Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW26

PW26 - 24-06-2020 | door Corrien Blom (Taalunie), Lyda Blom (voormalig docent Universiteit Utrecht) en Hilka Wolschrijn (Bruring&Wolschrijn).

In welke zin is sprake van een eenvoudige zinsconstructie en eenvoudige taal?

  1. De dokter past de dosering regelmatig aan.
  2. Dit betekent dat u te veel medicijn in uw bloed heeft
  3. Gebruik dit middel gedurende 8 weken.
  4. Langdurig gebruik wordt ontraden.

Toelichting

Het juiste antwoord is: dit betekent dat u te veel medicijn in uw bloed heeft

Eenvoudige taal bestaat uit woorden die veel worden gebruikt, duidelijk zijn en niet formeel, geen jargon en geen beeldspraak zijn. Ook de zinsconstructie is van invloed,  eenvoudige zinnen zijn (onder meer) actief geformuleerd: duidelijk is wie de handeling uitvoert.
Het woord ‘regelmatig’ in zin a is eenvoudig, maar niet concreet. Concreter is bijvoorbeeld ‘iedere maand’. Ook ‘dosering’ is te moeilijk. Eenvoudiger is: ‘de dokter bepaalt iedere maand hoeveel medicijn u moet slikken’.
Het woord ‘middel’ in zin b heeft meerdere betekenissen en is daarom te moeilijk. Ook ‘gedurende’ is te moeilijk. Eenvoudiger is ‘gebruik dit medicijn 8 weken lang’.
‘Ontraden’ in zin c is geen eenvoudig woord. De zin is ook niet actief geformuleerd. Bovendien is de informatie niet concreet. Want wat is ‘langdurig’, hoeveel weken of maanden? Eenvoudiger is: ‘gebruik dit medicijn niet langer dan X weken achter elkaar’.
Zin d heeft een eenvoudige zinsconstructie en alle woorden zijn begrijpelijk. Wel is voor een goed begrip van deze zin basiskennis van het menselijk lichaam nodig. Omdat deze niet altijd aanwezig is, is aanvullende uitleg nodig.

Bronnen: www.ishet B1.nl, www.eenvoudigewoorden.nl, www.cbg-meb.nl/onderwerpen/hv-patientenbijsluiter, www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool/leesniveaus.https://klinkendetaal.nl.

Document acties

Back to top