Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW50

PW50 - 09-12-2020 | door Inge Holsappel, Geneesmiddel Informatiecentrum en Kinderformularium

Welke van onderstaande waarschuwingen/voorzorgen is niet van toepassing voor gebruik van leflunomide?

  1. Bij een ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring 10-30 ml/min) dient de dosering te worden verlaagd.
  2. Bloeddruk, leverenzymen en compleet bloedbeeld dienen vóór start van de behandeling en daarna periodiek te worden gecontroleerd.
  3. Gezien de lange halfwaardetijd van de actieve metaboliet kan deze metaboliet nog twee jaar na de laatste inname in het plasma worden gedetecteerd.
  4. Zwangerschap dient te worden uitgesloten vóór start van de behandeling.

Toelichting

Het juiste antwoord is: bij een ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring 10-30 ml/min) dient de dosering te worden verlaagd.

Leflunomide kan een stijging van de bloeddruk veroorzaken en leidt bij 1-10% van de patiënten tot verhoogde leverenzymen en leukopenie. Anemie, trombocytopenie en andere bloedbeeldafwijkingen komen minder vaak voor. Vóór start van de behandeling en daarna periodiek dient daarom te worden gecontroleerd op bloeddruk, leverenzymen en compleet bloedbeeld.
De halfwaardetijd van de actieve metaboliet van leflunomide bedraagt ongeveer 1-4 weken. Spiegels van deze metaboliet >0,02 mg/l zijn tot ongeveer twee jaar na staken van de behandeling meetbaar. De actieve metaboliet veroorzaakt waarschijnlijk ernstige aangeboren afwijkingen maar bij een spiegel <0,02 mg/l wordt geen teratogeen risico verwacht. Gezien de teratogeniteit van de actieve metaboliet dient een zwangerschap te worden uitgesloten vóór de start van de therapie en dient effectieve anticonceptie te worden gebruikt tot twee jaar na de behandeling. Voor vrouwen die binnen die termijn van twee jaar zwanger willen worden is een wash out-procedure mogelijk om er zeker van te zijn dat de foetus niet aan toxische concentraties van de metaboliet wordt blootgesteld.
Hoewel de SmPC vermeldt dat gebruik bij ernstige nierinsufficiëntie is gecontra-indiceerd omdat er onvoldoende klinische ervaring is in deze patiëntengroep, vermeldt de G-Standaard medicatiebewaking dat aanpassen van de dosis of het doseerinterval niet nodig is.

Bron: SmPC Arava

Document acties

Back to top