Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW20

PW20 - 13-05-2020 | door Marika de Hoop-Sommen, GIC en Kinderformularium

Een klein Aziatisch meisje van 12 jaar, 36 kg, heeft een ongecompliceerde urineweginfectie die met nitrofurantoïne behandeld moet worden. Op het recept staat de volgende dosering geschreven: nitrofurantoïne; volgens Kinderformularium. De dosering in het Kinderformularium is als volgt:1 maand tot 18 jaar: 5-6 mg/kg/dag in 4 doses, max 200 mg/dag. Welke actie is onjuist?

  1. Het meisje krijgt de capsule met gereguleerde afgifte, 2 maal per dag 100 mg.
  2. Het meisje krijgt de gewone capsules van 50 mg, 4 maal per dag 1 capsule.
  3. Het meisje krijgt de suspensie 10 mg/mL, 4 maal per dag 4,5 mL.
  4. Het meisje krijgt de suspensie 10 mg/mL, 4 maal per dag 5,5 mL.

Toelichting

Het juiste antwoord is: het meisje krijgt de suspensie 10 mg/mL, 4 maal per dag 5,5 mL.

Kinderdoseringen worden idealiter berekend op basis van lichaamsgewicht. Dat kan betekenen dat je soms niet uitkomt met de beschikbare toedieningsvormen. Dan zal de dosis afgerond moeten worden. Hierbij wordt over het algemeen een afrondingsmarge van 10% gehanteerd. In het geval van nitrofurantoïne is de dosis 5 tot 6 mg/kg per dag. Als je uitgaat van de laagste dosering, 5 mg/kg, is de berekende dosering 5 mg/kg x 36 kg = 180 mg per dag. Als je een suspensie geeft, kun je de exacte dosering geven, door 4 maal per dag 4,5 mL te geven. De dosis van 180 mg afronden naar boven naar 200 mg per dag is ook mogelijk; vanaf 12 jaar mag namelijk ook de capsule met gereguleerde afgifte gegeven worden. En als je uitgaat van de hoogste dosis, 6 mg/kg, dan is de berekende dosis 6 mg/kg x 36 kg = 216 mg per dag. Er staat echter een maximale dosis van 200 mg per dag, dus afronden naar 200 mg per dag en 4 maal per dag de gewone capsule is ook mogelijk. Maar een dosis hoger dan 200 mg per dag is niet toegestaan.

Document acties

Back to top