMP eHealth Café plaats in Dauphine te Amsterdam. Een bijzondere inspiratiebijeenkomst over de digitale communicatie met de patiënt. KNMP-leden zijn van harte welkom.

PW21 - 27-05-2016 | door KNMP

Eerste stappen gezet in strijd tegen regeldruk

Werkgroep Administratieve Lastenverlichting maakt afspraken

Minister Schippers van VWS ontving vorige week de eerste resultaten en afspraken over de administratieve lastenverlichting in de eerstelijnszorg. De werkgroep Administratieve Lastenverlichting (ALF) leverde een stevige bijdrage aan de rapportage. “Het begin is er”, zegt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent.

PW22 - 03-06-2016 | door KNMP

Patiënt geeft apotheek een 8

Waardering duidelijk hoger dan 2014 en 2015

Patiënten geven hun apotheek een 8. Dit blijkt uit onderzoek van Tevreden.nl in het eerste kwartaal van 2016. In 2014 en 2015 kreeg de apotheek nog een 7,8. Patiënten die voor het eerst een nieuw geneesmiddel meekrijgen, geven een hoger rapportcijfer aan hun apotheek dan patiënten die voor een herhaalrecept komen.

PW22 - 03-06-2016 | door Karen Bos

Driehonderd medicijnteksten aangepast voor kindergebruik

Informatie over meest gebruikte medicatie bij kinderen op apotheek.nl

Bijsluiters vermelden vaak niet het gebruik van een geneesmiddel bij kinderen, of geven aan dat kinderen het niet mogen gebruiken, terwijl arts of apotheker zegt dat het wel mag. Om aan die verwarring een eind te maken schreef het Geneesmiddel Informatie Centrum op apotheek.nl speciale teksten over het gebruik van medicijnen bij kinderen.

PW22 - 03-06-2016 | door Daphne Dost

Apotheek.nl is begrijpelijk, overzichtelijk en duidelijk

Bezoekers beoordelen website en informatieaanbod met een 8,1

Onderzoek van TNS-NIPO onder bezoekers van apotheek.nl laat een positief beeld zien over het gebruiksgemak, de geboden informatie en ontwerp van de website. Ook zorgprofessionals gebruiken de medicijnwebsite vaak en geven hem een hoge waardering.

PW23 - 10-06-2016 | door Natasja Linnenbank

Pilot ’t Gooi vindt navolging in Groningen, Friesland en Drenthe

Therapietrouwbevordering bij patiënten met diabetes type 2

Na een succesvolle pilot met apotheken in ’t Gooi zijn nu ook apotheken in Groningen, Friesland en Drenthe aan de slag gegaan met therapietrouw-bevordering bij patiënten met diabetes type 2. Vooral de dialoog met de patiënt blijkt nuttig.

PW23 - 10-06-2016 | door Brigit van Soest-Segers

Twee weten meer dan één

Tekorten melden bij KNMP Farmanco

Fabrikanten zijn niet verplicht tekorten te melden bij KNMP Farmanco, dat daarom sterk afhankelijk is van meldingen uit de praktijk. Hoe meer meldingen apothekers doen, hoe vollediger de inhoud van KNMP Farmanco.

PW24 - 17-06-2016 | door Doerine Postma

‘Sneller kameel geboekt dan online afspraak met huisarts’

Eerste KNMP eHealth Café: onderzoek Nictiz, paneldiscussie, pitches

De quote van de dag komt tijdens het eerste KNMP eHealth Café uit de mond van Joris Arts. “Ik kan nu via internet voor morgen een kamelen-tocht in Jordanië boeken. Maar als ik online voor de volgende dag een afspraak wil maken met mijn huisarts, gaat me dat niet lukken.” In een paar zinnen schetst de ziekenhuisapotheker hoe het staat met eHealth in de zorg.

PW25 - 24-06-2016 | door Dennis Mulkens

Lyrica: respecteer octrooi voor neuropathische pijn

Vragen over vergoeding van pregabaline

De KNMP heeft het afgelopen jaar vragen ontvangen van apothekers over de geoctrooieerde indicatie neuropathische pijn en de vergoeding van Lyrica. Menzis heeft pregabaline voor de niet meer geoctrooieerde indicaties gegeneraliseerde angststoornissen (GAS) en partiële epilepsie bij volwassenen onder de werking van haar preferentiebeleid gebracht. Dat heeft onduidelijkheid opgeleverd over wanneer Lyrica nu wel en niet wordt vergoed.

PW25 - 24-06-2016 | door Frans Moss

Kwartaal in beeld

Journaal van 20.00 uur opent weer met apothekersnieuws

De geneesmiddelentekorten, de introductie van Amfexa, medicijnafval en de ICT-systemen in de zorg. Ze houden de apotheker en de KNMP bezig in het tweede kwartaal van 2016. Een overzicht.

PW26 - 01-07-2016 | door KNMP

Rekenmodule Kinderformularium

Aantal fouten in berekening kinderdosering wordt beperkt

Het berekenen van een kinderdosering is foutgevoelig. Onderzoek van het Kinderformularium wijst uit dat in 28% van de berekeningen een fout wordt gemaakt. Om het aantal rekenfouten te beperken is een speciale rekenmodule ontwikkeld.

PW26 - 01-07-2016 | door Inge Holsappel

De zorg voor de kankerpatiënt

Patiënten met kanker kunnen in alle fasen van hun ziekte een zorgvraag hebben voor de apotheker. Deze kan variëren van de preventieve fase, de behandelfase tot aan de palliatieve fase. De kwetsbaarheid van de patiënt maakt de behandelrelatie tussen patiënt en apotheker bijzonder.

PW Magazine 45, jaar 2014 - door Yuen Yee Li

Doseringscontrole in de G-Standaard

Een aantal aspecten van het doseringsbestand

Van de tandarts komt een recept binnen voor driemaal daags ibuprofen 600 mg. Bij aanschrijven laat het AIS een overdoseringssignaal van 112% zien. Hoe kan dat?

PW Magazine 46, jaar 2014 - door Ka Man Cheung

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 46, jaar 2014 - door KNMP

De pilrevolutie in Nederland

Farmaceutisch Historische Dag in Oss

De geschiedenis van de anticonceptie in Nederland stond 6 november centraal tijdens de Farmaceutisch Historische Dag bij MSD in Oss. Sprekers belichtten hoe een farmaceutische noviteit in enkele decennia uitmondde in een maatschappelijke revolutie.

PW Magazine 47, jaar 2014 - door Denise van Lieshout

Eigen bereiding: bijsluiter erbij

KNMP kennisbank belangrijke bron voor patiënteninformatie

Bij de meeste apotheekbereidingen wordt schriftelijke patiënteninformatie verstrekt. Dat concludeert het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) uit vele jaren van LNA-preparatencontroles.

PW Magazine 48, jaar 2014 - door Rik Wagenaar

SIG’s slaan handen ineen

Speciale Interesse Groepen HVZ, Diabetes en EFF willen netwerk vergroten

SIG HVZ, Diabetes en Ethiek en Filosofie van de Farmacie kijken terug op de geslaagde SIG-dag ‘Cardio Vasculair & Diabetes Risico Management’. Opkomst en belangstelling waren groot.

PW Magazine 49, jaar 2014 - door Fong Sodihardjo-Yuen

‘Gevestigd apotheker moet specialist zijn’

Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie

“Een gevestigd apotheker moet specialist zijn”, zegt scheidend voorzitter Carin van Zantvoort van de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie stellig. “Wij voeren het beleid van het Centraal College uit. De verantwoordelijkheden van een gevestigd apotheker zijn niet te combineren voor een apotheker in opleiding tot openbaar apotheker.”

PW Magazine 50, jaar 2014 - door Saskia Coppes

Klachten in de apotheek

Wees er snel bij en neem even de tijd

De meeste patiënten zijn tevreden over de service- en dienstverlening van hun apotheek. Maar het gebeurt ook dat een ontevreden patiënt zich aan de balie meldt. Wie kan zo’n patiënt het beste te woord staan? Hoe voorkom je dat een klacht escaleert?

PW Magazine 50, jaar 2014 - door Judith Bijloos

Producten en diensten KNMP 2015: functioneel en compleet

Verbeteringen en noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd

Ook aankomend jaar biedt de KNMP een compleet pakket van producten en diensten waarmee u direct aan de slag kunt: farmaceutisch inhoudelijk, maar ook ter ondersteuning van het apotheekbedrijf én voor individuele of teamontwikkeling. Zowel voor als achter de balie kunt u terugvallen op de vertrouwde informatie en producten.

PW Magazine 50, jaar 2014 - door KNMP

Gebruik veilig, toch signaal

Bewaking bij zwangerschap

Een zwangere vrouw komt in de apotheek met een recept voor amoxicilline. U weet dat zij dit mag gebruiken tijdens de zwangerschap. Toch verschijnt er een signaal op het scherm. Waarom is dat zo?

PW Magazine 51/52, jaar 2014 - door Minke Kranenborg

Groepsinstructie loont bij leren inhaleren

WSO-invitational conference over longdevices: ketenaanpak gewenst

Meer dan de helft van de één miljoen patiënten die dagelijks inhalatiemedicatie gebruiken, inhaleert verkeerd. Zelfs met instructies. Daarom is een ketenbrede benadering nodig, zodat patiënten eenduidige informatie krijgen en zorgverleners van elkaar weten waarmee ze bezig zijn, zo luidde de belangrijkste boodschap van een recente conferentie.

PW27 - 08-07-2016 | door Mariël Croon

Zorgverlener wil meer werken met tolkentelefoon

Vluchtelingenstroom vraagt om aanpassing van vergoedingsbeleid

Een groep van honderd Libiërs arriveert na de val van het regime van Khadaffi in Den Haag. Nederlandse zorgverleners begeleiden patiënten met amputaties, hoofdletsel en breuken met hun revalidatie. Zij willen de zorg kunnen bieden die deze patiënten nodig hebben. Maar hoe doe je dat als je elkaars taal niet spreekt?

PW27 - 08-07-2016 | door Jasmijn Touw

Apotheker breidt diensten uit en geeft ook lifestyle-advies

Over farmaceutische patiëntenzorg 2020

De Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 staat sinds 2014 op papier en is door een goed bekeken filmpje van drie minuten op YouTube tot leven gewekt. Nu is er als follow-up een interactieve animatie, met meer uitleg en meer verdieping.

PW27 - 08-07-2016 | door KNMP

In gesprek over dilemma’s

SIG Ethiek en Filosofie agendeert thema binnen opleidingen

De SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie is een apothekers-specialismen overstijgende groep van experts die functioneert onder het KNMP-bestuur. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met ethische dilemma’s en professionaliteit.

PW29 - 20-07-2016 | door Yuen Yee Li

Aanpak slikproblemen: hulp voor apotheekteam

Oralia VTGM en KNMP-toolkit beschikbaar

Om goed en veilig geneesmiddelengebruik te bevorderen en om de apotheker ondersteuning te bieden bij patiënten met slikproblemen, zijn Oralia VTGM en de KNMP-toolkit Slikproblemen beschikbaar.

PW29 - 22-07-2016 | door Susanne Tesink

App helpt apothekers bij behandeling kanker

Vernieuwde applicatie ‘Interacties oncologische middelen 2016’

De app ‘Interacties oncologische middelen 2016’ vervangt de app 2015. De applicatie is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en artsen bij de behandeling van patiënten met kanker.

PW29 - 22-07-2016 | door Marianne le Comte en Brigit Wensveen

Blended learning: toetsen zonder examen te doen

Cursus verbetert communicatie, samenwerking en professionaliteit

Het speciaal voor apothekers ontwikkelde leerprogramma mag dan Toetsing Communicatie en Samenwerking heten, maar anders dan de naam doet vermoeden is er geen examen. De deelnemers doen aan intercollegiale toetsing en ontvangen feedback van hun trainer, een leervorm waar goed en fout niet aan de orde zijn.

PW31 - 05-08-2016 | door Dennis Mulkens

Veel belangstelling cursus effectief personeelsbeleid

Nieuw thema: aanvang en einde van arbeidscontract en verlofvormen

Er bestaat wederom veel belangstelling voor de cursus effectief personeelsbeleid. Al meer dan honderd deelnemers hebben zich aangemeld, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. Het leerprogramma van een halve dag gaat dit jaar in op de thema’s aanvang en einde arbeidscontract alsmede diverse verlofvormen.

PW31 - 05-08-2016 | door KNMP

FRIS Masterclass Diabetes is gericht op de praktijk

Cursus van vijf dagen: implementeren in de keten

Het geven van goede diabeteszorg vraagt het nodige van de apotheker. Om de openbaar apotheker hierbij verder te helpen organiseert SIR samen met HPC de FRIS Masterclass. Het programma is gebaseerd op de KNMP-richtlijn Diabetes, die deel uitmaakt van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg.

PW33 - 19-08-2016 | door KNMP

Het zichtbare verschil tussen ‘hartpil’ en ‘plaspil’

KNMP presenteert veertig nieuwe iconen voor lastige medicijnbegrippen

Om medicijnen juist te gebruiken, is het van belang de uitleg ervan goed te begrijpen. Voor laaggeletterden is dat niet vanzelfsprekend. Vaak weten zij niet welke pil in welk doosje zit. De iconen van de KNMP moeten hierin verandering brengen. Na de ruim twintig die in 2015 zijn ontwikkeld, komen er vanaf september veertig nieuwe iconen bij, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

PW35 - 02-09-2016 | door Ilse Oranje

Vrouwennetwerk blijft belangrijk in farmacie

NOVA verbindt vrouwelijke apothekers, artsen en andere zorgprofessionals

Is er in een tijd waarin twee van de drie farmaciestudenten vrouw zijn en vrouwen onder de openbaar apothekers in de meerderheid zijn, nog behoefte aan een vrouwennetwerk? De Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers (NOVA) vindt van wel. “De positie van vrouwen in leidinggevende functies en bestuursfuncties in de farmacie kan nog altijd verbeterd worden.”

PW35 - 02-09-2016 | door Martina Teichert

RiFaS biedt mogelijkheid lijsten te genereren

Adviezen voor apotheken, zowel niet-bereidend als bereidend

“Bestaat een lijst van producten die zwangeren niet mogen uittellen?” En: “Is er een lijst beschikbaar van handelsproducten met gevaarklasse 4 en 5?” Het zijn vragen die regelmatig aan de LNA-helpdesk worden gesteld. Dergelijke lijsten bestaan inderdaad en zijn op te vragen in het Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS).

PW36 - 09-09-2016 | door Shiwai Ng

Al brainstormend op weg naar farmazorg in 2030

KNMP-initiatief als Jonge Honden Borrel leidt tot nieuwe ideeën

Onder het motto ‘Samen werken aan professionele, persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg’ ontstaan initiatieven als de Jonge Honden Borrel en het FarmaCafé. De bijeenkomsten maken prikkelende discussies los en nodigen apothekers uit om het pad van de toekomst te bewandelen.

PW37 - 16-09-2016 | door KNMP

MFB's 2017 beschikbaar via KNMP Kennisbank

Meerderheid apotheken handelt meer dan tien verschillende MFB's af

De landelijke set medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s) 2017 voor openbaar apothekers is per 1 oktober te raadplegen op de KNMP Kennisbank. De set bestaat uit 25 beslisregels.

PW38 - 23-09-2016 | door KNMP

Apotheken scoren beter

Mystery guest-onderzoek kinderziektes in 2013 en 2015

“Goedemorgen, mijn kleinzoon zit onder de vlekjes, heeft u daar wat voor?” In totaal 910 apotheken kregen deze vraag vorig jaar voorgelegd door een mystery guest van onderzoeksbureau AMP (Apotheken Monitoring Program).

PW38 - 23-09-2016 | door Jeanne van Berkel en Jeltje Luinenburg

KNMP in Nieuwsuur over agressie aan de balie

Kwartaal in beeld

Ondanks de vakantieperiode was het voor de KNMP het afgelopen kwartaal alles behalve komkommertijd. Zo was er landelijke media-aandacht voor agressie aan de balie, hield Thyrax de gemoederen nog steeds bezig en deed de KNMP een oproep aan zorgverzekeraars om een ruimhartiger preferentiebeleid te voeren.

PW39 - 30-09-2016 | door KNMP

Patiënt wil beter inzicht in zorg van apotheek

Onderzoek naar doorontwikkeling kwaliteitsinformatie op apotheek.nl

Mensen die op zoek zijn naar informatie over de apotheek, zijn vaak nog onbekend met de beschikbare kwaliteitsinformatie op apotheek.nl. Zij willen liever actuele, objectieve informatie dan het oordeel van andere apotheekbezoekers over de apotheek. Een keuzemenu om apotheken te vergelijken behoort tevens tot de wensen.

PW39 - 30-09-2016 | door KNMP

Dermatologie - Op de huid zitten

KNMP Najaarscongres

Programma 11 oktober Beatrix Theater Utrecht

PW40 - 07-10-2016 | door KNMP

Wkkgz: klagen én claimen

Klachtencommissie maakt plaats voor geschilleninstantie

De verplichtingen uit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden opgelegd aan zorgaanbieders en individuele zorgverleners en gelden dus ook voor apothekers. Het belangrijkste verschil met de huidige situatie is dat de Klachtencommissie Openbare Apotheken plaatsmaakt voor de geschilleninstantie van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze instantie is bevoegd een schadevergoeding van maximaal € 25.000 toe te kennen aan patiënten.

PW40 - 07-10-2016 | door Saskia Coppes

Elektronische verwerking opiumwetrecepten mogelijk

KNMP en IGZ presenteren handreiking opiumadministratie

De KNMP maakte in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een handreiking voor een werkbare en heldere administratie van opiumwetgeneesmiddelen. Deze administratie mag gedeeltelijk digitaal gevoerd worden.

PW40 - 07-10-2016 | door KNMP

Dermatologische preparaten met ureum niet langer vergoed

Zorginstituut Nederland: geen rationele farmacotherapie

Dermatologische preparaten met ureum worden per 1 januari 2017 niet langer vergoed. Het Zorginstituut Nederland oordeelt in een rapport dat er geen sprake is van rationele farmacotherapie.

PW40 - 07-10-2016 | door Shiwai Ng en Daphne Dost

‘Belangrijk dat ook patiënt aan het woord is’

In de dermatologie vinden op dit moment veel interessante ontwikkelingen plaats, bijvoorbeeld bij de behandeling van eczeem en psoriasis met biologicals, vertelt ziekenhuisapotheker Patricia van den Bemt, voorzitter van de programmacommissie van het KNMP-congres.

PW40 - 07-10-2016 | door KNMP

‘Moderne dermatologie vaak nog onbekend’

Apothekers zijn van grote betekenis voor de dermatologie, stelt dermatoloog Rick Hoekzema, als afdelingshoofd verbonden aan de ziekenhuizen AMC en VUmc in Amsterdam. “In het afgelopen decennium waren zij voortrekkers bij het opschonen van onze deels verouderde en wetenschappelijk ongefundeerde magistrale receptuur.”

PW40 - 07-10-2016 | door KNMP

‘Zet de huidcrème naast de tandpasta’

Kinderdermatoloog Suzanne Pasmans van het Erasmus MC hoopt dat artsen en apothekers na haar presentatie inspiratie hebben gekregen om de behandeling van kinderen met eczeem een stap vooruit te helpen. Pasmans: “Het gaat mij erom dat de apotheker er de volgende dag wat aan heeft in de praktijk.”

PW40 - 07-10-2016 | door KNMP

‘Help, mijn patiënt heeft een vlekje!’

Wanneer zijn rode vlekken of blaren op de huid een alarmsymptoom en wanneer valt het wel mee? Tijdens haar lezing hoopt Mieke Mulder, arts-klinisch farmacoloog en opleidingsdirecteur van de master Farmacie in Leiden, te kunnen overbrengen wat apothekers zelf kunnen doen, als een patiënt in de apotheek om advies vraagt bij huidproblemen door geneesmiddelen.

PW40 - 07-10-2016 | door KNMP

Farmacogeneticaproject voortvarend van start

Het Europese U-PGx-project: grootste deel adviezen vertaald

Na de aftrap van het farmacogeneticaproject U-PGx begin dit jaar gingen de KNMP en vijftien partners aan de slag met de Europese implementatie van de adviezen opgesteld door de KNMP-werkgroep Farmacogenetica. Het grootste deel van de adviezen is nu vertaald, internationale richtlijnen zijn verwerkt, Z-Index maakte een miniversie van de G-Standaard en ook de standaardset allelen voor de klinische studie is af.

PW42 - 21-10-2016 | door Inge Holsappel en Mandy van Rhenen

Opiaten: ongeëvenaarde maar controversiële pijnstillers

Farmaceutisch Historische Dag 2016

Angst voor morfine, do’s en don’ts bij de toepassing van de opiumwetgeving en Amsterdamse apothekers in de verslavingszorg. De Farmaceutisch Historische Dag staat dit jaar in het teken van opiaten. Drie sprekers geven een sneak preview. “Opiofobie is volkomen onterecht.”

PW42 - 21-10-2016 | door Berit Sinterniklaas

Meerderheid apothekers wil rokers begeleiden bij stoppen

Apothekers zien mogelijkheid om zich te positioneren als zorgverlener

Apothekers staan zeer positief tegenover het aanbieden van zorgprogramma’s voor stoppen met roken in hun apotheek. Ze zien het als een kans om zich te profileren als zorgverlener, maar zien de kosten als grootste struikelblok. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Apotheek Pillen en Praten, KNMP, Alliance Healthcare en MIRO.

PW43 - 28-10-2016 | door Brigit van Soest

(Her)ken je kwetsbare patiënt

KNMP pleit voor mensgerichte aanpak farmaceutische zorg

Eén van de hoofdlijnen in de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 is de mensgerichte benadering van de patiënt. Maar hoe herken je een kwetsbare patiënt en hoe schat je de behoeften van deze patiënt in?

PW44 - 04-11-2016 | door Brigit van Soest

Adviesmodel toont hoeveel apothekers straks nodig zijn

Deelname aan enquête verscherpt beeld van toekomstige arbeidsmarkt

Hoeveel apothekers moeten instromen in de periode tussen 2017-2029? Die vraag ligt op het bordje van het Capaciteitsorgaan, dat het ministerie van VWS adviseert. Een enquête, waarvoor de KNMP de medewerking van openbaar apothekers vraagt, helpt bij de beantwoording.

PW44 - 04-11-2016 | door Dennis Mulkens

Kandidaten voor bestuur KNMP stellen zich voor

Online stemmen kan vanaf 15 november

Drie kandidaten zijn beschikbaar voor twee functies in het KNMP-bestuur. Wie zijn ze, wat doen ze nu en wat willen ze graag bereiken? Hier stellen ze zich aan u voor.

PW45 - 11-11-2016 | door Berit Sinterniklaas

Gebruikers geven Farmanco 8,3

Klanttevredenheidsonderzoek basis voor doorontwikkeling website

Gebruikers van KNMP Farmanco zijn zeer tevreden met de website. Ze zijn het meest te spreken over de toepasbaarheid van de informatie. Dat blijkt uit een gebruikersonderzoek onder ruim honderd openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers. De respondenten beloonden KNMP Farmanco met een ruime 8.

PW45 - 11-11-2016 | door Doerine Postma

Evaluatie: gemiddeld 8 voor StiPCO-scholing

StiPCO-scholingsbudget voor 2016 nog niet volledig benut

StiPCO-scholingen scoren hoog: gemiddeld een 8. Drie kwart van alle openbaar apothekers neemt eraan deel. Desondanks is het beschikbare scholingsbudget, anders dan verwacht, nog niet volledig benut. De KNMP startte daarom onlangs een belactie onder ruim 1100 apothekers.

PW46 - 18-11-2016 | door Leanne Zuur

Zoektips voor de Kennisbank

Eenvoudig en snel vinden wat je nodig hebt

Hoe vind je lactosevrije loratadine? Wat is het verschil tussen het thema Medicatiebewaking en het Informatorium? GIC-helpdeskmedewerker en openbaar apotheker Karen de Leest geeft praktische tips voor het zoeken in de KNMP Kennisbank.

PW47 - 25-11-2016 | door Berit Sinterniklaas

‘Innemen na de maaltijd, dat is na het avondeten’

Minidocumentaire geeft inkijkje in verborgen wereld laaggeletterde patiënt

Taalambassadeur Ria Lücke kon niet goed lezen, schrijven en rekenen doordat ze opgroeide in een nare thuissituatie. In de minidocumentaire die de KNMP van haar maakte, vertelt ze het verhaal achter de laaggeletterde medicijngebruiker. “Ik voelde me ’s middags beroerd. Dan was mijn suiker te hoog.”

PW47 - 25-11-2016 | door Mariël Croon

Nieuwe dranken voor kinderen

Formularium der Nederlandse Apothekers uitgebreid met drie voorschriften

In het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) zijn de laatste jaren nieuwe voorschriften opgenomen voor fosfaatdrank, amlodipinedrank en valaciclovirdrank voor kinderen. De komende jaren worden meer voorschriften verwacht.

PW48 - 02-12-2016 | door Rik Wagenaar

Volop ontwikkelingen in de farmaceutische diabeteszorg

Van bloedglucosemeter tot richtlijn: samenwerking rond diabetes

Een nieuwe KNMP-richtlijn, de zorgstandaard van de Diabetes Federatie, de kwaliteit van bloedglucosemeters en biosimilars. In het afgelopen jaar waren er volop ontwikkelingen in de farmaceutische zorg voor diabetespatiënten, waarmee de zorgcoördinator en de Special Interest Group (SIG) Diabetes zich bezighielden.

PW49 - 09-12-2016 | door Saskia Coppes

Maatregel tuchtrechter voor ontbrekende klachtenregeling

Klacht patiënt voor niet aangesloten zijn bij klachtencommissie gegrond

Wie niet is aangesloten bij een klachtencommissie, riskeert een tuchtrechtelijke maatregel, zo blijkt uit een zaak in Zwolle. KNMP-leden met Zakelijke Contributie zijn automatisch aangesloten bij de klachtenregeling.

PW50 - 16-12-2016 | door KNMP

Nederlands farmaceutisch onderwijs wereldwijd voorop

Apothekers uit 36 landen delen onderwijservaringen op internationaal congres

Het Nederlands farmaceutisch onderwijs aan de universiteit en in de specialisaties loopt op veel punten voorop, maar er is nog veel te leren van andere landen. Dat blijkt tijdens de eerste Internationale Onderwijsconferentie voor Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen in Nanjing, China.

PW50 - 16-12-2016 | door KNMP

Aantal intervisiegroepen in 2016 fors gestegen

'Relatie met collega-apothekers door deelname intervisiegroep geïntensiveerd'

Het aantal intervisiegroepen in de openbare farmacie is in 2016 gestegen van twee naar vijftien. Apothekers krijgen de mogelijkheid tot reflectie, een van de aspecten die door StiPCO wordt aangemoedigd. Apotheker Elly Zon: “De bijeenkomsten geven je positieve energie.”

PW50 - 16-12-2016 | door Leanne Zuur

Jaar in beeld

2016: KNMP volop in de media

Met tweemaal de opening van het NOS Journaal, diverse nieuwsitems bij RTL 4 en andere landelijke media, een goed bekeken achtergrondreportage in Nieuwsuur en een optreden in Zorg.nu staat de KNMP in 2016 volop in de belangstelling van de media.

PW51 - 23-12-2016 | door KNMP

Concrete oplossingen voor vragen uit de praktijk

Nieuwe subsidierondes Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw schrijft in december twee nieuwe subsidierondes uit. De subsidies zijn bedoeld voor onderzoek dat het gebruik van bestaande geneesmiddelen veiliger, effectiever en doelmatiger maakt. Indienen kan tot 21 februari 2017.

PW50 - 16-12-2016 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW49 - 09-12-2016 | door KNMP
Back to top