Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW 06

PW06 - 05-02-2020 | door Anke Lambooij (Instituut Verantwoord Medicijngebruik)

Mevrouw Vis (65 jaar) met gemetastaseerd mammacarcinoom heeft ernstige pijn, waarvoor ze nu vijf maanden tweemaal daags oxycodon mga 10 mg gebruikt. Vanwege aanhoudende pijnklachten is de dosering oxycodon verhoogd naar tweemaal daags 20 mg. De pijnklachten nemen echter toe. Dit kan niet worden verklaard vanuit progressie van de ziekte. Welk beleid ontraadt u de arts?

  1. Het overstappen op een ander opioid.
  2. Het verhogen van de dosering oxycodon tot adequate pijnstilling is bereikt.
  3. Het verlagen van de dosering oxycodon.

Toelichting

Het juiste antwoord is: het verhogen van de dosering oxycodon tot adequate pijnstilling is bereikt.

Het klachtenpatroon van mevrouw Vis kan wijzen op opioïd-geïnduceerde hyperalgesie. Hierbij leidt het gebruik van opioïden tot een centrale sensitisatie van de pijncentra. Het verhogen van de dosering van het opioïd leidt dan tot een toename van de pijnklachten.

Behandelmogelijkheden bestaan uit het verlagen van de dosering van het opioïd met 25% of het overstappen op een ander opioïd. Ook ketamine kan opioïd-geinduceerde hyperalgesie verminderen. 

Bron: Pallialine-richtlijn Pijn, versie 2.1

Document acties

Back to top