Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW08

PW08 - 19-02-2020 | door Kirsten Koehorst, Medisch Spectrum Twente, Maatschap Apotheken Haaksbergen en lid SIG Long

In het kader van een medicatiereview gaat u op huisbezoek bij meneer de Vries. Hij heeft een paar jaar geleden de diagnose COPD gekregen en is de laatste tijd niet meer in staat om de medicatie zelf op te halen. Ondanks meerdere inhalatoren, waaronder een aerosol met voorzetkamer, lukt het niet om de COPD onder controle te krijgen. Meneer de Vries geeft aan dat u niet naar de inhalatietechniek hoeft te kijken want hij doet dit al jaren en kan dit heel erg goed. Is dit terecht? Hoeveel COPD-patiënten maken kritische fouten bij inhaleren?

  1. 25%
  2. 40%
  3. 70%

Toelichting

Het juiste antwoord is: 70%

Inhalatiemedicatie is de hoeksteen bij de behandeling van COPD. Een correcte inhalatietechniek is essentieel voor een goede effectiviteit. Het LAN-rapport ‘Goed Gebruik Inhalatiemedicatie 2018’ vermeldt dat meer dan 70% van de patiënten essentiële handelingen met een inhalator incidenteel dan wel frequent verkeerd uitvoert. Uit een studie onder 2935 COPD-pa-tiënten bleek dat de meeste fouten werden gemaakt met de Respimat (47% van de gebruikers) en de aerosol (44%). Denk hierbij aan het niet laden van een dosis, in het mondstuk ademen voor inhalatie, maar ook het gebruiken van een inhalator die al leeg is. Voor pa-tiënten die kritische fouten maakten was de kans op een exacerbatie tweemaal zo hoog ten opzichte van patiënten die dit niet deden (7% ten opzichte van 3%). In de casus van meneer de Vries bleek dat hij trouw zijn routine volgde van tweemaal daags inhaleren, maar al geruime tijd een lege aerosol gebruikte. Dit onderstreept het belang van een teller op een inhalator.

Bron: http://www.longalliantie.nl/publicaties Rapport Goed Gebruik Inhalatiemedicatie 2018 geraadpleegd op 27-11-2019 Molimard M, Raherison C, Lignot S, et al. Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation and inhaler device handling: real-life assessment of 2935 patients. Eur Respir J 2017;49(2)

Document acties

Back to top