Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW07

PW07 - 12-02-2020 | door Jeanne van Berkel, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)

Een man van 60 – volledig gevaccineerd, met een wond veroorzaakt door een roestige spijker – komt in de apotheek met een recept voor een tetanusvaccin, eenmalig 0,5 ml. Hij is vorige week gestart met prednisolon 5 mg, 1x daags 1 tablet. Prednisolon geeft een interactie met het tetanusvaccin. Is actie nodig?

  1. Ja, bij deze interactie is een herhaling van de tetanusvaccinatie noodzakelijk.
  2. Ja, er dient een titer te worden bepaald.
  3. Ja, er moet tetanusimmunoglobuline bij worden gegeven.
  4. Nee, er is geen actie nodig.

Toelichting

Het juiste antwoord is: nee, er is geen actie nodig.

Tetanus is een dood vaccin. Dode vaccins geven geen infectierisico bij immuunsuppressie. Het kan wel zijn dat toediening van het vaccin leidt tot een verminderde immuunreactie bij een verminderde werking van het immuunsysteem of immuunsuppressie door medicatie. Hierdoor kan het zijn dat er onvoldoende antistoffen worden geproduceerd door het lichaam. Prednisolon is een immunosuppressivum. Het risico op een verminderde immuunreactie is waarschijnlijk klein bij een relatief lage dosering van 5 mg prednisolon. In een hoog-risicosituatie zou de arts nog kunnen besluiten om tetanusimmunoglobuline erbij te geven, maar dat lijkt bij 5 mg prednisolon niet nodig. Het LCI houdt een grens aan van 10 mg prednisolon per dag voor langdurig gebruik, voordat het gevolgen heeft voor een vaccinatie.

Bron: IA 13048 vaccins niet-levend + immuno­suppressiva/corticosteroïden LCI-richtlijn Tetanus

Document acties

Back to top